Byla 2-666-548/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui L. S. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui L. S., prašydama priteisti iš atsakovo 3032,39 Lt negrąžinto kredito, 1123,10 Lt nesumokėtų palūkanų, 100,65 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 96,00 Lt žyminio mokesčio bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

3A. L. S. ieškinio kopija, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų kopijos ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimą įteikti viešo paskelbimo būdu, laikantis Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytos tvarkos, 2014 m. gegužės 8 d. paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje, todėl laikytina, kad jie įteikti atsakovui tinkamai.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje, nustatyta, kad ieškovė UAB „Nordecum“ ir atsakovas L. S., naudodami nuotolinio ryšio priemones, 2012 m. lapkričio 8 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovė UAB „Nordecum“ suteikė atsakovui 3500,00 Lt vartojimo kreditą 1080 dienų terminui, o atsakovas L. S. įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis mokėti įmokas ir grąžinti kreditą iki 2015 m. spalio 24 d., tačiau atsakovas L. S. prisiimtus įsipareigojimas įvykdė tik iš dalies, 2012 m. gruodžio 7 d. – 2013 m. gegužės 10 d. grąžino ieškovei UAB „Nordecum“ 1146,20 Lt kredito, tačiau nemokėjo palūkanų, todėl liko skolingas ieškovei UAB „Nordecum“ 3032,39 Lt negrąžinto kredito, 1123,10 Lt nesumokėtų palūkanų, 100,65 Lt delspinigių. Duomenų, kad atsakovas L. S. su ieškove UAB „Nordecum“ visiškai atsiskaitė, civilinėje byloje nėra.

7Nors kredito grąžinimo terminas – 2015 m. spalio 24 d., tačiau pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3 p. kreditorius turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti kreditavimo sutartį ir pareikalauti anksčiau termino sumokėti visas kreditoriui priklausančias pinigų sumas, įskaitant kredito sumą, palūkanas, skolos išieškojimo išlaidas bei kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 str. ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. P. V. kredito įstatymo 19 str. vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos: 1) vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą; 2) mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės; 3) pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo vartojimo kredito gavėjui.

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.256 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

9Nagrinėjamu atveju atsakovas L. S. rašytiniais pranešimais informuotas apie pradelstą mokėjimą, mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. negrąžintos vartojimo kredito sumos ir mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės.

10A. L. S. savo įsipareigojimų ieškovei UAB „Nordecum“ nevykdo, todėl iš atsakovo ieškovės UAB „Nordecum“ naudai priteistina 3032,39 Lt negrąžinto kredito, 1123,10 Lt nesumokėtų palūkanų, 100,65 Lt delspinigių.

11Taip pat atsakovas L. S. privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.). Tokiu būdu, iš atsakovo L. S. ieškovės UAB „Nordecum“ naudai priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. balandžio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo L. S. priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 96,00 Lt žyminis mokestis ieškovės UAB „Nordecum“ naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

13Iš atsakovo L. S. nepriteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei – 3,99 Lt, nes šios išlaidos yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali (10,00 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo L. S., a.k. ( - ) 3032,39 Lt (tris tūkstančius trisdešimt du litus 39 ct) negrąžinto kredito, 1123,10 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt tris litus 10 ct) palūkanų, 100,65 Lt (vieną šimtą litų 65 ct) delspinigių, iš viso 4256,14 Lt (keturis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt šešis litus 14 ct), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4256,14 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. balandžio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 96,00 Lt (devyniasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovės UAB „Nordecum“, į.k. 302535232, naudai.

17A. L. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus.

18Ieškovė UAB „Nordecum“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai