Byla A2-202-730/2012
Dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Sandrai Žiobakaitei, Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovui A. P., jo atstovui advokatui Arūnui Devėnui, atsakovo atstovams M. M., advokatui Robertui Skėriui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje atnaujintas procesas, pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui R. M. dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2civilinė byla buvo nagrinėjama pagal ieškovo reikalavimus priteisti iš atsakovo 2500,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu buvo nurodytos aplinkybės, kad 2010-03-02 ieškovas ir atsakovas pasirašė paprastąjį vekselį 2500,00 Lt sumai, kurį atsakovas įsipareigojo apmokėti iki 2010-06-02, prievolę vykdant Klaipėdos mieste. Atsakovas nustatytu terminu prievolės neįvykdė, ieškovas praleido terminą kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka, todėl pateikė teismui ieškinį dėl 2500,00 Lt skolos priteisimo, prašydamas 2010-03-02 paprastąjį vekselį laikyti rašytiniu įrodymu, patvirtinančiu paskolos sandorį. Ieškinyje buvo pateikti prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka (civilinė byla Nr. 2-11418-255-2011, b.l. 2-3).

32011-07-27 nutartimi patenkintas ieškovo prašymas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, neviršijant 2500,00 Lt sumos.

42011-08-05 preliminariu sprendimu (civilinė byla Nr. 2-11418-255/2011) nuspręsta ieškinį tenkinti visiškai, priteisti ieškovui iš atsakovo 2500,00 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-07-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 338,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, 2011-07-27 nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (civilinė byla Nr. 2-11418-255-2011, b.l. 10-11). 2011-08-05 priimtas preliminarus sprendimas įsiteisėjo.

52011-11-07 gautas atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo. Prašyme buvo nurodyti nesutikimo su ieškiniu motyvai - iki bylos iškėlimo teisme dienos atsakovas atsiskaitė su ieškovu dviem pavedimais, padarytais 2010-09-03, 1084,00 Lt sumai ir 2010-10-16, 2355,00 Lt sumai, tai patvirtina 2011-08-16 pažyma. Ieškovas neturėjo teisės reikalauti įvykdyti piniginę prievolę, nes ji buvo pasibaigusi atsakovui ją įvykdžius, todėl ieškinys yra nepagrįstas, turi būti atmestas, pateikti prašymai panaikinti 2011-07-27 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti 2011-08-05 preliminaraus sprendimo vykdymą.

62011-12-09 nutartimi netenkintas prašymas panaikinti 2011-07-27 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, patenkintas prašymas sustabdyti 2011-08-05 preliminaraus sprendimo vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 004/11/01712.

72012-01-13 teismo nutartimi patenkintas atsakovo prašymas ir atnaujintas procesas byloje Lietuvos Respublikos CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, tai yra, dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių.

8Nagrinėjant bylą teisme ieškovas savo reikalavimus palaikė, papildomai paaiškindamas nurodė, kad atsakovo pervestos sumos yra skirtos padengti atsakovui išsiųstų siuntinių pirkimo išlaidas. Nagrinėjant bylą, atsakovo atstovai reikalavimų nepripažino, papildomai paaiškino, jog tarp šalių buvo sudarytas žodinis susitarimas dėl 10 procentų dydžio palūkanų mokėjimo, todėl atsakovas ieškovui grąžino 2500,00 Lt skolos ir 939,00 Lt palūkanų už 4,5 mėnesio laikotarpį (civilinė byla Nr. A2-202-730/2012 b.l. 12-15, 68-72)

9Iš civilinėje byloje Nr. 2-11418-255/2011 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-03-02 atsakovas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį Nr. 02, pagal kurį atsakovas įsipareigojo iki 2010-06-02 ieškovui sumokėti 2500,00 Lt (b.l. 5). Atsakovas savo prievolės tinkamai neįvykdė ir nustatytu laiku ieškovui – vekselio davėjui negrąžino pinigų pagal išduotą paprastąjį vekselį. Iš civilinėje byloje Nr. A2-202-730/2012 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas 2010-09-03 pavedimu pervedė ieškovui 267,00 GBP (1084,00 Lt), o 2010-10-16 pavedimu – 607,00 GBP (2355,00 Lt) (civilinė byla Nr. A2-202-730/2012 b.l. 12-15, 64-65). Ieškovo užrašuose nurodyta, kad jis siuntė atsakovui į Angliją - 1084,00 Lt vertės siuntinį 2010 rugpjūčio 23-25 dienomis (10 cigarečių blokų, vertė 740,00 Lt, 3 buteliai degtinės, vertė 111,00 Lt, 2 gabaliukai sūrio, vertė 90 Lt, 8 kg rūkytų lašinių, 135,00 Lt, 2 kepalai duonos, vertė 8,00 Lt), 1238,00 Lt vertės siuntinį 2010-09-12 (17 blokų cigarečių, vertė 1238,00 Lt), 1110,00 Lt vertės siuntinį 2010-10-05 (15 blokų cigarečių, 1110,00 Lt), viso siuntinių už 3452,00 Lt (civilinė byla Nr. A2-202-730/2012 b.l. 63, 66).

10Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1999 m. kovo 16 d. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Be to, vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse.

11ĮPVĮ vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). CK 1.105 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vekselis gali būti įsakomasis (trata) arba paprastasis (solo vekselis). Įsakomuoju vekseliu (trata) jo davėjas paveda kitam asmeniui, kad šis vekselio sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui, o paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 straipsnio 3, 4 dalys, ĮPVĮ 2 straipsnio 3, 4 punktai). Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad tiek įsakomasis, tiek paprastasis vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje.

12Pagal ĮPVĮ normas vekselis nustatyta tvarka ir nustatytais terminais turi būti pateiktas apmokėti, o jo neapmokėjus, pateiktas protestuoti (40, 46 straipsnis). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiesiems asmenims, kai pasibaigia terminai įforminti protestą dėl neakceptavimo arba neapmokėjimo (55 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų CK 1. 5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. CK 6.878 straipsnis numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. Tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-216/2007, Nr. 3K-3-474/2007, Nr. 3K-3-8/2007, Nr. 3K-3-311/2008).

14Pripažįstama, kad atsakovo išduotas paprastasis neprotestuotinas 2010-03-02 vekselis Nr. 02, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas gavo iš ieškovo 2500,00 Lt paskolą pagal šį vekselį, kurią įsipareigojo grąžinti iki 2010-06-02. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, kvalifikuojant yra pagrindas išvadai padaryti, kad šalis siejo paskolos teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja civilinio kodekso XLIII skyriaus normos. Šalys neginčijo tarp šalių egzistavusių paskolinių santykių.

15Tarp šalių iškilo ginčas dėl atsakovo prievolės, atsiradusios iš šių paskolinių teisinių santykių – grąžinti 2500,00 Lt įvykdymo, prievolės pasibaigimo. Teismų praktikoje nustatyta, kad bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino arba jos negavo. Be to, nagrinėjant iš paskolos teisinių santykių kilusius ginčus, yra svarbu atsižvelgti į įstatymines prezumpcijas, t. y. į faktus, aplinkybes, kuriems įstatymo suteikiama tam tikra teisinė reikšmė, kol nėra įrodyta priešingai (LAT 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Be to teismų praktikoje nustatyta, kad pagal įrodinėjimo procese CPK įtvirtintą supratimą faktas vertinamas kaip įrodytas (CPK 185 straipsnis), jeigu taip sprendžiama protingo žmogaus požiūriu: faktas pripažintinas įrodytu esant visiškam arba beveik visiškam vidiniam teismo įsitikinimui, tai yra vadovaujamasi ne „tikimybių pusiausvyros principu“, o „protingo žmogaus požiūriu“ (LAT 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010, 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).

16Atsakovas įrodinėjo, kad jis skolą, atsiradusią jo išduoto vekselio pagrindu ieškovui grąžino, pervesdamas į ieškovo sąskaitą banke 2010-09-03 pavedimu 267,00 GBP (1084,00 Lt), o 2010-10-16 pavedimu – 607,00 GBP (2355,00 Lt). Ieškovas įrodinėjo, jog tokiu būdu atsakovas įvykdė, kitą prievolę ieškovui, atsiradusią siunčiant atsakovui maisto produktus, alkoholinius gėrimus, cigaretes Angliją.

17CK 6.873 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos sutartis nenumato ko kita, paskolos suma pripažįstama grąžinta nuo jos perdavimo paskolos davėjui arba jos įskaitymo į paskolos davėjo sąskaitą banke momento. Paskolą grąžinant mokėjimo pavedimu, paskolos sumą į paskolos davėjo sąskaitą perveda bankas pagal paskolos gavėjo pavedimą (CK 6.93 straipsnis). piniginę prievolę vykdant mokėjimo pavedimu, taikomi bendrieji prievolių vykdymui ir prievolės pasibaigimui teisės normose nustatyti reikalavimai, atsižvelgiant į specialiųjų normų tokiems atsiskaitymams keliamus reikalavimus (CK 6.65 straipsnis, 6.123 straipsnis).

18Visumoje pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą liudijantis veiksmas, tačiau prievolės, susijusios su pinigų pervedimu, gali kilti ne tik paskolos sutartinių teisinių santykių pagrindu, bet ir kitokių santykių pagrindu, pvz., bendro verslo ar partnerystės versle, atsiskaitymų už suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes ir t. t.

19Ieškovas, įrodinėjo atsakovo prievolę atsiskaityti už jam pateiktus maisto produktus, alkoholinius gėrimus, cigaretes, savo paaiškinimais, užrašais apie jų siuntimo datą, kiekį, kainas, tai yra išimtinai tik savo pateiktais žodiniais ir rašytiniais paaiškinimais. Teismo nuomone, ieškovo užrašų vertinti kitaip, nei rašytinių ieškovo paaiškinimų, nėra pagrindo.

20Šalių paaiškinimai civilinėse bylose yra specifinis įrodymų šaltinis, kadangi šalys yra materialiai suinteresuotos nagrinėjamos bylos eiga. Teismų praktikoje nustatyta (LAT 2009-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425), kad vertinant šalių paaiškinimus kaip įrodymus pagal CPK 185 straipsnį, turi būti remiamasi įrodymų patikimumo principu. Įrodymai, kurie yra fizinių asmenų – civilinės bylos šalių – paaiškinimuose gali būti vertinami kaip patikimi, jeigu jie nuoseklūs, išsamūs, detalūs, duoti gera valia, be pašalinės įtakos, faktinius duomenis gaunant tiesiogiai (stebint, skaitant, klausant ar kitokiu būdu tiesiogiai surenkant informaciją), turint normalius gebėjimus rinkti, įsiminti, atgaminti ir perteikti informaciją, sugebant būti pakankamai objektyviam dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių. Jeigu šių reikalavimų asmens gebėjimai ar teikiama informacija neatitinka, tai įrodymai vertinami pagal konkrečias aplinkybes kaip mažiau patikimi, abejotini ar nepatikimi (CPK 185, 186 straipsniai).

21Ieškovas aplinkybių, jog yra atlikti mokėjimai, jog tarp šalių yra kitokio pobūdžio prievolė, nenurodė nei byloje Nr. 2-11418-255/2011, nei šioje byloje teikiant procesinius dokumentus, apie tai, jog tarp šalių yra kitokio pobūdžio prievolė ieškovas nurodė tik nagrinėjant bylą teismo posėdyje, kas sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog ieškovo paaiškinimai proceso eigoje nebuvo nuoseklūs ir išsamūs. Ieškovas yra materialiai suinteresuotas nagrinėjamos bylos baigtimi, todėl yra pagrindas abejoti jo gebėjimu būti pakankamai objektyviam. Pagrindą abejoti ieškovo paaiškinimais sudaro ir tokios aplinkybės, jog ieškovas, kai atsakovas jam yra skolingas pakankamai didelę pinigų sumą (2500,00 Lt), perduoda prekes, dar padidindamas įsiskolinimą, nepasilieka sau perduotų prekių čekių kopijų, neturi įrodymų, patvirtinančių, jog iš tikrųjų perdavė tokias prekes mikroautobusu, važiuojančiu į Angliją.

22Įstatymas, CK 6.874 straipsnio 1 dalis, nustato, jeigu paskolos gavėjas, laiku negrąžina paskolos, jis, šiuo atveju atsakovas, privalo mokėti įstatyme, CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, numatytas 5 % dydžio metines palūkanas, nuo dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, tai yra įstatymo nustatytai pareigai atsakovui mokėti palūkanas, teismo nuomone, didesnės nei vekselyje nurodytos pinigų sumos grąžinimas nesudaro pagrindo išvadai padaryti, jog tarp šalių buvo kitokio pobūdžio prievolė, o ginčo dėl palūkanų dydžio šalys nekelia.

23Esant nurodytoms aplinkybėms, ir remiantis aukščiau nurodytomis įrodinėjimo taisyklėmis, teismas laiko, kad ieškovas šioje byloje neįrodė savo atsikirtimų pagrindu nurodytų aplinkybių, tai yra, jog tarp šalių buvo susiklostę dar kitokie nei paskolos teisiniai santykiai. Todėl šiuo atveju neįrodžius kokių nors kitokių nei paskolos teisinių santykių egzistavimo tarp ginčo šalių, o paneigus kitokių teisinių santykių, kurie lemia ir prievolių tarp šių santykių šalių pobūdį, buvimą, aplinkybės, kurias teismas laiko nustatytomis, tai yra, jog į ieškovo sąskaitą banke 2010-09-03 pavedimu 267,00 GBP (1084,00 Lt), o 2010-10-16 pavedimu – 607,00 GBP (2355,00 Lt), įrodo, kad atsakovas įvykdė savo prievolę, atsiradusią iš šalių paskolinių teisinių santykių – grąžinti 2500,00 Lt, kas sudaro pagrindą laikyti šią prievolę pasibaigusia (CK 6.65 straipsnis, 6.123 straipsnis).

24Todėl pripažįstama, kad yra pagrindas priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, panaikinant civilinėje byloje Nr. 2-11418-255/2011 2011-08-05 priimtą preliminarų sprendimą (CPK 371 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

25Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys).

27Kadangi yra priimtas sprendimas atsakovo naudai, ieškovas turi pareigą atlyginti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

28Byloje yra įrodymai apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas 75,00 Lt žyminio mokesčio (civilinė byla Nr. A2-202-730/2012, b.l. 29), 120,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai (civilinė byla Nr. A2-202-730/2012, b.l. 62), todėl iš ieškovo atsakovui priteistina 195,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad yra patirta 6,75 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Esant nustatytoms aplinkybėms išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

30Taikytos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2011-07-27 ir 2011-12-09 nutartimis, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

31Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

32priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, panaikinant civilinėje byloje Nr. 2-11418-255/2011 2011-08-05 priimtą preliminarų sprendimą.

33Priteisti iš ieškovo A. P. atsakovui R. M. 195,00 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt penkis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Taikytos laikinosios apsaugos priemonės 2011-07-27 nutartimi - areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, neviršijant 2500,00 Lt sumos, ir 2011-12-09 nutartimi - sustabdyti 2011-08-05 preliminaraus sprendimo vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 004/11/01712, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

35Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. civilinė byla buvo nagrinėjama pagal ieškovo reikalavimus priteisti iš... 3. 2011-07-27 nutartimi patenkintas ieškovo prašymas ir taikytos laikinosios... 4. 2011-08-05 preliminariu sprendimu (civilinė byla Nr. 2-11418-255/2011)... 5. 2011-11-07 gautas atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo. Prašyme buvo... 6. 2011-12-09 nutartimi netenkintas prašymas panaikinti 2011-07-27 nutartimi... 7. 2012-01-13 teismo nutartimi patenkintas atsakovo prašymas ir atnaujintas... 8. Nagrinėjant bylą teisme ieškovas savo reikalavimus palaikė, papildomai... 9. Iš civilinėje byloje Nr. 2-11418-255/2011 esančių rašytinių įrodymų... 10. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 11. ĮPVĮ vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas,... 12. Pagal ĮPVĮ normas vekselis nustatyta tvarka ir nustatytais terminais turi... 13. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia skolinio... 14. Pripažįstama, kad atsakovo išduotas paprastasis neprotestuotinas 2010-03-02... 15. Tarp šalių iškilo ginčas dėl atsakovo prievolės, atsiradusios iš šių... 16. Atsakovas įrodinėjo, kad jis skolą, atsiradusią jo išduoto vekselio... 17. CK 6.873 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos sutartis nenumato ko... 18. Visumoje pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą... 19. Ieškovas, įrodinėjo atsakovo prievolę atsiskaityti už jam pateiktus maisto... 20. Šalių paaiškinimai civilinėse bylose yra specifinis įrodymų šaltinis,... 21. Ieškovas aplinkybių, jog yra atlikti mokėjimai, jog tarp šalių yra kitokio... 22. Įstatymas, CK 6.874 straipsnio 1 dalis, nustato, jeigu paskolos gavėjas,... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, ir remiantis aukščiau nurodytomis... 24. Todėl pripažįstama, kad yra pagrindas priimti naują sprendimą –... 25. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas iš antrosios šalies priteisiamos... 27. Kadangi yra priimtas sprendimas atsakovo naudai, ieškovas turi pareigą... 28. Byloje yra įrodymai apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas 75,00 Lt... 29. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 30. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2011-07-27 ir 2011-12-09... 31. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 32. priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, panaikinant civilinėje byloje... 33. Priteisti iš ieškovo A. P. atsakovui R. M. 195,00 Lt (vieną šimtą... 34. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės 2011-07-27 nutartimi - areštuoti... 35. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...