Byla T-XX-11-10

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo D. K. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. B., D. B., sodininkų bendrijai „Minija“, uždarajai akcinei bendrovei „Geostatybiniai sprendimai“ ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dėl įsakymo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymą Nr.4-2063-(1.3) „Dėl A. B., D. B. privataus žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Kretingos rajone, (duomenys neskelbtini), kadastro duomenų papildymo, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus“.

4Pareiškėjas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso 0,110 ha žemės sklypas Nr.69, esantis Kretingos rajone, (duomenys neskelbtini). Šis pareiškėjo sklypas ribojasi su sklypu Nr.70, kurio savininkės yra A. B. ir D. B.. UAB „Geostatybiniai sprendimai“ atliko sklypo Nr.70 kadastrinius matavimus, o atsakovas ginčijamu įsakymu papildė sklypo Nr.70 kadastro duomenis. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas atsakovo įsakymas yra neteisėtas. Papildžius žemės sklypo Nr.70 kadastro duomenis, buvo pažeistos pareiškėjo sklypo Nr.69 ribos ir pareiškėjo sklypo plotas sumažėjo 36 kvadratiniais metrais. Atliekant žemės sklypo Nr.70 kadastrinius matavimus ir ženklinant vietoje šio sklypo ribas, nebuvo kviestas dalyvauti pareiškėjas, kaip gretimo sklypo savininkas, ir tuo buvo pažeisti žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 25, 27 punktų reikalavimai.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju ginčas iš esmės yra susijęs su žemės sklypų ribų nustatymu. Ginčo išsprendimas gali turėti įtakos asmenų nuosavybės teisėms. Ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, jie iš esmės siekia apginti savo nuosavybės teises į žemę. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu atsakovo įsakymu papildžius gretimo žemės sklypo, priklausančio tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. B. ir D. B., kadastro duomenis, šio žemės sklypo ribos buvo nustatytos taip, kad buvo pažeistos pareiškėjo žemės sklypo ribos. Tokiu būdu pareiškėjas iš esmės kelia ginčą, susijusį su privačių asmenų žemės sklypų ribų nustatymu, o tai yra civilinio teisinio pobūdžio klausimas, reguliuojamas daiktinės teisės normomis (Civilinio kodekso 4.45 straipsnio 1 dalis). Šio ginčo išsprendimas turės tiesioginės įtakos asmenų nuosavybės teisėms (nuosavybės teisių objektų apibrėžimui). Šiame ginče grynai administracinio pobūdžio klausimų, kuriuos būtų galima pripažinti pagrindiniais, nekeliama.

9Dėl paminėtų aplinkybių aptariamas ginčas, kaip iš esmės susijęs su civiliniais nuosavybės santykiais, turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartį, priimtą byloje A. P. ir J. P. v. Alytaus apskrities viršininko administracija; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį, priimtą byloje I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2009 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą byloje R. P. M., A. V. ir sodininkų bendrija „Pašiliai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2009 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą byloje L. T. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2009 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą byloje J. C. v. Kauno apskrities viršininko administracija, valstybės įmonė Registrų centras ir kt.).

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

112-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Bylą pagal pareiškėjo D. K. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. B., D. B., sodininkų bendrijai „Minija“, uždarajai akcinei bendrovei „Geostatybiniai sprendimai“ ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dėl įsakymo panaikinimo perduoti Kretingos rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai