Byla AS-756-378-07
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Neringos miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovui Neringos miesto savivaldybei dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 107 ,,Dėl individualių garažų Taikos g. 4a, Nidos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 21 d. nutartimi administracinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki Konstitucinis Teismas ištirs Klaipėdos apygardos administracinio teismo kreipimąsi dėl ištyrimo, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 ,,Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-119 ,,Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 1 straipsnio 1 daliai (2005 m. liepos 7 d. redakcija 2 straipsnis), 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas), 8 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 9 straipsnio 1 dalis).

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, jog teismas sustabdo bylą, kai kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Nagrinėjamoje byloje teismas į Konstitucinį Teismą nesikreipė, todėl ir pagrindo stabdyti bylą nebuvo.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 27 d. nutarimu ,,Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (1993 m. balandžio 6 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 ,,Dėl Kuršių Nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) (1994 m. gruodžio 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išnagrinėjo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 ,,Dėl Kuršių Nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (1993 m. balandžio 6 d. redakcija) 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (2005 m. liepos 7 d. redakcija) 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai.

13Prašymas, iki kurio išnagrinėjimo Konstituciniame Teisme administracinė byla buvo sustabdyta, jau išnagrinėtas. Dėl šios priežasties, vadovaujantis teisingumo ir protingumo, taip pat proceso operatyvumo principais, išnykus pagrindui, dėl kurio administracinė byla buvo sustabdyta, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartis naikinama, perduodant bylą iš esmės nagrinėti tam pačiam teismui.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Atskirąjį skundą patenkinti.

16Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti.

17Administracinę bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai