Byla 2S-524-781/2013
Dėl įpareigojimo įvykdyti sutartinę prievolę natūra

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Senamiesčio svečių namai“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Danske lizingas“, tretysis asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl įpareigojimo įvykdyti sutartinę prievolę natūra,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Senamiesčio svečių namai“ (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą su 2012 m. vasario 22 d. patikslintu ieškiniu atsakovui UAB „Danske lizingas“ (toliau - atsakovas), kuriuo prašė įpareigoti atsakovą prievolę pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 200612F-7447 įvykdyti natūra – ieškovui nuosavybės teise perduoti automobilį Audi Q7, identifikavimo Nr. WAUZZZ4L37D012228. Nurodė, kad 2006 m. gruodžio 22 d. tarp UAB „Danske lizingas“ ir UAB „Senamiesčio svečių namai“ buvo sudaryta Finansinio lizingo sutartis Nr. 200612F-7447 dėl automobilio Audi Q7 įsigijimo. Sutartis buvo sudaryta 60 mėn. laikotarpiui, t. y. iki 2011 m. gruodžio 22 d. 2011 m. gruodžio 21 d. ieškovas įvykdė paskutinę pagal mokėjimo grafiką lizingo įmoką ir visiškai padengė įsipareigojimus pagal sutartį. Ieškovas 2012 m. sausio 3 d. raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu surašyti Turto perdavimo - priėmimo aktą, su kuriuo ieškovas galėtų perregistruoti automobilį ieškovo vardu. Į šį prašymą atsakovas nepateikė jokio atsakymo ir ieškovo prašymo nepatenkino. Vėliau siųsto raginimo atsakovas taip pat neįvykdė. Tokiu savo neveikimu atsakovas pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus.

4Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas pažeidė Lizingo sutarties bendrosios dalies 14.1.8. p., t. y. pažeidė įsipareigojimą tinkamai vykdyti kitų su atsakovu ir atsakovo finansinės grupės įmonėmis sutarčių sąlygas.

52012 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir bylą perdavė nagrinėti pagal sutartinį teismingumą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi sustabdė šią civilinę bylą iki sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-3727-881/2012, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos teisme. Teismas bylą sustabdė CPK 164 str. 1 d. 4 p. pagrindu konstatavęs, kad civilinė byla negali būti tinkamai išnagrinėta, kol nebus išspręstas klausimas dėl turto arešto bei skolos iš ieškovo priteisimo, nes tai tiesiogiai susiję su ieškinyje reiškiamais reikalavimais ir atsakovo atsikirtimais.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį.

10Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, pasinaudojo diskrecijos teise ir sustabdė bylą, remdamasis CPK 164 str. 4 p., kuriame numatyta, kad teismas turi teisę stabdyti bylą ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Sprendžiant fakultatyviojo bylos sustabdymo klausimą, būtina atsižvelgti į tai, kad, sustabdžius civilinę bylą, neišvengiamai užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, kuri yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Civilinio proceso kodekso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų bylos vilkinimui (CPK 2, 7, 72 straipsniai). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas privalo įsitikinti, ar tikslinga taikyti fakultatyvųjį bylos sustabdymą, ar toks sustabdymas padės pasiekti nurodytų tikslų. Šiuo atveju, skundžiamojoje nutartyje teismas tik nurodo, kad jo nuomone dėl to, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla pagal Danske Bank A/S Lietuvos filialas ieškinį UAB „Senamiesčio svečių namai” dėl skolos pagal laidavimą priteisimo ir toje byloje yra pritaikytas ieškovo turtui areštas, nėra įmanoma tinkamai išnagrinėti šios bylos. Tokie teismo motyvai, bendrovės nuomone, nėra pakankami ir išsamūs. Teismas tik formaliai pasinaudojo jam suteikta diskrecijos teise, iš esmės nenustatęs šių dviejų bylų tarpusavio ryšio. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla neturi esminės įtakos šios bylos nagrinėjimui ir jos teisiniam rezultatui, kadangi: 1) Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-3727-881/2012 yra pareikšti turtiniai reikalavimai, kylantys iš laidavimo sutarčių su Danske Bank A/S Lietuvos filialas, o šioje byloje ieškovas reiškia neturtinį reikalavimą UAB „Danske lizingas“ pagal Finansinio lizingo sutartį perduoti nuosavybėn turtą - automobilį, įvykdžius visas Finansinio lizingo sutarties sąlygas, t. y. abejose bylose skirtingos šalys ir skirtingo pobūdžio reikalavimai; 2) Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje teisinis rezultatas neturės įtakos teisiniam rezultatui šioje civilinėje byloje, kadangi ieškovo atsakomybė pagal laidavimo sutartis nėra susijusi su finansinio lizingo sutarties sąlygomis; 3) negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje, o šiuo atveju visus faktus ir aplinkybes, turinčias reikšmės ieškovo reikalavimų pagrįstumui šioje byloje teismas gali ir privalės nustatyti nagrinėdamas šią civilinę bylą: ar ieškovas įvykdė visas finansinio lizingo sutarties sąlygas ir ar atsakovas pagrįstai/nepagrįstai sustabdė automobilio nuosavybės perdavimą ieškovui, tuo tarpu kitoje civilinėje byloje nustatinėjamos tik tos aplinkybės, kurios susijusios su laidavimo galiojimu ir niekaip nesusijusios su Finansinio lizingo sutarties sąlygomis; 4) ginčai šiose bylose yra kilę iš skirtingų teisinių santykių; 5) teismas stabdydamas bylą neįvertino ir neatsižvelgė į tai, kad pareiga perduoti automobilį atsakovui atsirado dar gerokai prieš Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį dėl ieškovo turto arešto, dar 2011 m. gruodžio 22 d.; 6) tai, kad kitoje byloje ieškovo atžvilgiu yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nedaro šios bylos nagrinėjimo negalimu, kadangi turtines teises, kylančias iš Finansinio lizingo sutarties, areštavo antstolis Turto aprašu, remdamasis nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o esant teismo sprendimui dėl įpareigojimo perduoti nuosavybės teises į automobilį ir šiam teismui konstatavus, kad tokia atsakovo pareiga atsirado anksčiau negu priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir sudarytas turto aprašas, antstolis turėtų pagrindą naikinti ir pakeisti Turto aprašą ir tai nepažeistų Vilniaus apygardos teismo nutarties kitoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi minėtoje nutartyje yra nurodytas tik laikinųjų apsaugos priemonių mastas ir pobūdis, o ne konkretus ieškovo turtas ar turtinės teisės; 7) kitoje civilinėje byloje Danske Bank A/S Lietuvos filialas reikalavimai pagal pagrindines kredito sutartis ir laidavimo sutartis nėra užtikrinti turtinių teisių pagal Finansinio lizingo sutartį įkeitimu; 8) tuo atveju, jei kitoje civilinėje byloje būtų priimtas sprendimas, kuriuo iš atsakovo būtų priteista skola Danske Bank A/S Lietuvos filialas, šis sprendimas neturėtų jokios teisinės reikšmės teismo sprendimui šioje byloje, kadangi skolos priteisimas pagal laidavimo sutartis nereikštų pagrindo tenkinti šį ieškinį nebuvimo, jei būtų konstatuota, jog ieškovas įvykdė visas finansinio lizingo sutarties sąlygas; tai nereikštų nei finansinio lizingo sutarties negaliojimo, nei UAB „Danske lizingas“ įsipareigojimų pagal finansinio lizingo sutartį nebuvimo; 9) skundžiamojoje nutartyje teismas nenurodė, kaip šioje byloje pareikšti ieškovo reikalavimai, kylantys iš Finansinio lizingo sutarties, atsakovui UAB „Danske lizingas“ yra susiję su kitoje civilinėje byloje trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo pareikštais reikalavimais, kylančiais iš laidavimo sutarčių, ir kaip toje civilinėje byloje priimtas sprendimas ir nustatytos aplinkybės turės įtakos šioje byloje pareikšto reikalavimo pagrįstumu ir būsimam teismo sprendimui.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 18 d. apžvalga „Dėl privalomąjį bylos sustabdymą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo“, CPK 163 str.). CPK išskirtos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyviojo bylos sustabdymo atvejais teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas sprendžia, ar konkrečiu atveju reikia stabdyti bylą. Be to teismas neturi bylos sustabdymo pagrindų taikyti formaliai ir privalo rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, nesudaryti sąlygų bylos vilkinimui.

15CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina). Taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 str.) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, išaiškino, kad teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus. Analogiškos nuostatos yra formuojamos ir kitose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyse (2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-573/2009 ir kt.).

16Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu konstatavęs, kad civilinė byla negali būti tinkamai išnagrinėta, kol nebus išspręstas klausimas dėl turto arešto bei skolos iš ieškovo priteisimo, nes tai tiesiogiai susiję su ieškinyje reiškiamais reikalavimais ir atsakovo atsikirtimais.

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teisme 2012 m. spalio 12 d. buvo priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3727-881/2012. Šioje byloje ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Senamiesčio svečių namai“ ir UAB „Patria Domi“ 315 632, 68 EUR pagal 2007 m. liepos 24 d. kredito linijos sutartį Nr. KL200707-0818, 3 744 566, 39 Lt pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d. kredito linijos sutartį Nr. KL200508-0852, 479 856, 55 EUR pagal 2007 m. gegužės 21 d. kredito sutartį Nr. K200705-0562, taip pat priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas. Galutiniu sprendimu Vilniaus apygardos teismas paliko Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. preliminarų sprendimą, kuriuo teismas tenkino ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams UAB „Senamiesčio svečių namai“ ir UAB „Patria Domi“, tretysis asmuo – BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“, dėl skolos priteisimo, nepakeistą. Remiantis Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO matyti, kad atsakovai UAB „Senamiesčio svečių namai“ ir UAB „Patria Domi“ padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. galutinio sprendimo (bylos Nr. 2A-1352/2013). Civilinė byla su apeliaciniu skundu išsiųsta Lietuvos apeliaciniam teismui. Minėtoje byloje sprendžiamas klausimas dėl tinkamo ieškovo prievolių įvykdymo atsakovui.

18Sustabdytoje byloje esančios Finansinio lizingo sutarties Nr. 200612F-7447 Bendrosios dalies 14.1.8 punktas numato SB Lizingas (atsakovo) teisę vienašališkai nutraukti sutartį anksčiau termino, jeigu lizingo gavėjas pažeidžia kitų su SB Lizingu ar SAMPO finansinės grupės įmonėmis sudarytų sutarčių sąlygas, kurios yra pagrindas nutraukti tas sutartis anksčiau termino. Taigi nuo civilinės bylos Nr. 2-3727-881/2012 (2A-1352/2013), kurioje sprendžiamas tinkamas ieškovo pareigų vykdymas atsakovui, išnagrinėjimo baigties galėtų priklausyti atsakovo galimybė vienašališkai nutraukti Finansinio lizingo sutartį Nr. 200612F-7447, remiantis kuria ieškovas reiškia reikalavimus nagrinėjamoje byloje.

19Pažymėtina, jog laikinai atidėti procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimą (sustabdyti bylą fakultatyviniu CPK 164 straipsnio 4 punkte numatytu pagrindu) galima tik konstatavus aplinkybes, turinčias prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, t. y. kad bus nustatyta faktų, kurie iš naujo nebus įrodinėjami nagrinėjamoje civilinėje byloje arba jie turės neabejotiną įtaką nagrinėjamos bylos išsprendimui.

20Tarp ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir atsakovų UAB „Senamiesčio svečių namai“, UAB „Patria Domi“ vykstantį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-3727-881/2012 (2A-1352/2013) išsprendus ieškovo naudai, nagrinėjamoje byloje bus akivaizdus su kitų SB Lizingu ar Sampo finansinės grupės įmonėmis sudarytų sutarčių sąlygų pažeidimas.

21Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartis dėl civilinės bylos sustabdymo yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, apeliacine... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Senamiesčio svečių namai“ (toliau - ieškovas) kreipėsi... 4. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas su pareikštu patikslintu... 5. 2012 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 20 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 10. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, pasinaudojo diskrecijos teise ir... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 15. CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo... 16. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje sustabdė civilinės bylos... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teisme 2012 m.... 18. Sustabdytoje byloje esančios Finansinio lizingo sutarties Nr. 200612F-7447... 19. Pažymėtina, jog laikinai atidėti procesinių veiksmų, kuriais siekiama... 20. Tarp ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos... 21. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 22. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti...