Byla 1A-243-498/2016
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Olego Šibkovo, teisėjų Jūratės Jakubonienės, Kęstučio Dargužio, sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, dalyvaujant prokurorui Mariui Kazlauskui, nuteistajam Ž. S., jo gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei, nukentėjusiajam J. N.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo J. N. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendžio, kuriuo:

3Ž. S. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalyje (3 epizodai), ir nuteistas:

4- pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (J. N. turto vagystė) – 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimu, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, taip pat per 8 mėnesius atlyginti nukentėjusiajam J. N. turtinę žalą;

5- pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (V. Č. turto vagystė) – 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimu, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje;

6- pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (A. B. turto vagystė) – 10 (dešimties) mėnesių laisvės apribojimu, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje;

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės iš dalies sudėtos, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, ir paskiriant subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, taip pat per 8 mėnesius atlyginti nukentėjusiajam J. N. turtinę žalą. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 10 (dešimties) mėnesių laisvės apribojimas, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, taip pat per 8 mėnesius atlyginti nukentėjusiajam J. N. turtinę žalą. Į atliktos bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2015-07-21 iki 2015-07-23 (BK 66 straipsnis). Ž. S. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus, nuspręsta panaikinti.

8Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo J. N. pareikštas civilinis ieškinys tenkintas visiškai, jam iš Ž. S. priteisiant 3400 Eur (trys tūkstančius keturis šimtus eurų) nusikalstamais veiksmais padarytai turtinei žalai atlyginti.

9Tuo pačiu nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį E. G., tačiau dėl jo apeliacinių skundų negauta.

10Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

11Ž. S. nuteistas už tai, kad jis 2015 m. gegužės 7 d. apie 11 val. J. N. priklausančios sodybos, esančios ( - ), teritorijoje įsėdo į J. N. priklausantį neužrakintą traktorių ,,Belarus 540“ valst. Nr. ( - ), jį užvedęs nuvažiavo, tokiu būdu pagrobė J. N. priklausantį 4000 Eur vertės traktorių ,,Belarus 570“, tuo padarė nukentėjusiajam J. N. 4000 Eur turtinę žalą.

12Be to, Ž. S. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. G., 2015 m. liepos 12 d. nakties metu, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, E. G. vairuojamu lengvuoju automobiliu iš V. Č. priklausančios sodybos teritorijos, esančios ( - ), prikabindami virvę prie traktoriaus priekinės dalies ir automobilio kablio bei nutempdami, pagrobė stovėjusį traktorių ,,T-25 A“, valst. Nr. ( - ), 2500 Eur vertės, tuo padarė nukentėjusiajai V. Č. 2500 Eur turtinę žalą.

13Be to, Ž. S. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. G., 2015 m. liepos 14 d. apie 00.30 val., E. G. saugant ir stebint aplinką, kad niekas neužkluptų, darant nusikalstamą veiką, A. B. priklausančios sodybos teritorijoje, esančioje ( - ), jam įlipus į neužrakintą traktorių ir jį užkūrus bei nuvažiavus, bendrais veiksmais pagrobė A. B. priklausantį traktorių ,,MTZ-550“ valst. Nr. ( - ) 3000 eurų vertės su frontaliniu įrenginiu ,,Inter – Tech IT1600“ 3800 Eur vertės, tokiu būdu pagrobė A. B. priklausantį turtą ir padarė nukentėjusiajam A. B. bendrą 6800 Eur turtinę žalą.

14Nukentėjusysis J. N. apeliaciniame skunde prašo papildyti Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendį ir įpareigoti Ž. S. atlyginti jam priteistą 3400 Eur turtinę žalą, mokant kiekvieną kalendorinį mėnesį po 425 Eur, nes nuteistasis vengia atlyginti žalą.

15Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nukentėjusiojo prašymą tenkinti apeliacinį skundą ir papildomai priteisti 8000 Eur neturtinės žalos, prokuroro, nuteistojo ir jo gynėjos prašymą atmesti nukentėjusiojo skundą, sprendžia, kad nukentėjusiojo J. N. apeliacinis skundas atmestinas.

16Marijampolės rajono apylinkės teismas Ž. S. pripažino kaltu dėl nusikaltimų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskyrė laisvės apribojimo bausmę kartu paskirdamas įpareigojimus (BK 48 straipsnis). Šioje byloje teismas, paskirdamas BK 48 straipsnyje numatytą bausmę, Ž. S. paskyrė BK 48 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytą įpareigojimą – atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą nukentėjusiajam J. N. per 8 mėnesius. Nors nukentėjusysis sutinka su tokiu įpareigojimu, tačiau jo manymu teismas turėtų įpareigoti Ž. S. kiekvieną mėnesį mokėti po 425 Eur. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad draudimai ir įpareigojimai yra pagrindiniai laisvės apribojimo bausmės nubaudimo elementai (BK 48 straipsnis), kuriuos teismas skiria, kad būtų įgyvendinti bausmės tikslai. Tačiau įstatymas nenumato ir nereikalauja privalomai nustatyti civilinių ieškinių vykdymo tvarkos. Nagrinėjamu atveju Ž. S. nuosprendžiu nustatytas aiškus turtinės žalos atlyginimo terminas – 8 mėnesiai. Nukentėjusysis siekia, kad jam jau šioje bylos nagrinėjimo stadijoje būtų užtikrintas turtinės žalos atlyginimas. Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neprivalo ir neturi pagrindo nustatyti Ž. S. papildomo įpareigojimo turtinę žalą mokėti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį. Iš bylos medžiagos matyti, kad Ž. S. sutinka su padaryta turtine žala ir nevengia jos atlyginti, teigia, kad ieško darbo ir stengsis atlyginti žalą.

17Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vykdomi tik įsiteisėję teismo nuosprendžiai. Nuosprendžiu paskirtų bausmių vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas, kuriame numatyta bausmių vykdymo tvarka ir bausmę vykdančios institucijos. Laisvės apribojimo bausmę vykdo Lietuvos Respublikos probacijos tarnybos, kurios ir kontroliuoja bausmės atlikimo tvarką ir kaip nuteistieji laikosi nustatytų draudimų bei vykdo paskirtus įpareigojamus. Priteistų civilinių ieškinių, turtinės žalos išieškojimas vykdomas per antstolius. Taigi nuosprendžio vykdymo stadijoje ir paaiškės ar Ž. S. iš tiesų vengia (ar neturi galimybės) atlyginti turtinę žalą, ar vykdo (nevykdo) teismo nustatytus įpareigojamus. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Ž. S. vengia atlyginti turtinę žalą, taip pat neturi pagrindo nustatyti periodinių įmokų nukentėjusiajam dydžio.

18Nukentėjusysis J. N. bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, posėdžio metu išreiškė prašymą atlyginti jam 8000 eurų neturtinę žalą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal BPK 112 straipsnio 1 dalį civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Nukentėjusysis, nepareiškęs civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį tik dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 1 b. l. 44), reikalavimo atlyginti neturtinę žalą nukentėjusysis šioje baudžiamojoje byloje nėra pareiškęs, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi norminio pagrindo svarstyti neturtinės žalos atlyginimo klausimo.

19Be to, pastebėtina, kad teismo posėdžio metu nukentėjusiojo pateiktas žodinis reikalavimas priteisti jo naudai 8000 eurų neturtinės žalos nebuvo išreikštas apeliaciniame skunde. Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Nustačius, kad nukentėjusiojo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo nebuvo išreikštas apeliaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismas ir dėl šios priežasties neturi pagrindo nagrinėti nukentėjusiojo prašymą dėl neturtinės žalos atlyginimo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu

Nutarė

21Nukentėjusiojo J. N. apeliacinį skundą atmesti.

22Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

23Nukentėjusiojo J. N. prašymą priteisti 8000 eurų neturtinės žalos atlyginimo palikti nenagrinėtu.

24Nutartis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Ž. S. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 4. - pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (J. N. turto vagystė) – 8 (aštuonių)... 5. - pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (V. Č. turto vagystė) – 9 (devynių)... 6. - pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (A. B. turto vagystė) – 10 (dešimties)... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės iš dalies... 8. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo J. N. pareikštas civilinis ieškinys... 9. Tuo pačiu nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 178... 10. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 11. Ž. S. nuteistas už tai, kad jis 2015 m. gegužės 7 d. apie 11 val. J. N.... 12. Be to, Ž. S. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su... 13. Be to, Ž. S. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su... 14. Nukentėjusysis J. N. apeliaciniame skunde prašo papildyti Marijampolės... 15. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nukentėjusiojo... 16. Marijampolės rajono apylinkės teismas Ž. S. pripažino kaltu dėl... 17. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vykdomi tik įsiteisėję teismo... 18. Nukentėjusysis J. N. bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme,... 19. Be to, pastebėtina, kad teismo posėdžio metu nukentėjusiojo pateiktas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 21. Nukentėjusiojo J. N. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendį palikti... 23. Nukentėjusiojo J. N. prašymą priteisti 8000 eurų neturtinės žalos... 24. Nutartis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos....