Byla 2S-442-273/2013
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, teismo

2posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdančio veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdančio veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vedautos autotransportas“ dėl draudimo išmokos grąžinimo

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5ieškovas BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdantis veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, pateikė ieškinį atsakovei UAB „Vedautos autotransportas“ dėl draudimo išmokos grąžinimo, kuriuo prašoma iš atsakovės priteisti 73 308 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas 2012-10-23 rezoliucija ieškovo ieškinį priėmė. Atsakovė UAB „Vedautos autotransportas“ atsiliepime į ieškinį nesutiko, prašė ieškinį atmesti, pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas per teismo 2012-11-15 nutartimi nustatytą terminą nesutiko pakeisti atsakovo kitu asmeniu.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi nustatė ieškovui 30 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. patraukti byloje trečiaisiais asmenimis R. F. registruotas draudimo įmones „VSK Strachovoj dom“ ir „Dvadcat pervyj vek“, nurodyti apie jas visus duomenis, numatytus LR CPK 111 str. 2 d. 2 p., o taip pat pateikti procesinio dokumento (ieškinio) bei priedų prie jo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į rusų kalbą. Teismas nurodė, kad civilinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos ir asmenims (draudikams), kurie eismo įvykių metu buvo apdraudę atsakovo transporto priemones – vilkikus civilinės atsakomybės draudimu, teisėms ar pareigoms. Bylos medžiaga ir esama procesinė stadija yra pakankama šiems draudikams identifikuoti – tai „VSK Strachovoj dom“ ir „Dvadcat pervyj vek“ (b.l. 17-18, 55-56). Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje šias draudimo įmones yra būtina įtraukti trečiaisiais asmenimis atsakovės pusėje, nes jų sutartiniai draudiminiai santykiai su atsakove, byloje sprendžiamas ginčas dėl šių draudimo sutarčių ir jų pagrindu išduotų draudimo liudijimų galiojimo erdvėje yra tampriai susijęs su ieškinio dalyku ir pagrindu, o bylos išsprendimas turės tiesioginės įtakos draudikų teisėms ir pareigoms. Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovo pateikti procesiniai dokumentai rodo, jog jis į minėtus draudikus su pretenzijomis nesikreipė, nesiaiškino jų valios dėl draudimo išmokų išmokėjimo.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas (ieškovas) BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdantis veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje atskiruoju skundu prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį. Ieškovas nurodo, kad teismas įtraukė į bylą trečiaisiais asmenimis R. F. draudimo bendroves ir pareigojo ieškovę pateikti visus procesinių dokumentų vertimus į rusų kalbą, neįsitikinęs, kad atitinkamus draudimo polisus nurodytos R. F. draudimo bendrovės apskritai pripažįsta. Atsakovė nurodė, kad apie įvykius savalaikiai informavo Rusijos draudimo bendroves, tačiau nėra jokių duomenų, ar ji tikrai tai padarė, kokia buvo šių bendrovių pozicija, ar apskritai apie šiuos polisus minėtoms bendrovėms žinoma. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas numato, kad kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Taigi tuo atveju, jei atsakovė remiasi aplinkybe, kad ji turi sudariusi draudimo sutartis su šiomis draudimo bendrovėmis, ji turėtų pateikti įrodymus, t.y. oficialius šių bendrovių patvirtinimus, kad sutartys galiojančios ir minėtos draudimo bendrovės jas pripažįsta. Tačiau nei ikiteisminėje stadijoje, nei šiuo metu atsakovė vis dar nėra pateikusi atitinkamų dokumentų, kad prievolę atlyginti žalą už ją prisiima tretieji asmenys - R. F. draudimo bendrovės - su jomis sudarytų draudimo sutarčių pagrindu. Ieškovė neturi įrodinėti šių aplinkybių - tai atsakovės pareiga. Mūsų nuomone, įtraukus Rusijos draudimo bendroves į procesą šiuo metu, o vėliau paaiškėjus, kad pastarosios nepripažįsta polisų galiojimo, būtų ženkliai užvilkintas rylos nagrinėjimas, patiriamos nepagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kiekvienas tolesnis procesinis veiksmas reikalautų tiek papildomų laiko, tiek finansinių sąnaudų. Šiuo metu vienintelis oficialus šaltinis apie sudarytas draudimo sutartis yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro duomenų bazė, iš kurios išrašo matyti, kad įvykio datai galiojančių draudimo dokumentų atsakovė neturėjo, kol kas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų priešingai. Atitinkamai ieškovės ieškinys neturtėtų būti vertinamas kaip pateiktas su trūkumais ir ji neturėtų būti pareigota vykdyti atsakovei tenkančias pareigas nurodyti visus Rusijos draudimo bendrovių rekvizitus bei versti visus procesinius dokumentus į rusų kalbą. Ieškovas, pareikšdamas ieškinį, turi teisę pasirinkti, kokius asmenis traukti atsakovais ar trečiaisiais asmenimis. Ieškovė neturėjo ir iki šiol neturi pagrindo įtraukti trečiuosius asmenis - tariamus draudikus, kadangi duomenų apie tai, kad polisai galioja, neturėjo ir neturi. Pabrėžtina, kad pagal CPK 47 straipsnį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į rylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jei bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Kol nėra žinoma, kad Rusijos draudimo bendrovės pripažįsta sudarytas draudimo sutartis, atitinkamai nėra žinoma, ar šių asmenų teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos teismo sprendimas. Paaiškėjus šiai aplinkybei, kurią įrodyti yra atsakovės pareiga, šių asmenų įtraukimo į bylą klausimas galės būti išspręstas ir vėlesnėse proceso stadijose. Be kita ko, taip pat visas su trečiųjų asmenų įtraukimu į bylą susijusias bylinėjimosi išlaidas, įskaitant procesinių dokumentų vertimo ir įteikimo, turėtų prisiimti atsakovė, kadangi trečiasis asmuo būtų jos pusėje. Šiuo atveju tai yra atsakovės gynybinė pozicija, todėl ji negali likti pasyvia šalimi, visą įrodinėjimo naštą perkeliant tik ieškovei. Teikdama atsiliepime nurodytus paaiškinimus, atsakovė turėjo pateikti ir su tuo susijusius įrodymus, tačiau to nepadarė. Teismas galėjo įpareigoti atsakovę pateikti įrodymus apie tai, kad Rusijos draudimo bendrovės pripažįsta polisų galiojimą, Gavus atitinkamus įrodymus, būtų pagrindas įtraukti šiuos asmenis į bylą. Ieškovės reikalavimų patenkinimo galimybių neturėtų apsunkinti jokie galimi ginčai tarp atsakovės ir Rusijos draudimo bendrovių. Ieškovę teismas buvo įpareigojęs pareikšti savo poziciją dėl atsakovo pakeitimo kitu. Ieškovė išsamiai išdėstė savo poziciją ir pakeisti atsakovės kitais asmenimis nesutiko. CPK 45 str. 3 dalis nustato, kad ieškovui nesutikus pakeisti atsakovo kitu, teismas bylą nagrinėja iš esmės. Pagal to paties laipsnio 4 dalį, įstojus į bylą trečiajam asmeniui, bylos nagrinėjimas atidedamas, tačiau nėra tokių procesinių pasekmių kaip ieškinio trūkumų šalinimas.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vedautos autotransportas“ prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad neįtraukiant Rusijos draudimo bendrovių trečiaisiais asmenimis, būtų pažeistos jų teisės ir teisėti interesai dalyvauti byloje ir pasisakyti dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo, nurodytos atlygintinos sumos dydžio pagrįstumo. Taip pat būtų pažeistos ir atsakovo teisės ieškinio patenkinimo atveju reikalauti regreso tvarka iš Rusijos draudimo bendrovių žalos padengimo. Rusijos draudimo bendrovių neįtraukimas trečiaisiais asmenimis gali sąlygoti teismo sprendimo absoliutų negaliojimo pagrindą pagal LR CPK 329 str. 2 d. 2 p. , kai absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripažįstami tokie atvejai, kai pirmos instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Teismo sprendimas šioje byloje sukels tiesioginius padarinius Rusijos draudimo bendrovėms, kadangi jos bus pagal Žaliąsias korteles Nr. RUS/002/01956683 ir Nr. RUS/004/02640655 įpareigotos atlyginti atsakovams priteistas sumas. Pažymėtina, taip pat, kad Rusijos draudimo bendrovių įtraukimas į nagrinėjamą bylą nuo pat bylos pradžios atitiktų proceso koncentruotumo klausimą. Šiuo atveju į bylą būtų įtraukti visi su nagrinėjamu atveju susiję asmenys, o tai galėtų nulemti ir ginčo išsprendimą taikos keliu. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje yra pateiktas turtinis reikalavimas dėl nukentėjusiesiems atlygintos 73 308 Lt sumos, tačiau į bylą nėra pateikti šios sumos dydį pagrindžiantys dokumentai. Rusijos draudimo bendrovės, būdamos draudimo srities specialistai, dalyvaujant byloje galėtų kompetentingai pateikti savo išaiškinimus dėl eismo įvykių metu patirtos žalos atlyginimo ir kompensavimo išlaidų bei pateiktų žalą pagrindžiančių dokumentų pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju nei atsakovas, nei Rusijos draudimo bendrovės ar kiti suinteresuoti asmenys nėra pareiškę reikalavimo dėl sandorių nuginčijimo. Šie sandoriai yra galiojantys ir vykdytini, todėl ieškovo nurodomos aplinkybės, kad šie sandoriai dėl civilinės atsakomybės draudimo yra laikytini negaliojančiais yra atmestini. Be to, teismas negali įpareigoti pašalinti ieškovo ieškinio trūkumų kitų proceso dalyvių, kadangi būtent ieškovui pateikusiam konkretų procesinį dokumentą, yra numatyta ši pareiga.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

11Apeliacinio apskundimo objektu yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik tada, kai tai numatyta Civilinio proceso kodekse arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalis).

12Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, dalyvavimą byloje apsprendžia tai, jog jie, neturėdami materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, paprastai su viena iš šalių yra susiję tokiais materialiniais teisiniais santykiais, jog bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms (CPK 47 str. 1 d.). Paprastai šie asmenys nėra materialinio teisinio santykio, dėl kurio tarp šalių yra kilęs ginčas, subjektai, bet dalyvauja procese norėdami ateityje apsisaugoti nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos regresinį ieškinį, arba jie turi kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teisės moksle ir teismų praktikoje pripažįstama, jog įtraukti dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, būtina ir galima ne bet kokį asmenį, tačiau tik turintį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teismas, įvertindamas situaciją, turi nustatyti potencialius civilinio proceso dalyvius, jų teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi buvimą ar nebuvimą ir nuspręsti, ar ateityje tam tikrų asmenų materialiosioms teisėms ir pareigoms teismo sprendimas gali turėti kokios nors įtakos, ar ne. Tai nustatytina atsižvelgus į trečiojo asmens santykių su kiekviena iš ginčo šalių arba ginčo objektu pobūdį, taip pat į faktinį ieškinio pagrindą.

13Byloje nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teisme 2012-10-23 priimtas ieškovės ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdančio veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinys atsakovei UAB „Vedautos autotransportas“, kuriuo prašoma priteisti 73 308 Lt skolos, 2 199 Lt žyminio mokesčio, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kitas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3). Teisme 2012-11-15 priimtas atsakovės UAB „Vedautos autotransportas“ atsiliepimas į ieškinį, kuriuo prašoma netinkamą atsakovę UAB „Vedautos autotransportas“ pakeisti tinkamais atsakovais – R. F. draudimo bendrovėmis „VSK Strachovoj dom“ ir „Dvadcat pervyj vek“ (b.l. 88-91). Jonavos rajono apylinkės teismas 2012-11-15 nutartimi ieškovei „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdančiam veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, nustatė terminą iki 2012 m. lapkričio 27 d. raštu pateikti savo nuomonę dėl atsakovės UAB „Vedautos autotransportas“ prašymo pakeisti netinkamą šalį tinkama (b.l 95). Ieškovas per teismo 2012-11-15 nutartimi nustatytą terminą nesutiko pakeisti atsakovo kitu asmeniu ( b.l.118-120).

14Nagrinėjamu atveju matyti, kad Jonavos rajono apylinkės teismas, ginčijamoje nutartyje nustatydamas terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nurodė ieškovei – patraukti byloje trečiaisiais asmenimis R. F. registruotas draudimo įmones „VSK Strachovoj dom“ ir „Dvadcat pervyj vek“, nurodyti apie jas visus duomenis, numatytus LR CPK 111 str. 2 d. 2 p., o taip pat pateikti procesinio dokumento (ieškinio) bei priedų prie jo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į rusų kalbą. Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje šias draudimo įmones yra būtina įtraukti trečiaisiais asmenimis atsakovės pusėje, nes jų sutartiniai draudiminiai santykiai su atsakove, byloje sprendžiamas ginčas dėl šių draudimo sutarčių ir jų pagrindu išduotų draudimo liudijimų galiojimo erdvėje yra tampriai susijęs su ieškinio dalyku ir pagrindu, o bylos išsprendimas turės tiesioginės įtakos draudikų teisėms ir pareigoms.

15CPK 47 straipsnis reglamentuoja trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įstojimo į bylą tvarką. Pažymėtina, kad asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms, taip pat šie asmenys gali būti įtraukiami į bylą motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Pirmosios instancijos teismo nutarties dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis apskundimo galimybė nenumatyta CPK normose (CPK 47 str.),be to, ja neužkertama galimybė tolesnei bylos eigai. Todėl teismo nutartis dalyje dėl R. F. registruotų draudimo įmonių „VSK Strachovoj dom“ ir „Dvadcat pervyj vek“ dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis negali būti apeliacijos objektas, dėl to apeliacinis procesas šioje dalyje nutraukiamas.

16Ieškovė atskirajame skunde nurodė, kad visas su trečiųjų asmenų įtraukimu į bylą susijusias bylinėjimosi išlaidas, įskaitant procesinių dokumentų vertimo ir įteikimo, turėtų prisiimti atsakovė, kadangi trečiasis asmuo būtų jos pusėje. Pažymėtina, kad visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus Civilinio proceso kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis (CPK 11 straipsnis, 113 straipsnio 3 dalis, 198 straipsnio 2 dalis). Valstybinės kalbos principas taikomas visiems procesiniams dokumentams ir jų priedams, todėl teismas, sprendžiantis ieškinio priėmimo klausimą, turi reikalauti, kad būtų pateikti procesinių dokumentų ir jų priedų vertimai į valstybinę kalbą, nebent teisės aktuose nustatyta, kad procesinis dokumentas gali būti pateikiamas ne valstybine kalba. CPK 113 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Jeigu pateikiami dokumentai CPK numatytais atvejais, jie turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutartimi nustatė ieškovei terminą trūkumams pašalinti- nurodyti apie įtrauktus trečiuosius asmenis visus duomenis, numatytus LR CPK 111 str. 2 d. 2 p., o taip pat pateikti procesinio dokumento (ieškinio) bei priedų prie jo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į rusų kalbą, todėl ši Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties dalis, paliktina nepakeista.

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje vykdančiam veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties, dalyje dėl R. F. registruotų draudimo įmonių „VSK Strachovoj dom“ ir „Dvadcat pervyj vek“ įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nutraukti.

19Kitą Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai