Byla A2-331-324/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Antano Burdulio ir Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. R. Š. atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 22 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje nr. 1-270-02/04 pagal ieškovės O. R. Š. ieškinį atsakovui V. S., tretiesiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai, Alytaus miesto savivaldybei, akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“ Alytaus skyriui dėl sandorio ir potvarkių pripažinimo negaliojančiais (suinteresuotieji asmenys – V. S., Alytaus apskrities viršininko administracija, Alytaus miesto savivaldybė, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3civilinėje byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti, ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais jos tėvui iki žemės nacionalizacijos priklausiusio žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) (unikalus nr. (duomenys neskelbtini)), pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp atsakovų Alytaus miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos ir V. S., šio sklypo pardavimo 1992 m. gruodžio 19 d. aukcioną ir Alytaus miesto mero 1993 m. sausio 15 d. potvarkį, kuriuo patvirtintas mero potvarkis dėl aukciono rezultatų patvirtinimo. Reikalavimą grindė tuo, kad žemė buvo parduota, neišsprendus nuosavybės teisių atkūrimo klausimo grąžinant sklypą natūra ar kitu būdu, taip pat buvo pažeisti aukciono vykdymą reglamentuojantys teisės aktai.

4Lazdijų rajono apylinkės teismas 2004 m. spalio 25 d. sprendimu už akių ieškinį atmetė. Nors teismo šaukimas ieškovei nebuvo įteiktas, remdamasis tuo, kad ji neatvyksta į paštą pasiimti teismo šaukimo, teismas sprendė apie proceso vilkinimą bei tinkamą ieškovės informavimą apie posėdžio laiką ir vietą.

5Pareiškėja šios bylos nagrinėjimą prašė atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių (t. 3 b.l. 16-21).

6Lazdijų rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 22 d. nutartimi priėmė nagrinėti prašymo dalį dėl pareiškime nurodytos aplinkybės, kad, pareiškėjos įsitikinimu, V. S. negalėjo sumokėti už aukcione įsigytą sklypą - V. S. 2006 m. vasario 28 d. pateikė prašymą akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“ dėl sąskaitų išrašų, šis bankas raštu nurodė apie V. S. banko sąskaitų nebuvimą 1991-1993 metais (pareiškimo atnaujinti procesą 1 ir 2 punktai).

7Prašymo dalį, išdėstytą trečiame – devintame punktuose, teismas atsisakė priimti CPK 374 straipsnyje nurodytu pagrindu. Įvertinęs šiuose prašymo punktuose išdėstytas proceso atnaujinimo aplinkybes nutarė, kad jos yra tapačios jau išnagrinėtoms civilinėje byloje nr. A2-37-327/06, kurioje Lazdijų rajono apylinkės teismas 2006 m. gegužės 17 d. nutartimi toje pačioje civilinėje byloje procesą atnaujinti atsisakė.

8Atskiruoju skundu ieškovė nurodo, kad pastaroji nutarties dalis neteisėta ir nepagrįsta.

9Prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės nėra tapačios išnagrinėtoms civilinėje byloje nr. A2-37-327/06.

101992 m. gruodžio 19 d. įvykusio aukciono procesinės taisyklės, nustatytos 1992 m. vasario 7 d. LR Vyriausybės nutarimu nr. 89, buvo grubiai pažeistos. Aukcione dalyvavo vienintelis pirkėjas. Už aukciono metu įsigytą žemės sklypą sumokėta ne 512950 talonų, o 487300 investicinių čekių. Pirkimo-pardavimo sutartyje vietoje investicinių čekių neteisėtai įrašyti talonai. Dėl šių priežasčių aukcionas turėjo būti pripažintas neįvykusiu. Įrodymai apie minimas naujas esmines aplinkybes yra prašymo priedai - žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, jo įkainojimo aktas, aukciono dalyvio registracijos pažymėjimas, aukciono protokolas, 2006 m. balandžio 21 d. Lietuvos banko raštas, mokėjimo pranešimai, 2006 m. vasario 28 d. V. S. prašymas AB bankui Hansabankas, 2007 m. rugpjūčio 17d. šio banko raštas apie V. S. sąskaitų banke nebuvimą 1991-1993 metais, 2002 m. rugsėjo 116 d. nekilnojamojo turto registro duomenys, 2007 m. spalio 25 d. Alytaus raj. apylinkės prokuratūros raštas nr. 1.17-134-07 ( t. 3 b.l. 24-35).

11Prašo panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, ir klausimą išspręsti iš esmės.

12Atsiliepimais į atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys AB „Šiaulių bankas“ Alytaus filialas bei Alytaus apskrities viršininko administracija prašo nutarties nekeisti. Teigia, kad ieškovė pakartotinai kreipėsi dėl proceso atnaujinimo, nurodydama anksčiau teismo išnagrinėtas aplinkybes.

13Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

14Iš O.R. Š. prašymo trečiajame – devintajame punktuose išdėstytų aplinkybių matyti, jog prašymas atnaujinti procesą yra grindžiamas tokiomis septyniomis aplinkybėmis:

15atsakovas V. S. privalantis įrodyti, kokiu būdu, būdamas 29 metų, įsigijo 487300 investicinių čekių, bei kokio įstatymo pagrindu vietoje talonų už perkamą žemės sklypą atsiskaitė investiciniais čekiais;

16mokėjimo kvitai ir liudytojos R. K. parodymai pagrindžia atsiskaitymą pagal sutartį investiciniais čekiais, o sutartyje nurodytas atsiskaitymas talonais;

17V. S. negalėjo įmokėti pradinio mokesčio 10150 talonų 1992 m. spalio 1 d., nes bankas buvo uždarytas;

181992 m. gruodžio 30 d. šis atsakovas pinigų neįmokėjo ( kvite kitu rašikliu ir kitu šriftu ištaisytas Lietuvos banko Alytaus skyriaus banko kodas);

19mokėjimo dokumentų originalų nebuvimas patvirtina, kad atsakovas neįmokėjo už žemės sklypą 512950 talonų bei 300 rublių už dokumentų rengimą;

20teismas neteisėtai nenagrinėjo, ar aukcionas atitinka ieškinyje nurodytus materialinės teisės normų reikalavimus;

21nenagrinėtas ieškovės prašymas atidėti teismo posėdį dėl sveikatos būklės.

22Nors visas šias aplinkybes pareiškėja įvardija kaip CPK 366 straipsnio pirmosios dalies antrajame punkte numatytą proceso atnaujinimo pagrindą, iš dviejų paskutiniųjų prašymą atnaujinti procesą grindžiančių motyvų matyti, jog teisinė jų kvalifikacija atitiktų minimos normos pirmosios dalies devintajame punkte įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą ( iš esmės pareiškėja teigia apie CPK 285 straipsnyje nustatytų sąlygų priimti sprendimą už akių nebuvimą).

23Iš įsiteisėjusios 2006 m. gegužės 17 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą toje pačioje byloje pagal ankstesnį ieškovės prašymą, matyti, kad O.R. Š. 2005 m. rugsėjo 8 d. pateikė Lazdijų rajono apylinkės teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-270-02/04 dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos ieškovei bylos nagrinėjimo metu. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis nurodė dokumentus: 2005 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos raštą, žemės sklypo įkainojimo 1992 m. rugpjūčio 26 d. aktą, 1992 m. gruodžio 8 d., 1992 m. gruodžio 30 d. ir neaiškios datos kvitus apie pinigų sumokėjimą už aukcione pirktą žemės sklypą. Atnaujinti procesą civilinėje byloje prašė dėl to, kad iš šių dokumentų, kurie nebuvo pateikti nagrinėjant bylą, darytina išvada, jog pagal 1992 m. gruodžio 8 d. kvitą atsakovas V. S. neįmokėjo į banką 15500 sumos, kadangi Lietuvos banko Alytaus skyrius 1992 m. spalio 1 d. buvo uždarytas, kvite nenurodytas pinigų pavadinimas, kvite ne V. S. parašas, nors nurodyta, kad mokėjimas atliktas jo vardu. Antras kvitas be datos, 10150 sumos pinigų pavadinimas taip pat nenurodytas, kvite taip pat ne V. S. parašas. 1992 m. gruodžio 30 d. kvite apie 487300 sumos sumokėjimą taip pat nėra pinigų pavadinimo, kvitas nepatvirtintas mokėtojo parašu ir antspaudu. Prie aukciono dokumentų nėra kvito apie 300 rublių sumokėjimą už dokumentų rengimą. Atsakovas V. S. konkrečią datą neturėjęs nurodytos pinigų sumos. V. S. pirkto žemės sklypo įkainojimo 1992 m. rugpjūčio 27 d. aktas esąs suklastotas, nes jame nurodytu metu nedirbo aktą pasirašiusioji O. V. Kvituose nurodyti pinigai nebuvę sumokėti, kadangi pirkimo – pardavimo sutartyje minimi talonai, o sutarties sudarymo dieną apyvartoje dar buvę rubliai. Be to sklypo pirkimo – pardavimo sutartyje neteisingai nurodyta kaina, kuri pareiškėjos apskaičiavimu turėjusi būti 539580 rublių, o ne 512590 rublių.

24Iš nurodytuose prašymuose išvardintų aplinkybių matyti, jog pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėja padavė ne dėl visų prašymo trečiajame – devintajame punktuose nurodytų aplinkybių.

25Pažymėtina, kad reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą reiškia, jog pareiškėjas turi nurodyti bent vieną įstatyme įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą. Vien tai, kad prašyme dėl bylos proceso atnaujinimo tiksliai ir tiesiogiai nenurodyta teisės norma, kurioje įtvirtintas konkretus proceso atnaujinimo pagrindas, nėra pagrindas teismui atsisakyti priimti prašymą. Prašyme nurodytų aplinkybių, kuriomis remdamasis pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, teisinė kvalifikacija yra teismo prerogatyva, todėl teismas, spręsdamas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, neturi to daryti formaliai. Teisingai nutaręs, jog prašymas dėl penkių pirmųjų aukščiau išdėstytųjų aplinkybių yra pakartotinis, apylinkės teismas neįvardijo bei nedetalizavo prašyme išdėstytų proceso atnaujinimo motyvų ( nurodė tik punktus) ir nepasisakė dėl dviejų paskutiniųjų prašymo pagrindų.

26Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija daro išvadą apie netinkamai pritaikytas procesinės teisės normas, sprendžiant prašymo priėmimo klausimą. Dėl šios priežasties prašymo priėmimo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai, todėl apeliacine tvarka revizuojama nutarties dalis panaikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ( CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio pirmoji dalis).

27Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

28atskirąjį skundą iš dalies patenkinti.

29Panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovės prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje nr. 1-270-02/04 pagal ieškovės O. R. Š. ieškinį atsakovui V. S., tretiesiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai, Alytaus miesto savivaldybei, akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“ Alytaus skyriui dėl sandorio ir potvarkių pripažinimo negaliojančiais (suinteresuoti asmenys – V. S., Alytaus apskrities viršininko administracija, Alytaus miesto savivaldybė, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“). Pareiškimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. civilinėje byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti, ieškovė prašė... 4. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2004 m. spalio 25 d. sprendimu už akių... 5. Pareiškėja šios bylos nagrinėjimą prašė atnaujinti dėl naujai... 6. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 22 d. nutartimi priėmė... 7. Prašymo dalį, išdėstytą trečiame – devintame punktuose, teismas... 8. Atskiruoju skundu ieškovė nurodo, kad pastaroji nutarties dalis neteisėta ir... 9. Prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės nėra tapačios... 10. 1992 m. gruodžio 19 d. įvykusio aukciono procesinės taisyklės, nustatytos... 11. Prašo panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl... 12. Atsiliepimais į atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys AB „Šiaulių... 13. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 14. Iš O.R. Š. prašymo trečiajame – devintajame punktuose išdėstytų... 15. atsakovas V. S. privalantis įrodyti, kokiu būdu, būdamas 29 metų, įsigijo... 16. mokėjimo kvitai ir liudytojos R. K. parodymai pagrindžia atsiskaitymą pagal... 17. V. S. negalėjo įmokėti pradinio mokesčio 10150 talonų 1992 m. spalio 1 d.,... 18. 1992 m. gruodžio 30 d. šis atsakovas pinigų neįmokėjo ( kvite kitu... 19. mokėjimo dokumentų originalų nebuvimas patvirtina, kad atsakovas neįmokėjo... 20. teismas neteisėtai nenagrinėjo, ar aukcionas atitinka ieškinyje nurodytus... 21. nenagrinėtas ieškovės prašymas atidėti teismo posėdį dėl sveikatos... 22. Nors visas šias aplinkybes pareiškėja įvardija kaip CPK 366 straipsnio... 23. Iš įsiteisėjusios 2006 m. gegužės 17 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo... 24. Iš nurodytuose prašymuose išvardintų aplinkybių matyti, jog pakartotinį... 25. Pažymėtina, kad reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą reiškia,... 26. Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija daro išvadą apie netinkamai... 27. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. atskirąjį skundą iš dalies patenkinti.... 29. Panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis...