Byla 2-1416/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „DGM“ ir D. N. atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Transekspedicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „DGM“ ir D. N. , prašydamas priteisti solidariai iš jų 806 411,74 Lt turtinės žalos, padarytos nesąžiningai konkuruojant, atlyginimą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo UAB „Transekspedicija“ reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovų UAB „DGM“ ir D. N. 806 411 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti kitiems asmenims ar apsunkinti kitomis daiktinėmis teisėmis; nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovų UAB „DGM“ ir D. N. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių – areštavo atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis ir/ar atsakovų banko ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos, t.y. 806 411 Lt.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. nutartimi įpareigojo ieškovą UAB „Transekspedicija“ į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 261 672,45 Lt kaip UAB „DGM“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį paliko nepakeistą ir nustatė ieškovui UAB „Transekspedicija“ terminą iki 2010 m. balandžio 18 d. pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytai pinigų sumai įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovų UAB „DGM“ ir D. N. atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikino remdamasis CPK 147 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu teisiniu pagrindu, nustatęs, kad ieškovas UAB „Transekspedicija“ per Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartyje nustatytą terminą (iki 2010 m. balandžio 18 d.) neįvykdė įpareigojimo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

9Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį ir atsakovų UAB „DGM“ bei D. N. 2010 m. gegužės 10 d. prašymą atmesti; nustatyti UAB „Transekspedicija“ naują terminą 261 672,45 Lt sumai į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą apmokėti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Kadangi ieškovui nebuvo išsiųstas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutarties nuorašas, jis negalėjo žinoti apie atskirojo skundo išnagrinėjimo rezultatą ir to, jog minėta teismo nutartimi jam buvo nustatytas terminas iki 2010 m. balandžio 18 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą pinigų sumą atsakovo UAB „DGM“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Todėl jis negali būti laikomas sąmoningai praleidusiu teismo nustatytą terminą, apie kurį jam apskritai nebuvo žinoma.

112. Skundžiama nutartis buvo priimta neinformavus ieškovo apie atsakovų UAB „DGM“ bei D. N. 2010 m. gegužės 10 d. prašymą, pažeidžiant CPK 42 straipsnio 1 dalies nuostatas bei neužtikrinant tinkamo proceso. Suteikus ieškovui teisę atsiliepti, jis būtų iš karto nurodęs argumentus dėl jo neinformavimo apie Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartį.

123. Skundžiama nutartis buvo priimta pažeidžiant CPK 147 straipsnio 2 dalį. Teismas neturėjo pagrindo panaikinti atsakovės D. N. atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartimi buvo užtikrintas tik atsakovo UAB „DGM“ nuostolių atlyginimas.

13Atsakovai UAB „DGM“ ir D. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo UAB „Transekspedicija“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas, būdamas atidi ir rūpestinga bylos šalis, turėjo visas galimybes bei pareigą domėtis bylos eiga ir sužinoti apie Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartį. Tokios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tuo, jog apeliacinės instancijos teismas neišsiuntė jam 2010 m. kovo 18 d. nutarties bei negali būti vertinamas kaip ieškovo teisių pažeidimas. Tai, jog atsakovai UAB „DGM“ ir D. N. pateikė prašymą dėl jų abiejų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, o Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. nutartimi jų prašymą tenkino visiškai, sudaro pagrindą daryti išvadą, jog ieškovas buvo įpareigotas įmokėti 261 672,45 Lt sumą abiejų atsakovų nuostolių atlyginimo užtikrinimui. Todėl ieškovui neįvykdžius šios pareigos, buvo pagrindas visa apimtimi panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. CPK 147 straipsnis nenumato, kad, esant jame nurodytoms aplinkybėms, būtina pranešti kitai šaliai apie tai, kad jos prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra panaikinamos, kadangi pats asmuo turi žinoti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo sumų neįmokėjimo teisines pasekmes.

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas, ieškovui UAB „Transekspedicija“ neįvykdžius prievolės, susijusios atsakovo UAB „DGM“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimu. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovų UAB „DGM“ ir D. N. atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs, jog ieškovas UAB „Transekspedicija“ iki teismo nustatyto termino (2010 m. balandžio 18 d.) neįmokėjo į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 261 672,45 Lt pinigų sumos bei nepateikė šiai sumai banko garantijos.

16Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Asmeniui neįvykdžius teismo nustatytos pareigos dėl teismo nutartyje nurodytos pinigų sumos į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjimo arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, taikytinos CPK 147 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisinės pasekmės – laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas. Šios teisinės pasekmės taikytinos už neatstatytą ginčo šalių interesų pusiausvyrą tuo atveju, kai ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo, pasinaudojęs proceso įstatyme numatyta atsakovo teisių suvaržymo galimybe taikant laikinąsias apsaugos priemones, kol dar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, patvirtinančio ieškinio pagrįstumą ar nepagrįstumą, neįvykdė teismo nustatytos pareigos dėl papildomų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo garantijų ieškinio atmetimo atveju pateikimo.

17Apeliantas UAB „Transekspedicija“ savo nesutikimą dėl CPK 147 straipsnio 2 dalyje numatytų teisinių pasekmių taikymo grindžia nežinojimu apie teismo nustatytą papildomų atsakovo UAB „DGM“ nuostolių atlyginimo užtikrinimo garantijų pateikimo terminą, kadangi jam nebuvo išsiųsta šį terminą nustačiusi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-225/2010. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus ieškovo UAB „Transekspedicija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutarties, kuria ieškovas buvo įpareigotas pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, priimta nutartis ginčo šalims nebuvo siunčiama (b.l. 128). Tačiau šalys, turėdamos CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teises, tame tarpe ir teisę gauti teismo sprendimų, nutarčių ar nutarimų, kuriais išsprendžiama byla, nuorašus, turi ir bendrąją CPK 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą sąžiningai naudotis joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Ši šalių pareiga išplaukia ir iš proceso ekonomiškumo principo, nustatančio pareigą dalyvaujantiems byloje asmenims sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, domėtis bylos eiga, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje susiklosčiusios aplinkybės, jog būtent UAB „Transekspedicija“ buvo asmuo, inicijavęs apeliacinį procesą Lietuvos apeliaciniame teisme (apeliantas), nagrinėjant civilinę bylą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo (bylos Nr. 2-225/2001), o taip pat tai, jog ieškovas buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko (advokato), sudaro pagrindą daryti išvadą, jog ieškovas UAB „Transekspedicija“, turėdamas pareigą ir galimybes domėtis bylos išnagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme rezultatu, privalėjo žinoti apie jam teismo nustatytą pareigos įvykdymo terminą. Dalyvaujantys byloje asmenys turi galimybę teismų informacinės sistemos LITEKO pagalba ne tik sužinoti bylų išnagrinėjimo rezultatus, bet ir peržiūrėti teismo priimtus sprendimus ar nutartis. Remiantis šios sistemos duomenimis, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-225/2010, buvo įdėta į LITEKO 2010 m. kovo 19 d. Atsižvelgiant į tai, jog tuo atveju, jei ieškovas būtų sąžiningai naudojęsis savo teisėmis, jis nebūtų galėjęs nežinoti apie jam pirmosios instancijos teismo nustatytos pareigos įvykdymo terminą, darytina išvada, jog atskirojo skundo argumentai dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties nuorašo neišsiuntimo neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Teisėjų kolegija taip pat nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų dėl proceso teisės normų pažeidimų kaip neturinčių teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 329 str. 1 d.).

18Atskirasis skundas taip pat grindžiamas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumu ir nepagrįstumu toje dalyje, kurioje buvo nuspręsta dėl atsakovės D. N. atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Skundo pagrindą šioje dalyje sudaro argumentai, jog teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos tik to atsakovo atžvilgiu, dėl kurio nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo nusprendė teismas, jei ieškovas neįvykdytų jam šio atsakovo atžvilgiu nustatytos pareigos dėl pinigų įmokėjimo arba banko garantijos pateikimo. Teisėjų kolegija sutinka su šiais atskirojo skundo argumentais. Nors atsakovo UAB „DGM“ vardu buvo pateiktas prašymas dėl 261 672,45 Lt atsakovų UAB „DGM“ ir D. N. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tačiau, kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutarties rezoliucinės dalies, teismas nusprendė tik dėl atsakovo UAB „DGM“ nuostolių atlyginimo užtikrinimo, įpareigodamas ieškovą UAB „Transekspedicija“ tuo tikslu įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 261 672,45 Lt pinigų sumą arba pateikti šiai sumai banko garantiją (b.l. 41-42). Lietuvos apeliacinis teismas šią Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį paliko nepakeistą (b.l. 123-127). Tą aplinkybę, jog teismas nusprendė tik dėl atsakovo UAB „DGM“ nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat patvirtina ir prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pateiktas nuostolių dydžio paskaičiavimas, kuris buvo grindžiamas atsakovo UAB „DGM“ kaip juridinio asmens per pirmuosius septynis 2009 m. mėnesius patirtais 151 728,45 Lt dydžio nuostoliais ir 109 944 Lt dydžio negauto grynojo pelno suma (b.l. 75-78). Nuostoliai kaip būtina skolininko civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga turi turėti piniginę išraišką ir būti pagrįsti jų dydį konkrečiam kreditoriui patvirtinančiais įrodymais. Pažymėtina, jog tuo atveju, jei ieškovas UAB „Transekspedicija“ būtų įvykdęs jam nustatytą pareigą dėl 261 672,45 Lt pinigų sumos sumokėjimo į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikęs šiai sumai banko garantiją, šia nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemone būtų galėjęs realiai pasinaudoti tik atsakovas UAB „DGM“, jei įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo būtų atmesti ieškovo UAB „Transekspedicija“ pareikšti reikalavimai, UAB „DGM“ kreiptųsi į teismą dėl nuostolių, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo, o teismas tenkintų UAB „DGM“ reikalavimus. Todėl ta aplinkybė, jog atsakovas UAB „DGM“ prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo nurodė ir apie atsakovės D. N. , kaip UAB „DGM“ akcininkės, kuriai nuosavybės teise priklauso 40 procentų akcijų, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiriamus nuostolius, neturi įtakos išvados, jog minėtu atveju buvo nuspręsta tik dėl atsakovo UAB „DGM“ nuostolių atlyginimo užtikrinimo, teisingumui.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ta aplinkybė, jog ieškovas UAB „Transekspedicija“ per nustatytą terminą neįvykdė jam teismo nustatytos pareigos dėl 261 672,45 Lt pinigų sumos sumokėjimo arba banko garantijos pateikimo, galėjo būti pripažinta sudarančia pagrindą panaikinti tik atsakovo UAB „DGM“ atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas atsakovės D. N. atžvilgiu prieštarautų CPK 150 straipsnio 2 dalyje įtvirtintiems laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindams ir būtų neteisėtas. Todėl skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas panaikino tiek atsakovo UAB „DGM“, tiek atsakovės D. N. atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, keistina, panaikinant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikintos Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovės D. N. atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį pakeisti.

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikintos Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovės D. N. (a.k. duomenys neskelbtini) atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

23Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos įstaigai, Tilto g. 17/4, LT-2001, Vilnius).

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi ieškovo prašymu... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. nutartimi įpareigojo ieškovą... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 9. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. 1. Kadangi ieškovui nebuvo išsiųstas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m.... 11. 2. Skundžiama nutartis buvo priimta neinformavus ieškovo apie atsakovų UAB... 12. 3. Skundžiama nutartis buvo priimta pažeidžiant CPK 147 straipsnio 2 dalį.... 13. Atsakovai UAB „DGM“ ir D. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 16. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas, taikydamas laikinąsias... 17. Apeliantas UAB „Transekspedicija“ savo nesutikimą dėl CPK 147 straipsnio... 18. Atskirasis skundas taip pat grindžiamas skundžiamos pirmosios instancijos... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ta aplinkybė, jog ieškovas UAB... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį pakeisti.... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dalį,... 23. Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos...