Byla e2-21779-994/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovei N. I. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 143,90 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio Šaltkalvių g. 60, Vilnius, savininkams. Atsakovė nuomos teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ). Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai/nuomininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui proporcingai savo valdomo turto daliai. Atsakovė už suteiktas paslaugas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 nėra sumokėjusi 143,90 Eur užmokesčio.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovei 2017-05-08 viešo paskelbimo būdu, remiantis Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomu atsakovės buvimo vietos adresu. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1917 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), savininkams. Pagal 2017-02-06 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, butas, esantis Šaltkalvių g. 60-107, Vilnius, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. UAB „Naujininkų ūkis“ ir atsakovė N. I. 2012-11-23 pasirašė pastato administravimo ir priežiūros išlaidų bei paslaugų apmokėjimo sutartį (el. b. l.7 ), kuria buto nuomininkė įsipareigojo mokėti ieškovui už komunalines paslaugas ir bendrų pastato naudojimo vietų priežiūros administravimo išlaidas. Atsakovė deklaruoja savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) (Gyventojų registro tarnybos duomenys, CPK 179 str. 3 d.). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovė už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui yra skolinga 143,90 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 (Pažyma apie įsiskolinimą už pastato administravimą bei komunalines paslaugas).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.576 str. nuostatas, gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių (CK 6.584 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovė būtų pareiškusi ieškovui pretenzijas dėl suteiktų paslaugų pagal šalių pasirašytą 2012-11-23 sutartį dėl pastato administravimo, eksploatavimo ir priežiūros išlaidų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nėra sumokėjusi susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovės prašoma priteisti 143,90 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina.

9Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 0,87 Eur užmokestis už nekilnojamojo turto išrašą ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, iš viso –15,87 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovės priteistinos ieškovui (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas – 54,45 Eur už ieškinio parengimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas Civilinio proceso kodekso 56 str. ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į Civilinio proceso kodekso 56 str. nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis c. b. Nr.3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-7-334-687/2015). Taigi išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovas kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis pareiškėjo darbuotojas. Į bylą pateiktas Susitarimas Nr. 1 prie teisinių paslaugų sutarties, sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Skolos LT“, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti kreditoriaus atstovu teisme (Civilinio proceso kodekso 56 str.). Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų. Byloje esantis Susitarimas Nr. 1, sudarytas tarp UAB „Naujininkų ūkis“ ir UAB „Skolos LT“, kuriame nustatyta, kad UAB „Skolos Lt“ paslaugų teikimui gali pasitelkti kitas bendroves ir (ar) advokatų profesines bendrijas, nepagrindžia kitokio vertinimo, o tik patvirtina, kad atstovavimo teisiniai santykiai Advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ advokatus sieja su asmeniu, nesančiu proceso dalyviu šioje byloje, t. y. UAB „Skolos LT“, bet ne su ieškovu UAB „Naujininkų ūkis“. Taigi byloje nėra įrodymų, kad kreditorių byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas ir 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidos būtų sumokėtos tokiam atstovui (tiesiogiai ar per tarpininką) už konkrečioje byloje suteiktas paslaugas. Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidas yra aiškiai nepagrįstas ir atmestinas.

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (Civilinio proceso kodekso 92 str. 96 str. 6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“, įm. kodas 121458016, iš atsakovės N. I., a. k. ( - ) 143,90 Eur (vieno šimto keturiasdešimt trijų eurų 90 ct) skolą už ieškovo suteiktas paslaugas atsakovui laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 dienos iki 2016 m. gruodžio 31 dienos, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (143,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,87 Eur (penkiolikos eurų 87 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 45 ct) bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai