Byla e2-1339-1060/2020
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui L. V. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai ir argumentai

61.

7Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai” ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo L. V. 730,72 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodoma, kad ieškovės ir atsakovo sudarytos 2014 m. spalio 1 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo su buitiniu vartotoju bei Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutarčių pagrindu ieškovė teikė šilumą ir karštą vandenį butui, esančiam ( - ), o atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą, karštą vandenį bei kitas paslaugas. Atsakovas pagal mokesčių apskaičiavimo pažymą liko skolingas už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. Atsakovas vengia atsiskaityti, iki šiol nesiėmė priemonių savo įsiskolinimui padengti, į priminimus nereaguoja, todėl įsiskolinimo dydis ieškinio pateikimo dienai yra 730,72 Eur.

103.

11Alytaus apylinkės teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai atsakovui L. V. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, paliekant pranešimą atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

124.

13CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Atsakovai per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie nurodyto procesinio dokumento nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

14Teismas

konstatuoja:

15ieškinys tenkinamas.

16II.

17Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

185.

19Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

206.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuo 2014 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. rugsėjo 24 d. priklausė atsakovui L. V.. Ieškovė su atsakovu 2014 m. spalio 1 d. sudarė Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį su šilumos buitiniu vartotoju bei Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, kurių pagrindu ieškovė teikė šilumą, karštą vandenį bei kitas paslaugas atsakovui priklausančiam butui, esančiam ( - ). Sutartimis atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas (Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties su šilumos buitiniu vartotoju 6.1 punktas, Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutarties 10.1 punktas). Mokesčių paskaičiavimo pažyma patvirtina, kad atsakovo įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. už tiektą šilumos energiją yra 730,72 Eur, skolos susidarymo laikotarpiu butas, kuriam buvo teikiama šilumos energija ir karštas vanduo, priklausė atsakovui.

227.

23Kaip matyti, tarp šalių susiklostė sutartiniai teisinai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Prievolės ir sutartys turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar sutartį, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama CK 6.38, 6.59, 6.200 straipsniai). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytas sąlygas arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1, 2 dalys). CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Be to, pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro, vartotojas privalo laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Atsakovas gavo iš ieškovės šilumos ir karšto vandens teikimo paslaugas, todėl privalėjo už jas sumokėti tinkamai ir laiku sutartyje nustatyta tvarka (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.716, 6.720 straipsniai).

248.

25Atlikus formalų ieškovės byloje pateiktų įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui bei atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, taip pat nepateikus jokių įrodymų, paneigiančių ieškinyje ir jo prieduose nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad atsakovas pažeidė savo prievoles, t. y. nepagrįstai vengė mokėti už suvartotą šilumos energiją ir karštą vandenį, todėl ieškovės reikalavimas laikomas pagrįstu, todėl tenkinamas (CPK 178 straipsnis).

269.

27CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už šilumos ir karšto vandens teikimo paslaugas, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. sausio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

2810.

29Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 16,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis), 157,30 Eur išlaidos už teisines paslaugas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

3011.

31Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 5,00 Eur, todėl teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais,

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš atsakovo L. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio Vytauto ( - ), ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 170759250, adresas Statybininkų g. 6, Prienuose, naudai 730,72 Eur (septynių šimtų trisdešimt eurų ir septyniasdešimt dviejų centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (730,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. sausio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16,00 Eur (šešiolikos eurų) žyminį mokestį ir 157,30 Eur (vieno šimto penkiasdešimt septynių eurų ir trisdešimt centų) išlaidas už teisines paslaugas.

35Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

36Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai” ieškiniu prašo priteisti iš... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovės ir atsakovo sudarytos 2014 m. spalio 1 d.... 10. 3.... 11. Alytaus apylinkės teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą... 12. 4.... 13. CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos... 14. Teismas... 15. ieškinys tenkinamas.... 16. II.... 17. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 18. 5.... 19. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio... 20. 6.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuo 2014 m. rugsėjo 3 d.... 22. 7.... 23. Kaip matyti, tarp šalių susiklostė sutartiniai teisinai atlygintinų... 24. 8.... 25. Atlikus formalų ieškovės byloje pateiktų įrodymų vertinimą, daroma... 26. 9.... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 28. 10.... 29. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos... 30. 11.... 31. Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš atsakovo L. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio Vytauto ( - ),... 35. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 36. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...