Byla 1S-144-348/2013
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 9 d. nutarties, kuria patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012-12-04 nutarimas Nr. 95-213 taikyti nuteistajam M. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Svetlanos Jurgaitienės, teisėjų Valdo Vitunsko ir Dmitrijaus Korsakovo, sekretoriaujant Aušrinei Kudžmienei, teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 9 d. nutarties, kuria patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012-12-04 nutarimas Nr. 95-213 taikyti nuteistajam M. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų, ir

Nustatė

2M. G., gim. ( - ), nuteistas 2011-06-13 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 180 str. 2 d. – 2 metams laisvės atėmimo, faktiškai atliko vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

3Bausmės pradžia - 2011-10-06, bausmės pabaiga 2013-08-05, neatlikta laisvės atėmimo dalis yra 8 mėnesiai 7 dienos, skaičiuojant nuo Komisijos posėdžio dienos – 2012-11-29.

4Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ojoje valdyboje (toliau – ir Komisija) 2012-12-04 nutarimu Nr. 95-213 buvo nutarta nuteistajam M. G. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 1 p.

52013-01-09 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas Komisijos 2012-12-04 nutarimas Nr. 95-213 taikyti nuteistajam M. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų. M. G. nustatyti Komisijos siūlomi Lietuvos Respublikos BK 75 str. 2 d. numatyti įpareigojimai: pradėti dirbti (užsiregistruoti darbo biržoje) arba mokytis, tęsti darbą arba mokslus per 1 mėnesį nuo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos namų laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos namų laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

6Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė skundu prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013-01-09 nutartį ir priimti naują sprendimą - atsisakyti patvirtinti Komisijos 2012-12-04 nutarimą Nr. 95-213 taikyti nuteistajam M. G. lygtinį paleidimą iš pataisos namų. Prokurorės nuomone, apylinkės teismo nutartis yra priimta neįvertinus visų lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos lemiančių veiksnių. M. G. bausmę atlieka už sunkaus, bendrininkų grupėje, apsvaigus nuo alkoholio nusikaltimo padarymą. Psichologinės tarnybos išvadoje nurodoma, kad nuteistasis kaltę pripažįsta tik iš dalies. Minėtoje išvadoje nurodoma ir tai, kad nuteistajam kyla abejonės priimant asmeninius sprendimus, kas rodo, jog nuteistasis nėra pakankamai atsakingas už savo veiksmus ir nepasirengęs savarankiškai priimti teisingus sprendimus. Socialinio tyrimo išvadoje nurodyti M. G. pakartotiniam nusikalstamumui galintys turėti reikšmės kriminogeniniai veiksniai – su darbu ir išsilavinimu susijusios problemos. Nuteistasis tiek iki nusikaltimo padarymo, tiek pataisos namuose nedirbo, specialybės neturi, pataisos namuose taip pat nesimokė. Skundo autorės nuomone, lygtinai paleidus nuteistąjį M. G. iš pataisos įstaigos jam neatlikus nuosprendžiu skirtos bausmės, būtų pažeista visuomenės saugumo pusiausvyra, liktų neįgyvendinti bausmė paskirties principai.

7Skundas atmetamas.

8Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos galima taikyti asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals (BVK 157 str. 1 d.). Ar yra pagrindas manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, teismas sprendžia iš bylos duomenų visumos: nuteistojo elgesio bausmės atlikimo metu, asmenybės vertinimo, padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio, pavojingumo laipsnio, neatliktos bausmės dydžio, ankstesnių teistumų ir kt.

9Vertindama, prokurorės skundo argumentus ir analizuodama pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, kolegija konstatuoja, jog apylinkės teismas, patvirtindamas Komisijos nutarimą taikyti nuteistajam M. G. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, tinkamai įvertino nuteistojo asmenybę, jo elgesį bausmės atlikimo metu ir padarė pagrįstą išvadą, kad yra pagrindas nuteistojo M. G. atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prokurorės skundo argumentai prieštarauja 2013-01-02 Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorės atsiliepimui, kuriame prokurorė pritarė Komisijos siūlymui nuteistajam M. G. taikyti lygtinį paleidimą.

10Iš bylos medžiagos matyti, jog M. G. yra nuteistas tyčinio sunkaus nusikaltimo padarymą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad M. G. savo kaltę pripažįsta ir dalies, yra linkęs pasimokyti iš savo klaidų. Jis anksčiau neteistas, bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis, bausmės atlikimo metu nustatytų elgesio taisyklių pažeidęs nebuvo, nebaustas. Tiek su kitais būrio nuteistaisiais, tiek su administracijos atstovais sutarė gerai. Draugus renkasi atsargiai, vengdamas žinomų tvarkos drumstėjų ir destruktyvių grupių. Socialinio tyrimo išvadoje M. G. nusikalstamo elgesio rizika vertinama 29 balais, kas reiškia žemą nusikalstamo elgesio riziką (žema - nuo 0 iki 40 balų). Nors skunde nurodoma, kad M. G. bausmės atlikimo metu nedirbo ir nesimokė, tačiau kolegija pažymi, kad nuteistasis buvo išreiškęs norą dirbti, tačiau dėl darbo trūkumo įdarbintas nebuvo. Iki nusikalstamos veikos padarymo nedirbo, tačiau buvo registruotas darbo biržoje. Nuteistasis palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, su seserimi, dėde, domisi jų gyvenimus, lankomas trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų metu, bendrauja laiškais, telefoniniais skambučiais.

11Įvertinus nuteistojo asmenybę, teigiamą jo charakteristiką, padaryto nusikaltimo pobūdį, nuteistojo nepriekaištingą elgesį viso bausmės atlikimo metu, atliktos laisvės atėmimo bausmės dalį bei kitas svarbias šioje nutartyje aptartas aplinkybes, kolegija daro išvadą, jog tiek Komisija, tiek apylinkės teismas tinkamai įvertino visas lygtinio paleidimo taikymui reikšmingas aplinkybes.

12Apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos nėra pagrindo naikinti.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

14Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės skundą atmesti ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai