Byla 2S-1175-555/2013
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Net Frequency“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1904-584/2013 pagal ieškovės UAB „Net Frequency“ ieškinį atsakovei UAB „Procentas“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Kauno apylinkės teismas 2013-02-18 nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Net Frequency“ ieškinį atsakovei UAB „PROCENTAS“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo, nustatęs, kad ieškovė reiškia tapatų reikalavimą, kadangi ginčijamos sutarties nutraukimo pagrįstumas bei teisėtumas, atliktų darbų pagal sutartį neperdavimo faktas buvo išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-97-615/2012 ir iš ieškovės priteista skola. Vertindamas ieškinio pateikimą kaip ieškovės piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis faktą, minėta nutartimi teismas skyrė ieškovei 10 000 Lt baudą, išieškant ją iš ieškovės - 5000 Lt paskirtosios baudos valstybės naudai ir 5000 Lt paskirtosios baudos UAB „PROCENTAS naudai.

5Ieškovės UAB „Net Frequency“ atstovas pateikė prašymą panaikinti ieškovei skirtą baudą, o atsisakius ją panaikinti, sumažinti iki 100 Lt. Nurodė, kad ieškovės pareikštas ieškinys nėra akivaizdžiai tapatus anksčiau išnagrinėtai bylai, todėl šis ieškovės veiksmas negali būti vienareikšmiškai vertintinas kaip piktnaudžiavimas teise, teismo paskirta bauda yra neproporcinga tariamam pažeidimui, todėl atsisakius ją panaikinti turi būti sumažinta iki 100 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 19 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad esminė ieškovės piktnaudžiavimo procesu aplinkybė yra tai, kad ieškovė aplinkybių, susijusių su jau išnagrinėta byla tarp tų pačių šalių, pateikdama ieškinį, teismui nenurodė, todėl ieškinys teisme buvo priimtas nagrinėti, byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t.y. dėl ieškovės nuslėptų ginčo faktinių aplinkybių buvo eikvoti valstybės, atsakovės finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, užsitęsė bylos nagrinėjimas, taip pat nebuvo greitai atkurta teisinė taika tarp šalių. Be to, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patyrė suvaržymus. Ieškovės argumentus, kad ieškinio tapatumas nėra akivaizdus, teismas laikė nepagrįstais, kadangi ieškinio tapatumo nustatymo kriterijai yra aiškūs, juos galima palyginti su faktine bylos situacija bei teismine praktika. Teismo vertinimu, paskirta bauda ieškovei atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovės atstovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti ieškovei skirtą baudą arba sumažinti ją iki 100 Lt. Nurodo, jog tam, kad būtų galima skirti baudą už teisės į teismą įgyvendinimą, visuma konkrečios bylos aplinkybių turi būti vienareikšmiškai vertinamos kaip akivaizdus ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Vien tai, kad ieškovas, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pareiškė ieškinį, teismų praktikoje nėra vertinama kaip piktnaudžiavimas įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar nesąžiningas elgimasis. Apelianto nuomone, baigtoje byloje teismams visiškai nevertinus ieškovės argumentų dėl sutarties nutraukimo neteisėtumo, tą aiškiai nurodant galutiniuose teismo sprendimuose, normaliai atidus ir protingas asmuo negalėtų vertinti baigtos bylos ir pareikšto ieškinio kaip akivaizdžiai tapačių, o ginčą dėl sutarties nutraukimo teisėtumo — išspręstu. Todėl mano, kad ieškovės pareikštas ieškinys, baigtoje byloje teismams aiškiai ir nedviprasmiškai atsisakius nagrinėti sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą, nėra akivaizdus, vienareikšmiškas ir nesąžiningas veiksmas. Atitinkamai, tai nėra ta išimtinė situacija, kuriai yra skirta CPK 95 straipsnio 2 dalis ir dėl to skundžiama nutartis yra neteisėta, o paskirta bauda - naikintina. Kadangi pareikšto ieškinio reikalavimas buvo visiškai nesusijęs su baigtoje byloje išspręstu klausimu, todėl apelianto nuomone, ieškovė neprivalėjo nurodyti aplinkybių, nesusijusių su faktiniu ieškinio pagrindu, todėl mano, kad tai nėra piktnaudžiavimą teise pagrindžianti aplinkybė. Nurodo, kad teismas neteisingai įvertino su bylos nagrinėjimu susijusias aplinkybes, todėl teismo paskirta bauda yra neproporcinga tariamam pažeidimui ir atsisakius ją panaikinti, turi būti sumažinta.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės atstovas prašo atmesti atskirąjį skundą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė, būdama apdairus ir protingas asmuo, atstovaujama profesionalaus teisininko, reikšdama neva „naują" reikalavimą pripažinti, kad visi darbai pagal ginčo sutartį buvo atlikti ir perduoti atsakovei, turėjo suprasti šio reikalavimo akivaizdų tapatumą su išspręstu baigtoje byloje - turėjo žinoti apie CPK nustatytus ieškinių tapatumo nustatymo kriterijus ir žinoti šiuo klausimu susiklosčiusią Lietuvos teismų praktiką. Todėl mano, kad teismas pagrįstai atmetė ieškovės argumentus dėl neva neakivaizdaus ieškinio tapatumo. Nurodo, kad ieškovei paskirta vidutinė 10000 Lt bauda nėra nepagrįstai didelė ar neatitinkanti protingumo reikalavimų, be to, ji atitinka teismų praktikoje dėl piktnaudžiavimo proceso teisėmis taikomų baudų dydžius.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Nagrinėjamoje byloje teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Net Frequency“ ieškinį atsakovei UAB „Procentas“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu nustatęs, kad pareikštas ieškinys yra tapatus išnagrinėtam civilinėje byloje Nr. 2-97-615/2012. Taip pat teismas už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį ieškovei skyrė 10000 Lt baudą. Teismas 2013 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo atmetė. Ieškovės nuomone, teismas nepagrįstai skyrė ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

15CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Tokią baudą galima paskirti, kai yra minėtoje teisės normoje nustatyti piktnaudžiavimo atvejai: nesąžiningas ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) padavimas arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreipimasis į teismą su ieškiniu savaime nėra laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas. Nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė, pareikšdama ieškinį, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir kad dėl to jai skirtina bauda.

16Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė elgėsi nesąžiningai kitos šalies ir teismo atžvilgiu, ieškinyje nenurodžius aplinkybių, jog yra įsiteisėjęs 2012-04-10 teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-97-615/2012. Pagal bylos duomenis spręstina, kad ieškovė pateikdama ieškinį, neabejojo savo kreipimosi į teismą pagrįstumu, argumentavo nuostatą, kad jos teisės buvo pažeistos, todėl yra teisinis pagrindas jas ginti. Todėl apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovės nenurodytos aplinkybės dėl įsiteisėjusio 2012-04-10 teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-97-615/2012, negali būti vienareikšmiškai vertinamos kaip akivaizdus ieškovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

17Vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, ieškovės veiksmai pateikiant teismui ieškinį, nepripažintini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, todėl nėra pagrindo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesu.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms, 2013 m. kovo 19 d. teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas panaikinti teismo skirtą baudą tenkintinas, panaikintina Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartimi skirta ieškovei UAB „Net Frequency“ 10000 Lt bauda (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės UAB „Net Frequency“ prašymą dėl baudos panaikinimo tenkinti, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartimi skirtą ieškovei UAB „Net Frequency“ 10000 Lt baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai