Byla 2A-1101-467/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Mindaugui Paukštei, atsakovės atstovui adv. Mindaugui Dovidauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos už eksploatacines ir komunalines paslaugas išieškojimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-04-22 kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 61-62), prašydamas priteisti iš atsakovės J. S. 5397,24 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 159 Lt žyminio mokesčio bei 10 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą.

5Ieškovas nurodė, kad jis teikia eksploatacines ir komunalines paslaugas atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui ( - ). Šalys sutarties dėl paslaugų teikimo nėra pasirašę, tačiau tarp jų yra susiklostę faktiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Atsakovė nemokėjo už teikiamas eksploatacines ir komunalines paslaugas, nors jos buvo teikiamos pastoviai, todėl 2006-09-01 – 2009-04-01 laikotarpiu susidarė 5059,59 Lt skola. Nuo nesumokėtos skolos sumos 1995-01-26 įstatymo Nr.I-775 pagrindu priskaičiuotina 337,65 Lt delspinigių. Dalis atsakovės nesumokėtos skolos susidarė atsakovei neapmokėjus 3055,10 Lt už 2006 metais spalio mėn. atliktą namo ( - ), kuriame yra ir atsakovei priklausantis butas, stogo dangos remontą. Daugumai 2006-09-04 prašyme pasirašiusių namo gyventojų sumokėjus pradinius įnašus už stogo dangos remontą, ieškovas 2006-09-20 atliko tiekėjų apklausą ir stogo dangos remontui atlikti pasirinko įmonę UAB „Optimesta“, pasiūliusią mažiausią kainą. 2006-09-25 buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr.64-09-06 bei atliktas avansinis mokėjimas. UAB „Optimesta“, pabaigus darbus, buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas bei namo ( - ) antros laiptinės lėšų paskaičiavimas už stogo remontą, o 2006-11-16 atliktas galutinis apmokėjimas. 2006 m. lapkričio mėn. atsakovei buvo išsiųstas mokėjimo pranešimas, kurio 7 skiltyje buvo įtrauktas paskaičiavimas už stogo remontą, tačiau jo atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi.

6Atsakovė J. S. su ieškiniu nesutiko, atsiliepimu į jį prašė UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškinį dėl skolos už eksploatacines ir komunalines paslaugas išieškojimo atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad, remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, ji neprivalo apmokėti išlaidų už namo ( - ) stogo dangos remonto darbus virš antros laiptinės, kadangi ji nebuvo davusi sutikimo remontui ir tas remontas nebuvo būtinas.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui UAB „Šnipiškių ūkis“ iš atsakovės J. S. 5059,59 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2008-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ( - ) antros laiptinės gyventojų 2006-09-04 prašymu dauguma butų ir kitų patalpų savininkų išreiškė sutikimą, jog stogo remontas virš antros laiptinės būtų atliktas. Teismas pažymėjo, kad prašyme yra daugumos gyventojų parašai, tame skaičiuje ir atsakovės. Teismas atmetė atsakovės argumentus dėl parašo prie jos pavardės klastojimo, kadangi nebuvo pateikta tai patvirtinančių įrodymų, be to atsakovės parašo autentiškumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Nors prašyme yra aštuoni iš dešimties savininkų parašai, teismas pripažino, kad, balsuojant raštu, priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip ½ visų patalpų savininkų. Teismo vertinimu, esant gyventojų prašymui ir turint daugumos jų pritarimą, ieškovas pagrįstai inicijavo stogo remonto darbų atlikimą, atliko tiekėjų apklausą ir sutarties sudarymui pasirinko mažiausią kainą už darbus pasiūliusį UAB „Optimesta“. Teismas pripažino nepagrįstais atsakovės argumentus dėl išlaidų dydžio nustatymo neaiškumo. Teismas nurodė, kad stogo remonto darbų išlaidų perskaičiavimas ir paskirstymas laiptinės gyventojams atliktas pagal buto plotą, t.y. iš galutinės darbų kainos – 26150,44 Lt atsakovei pagal jos buto plotą 83,81 kv.m priskaičiuota mokėti 3055,10 Lt, laikant, kad vieno kvadratinio metro darbų kaina yra 36,4527 Lt/m2. Priklausanti mokėti suma buvo įrašyta į 2006 m. spalio mėn. mokamąjį pranešimą Nr.2554102, todėl apie stogo remonto išlaidų dydį atsakovei buvo žinoma jau apmokant už komunalines ir eksploatavimo paslaugas, suteiktas 2006 m. spalio mėn., nes ir pati atsakovė nurodė mokanti mokesčius už paslaugas kas mėnesį. Teismas konstatavo, kad atsakovei atsirado prievolė atsiskaityti už suteiktas komunalines ir eksploatavimo paslaugas. Teismas pažymėjo, kad atsakovė 2004,49 Lt skolos už komunalines ir eksploatavimo paslaugas fakto ir dydžio neginčijo, iš esmės sutiko su pareiga mokėti mokesčius. Teismas ieškinį dalyje dėl 337,65 Lt delspinigių priteisimo atmetė, motyvuodamas tuo, kad 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” nuostatos ieškovui netaikytinos, nes jis nepatenka į šiame įstatyme išvardintų asmenų, kurie šio įstatymo pagrindu turi reikalavimo teisę skaičiuoti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, ratą.

8Apeliaciniu skundu atsakovė J. S. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškinį dalyje, kurioje ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3055,10 Lt už stogo remontą, atmesti. Nurodo, kad daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties. Ieškovas šį namą eksploatuoja ir administruoja, remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr.30-40. Administratoriaus veiklą reglamentuoja CK, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu patvirtinti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, kurie detalizuoja administratoriaus atliekamas funkcijas, nustato tvarką, kaip turi būti atliekami darbai. Teismas neteisingai aiškino ir taikė šį teisės aktą, neteisingai nurodydamas, jog stogo dangos remonto darbai, kuriuos atliko ieškovas, įeina į eilines administratoriaus teikiamas paslaugas ir specialaus gyventojų sutikimo šiems darbams nereikia. Tačiau ieškovas atliko ne stogo remonto darbus, bet namo stogas buvo suremontuotas iš esmės ir toks kapitalinis stogo remontas nėra įtrauktas į Nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą, todėl negali būti priskirtas prie darbų, kuriems atskiras gyventojų sutikimas nereikalingas. Atlikdamas darbus be gyventojų sutikimo ieškovas veikė savo rizika, todėl negali reikalauti iš butų savininkų sumokėti už darbus, kuriems sutikimo jie nėra davę. Teismas taip pat neteisingai aiškino ir taikė CK 4.85 straipsnio 5 dalį, kuri yra bendroji teisės normą, o ją tikslina specialūs teisės aktai. CK 4.85 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta galimybė butų ir kitų patalpų savininkams išreikšti savo valią nešaukiant susirinkimo, bet balsuojant raštu. Balsavimo raštu tvarką detaliai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Ieškovas absoliučiai nesivadovavo minėtais nuostatais, pats parengė gyventojų prašymą atlikti stogo remonto darbus, dėl to negalima teigti, jog stogo remonto darbai atlikti gavus rašytinį gyventojų pritarimą kaip to reikalauja įstatymas. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 184 straipsnį, nes atsakovė savo atsiliepime į ieškinį yra aiškiai nurodžiusi, kad ieškovo teismui pateiktas 2006-09-04 gyventojų prašymas dėl stogo remonto sutarties sudarymo su UAB „Stogų meistras“ yra suklastotas – suklastotas J. S. parašas. Teismas neteisingai nurodė, kad atsakovė pagal CPK 178 straipsnį privalėjo pateikti klastojimo įrodymų, tačiau jų nepateikė. Ieškovas pats pripažino įrodymo klastojimo aplinkybę. Teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino šių aplinkybių, priėmė sprendimą, paremdamas jį suklastotu įrodymu, dėl ko toks sprendimas yra neteisėtas.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ prašo sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad apeliantės argumentai dėl CK 4.85 straipsnio 5 dalies neteisingo taikymo ir aiškinimo yra nepagrįsti, o atsakovės teiginiai dėl parašo ant prašymo tariamo suklastojimo įvertinti teisingai. Įstatymų leidėjas yra pasakęs, jog vienas ar mažuma asmenų negali blokuoti visiems bendrasavininkams naudingų sprendimų, valdant bendrojo naudojimo objektus. Stogas buvo sutvarkytas to prašant daugumai namo bendrasavininkų ir savo sutikimus jie patvirtino sumokėdami už stogo remontą pagal pateiktus mokamuosius pranešimus. Vienintelis asmuo, kuris neatsiskaitė už stogo remonto darbus yra atsakovė. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į kokias nors institucijas dėl jos parašo suklastojimo ar dokumentų pripažinimo negaliojančiais. Ieškovas taip pat nėra gavęs jokių kitų skundų, išskyrus atsakovės, dėl parašų autentiškumo, ar priimto sprendimo teisėtumo.

10Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovės atstovas apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, ieškovo atstovas – prašė atmesti.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovės J. S. apeliacinio skundo ribose: nors apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti visą skundžiamą teismo sprendimą, tačiau iš skundo motyvų matyti, kad ji nesutinka tik su ta sprendimo dalimi, kurioje iš jos ieškovo naudai yra priteista 3055,10 Lt už stogo remontą. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliacinio skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui panaikinti.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė yra buto ( - ) savininkė (b.l. 3). Ieškovas teikia eksploatacines ir komunalines paslaugas daugiabučiam namui, kuriame yra šis atsakovės butas. Atsakovė už suteiktas paslaugas per laikotarpį nuo 2006-09-01 iki 2009-04-01 ieškovui nemokėjo, todėl pastarasis priskaičiavo 5059,59 Lt skolos, kurią sudaro 2004,49 Lt įsiskolinimas už komunalines ir eksploatacines paslaugas bei 3055,10 Lt išlaidos už 2006 m. spalio mėn. atliktą namo stogo dangos remontą (b.l. 63-64). Pirmosios instancijos teismas nurodytas sumas iš atsakovės priteisė. Pirmosios skolos sumos atsakovė apeliaciniu skundu neginčija, nesutinka su antrąja skola. Esminiai atsakovės apeliacinio skundo argumentai, kuriais grindžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumas ir nepagrįstumas skundžiamoje dalyje, yra, apeliantės teigimu, neteisingas CK 4.85 straipsnio 5 dalies taikymas ir aiškinimas bei jos parašo ant 2006-09-04 prašymo tariamas suklastojimas. Tačiau tokie atsakovės argumentai ir motyvai atmestini kaip nepagrįsti.

14Byloje nėra ginčo, kad daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, o šio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus administruoja ir veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus ieškovas, remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-40 „Dėl UAB „Šnipiškių ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (CK 4.84 str. 1, 2 d., 4.236 str. 2 d.). Ieškovas, administruodamas jam priskirtus namus, be kitų jam priskirtų funkcijų, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, apskaičiuoja patalpų savininkams mėnesinius mokesčius, vykdo šių mokesčių surinkimo ir naudojimo apskaitą, su laimėjusiais konkursą paslaugų tiekėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos (Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr.30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administracijos nuostatų 5.3-5.4 p., 5.5.2 p.; UAB „Šnipiškių ūkis“ įstatų 9 p., b.l. 5-12). Nagrinėjamu atveju ieškovas, vykdydamas savo, kaip administratoriaus pareigas, 2005-12-30 Gyvenamojo namo apžiūros akte Nr.191 (b.l. 40) konstatavo apie nustatytus namo ( - ) stogo defektus, o būtent: virš II, III, IV laiptinių – susidėvėjusi bituminė danga, surūdiję ventiliacijos kanalų skardiniai stogeliai. Dėl to buvo inicijuotas namo stogo remontas.

15Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties. Vadinasi, įstatymų leidėjas nustatė, kad mažuma asmenų negali blokuoti visiems bendraturčiams naudingų sprendimų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu. Minimo ginčo namo stogas, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, buvo suremontuotas to prašant daugumai bendraturčių, kurie savo sutikimus patvirtino ne tik 2006-09-04 prašyme (b.l. 30), bet ir sumokėdami už stogo remontą pagal ieškovo pateiktus mokėjimo pranešimus. Vienintelė atsakovė neatsiskaitė už atliktus remonto darbus, todėl jos atsisakymas atsiskaityti prieštarauja CK 4.85 straipsnio 1 daliai.

16Pagal CK 4.85 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites viešai paskelbus jo darbotvarkę arba pagal CK 4.85 straipsnio 5 dalį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimami ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Kaip jau minėta, 2006-09-04 namo ( - ) antros laiptinės gyventojų prašymu dauguma butų ir kitų patalpų savininkų išreiškė sutikimą, kad stogo remontas virš antros laiptinės būtų atliktas (b.l. 30). Prašyme yra daugumos gyventojų parašai, tame tarpe ir atsakovės. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai atmetė atsakovės argumentus dėl parašo prie jos pavardės suklastojimo (CPK 185 str.), nes tokiai aplinkybei patvirtinti atsakovė nepateikė jokių įrodymų, nors pagal CPK 178 straipsnį privalėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo atsikirtimus į ieškinį. Tokių įrodymų nebuvo pateikta ir apeliacinės instancijos teismui. Niekas kitas iš namo gyventojų, pasirašiusių 2006-09-04 prašymą, jo suklastotu nelaikė (priešingų duomenų byloje nėra), atvirkščiai, sumokėdami už stogo remontą pagal ieškovo pateiktus mokėjimo pranešimus, patvirtino jo pagrįstumą. Todėl, neesant pakankamų ir objektyvių įrodymų apie tai, jog 2006-09-04 gyventojų prašymas yra suklastotas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė CPK 184 straipsnio nuostatų ir minimu dokumentu rėmėsi, priimdamas sprendimą.

17Apeliantė taip pat nepagrįstai nurodo, kad pats ieškovas pripažino 2006-09-04 prašymo klastojimo aplinkybę, nes toks apeliantės teiginys prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliantės minimame rašte Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriui (b.l. 29) nurodė, jog „prašyme yra parašas ir prie buto Nr.10 savininkės J. S. pavardės, tačiau dėl jo tikrumo neatsakome, kadangi Administratorius šiuo atveju balsavimo neorganizavo. Net jei išaiškėtų, jog šis parašas suklastotas, vis tiek sprendimas patalpų savininkų daugumos valia būtų priimtas“. Tokiu būdu ieškovas ne tik, kad nepripažino dokumento klastotės, bet ir laikė jį tinkamu įrodymų (CPK 177 str.).

18Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė CK 4.85 straipsnio 5 dalį. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadai, kad byloje esantis gyventojų 2006-09-04 prašymas (b.l. 30) yra raštu išreikšta namo ( - ) daugumos gyventojų valia dėl stogo remonto darbų atlikimo, kai nerengiamas gyventojų visuotinis susirinkimas pagal CK 4.85 straipsnio 3 dalį. Tai, kad minėto prašymo tekstą parengė ieškovas, nepaneigia jį pasirašiusių asmenų valios ir pritarimo dėl namo stogo remonto darbų atlikimo.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti skundžiamą pagrįstą ir teisingą sprendimą, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, todėl skundžiamas teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas.

20Kiti atsakovės apeliacinio skundo argumentai ir motyvai taip pat nesudaro pagrindo teismo sprendimui skundžiamoje dalyje panaikinti arba pakeisti.

21Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės priteistina ieškovui 1071 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginti (CPK 93, 98 str.) ir valstybei 8,40 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovės J. S. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ (įmonės kodas ( - ) naudai 1071 (vieną tūkstantį septyniasdešimt vieną) litą išlaidų advokato pagalbai atlyginti ir valstybei 8 (aštuonis) litus 40 centų pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-04-22 kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas nurodė, kad jis teikia eksploatacines ir komunalines paslaugas... 6. Atsakovė J. S. su ieškiniu nesutiko, atsiliepimu į jį prašė UAB... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė J. S. prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“... 10. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovės atstovas apeliacinį... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė yra buto ( - ) savininkė (b.l. 3).... 14. Byloje nėra ginčo, kad daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų... 15. Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų... 16. Pagal CK 4.85 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai... 17. Apeliantė taip pat nepagrįstai nurodo, kad pats ieškovas pripažino... 18. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus,... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 20. Kiti atsakovės apeliacinio skundo argumentai ir motyvai taip pat nesudaro... 21. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės priteistina ieškovui 1071 Lt... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovės J. S. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Šnipiškių...