Byla e2-1171-464/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Dausora“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 2 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. e2-671-640/2019, išnagrinėtoje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Girista“ ieškinį atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Deibriga“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Dausora“ ir SIA Maval dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Meyer & John“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė BUAB ,,Girista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

61.1.

7pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento jos ir atsakovės SIA Maval 2013-07-20 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2013/07/20/01;

81.2.

9pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovių SIA Maval ir UAB „Deibriga“ 2013-08-23 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2013/08/23/;

101.3.

11pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovių UAB „Deibriga“ ir UAB „Dausora“ 2016-10-18 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 16-10-18/002;

121.4.

13taikyti restituciją, grąžinant ieškove reikalavimo teisę į UAB „Meyer & John“ 127 747,15 Eur (441 085,36 Lt) skolą;

141.5.

15priteisti bylinėjimosi išlaidas.

162.

17Vilniaus apygardos teismas 2019-04-01 sprendimu ieškovės ieškinį patenkino visiškai ir pripažino negaliojančiais ginčo sandorius nuo jų sudarymo momento, taikė restituciją ir grąžino ieškovei reikalavimo teisę į UAB ,,Meyer & John“ 127 747,15 Eur (441 085,36 Lt) skolą, priteisė iš atsakovės UAB ,,Dausora“ valstybei 1 933 Eur žyminį mokestį ir 15,33 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

183.

19Atsakovė UAB ,,Dausora“ 2019-07-01 pateikė apeliacinį skundą, prašydama atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti, skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

204.

21Nurodė, kad atsakovė nebuvo informuota apie nagrinėjamą bylą, ją atstovaujantis advokatas apie priimtą teismo sprendimą sužinojo tik 2019-06-19, susipažinęs su kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1688-619/2019 priimta nutartimi. Nors ieškovei buvo žinoma, kad atsakovę atstovauja advokatas K. P., kuriam ir turėjo būti siunčiami visi nagrinėjamos bylos procesiniai dokumentai, ši informacija buvo nuslėpta, nes ieškovei atsakovės paaiškinimai nebuvo naudingi.

22II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

235.

24Vilniaus apygardos teismas 2019-07-02 nutartimi atmetė atsakovės UAB ,,Dausora“ prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, apeliacinį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį atsakovei.

256.

26Teismas padarė išvadą, kad atsakovė buvo tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą ir joje priimtą sprendimą. Ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo į jį pateikimo 2018-04-27 buvo išsiųstas registruotu jos buveinės adresu – ( - ), tuo pačiu adresu jai

272018-09-25 buvo išsiųsti teismo nutartis ir šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį. Pakartotinai šaukimai tuo pačiu adresu buvo išsiųsti 2018-10-05 bei 2018-11-09. Bylos nagrinėjimas buvo atidėtas ir dar du kartus – 2018-11-15 ir 2018-11-22 – atsakovei tuo pačiu adresu išsiųsti teismo šaukimai. Teismo vertinimu, tokios aplinkybės patvirtina, kad buvo laikytasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje numatytos procesinių dokumentų juridiniam asmeniui įteikimo tvarkos, juolab kad kiti procesinių dokumentų atsakovei įteikimo adresai nebuvo žinomi ar nurodyti. Teismo 2019-04-01 sprendimas taip pat buvo išsiųstas išviešintu atsakovės buveinės adresu.

287.

29Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pačios atsakovės UAB ,,Dausora“ iniciatyva pradėta kita Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1688-619/2019 buvo sustabdyta 2019-05-09 nutartimi būtent dėl nagrinėjamos bylos, 2019-05-09 nutartis dėl bylos sustabdymo buvo išsiųsta atsakovės buveinės adresu ir jos atstovui, advokatui K. P.. Tokios nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovei turėjo būti žinoma apie nagrinėjamą bylą ir joje priimtus procesinius sprendimus.

308.

31Pripažinęs prašyme atnaujinti praleistą terminą nurodytas priežastis nesvarbiomis ir nesudarančiomis pagrindą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą, taip pat atsižvelgęs į faktą, kad šis terminas praleistas daugiau nei mėnesį, teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu, apeliacinį skundą priimti atsisakė.

32III.

33Atskirojo skundo argumentai

341.

35Atsakovė UAB ,,Dausora“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019-07-02 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti ir šį apeliacinį skundą priimti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

361.1.

37Teismas, pakarotinai išsiųsdamas atsakovei skirtus procesinius dokumentus tik jos buveinės adresu, pažeidė CPK 123 straipsnio 4 dalį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. e3K-7-16-313/2019 pateiktus išaiškinimus, kad juridiniam asmeniui skirtų procesinių dokumentų nepavykus įteikti jo buveinės adresu, teismas turi išnaudoti ir kitas jam prieinamas protingas priemones – siųsti dokumentus kitų byloje dalyvaujančių asmenų nurodytais adresais, juridinio asmens vadovo gyvenamosios vietos adresais, naudotis elektroninėmis įteikimo priemonėmis ir kt.

381.2.

39Atmesdamas prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti ir atsisakydamas jį priimti teismas pažeidė Žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) pozicija procesinių dokumentų įteikimo klausimu yra aiški ir nuosekli – teismo taikytas procesinių dokumentų įteikimo būdas galimas tik tuomet, kai yra išnaudotos visos kitos priemonės procesiniams dokumentas įteikti. Nagrinėjamu atveju teismas neišnaudojo visų galimų procesinių dokumentų įteikimo priemonių.

401.3.

41Skundžiamą nutartį priėmė šališkas teismas. Teismas siekia apsaugoti neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, priimtą esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui. Taip pažeidžiami ne tik atsakovės, bet ir ieškovės, bankrutuojančios bendrovės, kreditorių interesai, kurie ko gero nebuvo informuoti apie pradėtą civilinę bylą ir administratoriais veiksmus, šioje byloje atstovavusio ir įgyvendinusio trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ interesus, šioje byloje ginčijusio kelias reikalavimo perleidimo sutartis vien tam, kad kitoje byloje su skolininku sudarytu taikos sutartį, pagal kurią administratorius atsisakė visų reikalavimų, įgytų skundžiamu teismo sprendimu.

42Teisėja

konstatuoja:

43IV.

44Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl termino apeliaciniam skundui paduoti

451.

46Apeliacijos objektą nagrinėjamoje byloje sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas apeliantės UAB ,,Dausora“ prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir šį procesinį dokumentą atsisakyta priimti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

472.

48Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Kaip ir bet kuri asmens procesinė teisė, teisė pateikti apeliacinį skundą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros nustatytos tvarkos. Bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą, turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp besiginčijančių šalių atkūrimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti, be kita ko, ir apeliaciniam skundui paduoti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.). Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui (CPK 75 str. 1 d.).

493.

50CPK 307 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta termino praleidimo priežastis svarbiomis (CPK 307 str. 2 d.). Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Pažymėtina, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo terminą jau negali būti paduotas, jeigu praėjo trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. Šis terminas yra naikinamasis ir neatnaujintinas, atitinkamai, jam pasibaigus, pasibaigia ir asmens teisė į apeliaciją.

514.

52Nagrinėjamos bylos atveju teismo sprendimas, kurį apeliantė siekia apskųsti apeliaciniu skundu, buvo priimtas 2019-04-01. Paskutinė termino diena, kada byloje dalyvaujantys asmenys dar galėjo paduoti apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo, buvo 2019-05-02. Bylos duomenimis, prašomas priimti apeliacinis skundas yra paduotas per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį ir apeliantės atstovo elektroniniu parašu pasirašytas 2019-07-01 22 val. 31 min. 54 s., o pirmosios instancijos teisme gautas ir užregistruotas 2019-07-02. Vadinasi, trisdešimties dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti neabejotinai yra praleistas, be to, šis skundas buvo paduotas jau visiškai besibaigiant ir naikinamajam trijų mėnesių terminui (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d.). Dėl procesinių dokumentų įteikimo ir praleisto termino priežasčių svarbumo

535.

54Apeliantė, prašydama jai atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, tiek apeliaciniame, tiek ir atskirajame skunduose dėsto iš esmės analogiškus argumentus bei įvardija tapačias priežastis, lėmusiais termino praleidimą. Apeliantės teigimu, apie nagrinėjamoje byloje priimtą skundžiamą teismo sprendimą jos atstovui tapo žinoma tik 2019-06-19 iš kitoje civilinėje byloje (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1688-619/2019) priimtos 2019-06-18 teismo nutarties, kurioje tos bylos šalims pasiūlyta pateikti nuomonę dėl BUAB ,,Girista“ ir UAB ,,Meyer & John” sudarytos taikos sutarties patvirtinimo. Apie nagrinėjamoje byloje prasidėjusi procesą bei joje priimtą galutinį procesinį sprendimą, pasak apeliantės, jai nebuvo pranešta. Todėl mano, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti šiuo atveju praleistas ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, o dėl paties teismo, pažeidusio civilinio proceso normas ir neatsižvelgusio į teismų praktiką, aiškinančią procesinių dokumentų juridiniam asmeniui įteikimo tvarką, veiksmų. Tokia apeliantės pozicija aiškiai stokoja pagrįstumo.

556.

56Apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo klausimai reglamentuoti specialioje teisės normoje, t. y. CPK 307 straipsnyje, kuri šiuo atveju ir taikytina (CPK 302 str.), ir kurioje pasakyta, kad praleistas skundo terminas gali būti atnaujintas, jeigu sprendžiantis jo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas pripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Jeigu byla su apeliaciniu skundu, paduotu praleidus terminą, vis tik atsiunčiama nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, o šis nustato, kad terminas buvo praleistas, apeliacinės instancijos teismas arba savo iniciatyva atnaujina skundo padavimo terminą, jeigu iš turimos medžiagos aiškiai matyti, kad terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties, priešingu atveju gali pasiūlyti dalyvaujančiam byloje asmeniui pateikti prašymą dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo (CPK 307 str. 2 d.), kuriame ir galėtų būti paaiškintos priežastys, lėmusios termino praleidimą.

577.

58Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad apeliantės įvardijamos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui išnagrinėtoje byloje paduoti.

598.

60Atskirasis skundas grindžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-03-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-7-16-313/2019, pateiktais išaiškinimais dėl teisės normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą juridiniam asmeniui, priimant sprendimą už akių, aiškinimo ir taikymo. Teismų suformuotomis teisės aiškinimo taisyklėmis negalima remti a priori (iš anksto; nepatikrinus faktų; apeinant faktus). Nors tiek kasacinio teismo išnagrinėtoje, tiek ir nagrinėjamoje byloje procesiniai dokumentai atsakovams buvo įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nurodytu būdu, t. y. pakartotinai išsiųsti juridinio asmens įregistruotos buveinės adresu ir laikyti įteiktais praėjus dešimčiai dienų nuo jų išsiuntimo, faktinės situacijos abejose bylose nėra identiškos.

619.

62Procesinių dokumentų įteikimo vieta ir tvarka juridiniam asmeniui (CPK 122 str. 2 d., 123 str. 4 d.) aptariamoje kasacinėje nutartyje išaiškinta tokių faktinių aplinkybių kontekste, kai nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovams jų buveinės bei jų vadovų gyvenamųjų vietų adresais buvo priimtas sprendimas jiems už akių, kitaip tariant, byla užbaigta atlikus vien formalų tik vienos ginčo šalies pateiktų įrodymų vertinimą, vien įsitikinant, ar, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir terminas tokiam prašymui pateikti nebuvo atnaujintas, teismui konstatavus, kad procesiniai dokumentai juridiniams asmenimis buvo įteikti tinkamai, t. y. pagal CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatytą tvarką. Kasacinis teismas, atitinkamai, ir įvertino, ar tokia aplinkybė, kad procesiniai dokumentai šaliai buvo įteikti vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka (įteikimo fikcija), laikytina svarbia priežastimi, dėl kurios galėtų būti atnaujintas terminas būtent pareiškimui dėl už akių priimto teismo sprendimo peržiūrėjimo pateikti.

6310.

64Nagrinėjamu atveju, nepriklausomai nuo to, kad apeliantė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas bylą išnagrinėjo iš esmės atlikęs joje esančių įrodymų vertinimą pagal CPK nustatytas bendrąsias įrodinėjimo taisykles, t. y. tyrė ir vertino tiek ieškovės, tiek antrosios atsakovės BUAB ,,Deibriga“ į bylą pateiktus įrodymus, susijusius su ginčo reikalavimo perleidimo sutarčių sudarymu ir sąlygų jas pripažinti negaliojančiomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 straipsnyje numatyto actio Pauliana instituto pagrindu.

6511.

66Be to, nagrinėjamoje byloje, skirtingai nuo kasacinio teismo nagrinėtos bylos, siekiama paduoti ir visiškai skirtingą procesinį dokumentą – apeliacinį skundą, o ne prašymą dėl sprendimo už akių peržiūros, kurio padavimo tikslas yra proceso būtent pirmosios instancijos teisme atnaujinimas bei pakartotinis ginčo išnagrinėjimas pirmosios instancijos teisme (CPK 288 str. 3 d.), tik šį kartą jau taikant bendrąsias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK.

6712.

68Kadangi atskirajame skunde nurodytoje kasacinio teismo nutartyje išaiškinimas dėl CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatytos procesinių dokumentų įteikimo tvarkos ir reikšmės, sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą, pateiktas kitokių nei nagrinėjamoje byloje faktinių aplinkybių kontekste, vien šie išaiškinimai savaime neteikia pagrindo sutikti su apeliantės pozicija dėl netinkamo procesinių dokumentų jai įteikimo, lemiančio svarbios priežasties praleistam apeliacinio skundo padavimo terminui buvimą.

6913.

70Priešingai, nagrinėjamos bylos procesinė eiga leidžia įsitikinti, kad pirmosios instancijos teismas CPK nustatytų reikalavimų informuoti apeliantę apie prasidėjusį procesą nepažeidė, o skundžiamoje nutartyje padarė teisingą išvadą, kad termino apeliaciniams skundui pateikti praleidimo priežastys šiuo konkrečiu atveju nėra svarbios ir todėl šis terminas negali būti atnaujintas.

7114.

72Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, kad apeliantės prašyme bei jos atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su sužinojimo apie nagrinėjamą bylą momentu, nepasitvirtino. Apeliacinės instancijos teismo nustatyti faktai suponuoja išvadą, kad apeliantei apie nagrinėjamą bylą ir joje priimtą procesinį sprendimą tapo žinoma gerokai anksčiau nei jos įvardijamą dieną, t. y. anksčiau nei 2019-06-19. Iš Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1688-619/2019, kuri buvo pradėta pagal pačios apeliantės ieškinį atsakovei UAB ,,Meyers & John“ dėl skolos priteisimo, matyti, kad 2018-05-08 atsakovė UAB ,,Meyers & John“ pateikė prašymą, be kita ko, sustabdyti tą civilinę bylą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-671-640/2019.

7315.

74Šiame prašyme atsakovė UAB ,,Meyers & John“ ne tik aiškiai nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama byla pagal ieškovės BUAB ,,Girista“ ieškinį atsakovų grupei, be kita ko, ir apeliantei dėl reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, bet kartu su šiuo prašymu pateikė teismo atsakovams siųsto pranešimo dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo kopiją. Iš pranešimo turinio matyti, kad jis buvo siunčiamas ir apeliantei adresu ( - ). Vadinasi, 2018-05-08 (ar artimą šiai datai dieną) apeliantė (jos teisinis atstovas) iš jos pačios inicijuotos civilinės bylos medžiagos neabejotinai jau žinojo / turėjo žinoti, kad jai Vilniaus apygardos teisme yra iškelta nagrinėjama civilinė byla, kurioje ji, kaip ir atsakovė UAB ,,Meyers & John“, turi pateikti atsiliepimą į ieškinį, turėjo matyti ir matė, kokiu adresu siunčiami jai adresuoti pranešimai dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo.

7516.

76Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių apeliantės nurodytos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1688-619/2019 domenų (CPK 179 str. 3 d.) taip pat nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-05-09 nutartimi bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujino ir bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-671-640/2019 (2018 m. bylos Nr. e2-3468-640/2018). Apeliantė, nesutikdama su teismo nutartimi sustabdyti jos iniciatyva pradėtą bylą dėl nagrinėjamos bylos, 2018-05-17 pateikė atskirąjį skundą, kurį jos vardu pasirašė advokatas K. P.. Taigi, tiek prašymo sustabdyti bylą, tiek teismo nutarties, kuria toks prašymas buvo patenkintas, turinys buvo žinomas apeliantės atstovui.

7717.

78Aptartų faktinių aplinkybių kontekste būtin pažymėti, kad CPK 7 ir 42 straipsniai proceso šalims numato ne tik teises, bet ir pareigas, įskaitant pareigą nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, taip pat domėtis nagrinėjamos bylos eiga (CPK 42 str. 5 d.), turėti byloje atstovą, jeigu kokių nors veiksmų tiesiogiai pačiam dalyvaujančiam byloje asmeniui laiku įgyvendinti nepavyksta.

7918.

80Konstatavus, kad apeliantei apie jos atžvilgiu inicijuotą šią civilinę bylą, kurioje ji dabar prašo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, tapo žinoma ne vėliau nei 2018 metų gegužės mėnesį, apeliantė, būdama atsakinga ir rūpestinga proceso šalis, susipažinusi su kitoje byloje pateiktame prašyme ir jo priede esančia informacija, negavusi atitinkamos teismo korespondencijos, galėjo ir turėjo imtis aktyvių veiksmų bei pati kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl informacijos suteikimo, teikti duomenis dėl adreso jos korespondencijai siųsti pasikeitimo, juolab žinodama, kokį adresą jį yra viešai deklaravusi kaip savo buveinę ir matydama, kad būtent šiuo adresu jai siunčiami teismo pranešimai.

8119.

82Tai, kad apeliantei apie byloje priimtą sprendimą galėjo ir turėjo būti žinoma anksčiau nei 2019-06-19, patvirtina ir nagrinėjamoje byloje esantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019-06-21 pranešimas dėl vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriame nurodyta, kad vykdomasis raštas, 2019-05-14 išduotas Vilniaus apygardos teismo 2019-04-01 sprendimo pagrindu dėl 1 948,33 Eur (1 933 Eur žyminis mokestis ir 15,33 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos) išieškojimo iš apeliantės, buvo įvykdytas – 2019-05-22 prievolė buvo įskaityta. Apeliantė neabejotinai turėjo būti informuota apie atliktą įskaitymą, taigi, būdama atidi ir rūpestinga, turėjo domėtis, kokiu pagrindu buvo atliktas įskaitymas.

8320.

84Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant dėl priežasčių svarbumo termino atnaujinimo kontekste, aktualus ir pirmiau paminėtas apeliantės elgesys, apeliacinį skundą pateikiant likus mažiau nei 2 val. iki CPK 307 straipsnio 3 dalyje numatyto naikinamojo termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti pabaigos (2019-07-01). Toks nepateisinamai ilgas delsimas prašyti termino atnaujinimo ir visiškai jokių procesinių veiksmų nesiėmimas anksčiau, neabejotinai apie iškeltą bylą žinant jau nuo 2019 m. gegužės mėn. vidurio, neleidžia apeliantės elgesio vertinti kaip procesiškai sąžiningo ir atsakingo. Priešingai, nustatytos faktinės aplinkybes sudaro pagrindą spręsti, kad apeliantė savo pasyvumu siekia vilkinti priimto ir įsiteisėjusio jai nepalankaus teismo sprendimo vykdymą, taip sukeldama neigiamus padarinius ne tik ieškovei, bet ir jos kreditoriams.

8521.

86Atmestini kaip nepagrįsti ir tokie apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, buvo šališkas ir skundžiama nutartimi siekė išsaugoti neteisėtą sprendimą. Jokie objektyvūs teismo šališkumą patvirtinantys duomenys nėra pateikti, ši nuomonė grindžiama vien pačios apeliantės subjektyviais ir niekuo neparemtais samprotavimais.

8722.

88Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo išvadai, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ginčui aktualias teisės normas ir teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus.

89Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

90Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB ,,Girista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:... 6. 1.1.... 7. pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento jos ir atsakovės SIA Maval... 8. 1.2.... 9. pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovių SIA Maval ir UAB... 10. 1.3.... 11. pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovių UAB „Deibriga“... 12. 1.4.... 13. taikyti restituciją, grąžinant ieškove reikalavimo teisę į UAB „Meyer &... 14. 1.5.... 15. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 16. 2.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019-04-01 sprendimu ieškovės ieškinį patenkino... 18. 3.... 19. Atsakovė UAB ,,Dausora“ 2019-07-01 pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 20. 4.... 21. Nurodė, kad atsakovė nebuvo informuota apie nagrinėjamą bylą, ją... 22. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 23. 5.... 24. Vilniaus apygardos teismas 2019-07-02 nutartimi atmetė atsakovės UAB... 25. 6.... 26. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė buvo tinkamai informuota apie bylos... 27. 2018-09-25 buvo išsiųsti teismo nutartis ir šaukimas į parengiamąjį... 28. 7.... 29. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pačios atsakovės UAB ,,Dausora“... 30. 8.... 31. Pripažinęs prašyme atnaujinti praleistą terminą nurodytas priežastis... 32. III.... 33. Atskirojo skundo argumentai... 34. 1.... 35. Atsakovė UAB ,,Dausora“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 36. 1.1.... 37. Teismas, pakarotinai išsiųsdamas atsakovei skirtus procesinius dokumentus tik... 38. 1.2.... 39. Atmesdamas prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti ir... 40. 1.3.... 41. Skundžiamą nutartį priėmė šališkas teismas. Teismas siekia apsaugoti... 42. Teisėja... 43. IV.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 1.... 46. Apeliacijos objektą nagrinėjamoje byloje sudaro teismo nutarties, kuria... 47. 2.... 48. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 49. 3.... 50. CPK 307 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas... 51. 4.... 52. Nagrinėjamos bylos atveju teismo sprendimas, kurį apeliantė siekia apskųsti... 53. 5.... 54. Apeliantė, prašydama jai atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui... 55. 6.... 56. Apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo klausimai reglamentuoti... 57. 7.... 58. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos... 59. 8.... 60. Atskirasis skundas grindžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-03-21... 61. 9.... 62. Procesinių dokumentų įteikimo vieta ir tvarka juridiniam asmeniui (CPK 122... 63. 10.... 64. Nagrinėjamu atveju, nepriklausomai nuo to, kad apeliantė atsiliepimo į... 65. 11.... 66. Be to, nagrinėjamoje byloje, skirtingai nuo kasacinio teismo nagrinėtos... 67. 12.... 68. Kadangi atskirajame skunde nurodytoje kasacinio teismo nutartyje išaiškinimas... 69. 13.... 70. Priešingai, nagrinėjamos bylos procesinė eiga leidžia įsitikinti, kad... 71. 14.... 72. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, kad apeliantės prašyme bei jos... 73. 15.... 74. Šiame prašyme atsakovė UAB ,,Meyers & John“ ne tik aiškiai nurodė,... 75. 16.... 76. Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių apeliantės nurodytos... 77. 17.... 78. Aptartų faktinių aplinkybių kontekste būtin pažymėti, kad CPK 7 ir 42... 79. 18.... 80. Konstatavus, kad apeliantei apie jos atžvilgiu inicijuotą šią civilinę... 81. 19.... 82. Tai, kad apeliantei apie byloje priimtą sprendimą galėjo ir turėjo būti... 83. 20.... 84. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant dėl priežasčių... 85. 21.... 86. Atmestini kaip nepagrįsti ir tokie apeliantės atskirojo skundo argumentai,... 87. 22.... 88. Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo išvadai, kad... 89. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 90. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą....