Byla 2S-1448-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4803-653/2010 pagal ieškovių J. B. ir O. R. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto Vyriausiajam policijos komisariatui, UAB „Automera“, LR Vidaus reikalų ministerijai dėl pažeistų teisių gynimo ir žalos atlyginimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovė J. B. prašė: 1) pripažinti neteisėtais 2007-04-19 Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų taikytą priemonę – priverstinį ieškovės J. B. automobilio “Honda Preliude”, valst. Nr. ( - ), nuvežimą iš namų valdos, esančios ( - ), kiemo ir šio automobilio perdavimą UAB „Automera“ bei šios bendrovės piniginį reikalavimą ieškovei O. R. sumokėti J. B. automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas, 2) įpareigoti UAB „Automera“ per 10 dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo grąžinti ieškovei J. B. jos automobilį „Honda Preliude“, valst. Nr. ( - ), nereikalaujant iš ieškovių sumokėti priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas, 3) priteisti ieškovei J. B. 980 Lt žalos atlyginimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovių J. B. ir O. R. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto Vyriausiajam policijos komisariatui, UAB „Automera“, LR Vidaus reikalų ministerijai dėl pažeistų teisių gynimo ir žalos atlyginimo. Išaiškino ieškovėms, kad su reikalavimu pripažinti neteisėtu 2007-04-19 Panevėžio miesto VPK pareigūnų taikytą priverstinį ieškovės J. B. automobilio “Honda Preliude”, valst. Nr. ( - ), nuvežimą iš namų valdos, esančios ( - ), kiemo ir šio automobilio perdavimą UAB „Automera“ jos turi teisę kreiptis į Panevėžio miesto apylinkės teismą ATPK 271 str. numatyta tvarka; su reikalavimu įpareigoti UAB „Automera“ grąžinti ieškovei J. B. jos automobilį „Honda Preliude“, valst. Nr. ( - ), jos turi teisę kreiptis į Panevėžio miesto apylinkės teismą; su reikalavimu priteisti ieškovei J. B. žalos atlyginimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto jos turi teisę kreiptis į Panevėžio apygardos administracinį teismą.

7Nurodė, kad reikalavimas pripažinti neteisėtais 2007-04-19 Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų taikytą priemonę – priverstinį ieškovės J. B. automobilio “Honda Preliude”, valst. Nr. ( - ), nuvežimą iš namų valdos, esančios ( - ), kiemo ir šio automobilio perdavimą UAB „Automera“ savo esme yra nukreiptas į pritaikytos administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės nuginčijimą. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2010-03-10 nutartyje pažymėjo, kad tokio pobūdžio reikalavimams nagrinėti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnyje yra numatyta speciali tvarka ir tokio pobūdžio reikalavimai negali būti sujungiami su kitais reikalavimais, nagrinėjamais civilinėse bylose ar administracinėse bylose, nagrinėjamose ginčo teisenos tvarka. Todėl minėtas ieškovių reikalavimas turi būti išskirtas į atskirą bylą, kuri turi būti nagrinėjama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnyje numatyta tvarka apylinkės teisme. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2010-03-10 nutartyje pažymėjo, kad administracinis teismas nagrinėja ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, tai yra ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 str.). Atsižvelgiant į tai, reikalavimas atlyginti žalą, padarytą ieškovei policijos pareigūnų neteisėtais veiksmais, yra administracinio pobūdžio ir nagrinėtinas administraciniame teisme, todėl šį reikalavimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną bendrosios kompetencijos teisme. Ieškovių prašymas pripažinti neteisėtu UAB „Automera“ piniginį reikalavimą ieškovei O. R. sumokėti automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas pagal savo esmę nėra reikalavimas, bet atsikirtimas į reikalavimą, kuris nėra pareikštas byloje. Reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Automera“ grąžinti automobilį yra civilinis teisinis reikalavimas, nukreiptas į transporto priemonės pasaugą vykdantį privatų juridinį asmenį, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme pagal atsakovo buveinę. Kadangi UAB „Automera“ buveinė yra Smėlynės g. 106 B, Panevėžys, reikalavimas įpareigoti grąžinti automobilį nėra teismingas Vilniaus m. 3 apylinkės teismui.

8Atskiruoju skundu ieškovė J. B. prašė panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį ir perduoti šiam teismui bylą nagrinėti iš esmės. Nurodė, kad administracinių teisės pažeidimų bylos ieškovių atžvilgiu nebuvo, nebuvo nustatytas joks administracinės teisės pažeidimas, nebuvo surašytas protokolas, ginčo automobilis išvarytas iš privataus kiemo, kaip priemonė sprendžianti dviejų žemės sklypų bendraturčių ginčą dėl tos žemės naudojimo. Atsižvelgiant į tai, kolegijos argumentai dėl policijos pareigūnų sprendimo nuvežti transporto priemonę apskundimui taikytinos ATPK 271 str. numatytos tvarkos ir negalimumo tokio pobūdžio reikalavimą jungti su kitais reikalavimais negali būti taikomi nagrinėjamu atveju. Policijos pareigūnai ieškovių atžvilgiu atliko ne viešojo administravimo veiksmus, o buvo įtraukti į ieškovių ir kito namų valdos bendrasavininkio civilinį ginčą. Šią išvadą patvirtina tai, kad policijos pareigūnai neužfiksavo Kelių eismo taisyklių pažeidimo, nesurašė protokolo ir t.t. ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p. taikomas tuo atveju, kai veiksmai ar neveikimas, dėl kurių kilo žala, yra padaryti viešojo administravimo srityje. Kitais atvejais, pagal bendrąją taisyklę, ginčai dėl žalos nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme, kadangi teisiniai santykiai dėl žalos yra civiliniai teisiniai santykiai. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išskyrė reikalavimą pripažinti neteisėtu UAB „Automera“ piniginį reikalavimą ieškovei O. R. iš bendro ieškinio konteksto ir atskyrė nuo kitų reikalavimų, nes tokiu atveju jis neteko pagrindo. Tarp ieškovių ir atsakovo UAB „Automera“ nebuvo susiklostę jokie prievoliniai santykiai, todėl ieškovės nelaikytinos skolininkėmis, o atsakovas UAB „Automera“ nelaikytinas kreditoriumi atsakovių atžvilgiu. Reikalaudama iš ieškovių pinigų, UAB „Automera“ pažeidžia ieškovių teisę nebūti persekiojamoms su nepagrįstais piniginiais reikalavimais. Ieškinys pareiškiamas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui, nes vienas iš atsakovų yra LR Vidaus reikalų ministerija, kurios buveinė yra senamiesčio seniūnijoje.

9Ieškovių J. B. ir O. R. atskirasis skundas tenkintinas.

10Ieškinyje J. B. ir O. R. nurodė, kad 2007-04-19 Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai priverstinai nuvežė ieškovei J. B. priklausantį automobilį Honda Preliude“ valst. Nr. ( - ) iš jos motinai O. R. priklausančios nuosavybės teisėmis namų valdos ( - ). Administracinio teisės pažeidimo protokolas nebuvo surašytas. Ieškovė J. B., siekdama išsiaiškinti įvykio aplinkybes, kreipėsi į Panevėžio miesto policijos komisariatą, tai patvirtina jai adresuotas Panevėžio m. VPK 2007-05-14 raštas Nr. 50-S-6959. 2007-08-16 skundas dėl priverstinio automobilio nuvežimo buvo paduotas LR Generaliniam prokurorui bei LR vidaus reikalų ministrui, kurį pastarieji persiuntė nagrinėti Policijos departamentui. Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos 2007-09-21 sprendimas Nr. 5-S-7128 buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir ginčas išnagrinėtas administracinių bylų teisenos tvarka (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-04-10 sprendimas adm. byloje Nr. I-598-281/08, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-02-10 nutartis administracinėje byloje Nr. A/143-217/2009). Laikytina, kad buvo iš esmės pasinaudota alternatyvia Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 str. numatyta administracinių bylų teisenos užtikrinimo priemonių skundimo tvarka, numatančia, kad priverstinį transporto priemonės nuvežimą suinteresuotas asmuo gali apskųsti aukštesniajam organui (pareigūnui) arba rajono (miesto) apylinkės teismui, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad reikalavimas dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo iš namų valdos turi būti išskirtas į savarankišką bylą ir dar kartą nagrinėjamas Panevėžio miesto apylinkės teisme ATPK 271 str. numatyta tvarka. Be to, Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato 2007-05-14 raštu Nr. 50-S-6959 yra pranešta, kad automobilis yra saugomas UAB „Automera“ aikštelėje ir nėra kliūčių jį paimti teisėtam savininkui pateikus automobilio dokumentus. Tai patvirtina, kad šiuo metu nėra ginčo dėl pačių administracinių bylų teisenos užtikrinimo priemonių taikymo, o reikalavimą pripažinti neteisėtais policijos pareigūnų veiksmus ieškovės reiškia kartu su reikalavimais dėl žalos atlyginimo ir juo iš esmės tik siekia sudaryti teisines prielaidas reikalavimų dėl žalos atlyginimo patenkinimui. Atsižvelgiant į tokio pobūdžio reikalavimų tarpusavio ryšį, proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus, jie turėtų būti nagrinėjami kartu apygardos administraciniame teisme byloje dėl žalos atlyginimo (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2010-09-30 nutartis).

11Ieškovės be minėtų reikalavimų savo ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą UAB „Automera“, privatų juridinį asmenį, grąžinti savininkei J. B. automobilį nereikalaujant sumokėti priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų. Pastarojo ieškinio reikalavimo pagrindą sudaro tos pačios faktinės aplinkybės – ginčijamas automobilio priverstinio nuvežimo teisėtumas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai reiškiamą reikalavimą įvertino kaip potencialų atsikirtimą į nesamą pareikštą byloje ieškinį ir tokia pozicija užkirto kelią asmeniui gintis nuo persekiojimo su nepagrįstais piniginiais reikalavimais. Minėtas ieškinio reikalavimas turi savarankišką materialinį turinį – UAB „Automera“, ieškovių teigimu, neteisėtai iš jų reikalauja sumokėti didelę sumą – 17 439,45 Lt už automobilio saugojimą, savo teises jos gina siekdamos nuginčyti tokią prievolę. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.). Tai asmens konstitucinė teisė, o pasirinktas civilinės teisės gynimo būdas atitinka CK 1.138 str. 1 d. 1 p. numatytą teisės pripažinimą, šiuo atveju ieškovės galimą automobilio susigrąžinimą nereikalaujant sumokėti priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų. Kilęs ginčas apima ne tik viešojo administravimo subjekto veiksmais padarytos žalos atlyginimą, bet ir dėl to paties subjekto tų pačių veiksmų (t.y. tais pačiais pagrindais) kilusios civilinės prievolės privačiam juridiniam asmeniui UAB „Automera“ nuginčijimą, yra platesnis ir peržengia Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p. numatytas administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategorijos ribas ir administraciniame teisme negali būti nagrinėjamas (Specialiosios teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2010-03-10 nutartis). Iš esmės tapačiu pagrindu reiškiamų ieškinio reikalavimų skirtingiems atsakovams nagrinėjimas skirtingos kompetencijos teismuose prieštarauja efektyvaus asmens teisių gynimo teisme principui, paneigtų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo reikalavimus (CPK 7 str.).

12Atsižvelgiant į tai, jog bendrosios kompetencijos teismo kompetencija yra platesnė ir ji apima taip pat tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, bei į tai, jog reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Automera“ grąžinti transporto priemonę yra civilinis teisinis reikalavimas, nukreiptas į transporto priemonės pasaugą vykdantį subjektą, taip pat nagrinėtiną bendrosios kompetencijos teisme, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui.

13Remdamasi aukščiau aptartais argumentais, teisėjų kolegija Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį panaikina ir perduoda pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo (CPK 338 str., 329 str. 1 d., 22 str. 1 d., 25 str.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai