Byla e2-665-1023/2019
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui S. U. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo S. U. (toliau – Atsakovas) 904,24 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje Ieškovė nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-2), kad su Atsakovu 2016 m. kovo 15 d. pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo su buitiniu vartotoju sutartį Nr. ( - ) ir Karšo vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ). Karšto vandens vartojimo sutarties pagrindu Ieškovė įsipareigojo tiekti karštą vandenį, kurį sudaro geriamasis šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti iki teisės aktuose nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti, o Atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį. Šilumos vartojimo sutartimi Ieškovė taip pat įsipareigojo tiekti šilumą butui (jo patalpoms) ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, o Atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą, bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdomą šilumos tiekėjo. Ieškovė už teikiamas komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ), pagal sudarytas sutartis pateikė Atsakovui mokamuosius pranešimus, tačiau Atsakovas už paslaugas nemokėjo ir pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą liko skolinga už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2018 m. liepos mėn. Atsakovas vengia atsiskaityti su Ieškove, dėl ko yra skolingas 904,24 Eur.

6Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka – paliekant pranešimą Atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (elektroninės bylos apyrašo b. l. 42-43). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, termino pratęsti neprašė.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnis nustato, kad bylą dėl piniginių sumų, neviršijančių dviejų tūkstančių eurų, priteisimo teismas turi teisę nagrinėti rašytinio proceso tvarka, jei nėra bent vienos šalies prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teismo priimtame sprendime turi būti įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai. Ieškovės ieškinio suma neviršija 2000,00 Eur, teismas negavo bent vienos iš šalių prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, teismo sprendimą surašant su sutrumpintais motyvais (CPK 268 straipsnio 5 dalis, 441 straipsnis).

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.200 straipsnio 1 dalies nuostatas, šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai bei nustatytais terminais (CPK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už tiektą šilumos energiją sumokėti, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Atsakovas su Ieškove 2016 m. kovo 15 d. pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo su buitiniu vartotoju sutartį Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 4-9) ir Karšo vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 10-13), kuriomis Atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumą, bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2017 m. sausio mėn. - 2018 m. liepos mėn. patvirtina, jog Atsakovas už karštą vandenį bei šildymą minėtu laikotarpiu Ieškovei liko skolingas iš viso 904,24 Eur (elektroninės bylos apyrašo b. l. 16-19). Atsižvelgiant į tai ir į tai, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, atsakovui nepateikus duomenų, kad Ieškovės prašomą priteisti skolą yra sumokėjęs, yra pagrindas ieškinį tenkinti ir iš Atsakovo ieškovės naudai priteisti 904,24 Eur skolos (CPK 178 straipsnis, CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis).

12Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 20,00 Eur žyminio mokesčio ir 205,70 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš Atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93, 98 straipsniai).

14Valstybė šioje byloje patyrė 6,13 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, 6,13 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš Atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 441 straipsniu,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo S. U., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Swedbank AB bankas, banko kodas 73000, naudai 904,24 Eur (devynis šimtus keturis eurus 24 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur (dvidešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio, 205,70 Eur (du šimtus penkis eurus 70 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Priteisti iš atsakovo S. U., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), 6,13 Eur (šešis eurus 13 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai