Byla e2-18698-566/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB “Glynwed” ieškinį atsakovui UAB „Poolservice.lt” dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad laikotarpiu nuo 2017-11-27 iki 2018-03-28 ieškovas atsakovui už perduotas prekes išrašė PVM sąskaitas-faktūras 6 114,83 Eur sumai, pagal kurias atsakovas neatsiskaitė. Ieškovas ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Atsižvelgiant į tai, už termino įvykdyti prievolę praleidimą, ieškovas paskaičiavo atsakovui 140,27 Eur palūkanų. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6114,83 Eur skolą, 140,27 Eur palūkanų, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų, 8 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2017-11-27 iki 2018-03-28 ieškovas atsakovui už parduotas prekes išrašė viso 20 PVM sąskaitų-faktūrų 6114,83 Eur sumai. Atsakovas už suteiktas prekes pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras neatsiskaitė ir ieškovui liko skolingas 6114,83 Eur. Taip pat už termino įvykdyti prievolę praleidimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1-2 punktu, 2 straipsnio 3 dalimi bei 3 straipsnio 3-4 dalimi, ieškovas paskaičiavo atsakovui 140,27 Eur palūkanų. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.210 str., 6.256 str. 1-2 d., Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1-2 punktu, 2 straipsnio 3 dalimi bei 3 straipsnio 3-4 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 6114,83 Eur skolos ir 140,27 Eur palūkanų.

8Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8 procentų dydžio procesines palūkanas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1-2 punktus, 2 straipsnio 3 dalį bei 3 straipsnio 3-4 dalis. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą 6295,10 Eur sumą (6114,83 Eur + 140,27 Eur + 40,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 142,00 Eur žyminio mokesčio ir 726,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, viso bylinėjimosi išlaidų – 868,00 Eur.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,72 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,72 Eur.

12Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB “Glynwed”, į. k. 111685670, iš atsakovo UAB „Poolservice.lt”, į. k. 124089161, 6114,83 Eur (šešis tūkstančius vieną šimtą keturiolika eurų 83 ct) skolos, 140,27 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt eurų 27 ct) palūkanų, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6259,10 Eur (šešių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt devynių eurų 10 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 2 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 868,00 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Poolservice.lt”, į. k. 124089161, 3,72 Eur (tris eurus 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai