Byla 2-4049-494/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. J. (V. J.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo V. J. 1968,43 Lt skolą (1442,64 Lt negrąžintos paskolos ir 525,79 Lt palūkanų), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo, valdančio sistemą „( - )“, ir atsakovo buvo sudaryta 2012-01-29 paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 1000 Lt sumą 24 mėnesiams. 2012-02-28 ir 2012-03-23 atsakovas sumokėjo paskolos grąžinimo įmokas, nurodytas paskolos sutarties specialiosiose sąlygose. Remiantis paskolos sutartimi, paskolos gavėjas, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų limitų, turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino. Atsakovas 2012-03-24 pateikė prašymą papildomai 500 Lt sumai. 2012-04-23 ir 2012-05-30 vėl sumokėjo pirmas dvi įmokas, nurodytas paskolos sutarties specialiosiose sąlygose, o 2012-06-01 pasipildė paskolą dar 112 Lt. Po antro paskolos sumos padidinimo atsakovas sumokėjo keturias įmokas paskolai apmokėti ir 2012-09-27 vėl pasipildė paskolą dar 121 Lt. Po trečio paskolos sutarties sumos didinimo atsakovas vėl sumokėjo tris įmokas ir daugiau įmokų nepadarė. Šiomis įmokomis buvo padengta dalis palūkanų ir dalis pagrindinės skolos sumos. Todėl šiai dienai reikalaujamas pagrindinės skolos dydis yra 1442,64 Lt. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-09-29, tačiau nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl ieškovas 2013-04-08 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį (LR Vartojimo kredito įstatymo 19 str.). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė pilnai ir atsakovui pervedė iš viso 1733 Lt. Deja, atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino visos skolos ir iki šiol savo įsipareigojimų pagal sutartį nėra įvykdęs. Ieškovas įvairiomis priemonėmis ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau jis nereagavo. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktu, už naudojimąsi kreditu atsakovas privalo mokėti fiksuotas palūkanas. Palūkanos paskaičiuotos už laikotrapį nuo 2012-01-29 iki 2013-04-11, palūkanų dydis 525,79 Lt. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma, vadovaujantis Lietuvos banko 2012-11-29 nutarime Nr. ( - ) „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2012, Nr. ( - ), nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis privalomomis prielaidomis. Nuo 2012-01-29 dienos iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas turi sumokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 78,82 %, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Todėl, vėluojant įvykdyti prievolę, toliau yra skaičiuojamos palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, bei jų skaičiavimas tęsiamas iki pilno paskolos apmokėjimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad CK 6.874 str. 1 d. norma, pagal kurią turi būti skaičiuojamos palūkanos už piniginės prievolės terminų pažeidimą, yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartis c.b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 nutartis Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 nutartis Nr. 3K-3- 572/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 nutartis Nr. 3K-3-161/2004, 2003- 09-18 nutartis Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.). Šalių sudarytoje vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, todėl iš atsakovo turėtų būti priteistini nuostoliai pagal CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str. nuostatas, nes dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų už lėšų skolinimą kitiems asmenims, t.y. patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1.punktą apskaičiuotos ir prašomos priteisti 525,79 Lt palūkanos iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 straipsnį, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes, taip pat nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį, 2012-01-29 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiasias sąlygas, 2012-03-24, 2012-06-01 ir 2012-09-27 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiasias sąlygas dėl kredito sumos didinimo, paaiškinimą dėl palūkanų skaičiavimo, AB Swedbank sąskaitos išrašus apie V. J. pervestas sumas, Gyventojų registro informaciją apie asmenį ir kitus dokumentus.

7Atlikus pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai – 2012-01-29 suteikė atsakovui 1000 Lt kreditą su 80,00 % vartojimo kredito metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 116,90 %) iki 2014-01-29 kredito sumą pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą. 2012-03-24 ieškovas papildomai suteikė atsakovui 500 Lt kreditą, o 2012-06-01 ir 2012-09-27 dar suteikė po 112 Lt kredito. Atsakovas privalėjo gautą kreditą grąžinti iki 2014-09-29, tačiau savo įsipareigojimų pagal sutartis nevykdė – nemokėjo kredito grąžinimo grafike nurodytų įmokų, į kreditoriaus įspėjimus nereagavo ir liko skolingas ieškovui 1442,64 Lt negrąžinto kredito.

8Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimasi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraišaka yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui (Sutarties 4.4 p.). Pagal Sutarties 7.1 punktą, kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles. Atsakovui nemokant įmokų, ieškovas paskaičiavo skolininkui 525,79 Lt palūkanų (CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pareiškęs pretenzijas ieškovui dėl sutarties vykdymo ar skolą sumokėjęs.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2012-01-29 vartojimo kredito sutartį su vėlesniais jos pakeitimais neįvykdė, skolos negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 1442,64 Lt negrąžinto kredito ir 525,79 Lt palūkanų, iš viso 1968,43 Lt (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.873-6.874 str.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1968,43 Lt sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2014-09-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos - 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovo V. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )), 1968,43 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 43 ct) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-09-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai