Byla 2-571-474/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. L.,

4suinteresuotam asmeniui E. L.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos, E. L. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

6Pareiškėjas nurodo, kad jo tėvas A. L. mirė( - ). Tėvas testamentu visą savo turtą paliko lygomis dalimis motinai E. L., kuri mirė( - ), sūnui A. L. ir jam, pareiškėjui. Po tėvo mirties palikimą priėmė motina E. L., kurios naudai savo dalies atsisakė sūnus A. L. ir buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Jis dėl palikimo į notarinę kontorą nesikreipė, tačiau tėvo palikimą priėmė, pradėdamas faktiškai jį valdyti, nes tėvo name gyvena, moka mokesčius, jį remontuoja. Mirusio tėvo vardu yra įregistruoti nekilnojami daiktai: gyvenamojo namo ir priklausinių 1/6 dalis, esančių( - ). Kadangi pareiškėjas praleido terminą palikimui priimti, o palikimą priėmė, jį faktiškai valdydamas, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad po A. L., gim. ( - ), mirties pareiškėjas priėmė palikimą. Kitokia tvarka pareiškėja negali gauti reikiamų dokumentų.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir nurodo, kad neprieštaraus pareiškimo patenkinimui, jeigu pareiškėja pateiks teismui įrodymus.

8Suinteresuotas asmuo E. L. nurodo, kad neprieštarauja pareiškimo patenkinimui, nes tėvas A. L. visą laiką gyveno tame name, mokėjo mokesčius. Jis po senelės mirties palikimą priėmė, jį įregistravo.

9Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas visiškai,

10Nustatyta, kad ( - )mirė A. L., gim. ( - ) (b.l. 26). ( - )A. L. testamentu visą savo turtą po mirties paliko savo sūnums A. L. ir A. L. (b.l. 27). Po A. L. mirties palikimą į 2/3 dalis priėmė E. L.( b.l. 33-34). E. L. mirė ( - ) (b.l. 10). Mirusio A. L. vardu viešajame registre yra įregistruota 1/6 dalis gyvenamojo namo, viralinės, tvarto, tvarto, daržinės, esančių( - ) ( b.l.21-23) Pareiškėjas A. L. yra mirusio A. L. vaikas ir pirmos eilės paveldėtojas (b.l. 17). Liudytojai S. I. ir B.J. L. parodė, kad A. L. visą laiką gyveno tėvų namuose, po savo tėvų mirties liko gyventi tame name.

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. šiam teisiniam santykiui taikytinos Civilinio kodekso, galiojusio iki 2001-07-01, normos, reguliuojančios paveldėjimo santykius.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 587 str. 2d. (1964 m. įstatymo redakcija) įpėdinis laikomas priėmęs palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė pareiškimą notarinei kontorai apie palikimo priėmimą. CK 587 str. 3d. šiuos veiksmus įpėdinis turėjo atlikti per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas A. L. po savo tėvo A. L. mirties palikimą priėmė, pradėdamas jį faktiškai valdyti, juo naudojosi kaip savu, prižiūrėjo, rūpinosi, tame name gyveno ir gyvena iki šiol, todėl teismas laiko, kad A. L. palikimą priėmė.

14Iš šių įrodymų matyti, kad pareiškėjas savo tėvo testamentu paliktą turtą priėmė, pareiškėjas kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinantį šį faktą, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas palikimo priėmimo reikalu( CPK 444sr. 1d. 9p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 448 str. teismas

Nutarė

16Pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad A. L., a.k( - ) po tėvo A. L., mirusio( - ), mirties, palikimą priėmė, pradėdamas faktiškai jį valdyti.

17Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai