Byla 2A-1031-464/2013
Dėl aukciono rezultatų panaikinimo, tretysis asmuo UAB „Temperamentas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Staviškės“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Staviškės“ ieškinį atsakovui VĮ Valstybės žemės fondui dėl aukciono rezultatų panaikinimo, tretysis asmuo UAB „Temperamentas“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas UAB „Staviškės“ 2011-12-05 su ieškiniu (b.l. 2-5) kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą ir prašė pripažinti aukciono, įvykusio 2011-11-29 dėl žemės sklypo, esančio adresu Skerdėjų g. 8, Klaipėda, nuomos rezultatus negaliojančiais, priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 10 (397) paskelbė pranešimą apie būsimą aukcioną. Apie šį aukcioną paskelbta ir interneto puslapyje. Ieškovas, ketindamas dalyvauti aukcione, paskutinę nustatytą dieną pateikė aukciono vykdytojui paraišką ir sumokėjo dalyvio pradinį įnašą. Prieš aukcioną ieškovas pastebėjo, kad pateikta neteisinga informacija, pastabose nurodyta informacija apie žemės sklypo pardavimą (ne nuomą), teisinga informacija paskelta interneto puslapyje. Ieškovas nusprendė, kad esant neteisingom sąlygom aukcionas neturi būti vykdomas ir tikėjosi pakartotinio aukciono. Tačiau aukcionas vis dėlto įvyko ir buvo paskelbtas aukciono laimėtojas.

4Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimu (b.l. 21-26) prašė ieškinį atmesti. Nurodė jog ieškovas, pateikdamas paraišką dalyvauti aukcione, paraiškoje nurodė, kad pageidauja žemės sklypą nuomoti. Paraiškoje taip pat nurodė siūlomą metinį žemės nuomos mokestį, nuo kurio apskaičiavęs pradinį įnašą, jį pervedė. Ieškovas, pamatęs įsivėlusią klaidą pastabose, kreipėsi į atsakovo atsakingą specialistą ir jam buvo paaiškinta, kad sklypą numatoma išnuomoti, o ne parduoti. Ieškovas teisingai įvertino informaciniame privatizavimo biuletenyje pateiktą informaciją ir teisininkai užpildė paraišką bei sumokėjo teisingą pradinį įnašą. Pažymėjo, kad informacija apie aukcioną buvo išsami ir teisinga. Pastabose įsivėlusi klaida neleidžia daryti prielaidos, kad sąlygos paskelbtos netinkamai. Be to, nei vienam aukciono dalyviui nekilo neaiškumų dėl skelbimo pastabų, visi jie teisingai užpildė paraiškas dalyvauti aukcione. Ieškovas suvokė, kad dalyvauja sklypo nuomos, o ne pardavimo aukcione, todėl nėra teisinio pagrindo organizuoti pakartotinį aukcioną.

5Tretysis asmuo UAB „Temperamentas“ nurodė su į ieškiniu nesutinkantis (b.l. 102).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2012-05-14 sprendimu (b.l. 121-122) ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo į valstybės biudžetą 29,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nustatė, jog apie ginčo aukcioną dėl žemės sklypo nuomos paskelbta laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos. Susipažinęs su skelbimu teismas sprendė, kad skelbime nurodyti aiškūs duomenys apie žemės sklypą, yra pateiktos pastabos apie tai, kur galima susipažinti su informacija apie parduodamą žemės sklypą, apie pradinio įnašo sumokėjimą, apie atsiskaitymą ir nuoroda į interneto puslapį, kur pateikta paraiškos forma ir voko užpildymo pavyzdys. Ieškovas pateiktoje paraiškoje dalyvauti aukcione aiškiai nurodė, kad ketina žemės sklypą išsinuomoti, taip pat įrašė siūlomą žemės sklypo metinį nuomos mokesčio dydį (grafos dėl žemės sklypo pirkimo kainos nepildė), paraiška patvirtina ieškovo įmonės spaudu bei įmonės vadovo parašu, taip pat ieškovas sumokėjo pradinį įnašą. Iš 2011-11-29 protokolo Nr. 23 teismas nustatė, kad komisija neturėjo pagrindo aukciono pripažinti nevykusiu ar dėl kitų aplinkybių aukciono rezultatus panaikinti. Protokolo priedai patvirtina, kad visi dalyvavę aukcione asmenys (įskaitant ir ieškovą) teisingai suprato aukciono sąlygas ir teisingai užpildė paraiškas dėl žemės sklypo nuomos.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovas UAB „Staviškės“ 2012-06-04 apeliaciniu skundu (b.l. 126-128) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012-05-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Aplinkybė, jog visi aukcione dalyvavę asmenys galimai teisingai suprato aukciono sąlygas ir teisingai užpildė paraiškas, nereiškia, kad nebuvo kitų asmenų, kurie nedalyvavo aukcione dėl to, jog neteisingai suprato paskelbtas aukciono sąlygas. Apie tokius asmenis nieko nėra ir negali būti žinoma. Tai, kad pats ieškovas teisingai užpildė paraišką, nėra svarbu šioje byloje, kadangi ieškinys yra grindžiamas ne ta aplinkybe, jog ieškovas buvo suklaidintas neteisingos informacijos, o ta aplinkybe, kad aukcionas negalėjo vykti apskritai, kadangi buvo paskelbtos neteisingos sąlygos.
  2. Teismo argumentas, jog ieškovas negalėjo laimėti aukciono, neatvykdamas varžytis tiesiogiai, yra nepagrįstas. Jeigu šio aukciono metu nei vienas dalyvis nebūtų pareiškęs noro varžytis, aukcioną laimėtų didžiausią kainą voke pasiūlęs dalyvis, nepriklausomai nuo to, ar jis atvyko į aukcioną, ar ne. Tačiau aplinkybė, kad ieškovas teoriškai galėjo laimėti aukcioną bendrovės atstovui nenuvykus į aukcioną, neturi reikšmės šioje byloje. Teismas neįsigilino į teisės aktus, reglamentuojančius aukcioną, dėl ko buvo priimtas neteisingas sprendimas.
  3. Nesutinka, kad informaciniame privatizavimo biuletenyje pateikta neteisinga informacija laikytina rašymo apsirikimu (klaida). Informacija apie tai, kokio dydžio pradinį įnašą turi sumokėti aukciono dalyvis, yra svarbi, todėl ji turi būti teisinga. Pradinio įnašo apskaičiavimas nuo žemės sklypo metinio nuomos mokesčio ar nuo žemės sklypo vertės iš esmės skiriasi, todėl neteisingos informacijos paskelbimas nelaikytinas rašymo klaida. Vertinant ar neteisinga informacija yra laikytina rašymo apsirikimu, reikėtų vadovautis CPK 276 str., kuris reglamentuoja rašymo apsirikimų bei aiškių aritmetinių klaidų taisymą teismo sprendimuose. Pradinio įnašo apskaičiavimo tvarkos aprašymo netikslumo galima laikyti rašymo apsirikimu.
  4. Teismo posėdžio metu kaip liudytojas apklaustas asmuo, vedęs aukcioną, paaiškino, kad pastebėjus neteisingos formacijos paskelbimą, buvo svarstoma, ar galima tęsti aukcioną. Ši aplinkybė tvirtina, kad pats atsakovas suprato, jog yra kilusios kliūtys aukciono vykdymui, tačiau, pasak liudytojo, buvo nuspręsta tęsti aukcioną. Aukciono objektas (žemės sklypo nuoma) buvo labai populiarus, aukcione dalyvavo 5 dalyviai, o pradinis nuomos mokestis buvo padidintas net 7 kartus. Kaip teismo posėdžio metu nurodė atsakovo atstovė, toks nuomos mokesčio padidinimas buvo netikėtas ir patiems aukciono organizatoriams. Vadinasi, yra didelė tikimybė, jog aukcione būtų dalyvavę ir daugiau menų.

11Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas 2012-07-05 atsiliepimu (b.l. 134-136) apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012-05-14 sprendimą.

12Nurodo, jog po įvykusio aukciono nesikreipė nė vienas asmuo, kurį galimai suklaidino informacija pateikta skelbimo pastabose. 2012-11-29 vykusiame aukcione dalyvauti užsiregistravo 5 dalyviai, iš kurių 4 atvyko, tad jokio pagrindo nevykdyti aukciono nebuvo. Ieškovas teisingai užpildė aukciono dalyvio paraišką užklijuotame voke pateikė visus reikiamus dokumentus, todėl pagrįstai buvo pripažintas aukciono dalyviu. Informacinio privatizavimo biuletenio 1. p. „Penktos skilties žymėjimo reikšmės“ pateikta informacija laikoma atitinkančia reikalavimą, kuriame nurodyta, kad „Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti nurodyta kita informacija ir papildomi reikalavimai, kurie bus privalomi aukciono laimėtojui“, kadangi aukciono dalyviui 1.1. ir 1.2. buvo išaiškinta 5 skilties žymėjimo reikšmės, t.y. aukciono dalyvis informuotas apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir servitutus, kurie bus privalomi aukciono laimėtojui, tik ši informacija vertintina, kaip esminė informacija.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinės instancijos teisme patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nustato apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byloje pareikštą reikalavimą apeliantas grindė netikslioms konkurso sąlygomis.Apeliaciniu skundu yra kvestionuojamos teismo išvados, kad skelbime apie viešą aukcioną padarytas rašymo (techninis) apsirikimas, kuomet visi jame dalyvaujantys asmenys ir pats apeliantas tinkamai suprato aukciono sąlygas, negali nulemti ginčijamo aukcino rezultatų panaikinimo. Šiuo aspektu teisėjų kolegija ir pasisako.

16Nagrinėjamos bylos atveju byloje ginčas kilo dėl viešo aukciono, kurio objektas buvo valstybei priklausančio žemės sklypo Klaipėdos m. (b.l. 15) nuomos teisė, rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Jame dalyvavo ir apeliantas, raštu pasiūlęs didžiausią metinę šio sklypo nuomos kainą, t.y. 22007 Lt (b.l. 32-33). Tačiau po vokų atplėšimo du šio aukciono dalyviai pageidavo varžytis dėl nuomos ir didžiausia – 28 000 Lt kainą pasiūlęs tretysis asmuo UAB „Temperamentas“ buvo pripažintas šio aukciono laimėtoju (liudytojo M. N. paaiškinimai, b.l. 117, aukciono protokolas, b.l.27).

17Valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios (viešojo administravimo) funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami turto savininko teises. Taigi dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybė atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius, taigi ir subjektines civilines teises bei pareigas. Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimu Nr. 692, tuo pačiu Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti ir Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) aukcionų nuostatai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčijamas aukcionas buvo paskelbtas ir vykdomas vadovaujantis minėta Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka (b.l. 63-69). Apelianto keliamų reikalavimų esmę sudaro tai, jog jis siekia, kad būtų paneigti įvykusiu pripažinto aukciono rezultatai (jo laimėtojo nustatymas) dėl Informaciniame privatizavimo biuletenyje pateiktos klaidingos informacijos, susijusios su paaiškinimu sumokėti į atsakovo sąskaitą pradinį dalyvio įnašą, sietiną ne su vienerių metų žemės nuomos mokesčiu, o su 5 procentų nuo žemės sklypo pradinę pardavimo kaina (2.2. p., b.l. 8), nors visa kita informacija apie vykdomo aukciono pobūdį (nuoma) yra teisinga. Taip pat šis 2.2. p. apie pradinio įnašo sumokėjimą teisingai suformuluotas paskelbtame skelbime apie aukcioną ( b.l. 9). Kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ši klaida traktuotina kaip techninė ir nesuponuoja aukciono rezultatų panaikinimo, dėl kurio jo dalyviams ir trečiajam asmeniui, pasiūliusiam didžiausią kainą aukcione, pagrįstai susiformavo teisėti lūkesčiai įgyti atitinkamas civilines (nuomininko) teises. Sutiktina su teismo pozicija ir toje dalyje, kad aukciono dokumentų turinys atitinka patvirtintus tokių aukcionų nuostatus.

18Kolegija atkreipia dėmesį taip pat ir į tai, kad apelianto teisės ir teisėti interesai dėl šios techninės klaidos (rašymo apsirikimo) nebuvo pažeisti. Jis, kaip ir kiti dalyviai, suprato pasiūlymo turinį, tinkamai užpildė paraišką ir sumokėjo tinkamą pradinę įmoką (b.l. 34-58, taip pat jam žodžius buvo suteikti papildomi paaiškinimai (b.l. 117). Aplinkybė, kad apeliantas, pasiūlęs pakankamai didelę ir ženkliai viršijančią pradinę nuomos kainą, į aukcioną neatvyko ir žodžiu nesivaržė su kitais dalyviais, vertintina tik kaip paties apelianto prisiimta rizika ir negali sukelti jokių padarinių aukciono vykdytojui ar jo laimėtojui. Kadangi civilinio proceso tikslas ir paskirtis yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymu saugomi interesai yra pažeisti arba ginčijami, interesus (CPK 2 str., 5 str. 1 d ), vien dėl šios priežasties, t.y. nenustačius jokių teisių ar teisėtų interesų pažeidimo, ieškovo reikalavimas negali būtų patenkintas. Skundo teiginiai, jog galėjo būti ir kitų asmenų, kurie nedalyvavo aukcione dėl to, jog neteisingai suprato paskelbtas aukciono sąlygas, kitokio šios situacijos vertinimo nesuponuoja, kadangi apeliantas nėra įgalintas atstovauti viešąjį interesą ar kuriuos nors asmenis, kuriems tokios klaidos padarymas būtų užkirtęs kelią jame dalyvauti. Be to, bet kurie asmenys, kaip ir pats apeliantas, galėjo žodžiu pasitikslinti informaciją, kuri sąvoka – „pardavimo“ ar „nuomos“, kuomet paskelbtas būtent žemės nuomos, o ne jos pardavimo aukcionas, vartotina skaičiuojant pradinį dalyvio įnašą.

19Kita vertus, aukciono sąlygos yra išvardintos grafose, pažymėtose nuo 1 iki 8. Pastabų skiltis, kurioje pavartota netinkama sąvoka, nėra sąlygų, kurias nustato aukciono organizatorius, dalis, o aukciono dalyvio elgesio paaiškinimas (detalizavimas), vykdant jau minėtu Vyriausybės nutarimu Nr. 692 (t.y. tiesiogiai norminiu aktu) patvirtintų Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) aukcionų nuostatų 5 p. nustatytą dalyvavimo aukcione privalomą sąlygą - prieš registruojantis aukciono dalyviu, pervesti į aukciono komisijos nurodytą banko sąskaitą pradinį įnašą, t.y. vienerių metų pradinio žemės nuomos mokesčio dydžio sumą, kurio dydis šiam konkrečiam nuomojama žemės sklypui buvo nustatytas Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 2011-09-05 įsakymu (b.l. 69-70). Net ir visiškai ginčijamame 2.2. p. neatskleidus sąvokos „pradinį įnašą“ paaiškinamosios reikšmės, kas šiuo atveju buvo nurodyta skliaustuose, tokio įnašo apskaičiavimo principų bei dydžio sąlyga yra įstatyminė ir negali klaidinti potencialių aukciono dalyvių.

20Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ginčą išsprendė teisingai, procesinių ar materialinių teisės normų nepažeidė, o apeliacinio skundo argumentai teisinių prielaidų panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo sprendimą nesudaro.

21Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas UAB „Staviškės“ 2011-12-05 su ieškiniu (b.l. 2-5) kreipėsi į... 4. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimu (b.l. 21-26) prašė... 5. Tretysis asmuo UAB „Temperamentas“ nurodė su į ieškiniu nesutinkantis... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2012-05-14 sprendimu (b.l. 121-122)... 8. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nustatė, jog apie... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovas UAB „Staviškės“ 2012-06-04 apeliaciniu skundu (b.l. 126-128)... 11. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas 2012-07-05 atsiliepimu (b.l. 134-136)... 12. Nurodo, jog po įvykusio aukciono nesikreipė nė vienas asmuo, kurį galimai... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinės instancijos teisme patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Nagrinėjamos bylos atveju byloje ginčas kilo dėl viešo aukciono, kurio... 17. Valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas... 18. Kolegija atkreipia dėmesį taip pat ir į tai, kad apelianto teisės ir... 19. Kita vertus, aukciono sąlygos yra išvardintos grafose, pažymėtose nuo 1 iki... 20. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 21. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 22. Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti...