Byla 2-8648-868/2013
Dėl baudos skyrimo UAB „Prestas“ vadovui V. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Valdo Čegliko pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Prestas“ vadovui V. G., UAB „Prestas“, Bendrai Lietuvos ir Danijos įmonei BĮ „Lautra motors“ dėl baudos skyrimo UAB „Prestas“ vadovui V. G., ir

Nustatė

2antstolis teismui pateiktu pareiškimu prašo skirti baudą UAB „Prestas“ vadovui V. G.. Nurodė, kad antstolis Valdas Čeglikas vykdo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1527-808/2012, skolos išieškojimas vykdomas iš „A. B.“, išieškotojas bendra Lietuvos ir Danijos BĮ „L. M.“. Skolininkas „A. B.“ veikia nauju vardu UAB „Prestas“. Vykdant minėtą vykdomąjį raštą skolininkui UAB „A. B.“ 2012-12-07 d. buvo įteiktas antstolio patvarkymas „ dėl informacijos pateikimo ir arešto“, kuriuo skolininkas įpareigotas per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis apie UAB „AutoRental“ turimą turtą, pinigines lėšas, vertybinius popierius, knygos išrašus ir toliau iki pilno skolos išieškojimo pateikti antstoliui kasos knygą iki einamojo mėnesio 10 d. Skolininkas įpareigojimų nevykdo. Antstolis prašo UAB „Prestas“ vadovui V. G. skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo dieną.

3Suinteresuotas asmuo V. G. pateikė atsiliepimą į antstolio prašymą dėl baudos skyrimo, kuriame nurodė, jog patvarkymo dokumentuose įrašytas neteisingas įmonės pavadinimas, atkreipia dėmesį, jog vykdomasis raštas buvo įteiktas 2012 m. gruodžio 10 d, o patvarkymai surašyti 2012 m. lapkričio 28 d., nuo 2012 m. gruodžio 5 d. įmonės pavadinimas buvo pakeistas. Prašo antstolio prašymą atmesti.

4Suinteresuotas asmuo bendra Lietuvos ir Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Lautra motors“ pateikė atsiliepimą į antstolio prašymą, kuriame nurodė, jog su prašymu dėl baudos skyrimo sutinka.

5Prašymas tenkinamas iš dalies.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog antstolis Valda Čeglikas vykdo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. spalio 19 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1527-808/2012 (b. l. 4-5). Antstolis 2012 – 11 – 28 patvarkymu Nr. 0116/12/03012, skolininkui UAB „A. B.“ areštavo skolininko turtą, įpareigojo skolininką pateikti duomenis apie jo turimą turtą, įmonės kasos knygos išrašus, ir toliau iki pilno 12403, 90 Lt išieškojimo kiekvieno einamojo mėnesio 10 d. pateikti antstoliui Valdui Čeglikui UAB „A. B.“, į. k. 300902797, kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius patikrinimui (b. l. 6). Antstolis išsiuntė patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0116/12/03012, patvarkymai įteikti 2012 m. gruodžio 10d. direktoriui V. G. (b. l. 7). Nenustatyta, kad antstolio reikalavimai būtų vykdomi.

7Įstatymas numato, kad antstolio reikalavimai įvykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims (CPK 585 straipsnio 1 dalis). CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Antstoliui pareikalavus juridinį asmenį įvykdyti teisėtus antstolio reikalavimus, už tokio reikalavimo įvykdymą yra atsakingas įmonės vadovas (CPK 645 straipsnio 2 dalis).

8Nurodytų aplinkybių pagrindu bei nesant duomenų apie antstolio reikalavimų įvykdymą V. G. yra pagrindas skirti 200 Lt dydžio baudą (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Bauda išieškoma iš V. G. asmeninių lėšų.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, 585 straipsnio 2 dalimi, 593 straipsniu, 616 straipsniu,

Nutarė

10pareiškimą tenkinti iš dalies.

11Skirti UAB „Prestas“ į. k. 300902797, vadovui V. G., a. k. ( - ) 200 Lt (dviejų šimtų Lt) baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

12Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 6800.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai