Byla 1A-653-493-2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Paštuolio, teisėjų Romualdo Lincevičiaus, Reginos Majauskienės, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Augustauskaitei, nuteistajam A. M., jo gynėjui advokatui Vytautui Gineikai, nukentėjusiajam V. Č., jo atstovei advokatei Elenai Gilienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010-06-30 nuosprendžio, kuriuo A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3pagal LR BK 138 str.2 d. 8p.- laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 9 (devyniems) mėnesiams;

4pagal LR BK 284 str.1 d.- laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

5Sutinkamai su LR BK 63 str.1,2 d.d.,5 d.1 p., šiuo nuosprendžiu paskirtas laisvės atėmimo bausmes subendrinus apėmimo būdu, subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams.

6Sutinkamai su LR BK 64 str.1,2 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, pridėta visa 2009-05-15 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą 4 MGL (520 litų) dydžio bauda ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams ir 4 MGL (520 litų) dydžio bauda.

7Priteista iš A. M. nukentėjusiajam V. Č., 15.402,24 lt., Valstybinei ligonių kasai 394, 72 lt.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9A. M., a.k. ( - ) pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p., nuteistas už tai, jog 2009 m. liepos 03 d., apie 10.50 val., viešoje vietoje -turgavietėje, esančioje Kaune, ( - ), dėl chuliganiškų paskatų, tyčia sudavė ne mažiau keturių smūgių į įvairias kūno vietas nukentėjusiajam V. Č., padarydamas jam galvos sumušimą su poodinėmis kraujosruvomis dešinės akies vokuose, odos nubrozdinimus nosies nugarėlės srityje su galvos smegenų sukrėtimu, poodines kraujosruvas kaklo srityje, krūtinės ląstos sumušimą su poodine kraujosruva nugaroje, odos nubrozdinimą kairio žasto srityje- nesunkų sveikatos sutrikdymą.

10Be to, A. M. pagal LR BK 284 str. 1 d. nuteistas už tai, jog 2009 m. liepos 03 d., apie 10.50 val., viešoje vietoje-turgavietėje, esančioje Kaune, ( - ) įžūliu elgesiu – tyčia suduodamas ne mažiau keturių smūgių į įvairias kūno vietas nukentėjusiajam V. Č., dėl ko pastarasis parkrito ant žemės ir prarado sąmonę, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką.

11Nuteistasis A. M. savo apeliaciniame skunde prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2010-06-30 nuosprendį pakeisti ir jo veiksmus iš LR BK 138 str. 2 d. 8 p., BK 284 str. 1 d. perkvalifikuoti į 138 str. 1 d., skirti bausmę be realaus laisvės atėmimo ir sumažinti priteistos neturtinės žalos dydį. Apeliantas savo skunde nurodo, jog V. Č. jis sudavė ne todėl, kad norėjo pažeisti viešėją tvarką, o dėl asmeninių paskatų. Byloje nustatyta, jog V. Č. dirbo pas jo uošvį E. P. ir bedirbdamas pridarė jam nuostolių, todėl liko skolingas apie 6000 litų. E. P. ne kartą jam yra kalbėjęs, kad V. Č. negražina jam skolos ir prašė padėti ją atsiimti. Pats V. Č. pripažįsta, jog dirbo pas jo uošvį. Atsitiktinai sutikęs V. Č., paprašė gražinti uošviui skolą į ką jis atsakė grubiai. Į jo pakartotiną prašymą, jis atsakė keiksmažodžiais. Tik po to jam sudavė. Tarp jo ir V. Č. kilo konfliktas ne dėl noro pažeisti viešėją tvarką, o dėl to, jog jis yra skolingas pinigų ir grubiai keikdamasis atsisakė kalbėti apie skolos gražinimą. Teismas jo kaltę grindžią įvardintais liudytojų parodymais, tačiau jie matė tik konflikto pabaigą, o dėl ko kilo ginčas nei vienas iš jų nežino. Kadangi V. Č. sudavė ne todėl, kad norėjo pažeisti viešėją tvarką, o todėl kad jis grubiai atsisakė kabėti apie skolos gražinimą, todėl turėtu atsakyti pagal LR BK 138 str. 1 d. Šioje dalyje kaltę pripažino pilnai, gailisi kad nesusivaldė, į jam parodytą grubumą atsakė smurtu, todėl tai turėtų būti pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, jog jis turi 9 mėnesių dukrą, po gimdymo žmona pastoviai serga, jam šiuo metu praradus darbą ir stovint darbo biržoje, susidarė sunki šeimos materialinė padėtis. Kadangi praeityje neteistas, tai teismas turėjo pakankamą pagrindą jam skirti bausmę nesusijusią su laisvės atėmimu.

12Taip pat teismas nepagrįstai priteisė nukentėjusiajam per didelę piniginę sumą neturtinės žalos atlyginimo neįvertinęs, jog jam buvo padarytas tik nesunkus sveikatos sutrikdymas ir nuosprendyje nėra tai motyvuota.

13Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistąjį ir jo gynėją, prašiusius apeliacinį skundą patenkinti, nukentėjusįjį, jo atstovę, prokurorę prašiusius apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Pirmos instancijos teismas ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, netinkamai kvalifikavo nuteistojo nusikalstamus veiksmu, kas sąlygojo neteisingos bausmės paskyrimą. Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.

15Nuteistasis A. M. nesutinka su veiksmų kvalifikacija, paskirta bausme bei priteistos neturtinės žalos dydžiu, todėl teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmos instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo dalį tik dėl tų klausimų, dėl kurių paduotas apeliacinis skundas (BPK 320 str.).

16Apylinkės teismas, nuteistojo A. M. veiksmus kvalifikavo pagal LR BK 284 str. 1 d., kaip viešosios tvarkos pažeidimą ir pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p., kaip tyčinį nesunkų sveikatos sutrikdymą iš chuliganiškų paskatų, tačiau teisėjų kolegija, su tokia veikos kvalifikacija nesutinka ir štai dėl ko. Teisėjų kolegija sutinka, jog turgavietė yra vieša vieta, smurto panaudojimas prieš asmenį yra įžūlus elgesys, kadangi tai buvo padaryta matant pašaliniams asmenims, tai tuo buvo parodyta nepagarba aplinkiniams ir aplinkai, bei sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka. Tačiau viešos vietos sutrikdymas gali būti padarytas tik kaltininkui veikiant tiesiogine tyčia, tai yra jis supranta, jog įžūliais veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams, numato, jog dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka ir šių padarinių nori. Iš baudžiamojoje esančių įrodymų seka, jog nukentėjusysis V. Č. dirbo pas nuteistojo uošvį E. P. ir pasibaigus darbiniams santykiams, E. P. apkaltino V. Č. padarius jam apie 6000 litų turtinę žalą, dėl ko E. P. manymu, nukentėjusysis liko jam skolingas minėtą pinigų sumą. Nukentėjusysis pripažįsta dirbęs pas nuteistojo uošvį, tačiau neigia, jog liko jam skolingas, bet pripažįsta aplinkybę, jog E. P. jo ieškojo ir reikalavo gražinti skolą ir nuteistojo tvirtinimu, jis pats apie įvardijamą skolą žinojęs. Apie neva tai civilinių santykių buvimą tarp nuteistojo A. M. uošvių ir V. Č., patvirtina ir Kauno apskrities Žaliakalnio PK pranešimas, iš kurio turinio seka, jog 2010-03-18 į Žaliakalnio PK kreipėsi I. P. dėl V. Č. vengimo gražinti jai 7000 litų skolą, bei grasinimų susidorojimu ir patikslinus aplinkybes, LR BPK 3 str. 1 d., BPK 168 str. 2 d. pagrindu, ikiteismini tyrimą pradėti atsisakyta (b. l. 187). Minėtas pareiškimas policijai buvo adresuotas dar iki nusikalstamos veikos padarymo. Nepaneigtas nuteistojo teiginys, jog E. P. prašęs žento A. M. padėti jam susigražinti skolą. Nuteistojo tvirtinimu, turgavietėje atsitiktinai pamačius nukentėjusįjį ir prie jo priėjus bei paprašius gražinti uošviui skolą, šis jo atžvilgiu pasielgė nepadoriai, nusikeikė, todėl pasivedęs į šoną, sudavė jam smūgius. Tuo tarpu nukentėjusysis tvirtina, jog būnat turguje ir E. P. pirštu parodžius į nukentėjusiojo pusę, prie jo priėjo A. M. ir paklausęs kada bus gražinta skola, sudavė smūgius. Iš paminėto seka, jog smurtą nuteistasis nukentėjusiojo atžvilgiu pavartojo dėl asmeninio paskatų, dėl neva tai negražinamos uošviui skolos, todėl iš paminėto seka, jog kaltininko tyčia buvo nukreipta ne įžūliais veiksmais pademonstruoti nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdyti tuo visuomenės rimtis ar tvarka, o padėti uošviui susigražinti esamą skolą. Veika pagal LR BK 284 str. 1 d., šiuo atveju gali būti kvalifikuojama tik tada, jeigu kaltininkas savo asmeniniams santykiams aiškintis sąmoningai pasirinko būtent viešąją vietą ir būdą, kuriuo akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį ir pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Nustatyta, jog nuteistasis turgavietėje nukentėjusįjį susitiko atsitiktinai ir nėra surinkta jokių įrodymų, jog tai jis padarė sąmoningai. Atsižvelgiant į išdėstytą, nesant privalomo BK 284 str. 1 d. nusikaltimo sudėties subjektyvinės pusės – tiesioginės tyčios požymio, A. M. pagal LR BK 284 str. 1 d. išteisintinas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Dėl paminėto, nepasitvirtinus aplinkybėms, jog nukentėjusysis buvo sužalotas iš chuliganiškų paskatų, iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinus veiką kvalifikuojantį požymį - chuliganiškas paskatas, veika iš LR BK 138 str. 2 d. 8 p., perkvalifikuotina į LR BK 138 str. 1 d., kaip padaryta iš asmeninių paskatų. Nuteistojo atsakomybe lengvinančia aplinkybe pripažintina, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Įvertinus tai, jog A. M. įvykdė nusikalstamą veiką, priskirtą nesunkių nusikaltimų kategorijai, praeityje yra teistas ir veiką įvykdė nesumokėjęs paskirtos baudos už pirmiau įvykdytą baudžiamąjį nusižengimą, kaltės forma - tiesioginė tyčia, todėl jam skirtina bausmės rūšis – laisvės atėmimas, kurios dydis, įvertinus BK 54 str. 1 d., 2 d. išdėstytus pagrindus, nustatytinas tolygus sankcijoje numatytam bausmės vidurkiui. Įvertinus nusikalstamos veikos pobūdį, jos sunkumą bei veikos padarymo aplinkybes, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, šeimyninę padėtį, o taip pat į tai, jog turi 3 profesinio mokymo diplomus, studijuoja Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete, po nuosprendžio paskelbimo sumokėjo skirtą 4 MGL, tai yra 520 litų dydžio baudą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog bausmės tikslai jam bus pasiekti be realaus jos atlikimo, tai yra atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą (LR BK 75 str.).

17Teismų praktikoje, už tyčinį nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiamos neturtinės žalos dydis yra nuo 5000 iki 20000 litų. Nukentėjusiajam yra priteista 15000 litų ir ši piniginė suma, atsižvelgus į tai, jog nukentėjusiajam ir šiuo metu konstatuojamas centrinis nervų sistemos susirgimas, bei įvertinus LR CK 6.250 str. 1 d., 2 d. nuostatas, priteistos neturtinės žalos dydis nėra aiškiai per didelis. Dėl paminėto, nuosprendis keistinas dėl netinkami pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d.2 p., 3 d., 328 str. 1 ir 2 p.,

Nutarė

19Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendį.

20Panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis:

21A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 284 str.1 d.- laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;

22Sutinkamai su LR BK 63 str.1,2 d.d.,5 d.1 p., šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams;

23Sutinkamai su LR BK 64 str.1,2 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, pridėta visa 2009-05-15 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta 4 MGL (520 litų) dydžio bauda ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams ir 4 MGL (520 litų) dydžio bauda, atliekant laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose,

24ir A. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinti tai, jog jis prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

25A. M. nusikalstamą veiką iš LR BK 138 str. 2 d. 8 p., perkvalifikuoti į LR BK 138 str. 1 d. ir paskirti jam 1 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo.

26LR BK 64 str. 1, 2 d. pagrindu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, pridėti visą 2009-05-15 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą 4 MGL (520 litų) dydžio baudą ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 metams 6 mėnesiams ir 4 MGL (520 litų) dydžio baudą.

27Laikyti, jog paskirtą bausmę baudos dalyje A. M. yra atlikęs.

28LR BK 75 str. pagrindu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo, neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

29A. M. pagal LR BK 284 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

30Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. pagal LR BK 138 str.2 d. 8p.- laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 9... 4. pagal LR BK 284 str.1 d.- laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.... 5. Sutinkamai su LR BK 63 str.1,2 d.d.,5 d.1 p., šiuo nuosprendžiu paskirtas... 6. Sutinkamai su LR BK 64 str.1,2 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 9... 7. Priteista iš A. M. nukentėjusiajam V. Č., 15.402,24 lt., Valstybinei... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. A. M., a.k. ( - ) pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p., nuteistas už tai, jog 2009... 10. Be to, A. M. pagal LR BK 284 str. 1 d. nuteistas už tai, jog 2009 m. liepos 03... 11. Nuteistasis A. M. savo apeliaciniame skunde prašė Kauno miesto apylinkės... 12. Taip pat teismas nepagrįstai priteisė nukentėjusiajam per didelę piniginę... 13. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistąjį ir jo gynėją,... 14. Pirmos instancijos teismas ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus,... 15. Nuteistasis A. M. nesutinka su veiksmų kvalifikacija, paskirta bausme bei... 16. Apylinkės teismas, nuteistojo A. M. veiksmus kvalifikavo pagal LR BK 284 str.... 17. Teismų praktikoje, už tyčinį nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiamos... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d.2 p., 3... 19. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendį.... 20. Panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis:... 21. A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 284 str.1 d.- laisvės... 22. Sutinkamai su LR BK 63 str.1,2 d.d.,5 d.1 p., šiuo nuosprendžiu paskirtos... 23. Sutinkamai su LR BK 64 str.1,2 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 9... 24. ir A. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinti tai, jog jis... 25. A. M. nusikalstamą veiką iš LR BK 138 str. 2 d. 8 p., perkvalifikuoti į LR... 26. LR BK 64 str. 1, 2 d. pagrindu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 6... 27. Laikyti, jog paskirtą bausmę baudos dalyje A. M. yra atlikęs.... 28. LR BK 75 str. pagrindu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti... 29. A. M. pagal LR BK 284 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti... 30. Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą....