Byla e2-738-278/2015
Dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, susipažinusi su civiline byla pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Visagino transporto centras“ skundu suinteresuotam asmeniui bankrutavusiai Valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Visagino statybininkai“ dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ kreditorius UAB „Visagino transporto centras“ nurodo, kad 2015-10-16 įvyko bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, administravimo išlaidų sąmata, spręsti turto pardavimo ir kt. klausimai. Teigia, jog priimti nutarimai yra neteisėti, nes apie komiteto posėdį pareiškėjas buvo informuotas likus 3 dienoms iki posėdžio, tuo pažeidžiant komiteto sušaukimo tvarką bei atimant teisę nustatytu terminu pateikti pasiūlymus dėl komiteto dienotvarkės. Be to nurodo, jog posėdžio protokole neteisingai nurodyta, jog atstovas dalyvavo posėdyje, nes tik užpildė balsavimo biuletenį ir jį perdavė administratoriui. Teigia, jog administratorius papildė dienotvarkę VĮ Turto bankas siūlomais klausimais, tačiau neįtraukė pareiškėjo pasiūlymų, nepriėmė siūlymo turtą parduoti didesne kaina, tuo pažeidžiant visų kreditorių teises; nepagrindė veiklos ataskaitos, administravimo išlaidų sąmatos bei nesudarė galimybės susipažinti su jas pagrindžiančiais dokumentais. Prašo panaikinti 2015-10-16 kreditorių komiteto nutarimus.

3Iš bylos duomenų matyti, kad VĮ „Visagino statybininkai“ Panevėžio apygardos teismo 2014-04-04 nutartimi iškelta bankroto byla. Kadangi pareiškėjos reikalavimas yra kilęs iš bankroto bylos, tikslinga bylas sujungti ir nagrinėti kartu.

4Vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, 290-291 straipsniais

Nutarė

5pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino transporto centras“ skundą dėl bankrutavusios Valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais sujungti su nagrinėjama Valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ bankroto byla, šiai bylai suteikiant Nr. B2-179-278/2015 (Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00097-2014-2)

6Skundo nuorašą išsiųsti administratoriui UAB „Ius Positivum“ bei nustatyti 14 d. terminą atsiliepimui paduoti.

7Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai