Byla N2-105-595/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, jo gyvenamosios vietos nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovei L. D. - B,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. D. - B ieškinį atsakovui D. K., dalyvaujant institucijai teikiančiai išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, jo gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

3Ieškovė 2012-09-11 pateikė ieškinį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Ieškinyje nurodo, kad 2011-05-07 susilaukė sūnaus J. K.. Sūnus gimė ne santuokoje. Apie sūnaus gimimą pranešė atsakovui. Iš pradžių atsakovas džiaugėsi sūnaus gimimu, palaikė su ja ryšį, teikė nors ir menką materialinę pagalbą. Dabartiniu metu ryšys yra nutrūkęs ir jokio išlaikymo atsakovas neteikia. Sūnų augina ji viena. Jos materialinė padėtis yra sunki, gyvena praktiškai iš socialinių išmokų, o vaiko poreikiai maistui, drabužiams, būstui, sveikatai sudaro apie 550 Lt per mėnesį. Iš atsakovo prašo sūnaus išlaikymui priteisti 400 Lt periodinių išmokų per mėnesį. Vaiko gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ja.

4Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

5Institucija, teikianti išvadą byloje - Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, nurodydama, kad apsilankius ieškovės gyvenamojoje vietoje nustatyta, kad ieškovė su savo nepilnamečiu sūnumi ir motina gyvena nuomojamame 3 kambarių bute, adresu ( - ). Vaikui sudarytos geros sąlygos poilsiui ir žaidimams. Jokūbas auga namuose prižiūrimas motinos ir senelės. Vadovaudamiesi vaiko teisių ir interesų prioritetinio gynimo principu, neprieštarauja, kad J. K., gim. 2011-05-07, gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina bei priteistas išlaikymas iš tėvo. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į ieškovės pajamas, prašomo priteisti išlaikymo dydis nepakankamas tenkinti net minimalių vaiko poreikių. (b.l. 32-34).

6Teismo posėdžio metu ieškovė iš esmės palaikė ieškinį, jame išdėstytomis aplinkybėmis. Nurodė, kad atsakovas nesidomi vaiku, visiškai neprisideda prie išlaikymo, šiuo metu nepalaiko su atsakovu jokių ryšių. Ji gauna socialinę pašalpą 300 Lt. Vaikas yra sveikas, specialiųjų poreikių neturi. Ji turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, rašo įvairius rašto darbus ir taip užsidirba papildomai. Prašė ieškinį tenkinti.

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Vadovaujantis CPK 808 str. atsakovui buvo išaiškinta, kad jis privalo paskirti įgaliotą asmenį, gyvenantį Lietuvoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai. Atsakovas šio įpareigojimo neįvykdė, nepaskyrė atstovo Lietuvoje, nesidomėjo bylos eiga, nepateikė į bylą įrodymų, pagrindžiančių jo turtinę padėtį. Byla siekiant užtikrinti nepilnamečio vaiko interesus nagrinėjama nedalyvaujant atsakovui.

8Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė į teismo posėdį neatvyko, yra gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas yra J. K., gim. 2011-05-07, tėvas (b.l. 5).

11Dėl nepilnamečio gyvenamosios vietos nustatymo.

12Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu būtinybė įtvirtinta įstatyme (CK 3.169 str. 1 d.), kuriame pasakyta, kad, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Šiuo atveju iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad nepilnametis J. K., gim. 2011-05-07, gyvena kartu su motina. Atsakovas neprieštaravo, kad sūnaus gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina. Ištyrusi motinos buities sąlygas, Vaiko teisių apsaugos institucija nurodė, kad berniukui sudarytos sąlygos augti bei vystytis, motina tinkamai vykdo savo pareigas, berniukas prižiūrėtas, sveikas ( 3.178 str.).

13Dėl išlaikymo priteisimo.

14Įstatymas numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str.). Įstatymas nustato, kad tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja, už vaiko priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (LR CK 3.159 str.). Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (LR CK 3.156 str.) Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo forma ir dydis. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

152004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog sprendžiant išlaikymo priteisimo klausimą teismui orientaciniu kriterijumi gali būti LR CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, bylų kategorija 72.2, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“), kuri nuo 2013-01-01 yra 1000 Lt (LR Vyriausybės 2012-19 nutarimas Nr. 1543).

16Nustatydamas vaiko poreikius, teismas turi paskaičiuoti tik tokias išlaidas vaiko poreikiams tenkinti, kurios yra pagrįstos ir racionalios. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo sūnaus išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Teismas vertina, kad ieškovės prašoma priteisti vaiko išlaikymo suma yra orientuota į minimalių vaiko poreikių patenkinimą, kurios atskirai įrodinėti nereikia. Ieškovė patvirtino, kad vaikas neturi sveikatos problemų bei specialiųjų poreikių.

17Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, ieškovės nurodytų aplinkybių dėl išlaikymo dydžio neginčijo (CPK 12, 178 str. str.). Ieškovė yra nurodžiusi, kad atsakovas visiškai neprisideda prie sūnaus išlaikymo, nesidomi sūnumi. Atsakovas gyvena Lenkijos Respublikoje. Kadangi byloje nenustatyta, jog atsakovas yra nedarbingas, turi kitų išlaikytinių, todėl preziumuojama, jog jis sveikas, darbingo amžiaus vyras ir teismas byloje nenustatė jokių aplinkybių, trukdančių jam teikti atsakovės prašomą išlaikymo dydį, kuris yra orientuotas į minimalių poreikių patenkinimo sumą.

18Vertinant ieškovės turtinę padėtį nustatyta, kad ji yra sunki. Ieškovė nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto bei registruotino kilnojamojo turto (b.l. 28,29). Ieškovė niekur nedirba, ji gyvena iš socialinės pašalpos, kuri yra 300 Lt.

19Tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 str. 1 d.- prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas priimdamas sprendimą, visų pirma, turi įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

20Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog įstatymas numato, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str. 3 d.). Pažymėtina, jog šalių sūnus gyvena tik su ieškove, savo mama, kuri jį augina, rūpinasi jo sveikata, užtikrina vaikui teisę į gyvenamąjį būstą, teisę turėti tinkamas sąlygas augti ir vystytis, tokiu būdu prisiimdama sau didesnę pareigą išlaikyti vaiką ir suteikti vaikui tokį išlaikymą, kokį turėtų teikti abu tėvai.

21Atsakovas ne tik nevykdė pareigos pateikti teismui visus turimus įrodymus,turinčius reikšmės bylai dėl jo turtinės padėties, tokiu būdu ignoruodamas išlaikymo vaikui priteisimo klausimo sprendimą, todėl neturint duomenų apie atsakovo neįgalumą, laikytina, kad jo turtinė padėtis sudaro pagrindą teikti 400 Lt dydžio išlaikymą, kuris orientuotas ir pagrįstas sūnui minimalių išlaidų dengimu, o duomenų, jog reikalaujamo išlaikymo atsakovas negali teikti, nėra, vaikas su juo negyvena. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta iš atsakovo vaiko išlaikymui priteistina 400 Lt periodinių išmokų nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra 2012-09-11, iki vaiko pilnametystės.

22Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė (LR CK 3.185 str. 1 d.).

23Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko poreikiams kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (LR CK 3.201 str.).

24Iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą – 287 Lt (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1, 3 p.p., 83 str. 1 d. 2 p., 96 str., (400 x 12 x 3 proc.+143 Lt) bei 20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų bei 840 Lt valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

25Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai ( CPK 282 str.1d., 2 d. 1p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 98 straipsniais, 183, 185, 259-265, 268, 269,270, 279, 282, 307 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28Nustatyti nepilnamečio J. K., gim. 2011-05-07, gyvenamąją vietą su motina L. D.-B, a.k. ( - )

29Priteisti iš atsakovo D. K., gim. 1979-03-06, nepilnamečio sūnaus J. K., gim. 2011-05-07, išlaikymą mokamą periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį po 400 Lt (keturis šimtus litų) nuo ieškinio padavimo teismui dienos (2012-09-11) iki sūnaus pilnametystės.

30Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja paskirti ieškovę L. D.-B, a.k. ( - )

31Priteisti iš atsakovo D. K., gim. 1979-03-06, valstybės naudai 1147 Lt (vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt septyni litai) bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovė 2012-09-11 pateikė ieškinį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui... 4. Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 5. Institucija, teikianti išvadą byloje - Vaikų teisių apsaugos skyrius... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė iš esmės palaikė ieškinį, jame... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Vadovaujantis CPK 808 str. atsakovui... 8. Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė į teismo posėdį... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas yra J. K., gim. 2011-05-07, tėvas... 11. Dėl nepilnamečio gyvenamosios vietos nustatymo.... 12. Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu būtinybė įtvirtinta... 13. Dėl išlaikymo priteisimo.... 14. Įstatymas numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 15. 2004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog... 16. Nustatydamas vaiko poreikius, teismas turi paskaičiuoti tik tokias išlaidas... 17. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko,... 18. Vertinant ieškovės turtinę padėtį nustatyta, kad ji yra sunki. Ieškovė... 19. Tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant... 20. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog įstatymas numato, kad materialinį... 21. Atsakovas ne tik nevykdė pareigos pateikti teismui visus turimus... 22. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 23. Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko... 24. Iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio... 25. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai ( CPK 282 str.1d.,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96,... 27. ieškinį tenkinti.... 28. Nustatyti nepilnamečio J. K., gim. 2011-05-07, gyvenamąją vietą su motina... 29. Priteisti iš atsakovo D. K., gim. 1979-03-06, nepilnamečio sūnaus J. K.,... 30. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 31. Priteisti iš atsakovo D. K., gim. 1979-03-06, valstybės naudai 1147 Lt... 32. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...