Byla P2-592-122/2014
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiem asmenim UAB „IPK“, A. K., UAB „Klaibuta“ dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo UAB „IPK“ vadovui A. K., skirti baudą (iki 1000 Lt už kiekvieną uždelstą dieną) už 2014-07-17 patvarkymo Nr. ( - ) dėl 2014-05-07 turto arešto akto Nr. ( - ) reikalavimų nevykdymą. Nurodo, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pagal 2013-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-14045/2013 dėl 46646,60 Lt skolos išieškojimo iš UAB „IPK“, išieškotojo UAB „Klaibuta“ naudai. Atliekant vykdymo veiksmus 2014-07-17 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2014-05-07 turto arešto akto Nr. ( - ) reikalavimų vykdymo, kuriuo UAB „IPK“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo, pateikti antstoliui įmonės knygą už laikotarpį nuo 2014-05-07 iki 2014-07-17. Patvarkymas tinkamai įteiktas 2014-07-17 įmonės pardavimo vadovui A. U. (A. U.). Tačiau įmonės vadovas nebuvo atvykęs į antstolio kontorą, vykdymo eiga nesidomi, nenurodo skolos sumokėjimo galimybių pagal vykdymui pateiktą vykdomąjį dokumentą. Tokiais veiksmais apsunkina vykdomojo dokumento vykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas (Civilinio proceso kodekso 585, 593 straipsniai).

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2,3 dalys).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, jog vykdomojoje byloje Nr. ( - ), antstolis A. S. 2014-07-17 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2014-05-07 turto arešto akto Nr. ( - ) reikalavimų vykdymo, kuriuo UAB „IPK“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo, pateikti antstoliui įmonės knygą už laikotarpį nuo 2014-05-07 iki 2014-07-17. Patvarkymas įteiktas 2014-07-17 įmonės pardavimo vadovui A. U. (A. U.).

6Duomenų, kad UAB „IPK“ vadovas A. K. būtų antstolio reikalavimą įvykdęs, byloje nepateikta. Darytina išvada, kad A. K. savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino vykdymo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą jam skirtina bauda (Civilini proceso kodekso 585 straipsnio 2, 3 dalys). Atsižvelgiant į iš skolininko išieškotinos skolos dydį, į vykdomo sprendimo pobūdį, patvarkymo nevykdymo trukmę, į tai, kad reikalavimą neįvykdęs asmuo yra juridinio asmens vadovas, darytina išvada, kad UAB „IPK“ vadovui A. K. paskyrus iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną, būtų neproporcinga padarytam pažeidimui ir neprotingai didelė. Vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais UAB „IPK“ vadovui A. K. skirtina vienkartinė 500,00 Lt bauda (Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalis, 585 straipsnio 2 dalis).

7A. K. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (Civilinio proceso kodekso 75 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškimą tenkinti.

10Paskirti UAB „IPK“ vadovui A. K., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), 500,00 Lt vienkartinę baudą už antstolio A. S. 2014-07-17 patvarkymo Nr. ( - ) dėl 2014-05-07 turto arešto akto Nr. ( - ) reikalavimų nevykdymą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui A. S..

12Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai