Byla 2-1962-570/2014
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei,

2ieškovui LR Transporto priemonių draudikų biurui, atsakovei UAB „TFA Logistic“ ir trečiajam asmeniui E. Č. nedalyvaujant

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei UAB „TFA Logistic“, trečiajam asmeniui E. Č., „IF&Insurance AS” dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka ir

Nustatė

4Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras prašo priteisti iš atsakovės UAB “TFA Logistic“ 9 975,90 Lt nuostolių atlyginimo, 299 Lt žyminio mokesčio, 323,60 Lt už pateiktų priedų prie ieškinio vertimą į lietuvių kalbą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nurodė, kad ieškinį palaiko pilnai. Savo ieškinyje nurodė, kad 2012-10-26 Lenkijoje atsakovo darbuotojas E. Č., vairuodamas atsakovui priklausančią transporto priemonę Scania P 114 LB, v/n Nr. ( - ) padarė avariją, kurios metu nukentėjusiajam padarė turtinę žalą. Kadangi ieškovo įmonei priklausanti transporto priemonė nebuvo drausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str.1d. ir 41 str.8d. (toliau TPVCAPD), padarytą žalą nukentėjusiajam atlygino eismo įvykio valstybės – Lenkijos nacionalinis draudikų biuras ir pateikė reikalavimą ieškovui 9975,90 Lt sumai. Šią sumą jie išmokėjo Lenkijos nacionaliniam draudikų biurui ir tokiu būdu įgijo regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 104-107) nurodė, kad transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikoje, pagal LR TPVCAPDĮ 41 str. 3 ir 8 dalių, 2 str. 8,9,18 d., 6 str. 4,6 d. išvykdama iš Lietuvos Respublikos, turi būti apdrausta ne bet kokiose draudimo kompanijose, tačiau tik įmonėse, kurios turi teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kurios yra Biuro narės. Dėl šių straipsnių nuostatų jau yra suformuota teismų praktika eilėje civ. bylų (2014-05-21 Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje 2A-1819-611/2014 ir kt.) Taigi rusiškos žaliosios kortelės (draudimo liudijimai), kurią turėjo ieškovas išduodami tik dėl Rusijoje įregistruotų transporto priemonių. Rusijos nacionalinis draudikų biuras yra nurodęs, jog rusiškų žaliųjų kortelių išdavimas LR registruotoms transporto priemonėms prieštarauja žaliosios kortelės sistemos taisyklėms ir yra Rusijos draudimo tarpininkų nusikalstama veikla. Todėl tokioms transporto priemonėms padarytą žalą turi atlyginti patys vežėjai. Kadangi šioje byloje nurodyto autoįvykio metu automobilio civilinė atsakomybė buvo apdrausta Rusijos draudimo bendrovėje VSK Draudimo rūmai, o ši bendrovė nėra ir niekada nebuvo Biuro nare, taigi Rusijos draudimo bendrovės išduota žalioji kortelė nesuteikia tokios draudiminės apsaugos, kokios reikalauja TPVCARDĮ nuostatos. Todėl atsižvelgiant į tai, kad 2012-10-26 eismo įvykio metu dėl automobilio SCANIA P 14 LB v/n ( - ) nebuvo sudaryta įstatymų reikalavimus atitinkanti draudimo sutartis, todėl ieškovas turėjo apmokėti Lenkijos nacionaliniam draudikų biurui jo pareikalautą sumą ir ją sumokėjęs įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka (atsiliepimas b.l. 78-81). Atsiliepime nurodė, jog draudiminio įvykio metu, atsakovas transporto priemonę Scania P 114 LB, valst. Nr. ( - ) buvo apdraudęs Rusijos draudimo kompanijoje VSK Draudimo namai, todėl iš šio įvykio kylantiems teisiniams santykiams turi būti taikoma Rusijos teisė. Patvirtino, kad minėta transporto priemonė yra atsakovo nuosavybė ir registruota Lietuvos Respublikoje. Tačiau Transporto priemonių savininko civilinės atsakomybės tarptautinio draudimo kortelėje nurodyta, kad draudimas galioja ir Lenkijos Respublikoje, todėl draudimo išmoką nukentėjusiajam turėjo išmokėti minėta draudimo kompanija. Jie dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ateityje ketina kreiptis į minėtą draudimo kompaniją. Tačiau autoįvykio aplinkybių, kaltės klausimo ir žalos atlyginimo nukentėjusiajam klausimų neginčijo. Būdami tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama iš esmės be atsakovo dalyvavimo.

6Trečiasis asmuo E. Č., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla nagrinėtina iš esmės jam nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ieškovas) moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims, jeigu kaltininkas padarė žalą Europos Sąjungos valstybėje, naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Tačiau ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą (TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalis). TPVCAPDĮ 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ieškovas, sumokėjęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai reikalaujamą sumą, turi teisę susigrąžinti sumokėtas sumas iš atsakingo už žalos padarymą asmens ar asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti draudimo sutartį, jeigu jis yra prisiėmęs atsakomybę už tokį žalos padarymo atvejį pagal Bendradarbiavimo nuostatus arba pagal susitarimo dėl reikalavimų tenkinimo abipusio pripažinimo nuostatas.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-34-1, 2010 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010).

10Be to, CK 6.280 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012-10-26 Lenkijoje atsakovo darbuotojas E. Č., vairuodamas atsakovui priklausančią transporto priemonę Scania P 114 LB, v/n Nr. ( - ) padarė avariją, kurios metu nukentėjusiajam padarė turtinę žalą (b.l.29-31). Lenkijos nacionalinis draudikų biuras (POLISH MOTOR INSURERS BUREAU) Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui pateikė 12 112,61 PLN (9975,90 Lt) sumos reikalavimą dėl žalos atlyginimo (b. l. 13-26), kadangi tokio dydžio žalos atlyginimą jis išmokėjo nukentėjusiajam.

12Bylos duomenis nustatyta, kad transporto priemonė Scania valst. Nr. ( - ) priklausė atsakovui (b.l.10). Kadangi šalys neginčijo eismo įvykio aplinkybių, kaltės ar žalos dydžio klausimų, teismas dėl šių aplinkybių nepasisako, konstatuojant, kad jos yra pilnai įrodytos ir aiškios ( CK 6.246 str.,6.247 str.).

13Kaip matyti iš atsakovo pateikto Transporto priemonių savininko civilinės atsakomybės tarptautinio draudimo kortelės (b.l. 82-85) nustatyta, kad Lietuvoje registruotos transporto priemonės Scania P 114 LB, valst. Nr. ( - ) civilinė atsakomybė eismo įvykio metu buvo apdrausta Rusijos draudimo kompanijoje VSK Draudimo namai. Tačiau Lietuvoje registruota minėta transporto priemonė nebuvo apdrausta kaip tai numato LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 str. 1 d., 41 str. 3 ir 8 dalys. Lietuva ir kitos ES valstybės narės yra tarptautinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos (toliau – žaliosios kortelės sistemos) dalyvės, o pagrindinis teisės aktas, kuriuo, sprendžiant eismo įvykio metu padarytos žalos administravimo, atlyginimo bei tarpusavio atsiskaitymo už atlygintas žalas klausimus, vadovaujasi žaliosios kortelės valstybių nacionaliniai draudikų biurai, yra Biurų tarybos vidaus nuostatai (TPVCAPDĮ – „Nacionalinių draudikų biurų bendradarbiavimo nuostatai). Vadovaujantis šiais nuostatais (3 ir 5 str.), kadangi eismo įvykis įvyko Lenkijoje, o žala buvo padaryta LR registruota transporto priemone, kuri nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, žalą atlygino Lenkijos nacionalinis biuras bei pateikė 12 112,61 PLN (9975,90 Lt) dydžio reikalavimą ieškovui, kuris, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 17 str. 5 d. ir Biurų tarybos Vidaus nuostatų 5 str., atlygino Lenkijos draudikų biurui minėtą žalą. Todėl ieškovas pagal TPVCAPDĮ 23 str. įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti dėl padarytos žalos išmokėtą sumą. Atsakovo sudarytas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas neatitinka TPVCAPDĮ reikalavimų, nes Rusijos bendrovė VSK Draudimo namai nėra Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonė bei nėra ir niekada nebuvo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro nare.

14Pagal TPVCAPDĮ 2 str. 8 d. 1 p. atsakovo transporto priemonės Scania P 114 LB, valst. Nr. ( - ) įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikoje, kadangi Lietuvos Respublikoje ši transporto priemonė yra įregistruota. Todėl įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis turėjo būti sudaryta pagal TPVCAPDĮ reikalavimus įmonėje, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti Lietuvos Respublikoje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kuri yra draudikų biuro narė (TPVCAPDĮ 2 str. 2 str. 9 d., 18 d., 41 str. 3 ir 8 dalys). Tokia įmonė turi būti įsteigta arba Lietuvoje, arba kitoje ES valstybėje narėje, arba gali būti Lietuvoje įsteigtas užsienio valstybės draudimo įmonės filialas. Taigi, atsižvelgiant į minėtas nuostatas, taip pat į TPVCAPDĮ 6 str. 4 ir 6 dalių nuostatas, atsakovas privalėjo sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal TPVCAPDĮ nuostatas Lietuvos įregistruotoje draudimo įmonėje, esančioje Lietuvos draudikų biuro nare, tačiau atsakovo transporto priemonė pagal bylos duomenis nebuvo tokiu būdu apdrausta, o atsakovo sudaryta su Rusijos bendrove VSK Draudimo namai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis neatitinka aukščiau minėtų reikalavimų, nes minėta Rusijos bendrovė neatitinka TPVCAPDĮ 2 str. 18 d. reikalavimų, dėl ko neturi teisės vykdyti Lietuvos Respublikoje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo.

15Kadangi eismo įvykio metu žala buvo padaryta atsakovo naudojama teisės aktų nustatyta tvarka neapdrausta transporto priemone, ieškovas atlygino Lenkijos draudikų biurui šio išmokėtą 12 112,61 PLN (9975,90 Lt) dydžio žalą, todėl pagal TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p., 23 str. 1 d. ieškovas įgijo teisę reikalauti, kad atsakovas grąžintų ieškovui minėtą išmokėtą sumą. Atsakovui šios pareigos neįvykdžius, reikalavimas tenkintinas pilnai ir priteistina 9975,90 Lt nuostolių atlyginimo.

16Vadovaujantis LR CK 6.210 str.2d. iš atsakovo ieškovui priteistina 6 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistina jo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 299 Lt žyminio mokesčio, 323,60 Lt už pateiktų teismui dokumentų vertimą į lietuvių kalbą (b.l.), o valstybei – 16,78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

18Vadovaudamasis LR CPK 259-271 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui juridinio asmens kodas 125709291, buveinės adresas Algirdo g. 38 Vilnius a.s. LT967044060001558518, AB SEB bankas iš atsakovės UAB “TFA Logistic“ juridinio asmens kodas 300121193, buveinės adresas Gedimino 17 Marijampolė 9975, 90 Lt (devynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt penkis litus, 90 ct) arba 977.73 Eur nuostolių atlyginimo, 323, 60 Lt (tris šimtus dvidešimt tris litus, 60 ct) 93.72 Eur už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 299 Lt (du šimtus devyniasdešimt devynis litus) 86.6 Eur žyminio mokesčio.

21Priteisti valstybei iš atsakovės UAB “TFA Logistic“ 16,78 Lt (šešiolika litų, 78 ct) 4.86 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. ieškovui LR Transporto priemonių draudikų biurui, atsakovei UAB „TFA... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras prašo... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka (atsiliepimas b.l. 78-81). Atsiliepime... 6. Trečiasis asmuo E. Č., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Lietuvos Respublikos... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ)... 10. Be to, CK 6.280 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad atlyginęs kito... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012-10-26 Lenkijoje... 12. Bylos duomenis nustatyta, kad transporto priemonė Scania valst. Nr. ( - )... 13. Kaip matyti iš atsakovo pateikto Transporto priemonių savininko civilinės... 14. Pagal TPVCAPDĮ 2 str. 8 d. 1 p. atsakovo transporto priemonės Scania P 114... 15. Kadangi eismo įvykio metu žala buvo padaryta atsakovo naudojama teisės aktų... 16. Vadovaujantis LR CK 6.210 str.2d. iš atsakovo ieškovui priteistina 6... 17. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistina... 18. Vadovaudamasis LR CPK 259-271 str., teismas... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui... 21. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB “TFA Logistic“ 16,78 Lt (šešiolika... 22. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...