Byla 2-5649-841/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „BODESA“ ir UAB „ASF“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2teismui pateikta 2012 m. liepos 19 d. taikos sutartis, sudaryta tarp pareiškėjų UAB „BODESA“ ir UAB „ASF“, siekiant užkirsti kelią teisminiam ginčui ateityje. Pareiškėjai prašo sutartį patvirtinti, nes šalys dėl visų sąlygų susitarė. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su prašymu, kuriame išreikšta abiejų šalių suderinta valia, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Pareiškėjų sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams ir atitinka įstatymo reikalavimus, todėl patvirtinta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str.).

3Išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, teismas

Nutarė

5patvirtinti UAB „BODESA“, įmonės kodas 145241220, buveinė - J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai, ir UAB „ASF”, įmonės kodas 126242289, buveinė – Kareivių g. 13A, Vilnius, 2012 m. liepos 19 d. sudarytą rašytinę taikos sutartį šiomis sąlygomis:

61. UAB „ASF" pripažįsta, jog pagal 2009 m. rugpjūčio 4 d. Sutartį Nr. AS-09/08/74 ir papildomą susitarimą objektui „Lašų duona" 2012-05-23 yra skolinga UAB „Bodesa" 39396,50 Lt (trisdešimt devynis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt šešis litus 50 ct) ir įsipareigoja šią sumą UAB „Bodesa" sumokėti į UAB ,Bodesa" banko sąskaitą Nr. LT357180400022467745, esančią AB „Šiaulių bankas“ Kuršėnų fil., žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

  1. 20 000,00 Lt sumą iki 2012 liepos 31d.,
  2. 19 396,50 Lt sumą iki 2012 rugpjūčio 16d.;
  1. Šalys sutaria, kad už mokėjimo termino praleidimą mokami 0,02 % dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną.
  2. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio nuostatos, jog teismo patvirtina taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas; Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582 straipsnio 6 dalies nuostatos, kad taikos sutartį teismas patvirtina priimdamas nutartį, kuri apeliacine tvarka neskundžiamą ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos; Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Šalys sutaria, kad jei uždaroji akcinė bendrovė „ASF" tinkamai, t.y. šioje Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, neįvykdo bet kurios šia Taikos sutartimi prisiimtos piniginės prievolės, tai UAB „BODESA" turi teisę pradėti išieškojimą ir išieškoti ne tik pradelstą sumokėti sumą, bet ir visą sumą (Skolą) priverstine tvarka.

  1. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos bei teismo nutarties patvirtinti šią sutartį priėmimo dienos.
  2. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai ir vienas egzempliorius teismui. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
  3. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, ir pasirašė šią Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų tikruosius ketinimus ir valią.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai