Byla 1A-220-478/2020
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio, kuriuo V. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalį ir nuteistas laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Jakubonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gyčio Večersko ir Valdo Vitunsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. A. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gruodžio 2 d. nuosprendžio, kuriuo V. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalį ir nuteistas laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinus vienu trečdaliu, jam paskirta bausmė – laisvės atėmimas 8 (aštuoniems) mėnesiams.

4Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, subendrinus su 2019 m. kovo 21 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės (laisvės apribojimu 1 metams 3 mėnesiams), pakeistos 2019 m. rugpjūčio 6 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi 90 parų areštu, bausme, V. A. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 9 (devyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir V. K., tačiau dėl jo apeliacinių skundų negauta.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

71.

8V. A. nuteistas už tai, kad 2019 m. rugpjūčio 3 d. apie 13 val., veikdamas bendrininkų grupėje su V. K., parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), iš prekybos salės pagrobė 2 vnt. dėžių įrankių, kuriose buvo akumuliatorinis gręžtuvas „Bosh Gsr 18V-60 C“, 2 x 5 Ah, 18 V, sukimo momentas 60 Nm + Gedore 26 vnt., po 278,99 eurus, viso 557,98 eurų vertės, tuo bendrais veiksmais viso padarė UAB „Makveža“ 557,98 eurų turtinę žalą.

92.

10Kauno apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, padarė išvadą, kad V. A. veiksmai kvalifikuoti teisingai, jo kaltė įrodyta. Skirdamas nuteistajam bausmę, teismas įvertino padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, sunkumą, nuteistojo asmenybę, atsižvelgė į teigiamas ir neigiamas jo savybes, kitas svarbias bausmės skyrimui aplinkybes.

113.

12Nuteistasis V. A. apeliaciniame skunde prašo sušvelninti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nuosprendį. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, savo prašymo nuteistasis tiksliai nesuformulavo, todėl, įvertinus tai, kad apeliantas nuo pat bylos tyrimo pradžios savo kaltę dėl nusikalstamos veikos pripažino, gailisi dėl padaryto nusikaltimo, teisėjų kolegija laiko, kad nuteistasis nesutinka su paskirtąja bausme ir prašo ją švelninti.

134.

14Atsiliepimu į nuteistojo V. A. apeliacinį skundą Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė prašo skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nuosprendį. Prokurorės nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas nuosprendį, vadovavosi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais skyrimo pagrindais ir bausmės skyrimo nuteistajam klausimą išsprendė tinkamai.

155.

16Nuteistojo V. A. apeliacinis skundas atmestinas.

176.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis – išaiškinti, o nustačius – šalinti žemesnės instancijos teismo padarytas klaidas, todėl, siekiant užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai ir nutartys, o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ar keičiami, apeliacinės instancijos teismas kruopščiai patikrina apskųsto nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą, laikydamasis apeliacinį procesą reglamentuojančių normų reikalavimų. Apeliaciniame skunde nėra ginčijama apelianto kaltė dėl nusikalstamos veikos padarymo bei jos kvalifikavimas, tačiau prašoma sušvelninti paskirtą bausmę. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma nuteistojo apeliaciniame skunde (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

197.

20Bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad asmuo, atlikęs bausmę, laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą. Baudžiamasis įstatymas reglamentuoja, kad teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Teismai, skirdami bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje nurodytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys).

218.

22Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą ir skundžiamą nuosprendį, konstatuoja, kad apylinkės teismas, paskirdamas V. A. bausmę ir nustatydamas jos dydį, laikėsi BK 54 straipsnyje numatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, atsižvelgė į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, teisingai įvertino ir nuteistojo asmenybę bei kitas aplinkybes. V. A. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą. Byloje nustatyta viena V. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis kaltu prisipažino ir gailisi, ir dvi jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės, kad jis nusikaltimą padarė, būdamas recidyvistu ir veikdamas bendrininkų grupėje. Apeliantas anksčiau teistas vienuolika kartų, daugiausia už analogiško pobūdžio nusikaltimus – nusikaltimus nuosavybei. Šiuo nuosprendžiu aptariamą nusikaltimą padarė neatlikęs paskutiniu teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės, praėjus tik kiek daugiau nei keturiems mėnesiams po ankstesnio teismo nuosprendžio paskelbimo, ne kartą baustas administracine tvarka, taip pat ir už svetimo turto vagystes. Šios aplinkybės parodo, kad apelianto padarytos nusikalstamos veikos nebuvo atsitiktinės, kad jis, jau būdamas ne kartą teistas ir ne kartą atlikęs laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, suvokė iš neteisėtų veiksmų atsirandančius padarinius, tačiau ir toliau nesilaikė įstatymų ir darė nusikalstamas veikas. V. A. niekur nedirbantis, tris kartus buvo gydomas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriuje. Jis nuo 2014-04-03 yra įrašytas į Respublikinio priklausomybės ligų centro Kauno filiale esančią priežiūros/dispanserinę grupę, diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas. Tokie duomenys apelianto asmenybę charakterizuoja kaip asocialią, neturinčią legalaus pajamų šaltinio, priklausomą nuo alkoholio, o sistemingas nusikaltimų ir administracinių nusižengimų nuosavybei vykdymas duoda pagrindo išvadai, kad jo pragyvenimo šaltinis yra pajamos, gaunamos iš nusikalstamų veikų darymo. Aptartas sistemingas nusikalstamų veikų darymas bei kiti jo asmenybę charakterizuojantys duomenys neduoda pagrindo daryti išvadą, kad paskirta bausmė aiškiai prieštarautų teisingumo principui, ko pagrindu būtų galima paskirti jam mažesnę bausmę nei numato įstatymas ar parinkti kitą, švelnesnę bausmės rūšį.

239.

24BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. ?????Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog bausmės paskirčiai keliami tikslai šiuo atveju bus pasiekti V. A. paskyrus tik su laisvės atėmimu susijusią bausmę.

2510.

26BK 61 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka nuteistajam švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Šiuo atveju, nustačius V. A. vieną atsakomybę lengvinančią ir dvi atsakomybę sunkiančias aplinkybes, taip pat įvertinus neigiamai charakterizuojamą jo asmenybę, kad nedirbantis, piktnaudžiaujantis alkoholiu, turi priklausomybę jam, kad nusikalstamą veiką padarė jau būdamas daug kartų anksčiau teistas, neišnykus teistumui, už inkriminuotą nusikalstamą veiką paskirta bausmė, kuri yra ženkliai mažesnė už įstatymo sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmės vidurkį, negali būti laikoma aiškiai per griežta.

2711.

28Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bausmės skyrimas yra pirmosios instancijos teismo diskrecija, jo sprendimo negali niekas įtakoti ir tik jis gali spręsti, kokia bausmė įgyvendins teisingumo, proporcingumo principus, atitiks bausmės tikslų bei paskirties kriterijus. Apeliacinės instancijos teismas bausmę sušvelninti ar pagriežtinti gali tik tada, kai, įvertinus įstatymo nuostatas dėl bausmės skyrimo, nustatoma, kad paskirta aiškiai per griežta arba aiškiai per švelni bausmė. Šiuo atveju konstatuojama, kad byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuteistajam bausmės rūšį ir dydį, būtų neįsigilinęs į faktines bylos aplinkybes ar neteisingai pritaikęs baudžiamojo įstatymo nuostatas Nuteistajam tinkamai pritaikytas BK 641 straipsnis ir paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu. V. A. nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai, taikydamas BK 64 straipsnio nuostatas, jam skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrino su ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi.

2912.

30Įvertinus aptartą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas ir keisti jį V. A. apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32nuteistojo V. A. apeliacinį skundą atmesti.

33Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinus vienu trečdaliu,... 4. Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi,... 5. Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir V. K., tačiau dėl jo apeliacinių skundų... 6. Teisėjų kolegija... 7. 1.... 8. V. A. nuteistas už tai, kad 2019 m. rugpjūčio 3 d. apie 13 val., veikdamas... 9. 2.... 10. Kauno apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, padarė... 11. 3.... 12. Nuteistasis V. A. apeliaciniame skunde prašo sušvelninti Kauno apylinkės... 13. 4.... 14. Atsiliepimu į nuteistojo V. A. apeliacinį skundą Kauno apygardos... 15. 5.... 16. Nuteistojo V. A. apeliacinis skundas atmestinas.... 17. 6.... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 19. 7.... 20. Bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį,... 21. 8.... 22. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą ir skundžiamą nuosprendį,... 23. 9.... 24. BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 25. 10.... 26. BK 61 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę... 27. 11.... 28. Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bausmės skyrimas yra... 29. 12.... 30. Įvertinus aptartą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apylinkės... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 32. nuteistojo V. A. apeliacinį skundą atmesti.... 33. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....