Byla e2-40248-1014/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Kazlauskienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu V. B. (toliau – atsakovas), prašydama priteisti jai iš atsakovo 2 542,89 Eur skolą, 149,67 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 2018 m. lapkričio 29 d. su atsakovu sudarė prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. PPN/180122/NK01, pagal kurią įsipareigojo atsakovui parduoti prekes ir atlikti užsakytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo nupirkti suderinto asortimento prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą nustatytais terminais ir tvarka. Teigė, kad vadovaudamasi Sutarties nuostatomis pardavė Atsakovui prekes ir išrašė PVM sąskaitas–faktūras, kurias pateikė apmokėjimui. Ieškovės teigimu, atsakovas jai turėjo sumokėti 3 408,33 Eur, tačiau prievolę įvykdė iš dalies, liko skolingas 2 542,89 Eur, nors ir buvo ne kartą paragintas skolą sumokėti.

5Ieškovė prašė nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

6Ieškovės reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkinami visiškai dokumentinio proceso tvarka.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 29 d. ieškovė ir atsakovas sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. PPN/180122/NK01 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė Sutartyje nurodytais terminais įsipareigojo atsakovui parduoti ir perduoti prekes, o atsakovas įsipareigojo nupirkti suderinto asortimento prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą bei pagal Sutartį skaičiuojamas kreditavimo palūkanas (jei tokios susidaro) (el. b. l. 6–9). Sutarties pagrindu ieškovė perdavė atsakovui prekes ir išrašė jam 2018 m. rugpjūčio 16 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SS341614 2 238,50 Eur sumai, 2018 m. rugpjūčio 17 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SS340190 483,76 Eur sumai, 2018 m. rugpjūčio 17 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SS340711 385,99 Eur sumai, 2018 m. rugpjūčio 25 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SS340878 300,08 Eur sumai, iš viso – 3 408,33 Eur sumai, šių PVM sąskaitų–faktūrų apmokėjimo terminas suėjo 2018 m. rugsėjo 30 d. (el. b. l. 10–14). Ieškovės teigimu, ji savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas pagal šias sąskaitas atsiskaitė iš dalies, liko jai skolingas 2 542,89 Eur, nors ir buvo ne kartą paragintas atsiskaityti.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ginčijęs savo prievolę atsiskaityti už jam parduotas prekes ar reiškęs pretenzijas dėl prekių kokybės, taip pat kad būtų sumokėjęs įsiskolinimą, nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Taigi, atsakovas savo pareigos tinkamai atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 542,89 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkinamas.

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 4.2 punkte šalys susitarė, kad už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną mokami 0,08 procento dydžio delspinigiai. Remdamasi minėta Sutarties nuostata ieškovė atsakovui paskaičiavo 149,67 Eur delspinigius už atitinkamą uždelsimo atsiskaityti laikotarpį išrašydama delspinigių sąskaitas (2019 m. rugsėjo 13 d. delspinigių sąskaita Nr. SOD107702 – 80,14 Eur sumai ir 2019 m. spalio 25 d. delspinigių sąskaita Nr. SOD107817 – 69,53 Eur sumai (el. b. l. 14–15)). Kadangi atsakovas savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, o šalys laisvos susitarti dėl Sutarties sąlygų (CK 6.156 straipsnis), ieškovės reikalavimas priteisti jos naudai iš atsakovo 149,67 Eur delspinigius, ieškovės paskaičiuotus taikant 0,08 % dydžio delspinigių normą už kiekvieną dieną už neatsiskaitymo laikotarpius pagal PVM sąskaitas faktūras, yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

10Ieškovė taip pat prašė priteisti jai iš atsakovės 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Šalių sudaryta Sutartis yra komercinio pobūdžio, todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, šį ieškovės reikalavimą tenkina ir priteisia ieškovei iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 692,56 Eur (2 542,89 Eur + 149,67 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovei priteisia jos sumokėtą 30 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) (el. b. l. 20) bei 140,17 Eur jos patirtas išlaidas už advokato paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis) (el. b. l. 16–19), iš viso 170,17 Eur (30 Eur + 140,17 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Agro“ (į. k. 111547089) iš atsakovo V. B. (a. k. ( - )) 2 542,89 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų ir aštuoniasdešimt devynių euro centų) skolą, 149,67 Eur (vieno šimto keturiasdešimt devynių eurų ir šešiasdešimt septynių euro centų) delspinigius, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos (2 692,56 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 170,17 Eur (vieno šimto septyniasdešimties eurų ir septyniolikos euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo jam dienos teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei jos prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

16Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiama.

Proceso dalyviai