Byla 2-2474-153/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“ ieškinį atsakovui Didvyžių socialinės globos namams, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Didma“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Šilumininkas“ prašo panaikinti atsakovo Didvyžių socialinės globos namų 2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. (5.97)S-554 įformintą sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija, ir pripažinti neteisėtu atsakovo 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu įformintą sprendimą Nr. (5.97)S-529, kuriuo buvo atmesta ieškovės paraiška, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas vykdo ribotą konkursą „Karšto vandens ir patalpų šildymas, modernizuojant ir eksploatuojant Didvyžių socialinės globos namų ūkį“, pirkimo Nr. 90234. Ieškovė 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė atsakovui paraišką su priedais. 2012 m. rugpjūčio 21 d. atsakovas informavo ieškovę, kad ši nepateikė duomenų, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą, bent vieną atestuotą šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovą, bent du atestuotus elektros sistemos (iki 1 000 V) specialistus (elektrikus) ir bent du atestuotus darbininkus, eksploatuojančius technologinius įrenginius. Ieškovė 2012 m. rugpjūčio 22 d. atsakė, kad kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo pateikti. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (5.97)S-529 „Dėl kvalifikacijos reikalavimų“ patikslino reikalavimus ir nurodė, kad iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, kad ji nepateikė duomenų, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą bei prašė tiekėjo pateikti duomenis, kad tokį specialistą jis turi. Ieškovė, tikslindama minimalius kvalifikacinius reikalavimus, 2012 m. rugpjūčio 24 d. pateikė atsakovui patikslintą specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą ir nurodė, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą (V. E. T.), kuris nuo 2009 metų dirba jungtinės veiklos sutarties partnerio UAB „Ekodora“ bendrovėje, ir pateikė jo kvalifikaciją patvirtinantį atestatą. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. (5.97)S-529 informavo ieškovę, jog, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, konkurso sąlygų 15.9. punktu, atmetė ieškovės pasiūlymą, nes pateikti dokumentai nepatvirtinta tiekėjo atitikties konkurso sąlygų 15.9. punkto kvalifikacijos reikalavimams. Atsakovas taip pat nurodė, kad tiekėjas, tikslindamas 15.9. punkto kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, negali siūlyti kitų, pradiniame tiekėjo pasiūlyme nenurodytų specialistų, o tik papildyti pateiktą informaciją ar paaiškinti, kaip pradiniame pasiūlyme siūlomi specialistai atitinka minėtą reikalavimą. Ieškovė, nesutikdama su atsakovo 2012 m. rugpjūčio 24 d. priimtu sprendimu, 2012 m. rugpjūčio 29 d. pateikė jam pretenziją, kurioje nurodė nesutikimo su priimtu sprendimu motyvus ir argumentus bei prašė atsakovo panaikinti jo 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu įformintą sprendimą Nr. (5.97)S-529. 2012 m. rugsėjo 3 d. ieškovė raštu Nr. (5.97)S-554 buvo informuota, kad atsakovas atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą. Ieškovė, kartu su paraiška teikdama specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą, šalia kitų asmenų nenurodė, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą ir iš visų dokumentų visumos nepateikė vos vieno dokumento, patvirtinančio minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimą. Ieškovė pirkime dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Ekodora“, todėl jos bendrai laikytinos tiekėju. Ieškovė, nurodydama V. E. T., kuris yra atestuotas elektros inžinierinių sistemų darbų vadovas, rėmėsi savo vidiniais, kaip tiekėjo, bet ne trečiųjų asmenų, t. y. išoriniais, disponuojamais darbo jėgos ištekliais ir resursais, todėl nurodomas asmuo nelaikytinas nauju specialistu ar subrangovu, o tiekėjo pateiktas pasiūlymo patikslinimas nelaikytinas jo keitimu. Darytina išvada, kad paraiškos pateikimo metu ieškovė atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus konkurso sąlygų 15.9. punkte, nes turėjo bent vieną atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą, o kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto buvimo. Atsakovui paprašius patikslinti paraišką ir pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kurie buvo reikalaujami pagal konkurso sąlygas. Kadangi ieškovė atitinka konkurso sąlygose teikėjams nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nebuvo pagrindo konstatuoti ieškovės neatitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir atmesti jos pasiūlymą.

3Be to, atsakovė Didvyžių socialinės globos namai po pretenzijos atmetimo sudarė sutartį dėl paslaugų tiekimo su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove ,,Didma“.

4Atsikirtimus į ieškinį su juo nesutinkantis atsakovas Didvyžių socialinės globos namai motyvuoja tuo, kad ieškovės su pasiūlymu pateikti dokumentai ir papildomi tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai nepatvirtina ieškovės atitikties konkurso sąlygų 15.9. p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimui – ieškovė nepateikė tinkamo kvalifikacijos atestato pasiūlyme nurodytiems darbuotojams, o šiam reikalavimui pasiūlė naują specialistą, kuris nebuvo nurodytas pradiniame pasiūlyme. Konkurso sąlygų 17. punkte numatyta, kad „Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai“, todėl net jei atsakovas priimtų pakeistus ieškovės kvalifikacinius reikalavimus, ieškovė vis tiek neatitiktų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Pažymi, kad šiuo metu atsakovas yra pasirašęs sutartį su UAB „Didma“, kuri vykdo sutartines prievoles.

5Uždaroji akcinė bendrovė ,,Didma“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jos duomenimis, ieškovė UAB „Šilumininkas“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė atsakovui pasiūlymą. Iš pasiūlymo buvo nustatyta, kad ieškovė neturi atestuoto elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovo, šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovo, taip pat nepateikė duomenų, kad turi bent du atestuotus elektros sistemos (iki 1000 V) specialistus (elektrikus) ir bent du atestuotus darbininkus, eksploatuojančius technologinius įrenginius. Dėl to ieškovės pasiūlymas atmestas. UAB „Didma“ ir Didvyžių socialinės globos namai pasirašė šilumos ūkio nuomos, modernizavimo, modernizavimo, renovacijos sutartį, ir UAB „Didma“ yra įvykdžiusi dali savo įsipareigojimų renovuojant šilumos ūkį. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, ieškiniu nereikalavo pripažinti sutartį negaliojančia, todėl ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 3 d, raštu Nr. (5.97) S-554 įformintą sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija, ir pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu įformintą sprendimą Nr. (5.97) S-529, kuriuo buvo atmesta UAB „Šilumininkas“ paraiška, netenka prasmės, nes šalys jau vykdo sutartinius įsipareigojimus, o ieškovės pateiktas ieškinys yra ne kas kita, kaip ketinimas apsunkinti pirkimo procedūras. Trečiasis asmuo prašė ieškovės ieškinį atmesti.

6Ieškinio reikalavimai atmestini.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Didvyžių socialinės globos namai vykdė ribotą konkursą „Karšto vandens ir patalpų šildymas, modernizuojant ir eksploatuojant Didvyžių socialinės globos namų ūkį“. Pirkimo Nr. 90234 (1 t., b. l. 11).

8Ieškovė UAB „Šilumininkas“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė perkančiajai organizacijai paraišką su priedais. Ieškovė, kartu su paraiška teikdama specialistų sąrašą, atsakingų už sutarties vykdymą, šalia kitų asmenų nenurodė, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą (1 t., b. l. 12–48).

9Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai CVP IS priemonėmis atsiuntė 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. (5.97) S-525 (2 t., b. l.69-70 ) ir nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą, bent vieną atestuotą šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovą, taip pat nepateikė duomenų, kad turi bent du atestuotus elektros sistemos (iki 1000 V) specialistus (elektrikus) ir bent du atestuotus darbininkus, eksploatuojančius technologinius įrenginius. Perkančioji organizacija nurodė, kad pažymėjimai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl prašė tiekėjo pateikti duomenis, kad turi aukščiau nurodytus specialistus.

10Ieškovė UAB „Šilumininkas“ 2012 m. rugpjūčio 22 d. atsakymu į raštus Nr.(5.97)S-521 ir Nr.(5.97) S-525 (1 t., b. l. 51–52) nurodė, kad kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo pateikti, tačiau neaišku, dėl kokių priežasčių perkančioji organizacija padarė išvadą, kad pateikti pažymėjimai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovė UAB „Šilumininkas“ nurodė, kad negali atitinkamai atsakyti ir pareikšti argumentuotus ir motyvuotus atsakymus į perkančiosios organizacijos rašte prašomą pateikti informaciją, todėl ieškovė paprašė patikslinti bei nurodyti teisės aktus ar kitus dokumentus, kuriais remdamasi, perkančioji organizacija padarė išvadą, kad ieškovės UAB „Šilumininkas“ pateikti pažymėjimai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

11Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai CVP IS priemonėmis 2012-08-23 raštu Nr. (5.97) S-529 „Dėl kvalifikacijos reikalavimų“ (1 t., b. l. 7) patikslino reikalavimus ir nurodė, kad iš UAB „Šilumininkas“ pateiktų duomenų matyti, kad šis tiekėjas nepateikė duomenų, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą, bei prašė tiekėjo pateikti duomenis, kad tokį specialistą tiekėjas turi.

12Ieškovė UAB „Šilumininkas“, perkančiosios organizacijos prašymu tikslindama minimalius kvalifikacinius reikalavimus, 2012 m. rugpjūčio 24 d. pateikė perkančiajai organizacijai patikslintą specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą (1 t., b. l. 54–55) ir nurodė, kad turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą (V. E. T.), kuris dar nuo 2009 metų dirba jungtinės veiklos sutarties partnerio UAB „Ekodora“ bendrovėje, ir pateikė jo kvalifikaciją patvirtinantį atestatą (1 t., b. l. 56).

13Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. (5.97) S-529 (1 t., b. l. 10) informavo ieškovę UAB „Šilumininkas“, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 1 p., konkurso sąlygų 15.9. punktu, atmetė ieškovės pasiūlymą, nes kartu su 2012-08-16 pasiūlymu pateikti dokumentai ir 2012-08-21 ir 2012-08-24 pateikti papildomi reikalavimus pagrindžiantys dokumentai nepatvirtinta tiekėjo atitikimo Konkurso sąlygų 15.9. punkto kvalifikacijos reikalavimų. Šiame dokumente taip pat nurodyta, kad tiekėjas, tikslindamas 15.9. punkto kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, negali siūlyti kitų, pradiniame tiekėjo pasiūlyme nenurodytų specialistų, o tik papildyti pateiktą informaciją ar paaiškinti, kaip pradiniame pasiūlyme siūlomi specialistai atitinka minėtą reikalavimą.

14Ieškovė UAB „Šilumininkas“, nesutikdama su perkančiosios organizacijos 2012 m. rugpjūčio 24 d. priimtu sprendimu, 2012 m. rugpjūčio 29 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją (1 t., b. l. 58–60), kurioje nurodė nesutikimo su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu motyvus ir argumentus bei prašė perkančiosios organizacijos panaikinti jos 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu įformintą sprendimą Nr. (5.97)S-529, kuriuo buvo atmesta UAB „Šilumininkas“ paraiška, bei tęsti pirkimo ribotame konkurse „Karšto vandens ir patalpų šildymas, modernizuojant ir eksploatuojant Didvyžių socialinės globos namų ūkį“ procedūras.

152012 m. rugsėjo 3 d. ieškovė UAB „Šilumininkas“ raštu Nr. (5.97) S-554 buvo informuota, kad perkančioji organizacija atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 61–62).

16Ieškovės UAB „Šilumininkas“ vertinimu, perkančiosios organizacijos 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu įformintas sprendimas Nr. (5.97) S-529, kuriuo buvo atmesta tiekėjo paraiška, bei 2012 m. rugsėjo 3 d. raštu įformintas sprendimas Nr. (5.97) S-554, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija, kaip nepagrįstas ir neteisėtas turi būti panaikintas. Tačiau su tuo negalima sutikti dėl šių motyvų.

17Perkančioji organizacija, atmesdama tiekėjo paraišką, rėmėsi LR VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. bei Konkurso sąlygų 65.1. punktu ir nurodė, kad kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai ir pateikti papildomi tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai nepatvirtino tiekėjo Konkurso sąlygų 15.9. punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Be to, perkančioji organizacija konstatavo, kad tiekėjas nepatikslino siūlomo atestuoto elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovo kvalifikacijos, t. y. nepateikė tinkamo kvalifikacijos atestato pasiūlyme nurodomiems darbuotojams, o šiam reikalavimui pasiūlė naują specialistą, kuris nebuvo nurodytas pradiniame pasiūlyme.

18Pirkimo dokumentų 15.9. punkte buvo nustatyta, kad Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, bent 1 (vieną) atestuotą šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovą.

19Kaip nustatyta byloje, ieškovė UAB „Šilumininkas“ kartu su paraiška teikdama specialistų sąrašą, atsakingų už sutarties vykdymą, šalia kitų asmenų nenurodė, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, taigi nepateikė dokumento, patvirtinančio ieškovės atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismo nuomone, šio trūkumo ieškovė UAB „Šilumininkas“ taip pat nepašalino ir vėliau, nes, kaip pagrįstai nurodė procesiniuose dokumentuose atsakovas Didvyžių socialinės globos namai ir trečias asmuo UAB „Didma“, ieškovė tokio specialisto neturi (CPK 185 str.).

20Pasiūlymo ,,A“ dalies techninės informacijos ir duomenų apie tiekėją nurodyta (2 t., b. l. 20), kad tiekėjo pavadinimas UAB „Šilumininkas“, nors šiame pasiūlyme ieškovė nurodė, kad tiekėjo pavadinimas surašomas tokiu būdu, jeigu dalyvauja subjektų grupė – surašomi visi dalyvių pavadinimai. Be to, konkurso sąlygų 17. punkte numatyta, kad „Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai“. Ieškovė UAB „Šilumininkas“ akcentuoja, kad UAB „Šilumininkas“ pirkime dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Ekodora“ (1 t., b. l. 36), tačiau informacijos apie tai, pildydamas duomenis apie tiekėjus, nenurodė (2 t., b. l. 20). Ieškovė UAB „Šilumininkas“ į tiekėjo vadovaujančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą (2 t., b. l. 23) įtraukė šiuos asmenis: ieškovės UAB „Šilumininkas“ direktorių V. N. – ypatingo statinio specialių darbų vadovą, O. M. – direktoriaus pavaduotoją ypatingo statinio specialių darbų vadovą, R. S. – energetikos tarnybos viršininką elektros įrenginių eksploatavimui, atsakingą už elektros ūkį, R. D. – elektriką elektros įrenginių eksploatavimui. Atsakovui pateikti minėtų asmenų kvalifikacijos atestatai patvirtina, kad: V. N. (2 t., b. l. 24) suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, O. M. (2 t., b. l. 28) suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, R. S. (b. l. 32, 33, 2 t.) atestate nurodyta, kad jis yra atestuotas AK žemojoje įtampoje, žemos įtampos elektros įrenginių eksploatavimui, atsakingas už elektros ūkį, jam suteikta teisė atlikti šilumos įrengimų iki 1,4 MPa eksploatavimo darbus pagal įmonei suteiktą VEI atestatą Nr. T-0154, R. D. (b. l. 34, 2 t.) yra atestuotas VK žemojoje įtampoje, žemos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbų elektrikas. Ieškovė UAB „Šilumininkas“, tikslindama duomenis apie įtrauktus į sąrašą specialistus, aiškiai nurodė atsakovui, kad siekiant objektyvumo prašo nurodyti, kuris iš ieškovės pasiūlyme nurodytų darbuotojų yra atestuotas elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovas (2 t., b. l. 84). Ieškovė, atsakydama į ieškovės paklausimą, į tiekėjo vadovaujančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą įtraukė ankstesniame sąraše nenurodytą asmenį V. E. T. (2 t., b. l. 85) – ypatingo statinio specialių darbų vadovą – elektros inžinierinių sistemų darbų vadovą. V. E. T. kvalifikacijos atestatas patvirtina, kad šiam asmeniui suteikta teisė (2 t., b. l. 87,1t.,b.l.55-56) eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Tad, kaip pagrįstai nurodė atsakovas Didvyžių socialinės globos namai, ieškovė UAB „Šilumininkas“, tikslindama 15.9. p. kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, negalėjo siūlyti kitų, pradiniame tiekėjo pasiūlyme nenurodytų specialistų, o tik papildyti pateiktą informaciją ar paaiškinti, kaip pradiniame pasiūlyme siūlomi specialistai atitinka minėtą reikalavimą (2 t., b. l. 88). Taigi atsakovo Didvyžių socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisija turėjo pagrindą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, konkurso sąlygų 65.1. punktu, tiekėjo pasiūlymą atmesti (2 t., b. l. 92–93), nes kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai ir papildomi tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai nepatvirtina tiekėjo (ieškovės UAB „Šilumininkas“ ) atitikties Konkurso sąlygų 15.9. p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimui – turėti specialistą, turintį elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą. Dėl to atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas ieškovės UAB „Šilumininkas“ motyvas, kad perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti paraišką ir pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, ieškovė UAB „Šilumininkas“ pateikė 2012-08-24 visus dokumentus, patvirtinančius minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kurie buvo reikalaujami pagal konkurso sąlygas, ir visiškai atitiko konkurso sąlygose nustatytus teikėjams minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nes tokių duomenų byloje nėra (CPK 12 str., 178 str.).

21Ieškovė pateikė byloje prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo (2t.,b.l.122-124). Kartu su prašymu pateiktas susirašinėjimas tarp ieškovės ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-09-10- 2012-09-28 laikotarpyje, tame tarpe išrašas iš Viešųjų pirkimų tarnybos internetinio puslapio. Taip pat ieškovė pateikė 2009-10-16 darbo sutarties sudarytos tarp UAB ,,Ekadora ir V. E. T. kopiją ir 2012-09-17 pranešimo apie sudaryta paslaugų sutartį su UAB,,Didma“(2t.,b.l.131). Teismas nesivadovauja byloje ieškovės pateiktais įrodymais (2t.,b.l.125-131), kadangi jie nebuvo pateikti atsakovei sprendžiant klausimą dėl ieškovės darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo, tad nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą. Atmetus ieškovės ieškinį, ieškovei nepriteistinos turėtos byloje teisinių paslaugų išlaidos(2t.,b.l.132-134).

22Esant tokioms aplinkybėms ieškovės reikalavimai atmestini.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 423 (8) str. 1 d., teismas

Nutarė

24Ieškovės UAB „Šilumininkas“ ( į. k. 132205975) ieškinį dėl pretenzijos atmetimo atmesti.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Šilumininkas“ prašo panaikinti... 3. Be to, atsakovė Didvyžių socialinės globos namai po pretenzijos atmetimo... 4. Atsikirtimus į ieškinį su juo nesutinkantis atsakovas Didvyžių socialinės... 5. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Didma“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 6. Ieškinio reikalavimai atmestini.... 7. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Didvyžių socialinės globos namai... 8. Ieškovė UAB „Šilumininkas“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė... 9. Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai CVP IS priemonėmis atsiuntė... 10. Ieškovė UAB „Šilumininkas“ 2012 m. rugpjūčio 22 d. atsakymu į raštus... 11. Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai CVP IS priemonėmis 2012-08-23... 12. Ieškovė UAB „Šilumininkas“, perkančiosios organizacijos prašymu... 13. Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu... 14. Ieškovė UAB „Šilumininkas“, nesutikdama su perkančiosios organizacijos... 15. 2012 m. rugsėjo 3 d. ieškovė UAB „Šilumininkas“ raštu Nr. (5.97) S-554... 16. Ieškovės UAB „Šilumininkas“ vertinimu, perkančiosios organizacijos 2012... 17. Perkančioji organizacija, atmesdama tiekėjo paraišką, rėmėsi LR VPĮ 39... 18. Pirkimo dokumentų 15.9. punkte buvo nustatyta, kad Tiekėjas turi turėti bent... 19. Kaip nustatyta byloje, ieškovė UAB „Šilumininkas“ kartu su paraiška... 20. Pasiūlymo ,,A“ dalies techninės informacijos ir duomenų apie tiekėją... 21. Ieškovė pateikė byloje prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo... 22. Esant tokioms aplinkybėms ieškovės reikalavimai atmestini.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 423 (8) str. 1 d., teismas... 24. Ieškovės UAB „Šilumininkas“ ( į. k. 132205975) ieškinį dėl... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas per...