Byla A2.2.-9344-992/2016
Dėl darytina išvada, kad ji vengia atvykti į teismą (ATPK 272 straipsnio 2 dalis)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja V. Š., nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. I., išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje V. I., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 str.,

Nustatė

2V. I. 2016-05-29 apie 16.15 val. Vilniuje, Ozo g. 25, esančiame prekybos centre „Maxima“ praėjo pro kasas nesumokėjęs už suvartotas parduotuvėje prekes: mėsainis su vištieną du vnt., vnt. kaina 0,81 euro, mėsainis su vištiena vnt. kaina 0,85 euro, prancūziškas pyragaitis su kakavos įdaru vnt. kaina 0,38 euro, šviežiai pjaustyti arbūzai vnt. kaina 0,46 euro, šaltoji arba „Nestea“ vnt kaina 1,33 euras. Bendra prekių vertė 4,64 euro.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta V. I. nedalyvaujant. V. I., būdamas pasirašytinai informuotas apie bylos nagrinėjimo datą (2016-06-23), laiką (08.30 val.) bei vietą (Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr. 79A, Vilniuje), į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, prašymų negauta, todėl darytina išvada, kad ji vengia atvykti į teismą (ATPK 272 straipsnio 2 dalis).

4Administracinio teisės pažeidimo byloje esančiame paaiškinime V. I. nurodė, kad su pažeidimu sutinka. Asmuo administracinio teisės pažeidimo protokole pasirašė.

5Be V. I. prisipažinimo, jo kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, pagrindžia byloje esanti rašytinė medžiaga: Maxima LT, UAB pranešimas, BIRT ataskaitų žiūryklės duomenys, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės 4-os kuopos 2-o būrio vyriausiojo patrulio I. M. tarnybinis pranešimas, kita byloje esanti medžiaga.

6V. I. veika surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už smulkaus svetimo turto pagrobimą vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu. Ištirtų duomenų visuma patvirtina, kad V. I. tyčia turto nesisavino, bet jį sunaikino iš anksto žinodamas, kad neturi pinigų susimokėti, todėl jo veika atitinka teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 503 straipsnyje.

7Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, teismas pažeidėjo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį jam jau buvo paskirta administracinė nuobauda. (ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

8Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į nustatytas atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, taip pat į pažeidėjo asmenybę: V. I. už administracinius teisės pažeidimus, kuriais kėsinamasi į nuosavybę, ne kartą baustas administracine tvarka, tinkamų išvadų dėl savo elgesio nepadarė, kas jį apibūdina kaip piktybinį teisės normų pažeidėją, ignoruojantį teisės aktų reikalavimus. Teismo vertinimu, V. I. už padarytą administracinį teisės pažeidimą skirtina artima vidurkio dydžio nuobaudai, nustatytai ATPK 503 str. sankcijoje.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad dėl V. I. neteisėtų veiksmų Maxima LT, UAB patyrė 4,64 eurų turtinį nuostolį, todėl iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens priteistina Maxima LT, UAB 4,64 eurų turtinei žalai atlyginti (ATPK 37str. 1d.).

10Vadovaudamasis ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 503 str., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

11pripažinti V. I., a.k. ( - ) kaltu padariusį administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 503 straipsnyje, ir paskirti jam 57 (penkiasdešimt septynių) eurų dydžio baudą.

12Priteisti iš Viktor I. M. LT, UAB naudai padarytų nuostolių atlyginimą – 4,64 (keturis eurus šešiasdešimt keturis centus) eurus.

13Pagal ATPK 313 straipsnio 1 dalies nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant administracinio teisės pažeidimo ROIK numerį ir įmokos kodą 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke; LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale; LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimas bus vykdomas priverstine tvarka (ATPK 314 str. 1 d.).

14Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai