Byla 1-325-953/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąja byla, kurioje A. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), LR pilietis, vedęs, gyv. (duomenys neskelbtini), ūkininkas, 2012-02-24 Šiaulių m. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. 1 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. 1 d. tvarka, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius, susipažinęs su Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Jono Trumpulio pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąja byla, kurioje A. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, vedęs, gyv. ( - ), ūkininkas, 2012-02-24 Šiaulių m. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. 1 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. 1 d. tvarka, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

2A. K. smurtavo artimoje aplinkoje, o būtent: 2014 m. sausio 1 d. apie 19.30 val., automobilyje "Renault - Megane", valst. Nr. ( - ) stovėjusiame prie ( - ) miestelio, Šaulių rajone, šeimyninio konflikto su savo šeimos nariu - žmona J. K. metu, vieną kartą ranka sudavė nukentėjusiajai J. K. į veidą ir padarė jai sužalojimus - poodinę kraujosruvą dešinės akies vokuose, kas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.

3Kaltinamasis A. K. tyrimo metu dėl nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2014 metais sausio 1 d. apie 19.30 val. su žmona J. K. iš ( - ) kaimo, kur turi savo fermas, nes yra ūkininkas ir augina žvėrelius, važiavo automobiliu "Renault - Megane", valst. Nr. ( - ) į Šiaulius, t. y. į namus. Važiuojant automobilyje tarp jo su žmona J. K. kilo žodinis konfliktas, kurio aplinkybes aiškinti atsisako ir kurio metu savo žmonai, jos atžvilgiu pasakė kelis įžeidžiančius žodžius, t.y. necenzūriniais žodžiais ją pavadino. Kad būtų ant žmonos spjaudęsis to tikrai neprisimena. Gal tiesiog kalbant ir iškrito keletas seilių, tačiau savo žmonos J. K. apspjauti tikrai nenorėjo ir to nedarė. Kadangi konflikto metu žmona J. K. mosikavosi rankomis, tai keletą kartų stūmė jos rankas nuo savęs, tačiau tai nebuvo sudavimas jai per rankas. Tiesiog vairavo automobilį, o ji priekaištaudama skėsčiojosi rankomis, tai ir norėjo jas patraukti. Galiausiai konflikto metu žmona J. K. sudavė jam į veidą. Nuo smūgio nuo akių nukrito akiniai ir tada norėdamas pabaigti visą šį konfliktą, jis sustojo autobusų sustojime, kuris yra prie Bazilionų miestelio ir tiesiog norėdamas apraminti žmoną J. K. jai vieną kartą ranka sudavė į veidą. Po šio smūgio žmona J. K. apsiramino, jis taip pat, todėl susirado akinius, kurie nuo smūgio buvo nukritę ir toliau važiavo link namų. Važiuojant į namus su žmona J. K. tarpusavyje nebekonfliktavo, o tiesiog ramiai grįžo į namus ir nuėjo miegoti. Todėl dėl šio nusikaltimo padarymo t. y., kad vieną kartą sudavė savo žmonai J. K. į veidą ir taip sukėlė jai fizinį skausmą, kaltu prisipažįsta visiškai, dėl ko nuoširdžiai gailisi. Sutinka, kad šis ikiteisminis tyrimas dėl šio padaryto nusikaltimo būtų užbaigtas baudžiamuoju įsakymą (b.1. 21-22 ).

4Be kaltinamojo A. K. duotų paaiškinimų jo kaltę įrodo kiti byloje surinkti įrodymai.

5Nukentėjusioji J. K. parodė, kad 2014 metais sausio 1 d. apie 19.30 val., kartu su vyru A. K. iš ( - ) kaimo, automobiliu "Renault - Megane", valst. Nr. ( - ) priklausančio vyrui A. K., važiavo namo, t. y. į Šiaulius. Važiuojant automobilyje tarp jos ir vyro įvyko žodinis konfliktas. Dėl ko tiksliai įvyko konfliktas, jo aplinkybes aiškinti atsisako. Konflikto metu vyras A. K. pradėjo įžeidinėti įvairiais necenzūriniais žodžiais, bei spjaudytis ant jos. Savo vyrui A. K. pasakė, kad spjaudytis negražu, o jis tuo metu ranka keletą kartą sudavė per rankas. Kiek tiksliai kartą jis sudavė per rankas net neprisimena, gal kokius tris kartus, tačiau tai buvo nesudavimai, o tiesiog jis stumdė jos rankas. Dėl to, kad vyras stumdė jos rankas, jai jokio fizinio skausmo sukelta nebuvo ir jokio fizinio skausmo nepajuto. Dėl to, kad vyras A. K. stūmė rankas, ji jam vieną kartą gindamasi ranka sudavė į veidą. Nuo smūgio jam nuo akių nukrito akiniai. Tada vyras A. K. netoli Bazilionų miestelio, Šiaulių rajone, sustojo autobusų sustojime ir vieną kartą ranka sudavė jai į veidą, t. y. dešiniąją veido pusę. Daugiau išskyrus tą vieną smūgį vyras A. K. jai tikrai nesudavė. Po to, kai vyras A. K. sudavė, abu šiek tiek apsiramino ir važiavo toliau į namus. Tą dieną su vyru daugiau nekonfliktavo, tuo viskas ir baigėsi. Kitą dieną po dešiniąja akimi t. y. toje vietoje, kur sudavė vyras A. K., atsirado kraujosruva. Pamačiusi kraujosruvą, dėl tokio savo vyro elgesio kreipėsi į policiją ir parašė pareiškimą. Policijos komisariate buvo išduota užduotis atlikti objekto tyrimą t. y. nuvykti pas teismo medicinos ekspertus, kur ji ir nuvyko. Kadangi ji dirba UAB ,, ( - )“ kasininke - pardavėja ir nenorėdama su kraujosruva rodytis darbe, kreipėsi ir į Dainų polikliniką, pas savo šeimos gydytoją Lukoševičienę, norėdama gauti nedarbingumo pažymėjimą, tačiau ji pažiūrėjusi kraujosruvą pasakė, kad tai tik kraujosruva ir tai ne jos kompetencijoje gydyti mėlynes, todėl nusiuntė pas chirurgą. Chirurgas apžiūrėjęs kraujosruvą pasakė, kad čia estetinė išvaizda ir dėl to sodra neapmokės, todėl nedarbingumo pažymėjimo nei iš savo šeimos gydytojos, nei iš chirurgo negavo. Be to, tiek šeimos gydytoja, tiek chirurgas klausė, ar neskauda galvos, nepykina, o kadangi neskaudėjo nei galvos, nei pykino, nebuvo išrašyti ir jokie vaistai. Nei šeimos gydytojas, nei chirurgas apie apsilankymą jokių medicininių dokumentų nepildė, netgi nebuvo paėmę ambulatorinės kortelės. Dėl tos kraujosruvos niekur nebesikreipė ir nesigydė. Kadangi už tokį savo elgesį vyras A. K. atsiprašė, jam atleido ir su juo susitaikė. Civilinio ieškinio byloje nereiškia. ( b.1. 2, 13, 16-17).

6Iš 2014-01-03 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvados Nr. G 17/14(04) matyti, kad J. K. padarytas sužalojimas: poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose. Padarytas sužalojimas galėjo būti užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku. Sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje kietu buku daiktu paveikus veidą. Sužalojimas nėra būdingas griuviminei traumai. J. K. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. (b.l. 8).

7Iš 2014-01-02 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto matyti, kad J. K. sutuoktinis A. K., 2014-01-01 apie 19.30 val. ties ( - )r., ginčo metu ranka smogė į veidą, sukėlė fizinį skausmą, sužalojo, nurodyti sužalojimai (b.l. 4-6).

8Bylos aplinkybės, t.y. ir paties kaltinamojo, ir nukentėjusiosios parodymai, 2014-01-02 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvada Nr. G 17/14(04) (b.l. 8), liudija, kad kaltinamasis smurtavo, t.y. suduodamas vieną smūgį sukėlė fizinį skausmą ir nežymiai sužalojo šeimos narį – žmoną. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamojo A. K. kaltė dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo J. K. visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

9Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu. Esant baudžiamojo proceso įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: bylos aplinkybės yra aiškios: teismas pripažino, jog A. K. inkriminuota nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai; kaltinamasis neprieštarauja proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu (b.l. 46).

10Teismas, spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo, atsižvelgia į padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

11Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl jos padarymo. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

12Kaltinamasis A. K. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Nusikaltimas yra baigtas, jis padarytas tiesiogine tyčia. Kaltinamasis A. K. neteistas, tačiau 2012-02-24 Šiaulių m. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. 1 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. 1 d. tvarka (b.l. 28, 40-42). Kaltinamasis nedirba (b.l. 36), baustas administracine tvarka (b.l. 33-35), susitaikė su nukentėjusiąja (b.l. 16-17). Esant išdėstytoms aplinkybėms, kaltinamajam A. K. skirtina bausmė – laisvės apribojimas. Kadangi nustatyta viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, už nusikalstamą veiką jam skirtina bausmė artima sankcijos minimumui (BK 61 str. 1 d., 2 d.).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu, kadangi baudžiamoji bylą baigta baudžiamuoju įsakymu, be to, kaltinamasis prisipažįsta esąs kaltas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str.,

Nutarė

15A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant būti namuose nuo 23.00 val. iki 05.00 val.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant būti namuose nuo 23.00 val. iki 05.00 val.

17Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo įsakymo įteikimo jam dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.

Proceso dalyviai