Byla e2A-470-560/2020
Dėl 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo perduoti dokumentus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės, Jadvygos Mardosevič ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Archturis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Archturis“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ramūno ateljė“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo VšĮ „Ramūno ateljė“ priešieškinį ieškovui UAB „Archturis“ dėl 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo perduoti dokumentus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 8 470 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2.

7Nurodė, kad šalys sudarė susitarimą dėl Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų - remonto, restauravimo projekto atlikimo, kuriuo ieškovas įsipareigojo atlikti darbus pagal šalių patvirtintą projektavimo užduotį. 2018 m. vasario 20 d. buvo patvirtinta projektavimo užduotis, kuri numatė projektavimo darbus, kuriuos pagal susitarimą turėjo atlikti ieškovas. 2018 m. kovo 10 d. atsakovas išdavė įgaliojimą ieškovui atstovauti VšĮ „Ramūno ateljė" interesams ruošiant dokumentus ir atliekant visus veiksmus, susijusius su Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbais - remonto, restauravimo projekto parengimu ir leidimo statybai gavimu. Už ieškovo atliekamus projektavimo darbus šalys sutarė kainą – 8 470 Eur su PVM. Vykdydamas šalių susitarimą, ieškovas atliko visus pagal šalių 2018 m. vasario 20 d. patvirtintą projektavimo užduotį numatytus projektavimo darbus bei gavo statybą leidžiantį dokumentą, t. y. 2018 m. birželio 5 d. buvo išduotas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus. Ieškovui atlikus projektavimo darbus, 2018 m. birželio 1 d. šalys sudarė statinio projekto patvirtinimą, pasirašė atliktų darbų aktą, kuriuo aiškiai patvirtino, jog UAB „Archturis“ perdavė, o VšĮ „Ramūno ateljė“ priėmė Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos tvarkybos darbų-remonto, restauravimo projekto akte nurodytas dalis CD laikmenoje ir spausdintas bylas. Už atliktus ir atsakovui perduotus darbus ieškovas 2018 m. rugpjūčio 6 d. išrašė ir pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitą faktūrą, kurios atsakovas neapmokėjo, už atliktus projektavimo darbus yra skolingas 8 470 Eur sumą. 3.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, pripažinti negaliojančiu 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą, įpareigoti ieškovą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti atsakovui Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų - remonto, restauravimo projektą CD laikmenoje ir spausdintą bylą, Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų originalus, esančius ieškovo žinioje, bei priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 4.

9Nurodė, kad atsakovas nusprendė atlikti Šumsko dvaro restauravimo darbus, pasinaudojant Europos Sąjungos teikiama parama. Tam reikėjo parengti ir pateikti investicinę paraišką, turėti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą, pateikti gerbūvio projektą. Atsakovas 2018 m. sausio pabaigoje susisiekė su ieškovu dėl atsakovui reikalingų projektavimo darbų įsigijimo iš ieškovo. Kreipimosi į ieškovą metu preliminarus terminas paraiškos pateikimui buvo numatytas balandžio 2 d., bet atsakovas turėjo informacijos, jog šis terminas bus pratęstas iki gegužės mėnesio, kas ir įvyko. Kreipęsis į ieškovą dėl projektavimo paslaugų užsakymo atsakovas jam paaiškino, kad reikalingos visos paslaugos, apimančios projektų parengimą, jų suderinimą teisės aktų nustatyta tvarka su kompetentingomis institucijomis, atitinkamų leidimų gavimą. Šalys žodžiu susitarė, kad visus projektavimo darbus ieškovas atliks, parengtus projektus suderins su kompetentingomis institucijomis ir projektavimo darbų rezultatą perduos atsakovui per 3 mėnesius nuo darbų pradžios. Šalys taip pat aptarė ir darbų kainą - 7 000 Eur. Kiekvienos atskiros darbų dalies kaina šalių nebuvo sutarta. Susitarimas dėl projektavimo darbų tarp šalių buvo sudarytas 2018 m. sausio 29 d., o pradėtas vykdyti - 2018 m. vasario 5 d., todėl visi projektavimo darbai turėjo būti užbaigti ir parengti projektai su kompetentingomis institucijomis suderinti vėliausiai iki 2018 m. gegužės mėnesio pradžios (per 3 mėnesius). Atsakovas parengė ir elektroniniu paštu ieškovui išsiuntė sutarties projektą, su priedu, kuriame buvo nurodytas atliekamų darbų sąrašas. Iš ieškovo nebuvo gauta jokių pastabų dėl pateikto sutarties projekto. Rašytinė sutartis tarp šalių pasirašyta nebuvo. 5.

102018 m. birželio pradžioje ieškovas informavo atsakovą, kad tvarkybos projekto suderinimui su LR Kultūros paveldo departamentu bei leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimui atsakovui reikia skubiai atvykti pasirašyti su tuo susijusius dokumentus. Atsakovo atstovui R. A. atvykus pas ieškovą, jam buvo pateikti pasirašymui dokumentai, kurių, dėl raginimo kuo greičiau pasirašyti, jis negalėjo tinkamai peržiūrėti, detaliau susipažinti su jų turiniu. Skubus tvarkybos projekto suderinimas su Kultūros paveldo departamentu ir leidimo atlikti tvarkybos darbus atsakovui buvo svarbus, todėl R. A. pasirašė visus jam pateiktus dokumentus. Kaip paaiškėjo gavus ieškovo ieškinį, tarp tų dokumentų buvo pateiktas pasirašyti ir 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktas, nors jokie darbai ir jokie dokumentai atsakovo atstovui perduoti nebuvo, o pačiame akte nurodyti duomenys apie tariamą šio akto surašymą pagal projektavimo paslaugų sutartį 2018 m. vasario 20 d., kuri tarp šalių niekuomet nebuvo pasirašyta. 2018 m. birželio 7 d. gavus leidimą atlikti tvarkybos darbus, ieškovas buvo atlikęs vos vieną iš trijų įsipareigotų atlikti projektavimo darbų dalių - parengęs tvarkybos darbų projektą. Kitos dvi projektavimo darbų dalys (dvaro paprastojo remonto ir aplinkos tvarkybos (gerbūvio) projektai) parengtos nebuvo. Negalėjęs nustatytu laiku parengti ir pateikti paraišką, atsakovas prarado galimybę gauti finansavimą dvaro rekonstrukcijai. 2018 m. birželio 7 d. atsakovo atstovui R. A. atvykus pas ieškovą, pastarasis pasiūlė pasirašyti sutartį, kurioje jau buvo numatytos visiškai kitokios nei šalių sutartos sąlygos. Atsakovas atsisakė ją pasirašyti. 2018 m. birželio 8 d. el. laišku ieškovo atstovas informavo atsakovą, kad projektą perduos atsakovui patogiu laiku. 2018 m. birželio 13 d. atvykus pas ieškovą projekto pasiėmimui, jis atsisakė perduoti dokumentus, jei nebus pasirašyta sutartis. Atsakovas 2018 m. rugpjūčio 16 d. parengė paslaugos nutraukimo aktą. 6.

11Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas prašė atsakovo priešieškinį atmesti, ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas faktinę situaciją priešieškinyje pateikė melagingai. Atsakovas ketino ne vykdyti jo nurodomas veiklas, o sau ir savo šeimai įsirengti gyvenamąjį būstą. Šalys niekada nesitarė dėl aplinkos tvarkymo darbų. Atsakovas tik 2018 m. kovo 30 d. iš savo konsultantų gavo elektroninį laišką su nurodomu reikalingų dokumentų komplekso sąrašu, todėl tada sužinojo, ką jis turi pateikti dėl priemonės ir tik nuo šio momento galėjo pradėti formuoti užduotį architektams. Žemės, ant kurios stovi dvaras, nuomos sutartis su atsakovu buvo sudaryta tik 2018 m. balandžio 16 d., kurioje numatyta atsakovo teisė statybos metu naudotis valstybine žeme. Įgaliojimas UAB „Archturis“ atstovauti atsakovui ruošiant dokumentus ir atlikti visus veiksmus, susijusius su dvaro tvarkybos darbais - remonto, restauravimo projekto parengimu ir leidimo statybai gavimu išduotas tik 2018 m. balandžio 10 d. Faktiškai nuo 2018 m. balandžio 16 d., kai atsakovas ieškovui pateikė visus būtinus ir privalomus dokumentus projektavimui, jis galėjo pradėti vykti projektavimo darbus. Nuo 2018 m. balandžio 16 d. skaičiuotinas atsakovo deklaruojamas trijų mėnesių terminas projektavimo darbams atlikti, kuris sueina 2018 m. liepos 16 d. Darbai iš ieškovo pusės buvo vykdomi tinkamai ir laiku. Atsakovas nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, jog jis sudarė sutartį dėl investicinio projekto rengimo pagal jo deklaruojamą priemonę. Atsakovas klaidina teismą teigdamas, jog neva turėjo būti du atskiri projektai – tvarkybos ir statybos darbų. Ieškovas 2018 m. vasario 20 d. pateikė atsakovui juodraštinį sutarties projektą susipažinimui, nes kartu buvo šalių pasirašyta projektavimo užduotis. Kadangi šalių atstovus sieja giminystės ryšiai, sutarė, kad sutartį suderins darbo eigoje. 7.

12Projekte nurodyta, jog darbų kaina yra 7 000 Eur plius PVM. Per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsakovas dėl nurodytos sutarties kainos nereiškė jokių pretenzijų ar pastabų, o pretenzijos prasidėjo tik tada, kai darbai iš ieškovo pusės buvo atlikti ir reikėjo atsiskaityti su ieškovu. Jau ir taip derindami darbų kainą ieškovas vien tik dėl giminystės ryšių sutiko projektavimo užduotyje nurodytus darbus atlikti už 7 000 plius PVM kainą. Ši kaina iš esmės vos padengia ieškovo išlaidas projektui parengti. Dėl atsakovo deklaruojamų darbų sutvarkyti dvaro aplinką šalys nesitarė, šie darbai neįėjo į ieškovo atliekamų darbų sudėtį ir kainą. Ieškovo padarytą dvaro tvarkybos projektą atsakovas gavo, nes pasirašė 2018 m. balandžio 12 d. projektą, kurio pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas; taip pat pasirašė priėmimo-perdavimo akte. Atsakovas buvo išdavęs ieškovui įgaliojimą pasirašyti reikiamus dokumentus, susijusius su ieškovo vykdomais projektavimo darbais, todėl jokio atsakovo deklaruojamo skubumo dėl leidimo išdavimo niekada nebuvo. Reikšdamas reikalavimą perduoti atsakovui Šumsko dvaro nuosavybės dokumentų originalus atsakovas turi įrodyti, kad prašomų dokumentų originalus yra perdavęs ieškovui. Jokių atsakovo dokumentų originalų ieškovas nėra gavęs, poreikio turėti atsakovo minimų nuosavybės dokumentų originalų projektavimo procese ieškovas neturėjo.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

148.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 19 d. sprendimu:

168.1.

17ieškovo ieškinį atmetė;

188.2.

19bylą dalyje dėl atsakovo priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti atsakovui Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų - remonto, restauravimo projektą CD laikmenoje (pdf formatu) ir spausdintą bylą, nutraukė;

208.3.

21kitoje dalyje priešieškinį tenkino:

228.3.1.

23pripažino negaliojančiu 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą, pasirašytą ieškovo ir atsakovo atstovų;

248.3.2.

25įpareigojo ieškovą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti atsakovui Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų bylutės originalą ir 1994 m. V. B. vertybių sąvadą;

268.3.3.

27priteisė iš ieškovo atsakovui 4 075 Eur bylinėjimosi išlaidų;

288.3.4.

29grąžino atsakovui 9 Eur žyminio mokesčio;

308.3.5.

31priteisė iš ieškovo 3,58 Eur pašto išlaidų valstybei.

329.

33Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas atsisakė priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti atsakovui Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų - remonto, restauravimo projektą CD laikmenoje (pdf formatu) ir spausdintą bylą. Ieškinio dalies atsisakymo pasekmės žinomos, todėl teismas bylą šioje dalyje nutraukė.

3410.

35Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog atsakovas užsakė, o ieškovas sutiko atlikti Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų projektavimo darbus, tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas dėl darbų apimties, kainos ir darbų atlikimo termino. Nors šalys susitarė dėl projektavimo darbų, rašytinės projektavimo darbų sutarties nesudarė. 2018 m. sausio 31 d. atsakovo atstovas kreipėsi į ieškovą teigdamas, kad gavo aprašą, kokių reikia dokumentų. Tą pačią dieną atsakovo atstovas išsiuntė ieškovui laišką su sąrašu preliminariai atliktinų statybos darbų. Šie laiškai rodo, kad atsakovas ketino gauti paramą, rengti projektą, o tam jam reikėjo ir statybos darbų. Darbų sąrašą atsakovas ieškovui siuntė ir 2018 m. vasario 13 d., papildė 2018 m. vasario 14 d., dar kartą patikslino 2018 m. kovo 2 d. Visuose šiuose elektroniniuose laiškuose darbai skirstomi į dvi rūšis – tvarkybą ir remontą. Paslaugų sutartyje taip pat nurodytos dvi darbų rūšys – tvarkybos ir remonto. Nei viename iš šių atsakovo pateiktų įrodymų nėra minimi dvaro teritorijos aplinkos sutvarkymo darbai. Teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad šalys, sudarydamos susitarimą, susitarė dar ir dėl aplinkos tvarkymo projekto.

3611.

37Ieškovas, nors remiasi projektavimo užduotimi, kurioje nurodyta 2018 m. vasario 20 d. data, neginčija atsakovo jam siųstų laiškų su darbų tikslinimais ir papildymais, vadinasi jis su jais sutiko. Savo sutikimą ieškovas nurodė ir elektroniniuose laiškuose. Paprastojo remonto darbų sutarties projekte ieškovas nurodė, kad projektavimo darbų pradžia – 2018 m. birželio 14 d., vadinasi pripažino, kad statinio paprastojo remonto projekto dar nėra faktiškai atlikęs, pats juos išskaidė į du projektus. Į bylą nebuvo pateikta įrodymų, kad yra gautas statybos leidimas. Ieškovas pripažino, kad nėra atlikęs paprastojo remonto projekto, vadinasi jis atliko ½ dalį iš sutartų darbų. Byloje yra skirtingų duomenų dėl sutarties kainos, susitarimą dėl jos skirtingai aiškino ir šalys. Atsakovui teikus skirtingo dydžio sąskaitas už tuos pačius darbus ir nesant jokio pasirašyto dokumento dėl sutarties kainos teismas rėmėsi atsakovo ieškovui pateiktu sutarties projektu kaip pirminiu dokumentu, kurio pateikimas atsakovui yra įrodytas siųstu elektroniniu laišku, į kurį jokio prieštaravimo iš ieškovo nebuvo gauta. Šiame sutarties projekte nurodyta, kad bendra sutarties kaina – 7 000 Eur, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus mokesčius. Kadangi ieškovas atliko pusę sutartų darbų (parengė tvarkybos projektą), jis, tinkamo projekto pateikimo atsakovui atveju, galėjo pagrįstai reikalauti pusės sutartos sumos, t. y. 3 500 Eur. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl šios kainos neatitikimo rinkos kainoms. Šalis siejo giminystės ryšiai, todėl ši kaina buvo parinkta atsižvelgiant ir į tai. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad byloje esantis elektroninis šalių susirašinėjimas patvirtina, kad projekto parengimas buvo susietas su paraiška paramai gauti. Paraiškos pateikimo terminas – 2018 m. birželio 8 d., todėl projektas turėjo būti parengtas anksčiau. Šalys neginčijo, kad buvo sutarta dėl trijų mėnesių termino, tačiau skirtingai aiškino jo pradžią ir pabaigą. Teismas laikė, kad 2018 m. vasario 14 d. buvo susitarta dėl visų esminių sąlygų, vadinasi sutartis turėjo būti įvykdyta iki 2018 m. gegužės 14 d. Pagal abiejų šalių sutarties sudarymo datos vertinimą darbai turėjo būti pradėti atlikti dar 2018 m. vasarį. Projektai turėjo būti pateikti ir suderinti su kompetentingomis institucijomis vėliausiai 2018 m. gegužės mėnesį, tačiau faktiškai atsakovui buvo pateiktas tik tvarkybos projektas, jis pateiktas 2018 m. birželio 7 d., taigi praleidus terminą. Nėra jokių duomenų, kad ieškovas informavo atsakovą, kad darbų nepradės (ar stabdys jų atlikimą), nes atsakovas nepateikė reikalingų dokumentų. Atsakovo pateikti dokumentai buvo pakankami vykdyti darbus ir jokių kliūčių dėl to nebuvo. Pats atsakovas tvarkybos projekto darbų pabaigimo 2018 m. birželio 7 d. nelaikė esminiu sutarties pažeidimu, tačiau jis šį projektą turėjo turėti iki paraiškos pateikimo ir turėti galimybę juo pasinaudoti.

3812.

39Atsakovas prašė pripažinti negaliojančiu 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą kaip sudarytą dėl apgaulės, t. y. nuslėpus nuo atsakovo šio dokumento pasirašymui esminę reikšmę turėjusias aplinkybes: kad šis dokumentas įvardytas kaip neegzistuojančios sutarties priedas, kad jame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie dokumentų perdavimą atsakovui. 2018 m. birželio 1 d. atsakovas labai nerimavo dėl projekto pabaigimo, iki tol buvo parašęs ne vieną elektroninį laišką ieškovui, išreikšdamas didelį susirūpinimą dėl vėlavimo pateikti projektą, todėl jo skubotumas, gavus ieškovo kvietimą kuo greičiau atvykti pasirašyti projekto pabaigimui reikalingus dokumentus ir nesusipažinus su jų turiniu, tikėtinas. Taip pat iš atliktų darbų akto turinio matyti, kad jame nurodyta, jog jis pasirašomas kaip 2018 m. vasario 20 d. sutarties priedas (net nurodytas sutarties numeris), nors tokios sutarties nebuvo. Priėmimo – perdavimo pats ieškovas nelaikė įvykusiu, kadangi 2018 m. birželio 8 d. el. laiške ieškovo atstovas parašė atsakovui, kad siunčia Šumsko dvaro tvarkybos darbų - remonto, restauravimo atliktų darbų sudėtį. Darbų priėmimo – perdavimo aktas, skirtas vykdytojui perduoti, o užsakovui priimti darbus savo tikslo nepasiekė ir realios situacijos tarp šalių neatspindėjo, nes projektas atsakovui perduotas nebuvo. Pasitikėdamas ieškovu ir jo skatinamas skubėti pasirašyti visus reikiamus dokumentus, atsakovas buvo suklaidintas dėl pasirašomo dokumento, todėl teismas ginčijamą atliktų darbų aktą pripažino negaliojančiu.

4013.

41Teismas vertino tai, kad atsakovas neteko galimybės pateikti paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti, nors tai buvo pagrindinis jo tikslas ir projektų rengimo prasmė. Negalėdamas pasinaudoti tvarkybos projektu, atsakovas užsakė jo atlikimą ir paprastųjų remonto darbų projektą kitose įmonėse. Teismas sprendė, kad dėl paties ieškovo veiksmų darbų atlikimo rezultatas atsakovui neteko prasmės, jo reikalavimas dėl skolos priteisimo negali būti tenkinamas net ir iš dalies, todėl šį reikalavimą atmetė visiškai. Teismo posėdžio metu atsakovo vadovas patvirtino, kad buvo atvykęs pas ieškovo vadovą ir jam perdavė projektų rengimui B. 1994 m. vertybių sąvadą, Šumsko dvaro rūmų bylą. Ieškovo vadovas posėdžio metu patvirtino, kad šiuos dokumentus nuskenavo. Jų grąžinimo atsakovui neprisimena, liudytoja I. K. nurodė mačiusi pas ieškovą reikalaujamus grąžinti dokumentus dėžėje, kuriuos paprašius atiduoti, ieškovas atsakė, kad tai padarys tik sumokėjus už atliktus darbus (tai patvirtino ir atsakovo vadovas), todėl teismas laikė įrodyta, kad dokumentų originalai yra pas ieškovą ir jis privalo juos grąžinti atsakovui.

42III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4314.

44Ieškovas UAB „Archturis“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti pilna apimtimi, o atsakovo priešieškinį atmesti bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4515.

46Nurodė, kad teismas netinkamai kvalifikavo kilusį ginčą dėl ko netinkamai taikė ginčo sprendimui taikytinas teisės normas. Atsakovas turi pareigą už ieškovo atliktą darbą, kurį atsakovas užsakė ir gavo ir kurį ieškovas atliko, su ieškovu atsiskaityti, todėl teismo sprendimas atmesti ieškovo ieškinį dėl reikalavimo, kurio rezultatas galioja, ir toliau atsakovo yra naudojamas, yra nepagrįstas. Ieškovo projektas atliktas ir suderintas su visomis institucijomis, atitinka visus tokiam darbui keliamus teisės aktų reikalavimus dėl paminklosauginio objekto, kurie yra privalomi jį restauruojant ir remontuojant. Net jei šį ieškovo paminklosauginio objekto projektą perdarinėtų kiti projektuotojai, paminklosauginių institucijų reikalavimai šiam objektui yra jau patvirtinti ir jie šiam objektui nesikeistų. Nesant tarp šalių sudarytos rašytinės sutarties ir šalims aiškinant skirtingai buvusio susitarimo apimtį, teismas turėjo objektyviai nustatyti šalių susitarimo mastą. Šalys tarėsi dėl Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų - remonto, restauravimo projekto atlikimo ir šiuos darbus ieškovas atliko bei pateikė atsakovui. Byloje yra projektas dėl kurio sudėties, apimties išsamumo ir kokybės ginčo nėra, kas rodo, jog apeliantas savo įsipareigojimus įvykdė. Atsakovas nurodomame sutartų atlikti darbų sąraše deklaruoja kokius darbus užsakė ieškovui atlikti, sulyginus atsakovo deklaruojamus darbus su projekte atliktais darbais akivaizdu, jog visi darbai yra atlikti. Teismas šių aplinkybių netyrė ir nesiaiškino. Dėl jokio papildomo paprastojo remonto projekto šalys nesitarė. Atsakovo pozicija, jog tariamai buvo atlikti ne visi darbai, nes turėjo būti du projektai, o yra tik vienas - tvarkybos, t. y. nėra paprastojo remonto projekto, tėra atsakovo siekis suklaidinti teismą ir išvengti dalies prievolės įvykdymo, kadangi tvarkyba ir remontas yra viename projekte. Projekto ir jo pagrindu išduoto statybą leidžiančio dokumento leidimu atsakovas gali atlikti paprastąjį remontą, nes visi sprendiniai yra projekte. Teismas neanalizavo ir nelygino atsakovo teiginių apie užsakytų darbų apimtis su projekto turiniu ir apimtimi. Neteisingai teismo nustatytos aplinkybės lėmė nepagrįstą ir neteisingą sprendimą, kuris yra naikintinas. Teismas buvo suklaidintas atsakovo. Atsakovas teigė, jog jis planavo aplikuoti į Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas ir pasinaudodamas šiomis priemonėmis gauti finansavimą objektui. Pagal šios priemonės aprašą ir sąlygas priemonės pagrindu finansuojami buvo tik tvarkybos darbai, todėl jei atsakovas siekė pasinaudoti šia priemone, šalys tarėsi tik dėl tvarkybos darbų projekto. Teismo išvada, jog ieškovas sutikdamas už atskirą kainą padaryti atskirą remonto darbų projektą, pripažino, jog yra atlikęs ne visus darbus, t. y. neatlikęs objekto paprastojo remonto projektavimo darbų yra visiškai niekuo nepagrįsta ir naikintina. Kadangi ieškovas atliko visus šalių sutartus darbus dėl kurių tarėsi ir už kurių atlikimą numatė kainą, todėl atsakovas turi pareigą ieškovui sumokėti šalių už darbus suderintą sumą – 7 000 Eur plius PVM kainą.

4716.

48Šalys buvo susitarę darbus atlikti per tris mėnesius nuo darbų pradžios. Šalys tik 2018 m. vasario 28 d. galėjo įsivertinti darbų apimtis, nustatyti darbų kainą ir pradėti darbus. Remiantis šalių susitarimais projektavimo darbų pradžia prasideda nuo 2018 m. kovo 1 d. Darbų pradžios termino pradžią galima būtų skaičiuoti ir nuo 2018 m. kovo 2 d. Teismas sprendime darė išvadą, jog darbų pradžia skaičiuotina nuo 2018 m. vasario 14 d., kas prieštarauja atsakovo procesiniuose dokumentuose nuosekliai dėstomai pozicijai, jog dėl darbų ir jų apimties šalys susitarė tik 2018 m. vasario 28 d. Teismas neteisingai nustatė termino, nuo kada turėjo būti pradėti projektavimo darbai, pradžią (termino pabaiga yra 2018 m. birželio 1 d.). Visi ieškovo atlikti darbai su kompetentingomis institucijomis buvo suderinti per 2018 metų balandžio ir gegužės mėnesius, šį faktą susirašinėjimuose pripažįsta ir atsakovas, todėl priešingai nei sprendė pirmos instancijos teismas, ieškovas visus sutartus darbus, dėl kurių priėmė įsipareigojimus atliko laiku. Teismas sprendime nurodo, jog tvarkybos projektas su Kultūros paveldo departamentu suderintas 2018 m. birželio 5 d., tačiau ši išvada neteisinga, nes projektas suderintas 2018 m. birželio 1 d. Atsakovas gegužės mėnesį inicijavo projekto darbų sąmatos keitimus (mažinimus), taip mažindamas galimų gauti pagal priemonę lėšų dalį, kad kuo mažiau reikėtų prisidėti nuosavomis lėšomis, kurių kaip paaiškėjo vėliau, priemonės sąlygų įgyvendinimui atsakovas neturėjo. Tokie atsakovo veiksmai lėmė terminų pasikeitimą, nes naujas sąmatas reikėjo ekspertuoti, kas turėjo įtakos galutiniam projekto patvirtinimui. Atsakovas raštu 2018 m. gegužės 18 d. kreipėsi į sąmatininkus nurodydamas, jog turi ribotas lėšas projekto įgyvendinimui, todėl prašė perskaičiuoti projekte suprojektuotų sprendinių darbų atlikimo kainą. 2018 m. gegužės 28 d. atsakovas dar kartą kreipėsi į sąmatininkus. Šį atsakovo susirašinėjimą apeliantas teikia prie apeliacinio skundo kaip naują įrodymą.

4917.

50Ieškovo įsipareigojimai baigėsi ties projekto suderinimu su institucijomis, ir pagal atsakovo sutarties nuostatas ieškovas neįsipareigojo ir nebuvo įpareigotas gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ieškovo parengtas projektas atsakingoje institucijoje buvo suderintas laiku. Negalima sutikti su teismo išvadomis, jog šalys projekto rengimą buvo susiejusios su atsakovo paraiška paramai gauti. Ieškovas su atsakovu niekada nesitarė ir nebuvo susitarę dėl to, kad atsiskaitymas už parengtą projektą būtų vykdomas tik tuo atveju, jeigu atsakovas laimės ar dalyvaus kokiame nors konkurse dėl paramos gavimo. Tai, kad atsakovas galimai norėjo aplikuoti į atsakovo nurodomą priemonę, savaime nereiškia, kad šalys susitarė, jog projekto rengimas yra sietinas su atsakovo dalyvavimu priemonėje. Susipažinus su atsakovo deklaruotos priemonės aprašu ir reikalavimais, matyti, jog asmuo pretenduojantis į paramą, turėjo turėti atitinkamą kiekį nuosavų lėšų, o atsakovas jų neturėjo. Ieškovas visus projektavimo darbus atliko iki termino aplikuoti pabaigos, t. y. pagal priemonę terminas aplikuoti paramai gauti buvo nustatytas iki 2018 m. birželio 8 d., projektas institucijose suderintas 2018 m. birželio 1 d., statybą leidžiantis dokumentas išduotas 2018 m. birželio 5 d., taigi jei atsakovas atitiko priemonės sąlygas jis turėjo pakankamai laiko pateikti paraišką į priemonę dėl paramos. Nėra pagrindo sutikti su teismo padaryta išvada, jog negavęs projekto atsakovas šiuos darbus užsakė kitose įmonėse.

5118.

52Atsakovo ir trečiųjų asmenų sudarytas susitarimas yra dėl visiškai kito objekto, nei kad susitarimas tarp ieškovo su atsakovu – dėl Šumsko dvaro Rūmų (kontoros) architektūrinio paprastųjų darbų projekto parengimo. Atsakovo į bylą pateiktos sutartys yra nepasirašytos, neaišku kas yra vykdytojai pagal jas, todėl labai abejotina tų sutarčių kaip tokių pagrįstumas ir įsipareigojimų pagal jas tikrumas. Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos ansamblį sudaro daug statinių, dalį dvaro ansamblio statinių atsakovas papildomai bylos nagrinėjimo metu įsigijo, todėl galimai jų atžvilgiu papildomai ėmėsi kažkokių veiksmų, bet tokie atsakovo veiksmai nepatenka į šio ginčo ribas. Teismas nepagrįstai pripažino negaliojančiu 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą. Apelianto įsitikinimu, nėra ir neegzistavo nei vieno pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu, atsakovas realiai nenurodė jokių esminių aplinkybių, dėl kurių galėjo suklysti, byloje nėra duomenų jog atsakovas serga psichikos liga, negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, yra nepatyręs ar naujokas versle. Ne tos sutarties ar neegzistuojančios sutarties nurodymas ginčijamame akte savaime nepanaikina fakto, kad minėtame akte nurodyti darbai yra atlikti, ką pripažįsta ir pats atsakovas. Po šio akto pasirašymo atsakovas nesikreipė į ieškovą, prašydamas jį patikslinti, kas rodo, jog po akto pasirašymo atsakovas minėtiems netikslumams neteikė esminės reikšmės. Atsakovas po statybos leidimo išdavimo nei karto nesikreipė į ieškovą su pretenzija, kad ieškovas neperduoda atsakovui projekto, kas rodo, jog atsakovui projektas buvo perduotas. Priešingai nei sprendė teismas, atsakovas gavo projektą, juo naudojasi, todėl teismas nepagrįstai sprendė dėl projekto atsakovui neperdavimo fakto buvimo.

5319.

54Dėl teismo sprendimo dalies įpareigoti ieškovą UAB „Archturis" ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perduoti atsakovui VšĮ „Ramūno ateljė" Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų bylutės originalą ir 1994 m. V. B. vertybių sąvadą, apeliantas pažymėjo, kad ši teismo sprendimo dalis yra nepagrįsta. Atsakovas buvo perdavęs ieškovui Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų bylos originalą ir 1994 m. V. B. vertybių sąvadą, kurį ieškovas nuskanavęs, jam grąžino. Ieškovas nurodomų dokumentų neturi, nes jie yra pas atsakovą, todėl ieškovas negali įvykdyti tokio teismo sprendimo. V. B. sąvadas yra internete ir bibliotekoje, todėl yra laisvai prieinamas visiems norintiems. Šis sąvadas pakeistas 2018 metais, tad ieškovui nėra jokio poreikio turėti 1994 metų negaliojančią sąvado kopiją. Ieškovo atstovas nurodė, jog visus dokumentus kuriuos gauna iš klientų darbams atlikti iš karto skanuoja ir gražina užsakovams. Atsakovas nepateikė į bylą jokių rodymų, kad deklaruojamus dokumentus ieškovui perdavė, o ieškovas jų atsakovui negrąžino.

5520.

56Atsakovas VšĮ „Ramūno ateljė“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl užsakytų darbų apimties, dėl darbų kainos, dėl darbų atlikimo terminų, dėl galutinio darbų rezultato panaudojimo galimybių. Teismas pagrįstai pripažino, kad šalys susitarė dėl žymiai didesnės darbų apimties, nei atlikta ieškovo parengtame projekte. Šalys pradėjo vesti derybas dėl reikalingų atlikti objekto projektavimo darbų apimties dar 2018 metų pradžioje, kai ieškovas pradėjo svarstyti galimybę dalyvauti Europos Sąjungos paramos fondų investiciniame projekte. Konkretus atsakovo pageidaujamų atlikti darbų sąrašas buvo pateiktas ieškovui kartu su 2018 m. vasario 13 d. el. laišku. Šalys susitarė būtent dėl atsakovo el. laiškuose nurodytos darbų apimties, tuo tarpu ieškovo į bylą pateikta 2018 m. vasario 20 d. projektavimo užduotis neatitinka tikrojo šalių susitarimo, buvo parengta ir pasirašyta atbuline data 2018 m. birželio mėnesį. Ieškovas nuolatos keičia poziciją klausimu, dėl kokių darbų šalys susitarė ir kokia jų dalis buvo įtraukta į projektą, kas parodo ieškovo pozicijos nenuoseklumą ir bandymą suklaidinti bylą nagrinėjantį teismą. Apeliaciniams skunde ieškovo naujai nurodomos aplinkybės apie tai, jog jis neva atliko visus atsakovo siųstuose sąrašuose nurodytus darbus, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme apskritai neturėtų būti vertinamos. Ieškovo parengtas projektas neapima Dvaro paprastojo remonto darbų projektinių sprendinių. Rengiant kompleksinį projektą, jo pavadinime turi būti nurodyta, kad tai ne tik tvarkybos darbų projektas (įvardinant atskiras tvarkybos darbų rūšis), bet ir tvarkomųjų statybos (paprastojo remonto) darbų projektas. Šiuo atveju tai atlikta nebuvo. Ieškovo projekte remontas ir restauravimas yra nurodyti kaip tvarkybos darbų rūšys.

5721.

58Ieškovo parengto projekto turinys iš esmės patvirtina, kad jis buvo skirtas tik tvarkybos darbams. Projekte faktiškai nėra suprojektuota vandentiekio ir nuotekų dalis, nėra vidaus patalpų išplanavimo, apšvietimo, interjero sprendinių ir kt. Kadangi ieškovas jo parengto tvarkybos projekto neperdavė atsakovui, atsakovas neturi pagrindo įsitikinti, ar ieškovo į bylą po beveik 1 metų pateiktas projektas atitinka tą, kuriam 2018 m. liepos 7 d. buvo išduotas leidimas atlikti tvarkybos darbus. Tai, kad ieškovas atsakovo prašymu neparengė dvaro paprastojo remonto darbų projekto patvirtina tai, kad toks projektas nebuvo derintas su kompetentingomis institucijomis. Darbus atliekant kitam atsakovo pasamdytam rangovui, jo parengtas vandentiekio ir nuotekynės projektas buvo patalpintas į IS „Infostatyba“ ir tokiam projektui buvo išduotas statybos leidimas. Ieškovas atliko apie 80 proc. užsakytų tvarkybos darbų, dėl to yra nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas nereiškė pretenzijų dėl ieškovo parengto tvarkybos darbų projekto sudėties. Net ir ta darbų dalis, kurią ieškovas atliko, bet neperdavė atsakovui, taip pat neatitiko pastarojo reikalavimų. Ieškovui nuo pat šalių bendradarbiavimo pradžios buvo aiškiai žinoma, kad atsakovui reikalingi tiek tvarkybos darbų, tiek paprastojo remonto darbų projektas. 2018 m. sausio 31 d. el. laišku atsakovas atsiuntė ieškovui sąrašą darbų, kuriuos bus reikalinga atlikti, siekiant kreiptis dėl paramos iš ES fondų gavimo, nurodęs, kad „ten ir remonto darbai“. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino žinojęs, kad atsakovas ketino gauti ES paramos finansavimą projekto įgyvendinimui. Visos ieškovo interpretacijos dėl to, kad finansavimui pagal priemonę užtektų parengti tik tvarkybos darbų projektą, yra atmestinos.

5922.

60Teismas pagrįstai pripažino, kad šalys susitarė dėl visų atsakovo užsakytų projektavimo darbų atlikimo už 7 000 Eur įskaitant PVM kainą. Kadangi tarp šalių rašytinė rangos sutartis sudaryta nebuvo, pareiga įrodyti, kad šalys susitarė būtent dėl ieškovo nurodytos darbų apimties už ieškovo nurodomą kainą, tenka pačiam ieškovui. Byloje nėra nei vieno įrodymo, kuriame būtų užfiksuotas tariamas šalių susitarimas dėl ieškovo nurodomos apimties projektavimo darbų atlikimo už 8 470 Eur kainą. Į bylą yra pateiktas pagal šalių suderintas sąlygas atsakovo surašytas sutarties projektas (juodraštis), kuriame aiškiai įvardinta sutartų darbų kaina - 7 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). 2018 m. liepos 2 d. PVM sąskaitoje faktūroje bendra suma nurodyta 4 840 Eur, kas reiškia, jog ieškovas pats pripažino, kad jo atliktų darbų vertė sudaro 4 840 Eur. Ieškovo atstovas, teikdamas paaiškinimus teismo posėdžio metu pripažino, kad jis pasiūlė 7 000 Eur darbų atlikimo kainą, tačiau, jo supratimu, į šią kainą turėtų būti įskaičiuotas PVM, kadangi gavęs ES finansavimą atsakovas taip pat taptų PVM mokėtoju. Ieškovas, būdamas verslininku, gavęs sutarties projektą, kuris tariamai neatitiko jo valios, jokių pastabų ar prieštaravimų dėl sutarties projekte nurodytos kainos ir darbų apimties nepareiškė. Teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovas praleido šalių sutartą darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo termino skaičiavimo pradžia turėtų būtų siejama su šalių susitarimo dėl darbų apimties ir atlikimo kainos pasiekimu. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu laikėsi pozicijos, kad šalys buvo susitarusios dėl darbų atlikimo per 3 mėnesius, o susitarimas dėl darbų atlikimo tarp jų buvo pasiektas vasario 14 d., šalims susitarus dėl darbų apimties, kainos ir atlikimo terminų. Tai, kad 2018 m. kovo 2 d. ieškovas patikslino darbų sąrašą, šalių susitarimo dėl darbų atlikimo termino esmės nekeičia, kadangi darbų sąrašo tikslinimas yra natūralus su projektavimo darbų atlikimu susijęs procesas, o ieškovas dėl tokių patikslinimų nebuvo pateikęs reikalavimo pratęsti sutartą darbų atlikimo terminą ar bent išreiškęs abejones, kad įvykdys darbus nustatytu terminu.

6123.

62Ieškovui buvo savalaikiai pateikti visi reikalingi išeities duomenys projektavimui, todėl apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės negalėjo lemti darbų atlikimo terminų pailgėjimo. Jeigu sudarius susitarimą dėl projektavimo darbų atlikimo, egzistavo kokios nors kliūtys nedelsiant pradėti ar vykdyti sutartus projektavimo darbus, ar dėl atsakovo nurodymų ar veiksmų pailgėtų darbų atlikimo terminas, ieškovas turėjo pareigą apie tai informuoti atsakovą, prašyti pratęsti šalių sutartus darbų atlikimo terminus ir pan. Didžioji šalių sutartų darbų dalis nebuvo neatlikta (Dvaro parastojo remonto projektas, leidimas atlikti Dvaro paprastojo remonto darbus ir kt.). Ta darbų dalis, kuri atlikta, buvo atlikta ženkliai praleidus terminą. Teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl darbų atlikimo termino praleidimo jų atlikimas atsakovui prarado prasmę. Suėjus šalių sutartam galutiniam darbų atlikimo terminui atsakovui nebuvo perduotas galutinis darbų rezultatas. Ieškovas ne kartą buvo įspėtas apie tai, kad darbų atlikimo terminas atsakovui turi esminę reikšmę, kadangi jo praleidimo atveju atsakovas neteks galimybės pateikti paraišką finansavimo pagal priemonę gavimui. Ieškovas tik 2018 m. birželio 7 d. el. paštu pateikė atsakovui Kultūros paveldo departamento išduotą leidimą atlikti tvarkybos darbus. Tai buvo padaryta praleidus šalių sutartą galutinį darbų atlikimo terminą ir likus 1 dienai iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Tvarkybos darbų projektas, tinkamai patvirtintas paprastojo remonto darbų projektas ir leidimas tokių darbų atlikimui iš viso nebuvo atsakovui pateikti. Atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad, esą, atsakovas neturėjo pakankamai nuosavų lėšų dalyvavimui priemonėje. Jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo finansinę padėtį į bylą nebuvo pateikta. Toks klausimas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme sprendžiamas nebuvo. Atsakovas buvo priverstas užsakyti iš kito projektuoto naujo tvarkybos projekto atlikimą, t. y. analogiškus darbus, kuriuos buvo užsakęs iš ieškovo. Nelogiška apeliaciniame skunde pateikiama versija, neva, naujas projektas buvo parengtas dėl kitos nekilnojamosios kultūros vertybės. Ieškovas bando klaidinti teismą. Šiuo metu dokumentai naujojo leidimo atlikti tvarkybos darbus išdavimui yra pateikti Kultūros paveldo departamentui, leidimas turi būti išduotas 2019 m. rugsėjo 10 d.

6324.

64Teismas, tenkindamas priešieškinio reikalavimą dėl 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, tinkamai aiškino ir taikė sandorio pripažinimą negaliojančiu reglamentuojančias teisės normas. Ieškovas bando nepagrįstai susiaurinti sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindus. Byloje nėra ir negali būti ginčo dėl aplinkybės, kad akto pasirašymo dieną jame nurodyti dokumentai (dvaro projektas ir dvaro nuosavybės dokumentai) atsakovui nebuvo perduoti. Po akto pasirašymo ir tariamo dokumentų perdavimo, ieškovas rašė atsakovui, kad perduos projektą atsakovui patogiu laiku. Dokumentų neperdavimą patvirtina ir tai, kad atsakovas vėliau kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą dėl leidimo susipažinti su projektu. Aktas neatitiko atsakovo valios: atsakovas turėjo pastabų dėl akte nurodytų darbų turinio ir apimties; akte nurodytų darbų rezultatas nebuvo perduotas atsakovui. 1994 m. V. B. vertybių sąvadas nėra laisvai prieinamas internete. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad teismas neturėtų vadovautis liudytojos I. K. paaiškinimais ir turėjo vertinti juos kritiškai. Tai, kad liudytoja yra atsakovo vadovo žmona, nereiškia, kad jos parodymai byloje neturi jokios galios. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad byloje nenustatytas faktas, jog ieškovas atsakovo prašomus išreikalauti dokumentus turi. Tai, kad vertybių sąvadas buvo perduotas ieškovui, patvirtina byloje esantis šalių susirašinėjimas, sąvado ištraukos panaudotos projekte.

65IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

66Apeliacinis skundas netenkinamas.

6725.

68Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

69Dėl naujų įrodymų

7026.

71Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė naujus įrodymus – 2018 m. gegužės 28 d. el. laišką ir prašo šiuos rašytinius įrodymus prijungti prie bylos. Taip pat ieškovas prašo prie bylos prijungti Lietuvos architektų profesinės etikos tarybos sprendimą Nr. 2019/13. Atsakovas su atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo prie bylos prijungti naujus įrodymus – tvarkybos darbų projekto ištraukas. Papildomai yra pateikęs prašymą prie bylos prijungti ištrauką iš atestuotų architektų sąrašo ir 2019-10-04 išduotą leidimą tvarkybos darbų atlikimui. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Šiuo atveju apeliantas į bylą teikiamą 2018 m. gegužės 28 d. el. laišką galėjo į bylą pateikti ją nagrinėjant pirmosios instancijos teismui, apeliantas nenurodo, kodėl būtinybė teikti šiuos duomenis iškilo vėliau, ir kodėl jis jų neteikė pirmos instancijos teismui, o visi kiti šalių teikiami nauji įrodymai yra susiję su kitų, byloje nedalyvaujančių, asmenų rengiamais projektais ir jų atitikimui architektų profesinės etikos reikalavimams, kas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pagrindo priimti tiek ieškovo, tiek atsakovo teikiamus papildomus įrodymus nėra.

72Dėl byloje nustatytų aplinkybių

7327.

74Byloje nustatyta, kad šalys susitarė dėl projektavimo darbų, tačiau rašytinės projektavimo darbų sutarties nesudarė. 2018-01-31 atsakovo atstovas kreipėsi į ieškovą teigdamas, kad projekto rašytoja atsiuntė aprašą, kokių reikia dokumentų, ten yra ir remonto darbai. Tą pačią dieną atsakovo atstovas išsiuntė ieškovui laišką su sąrašu preliminariai atliktinų statybos darbų. Darbų sąrašą atsakovas ieškovui siuntė ir 2018-02-13, papildė 2018-02-14, dar kartą patikslino 2018-03-02, parengė ir atsakovui išsiuntė paslaugų sutarties projektą.

75Dėl apeliacinio skundo argumentų

7628.

77Byloje yra kilęs ginčas dėl šalių sudarytos žodinės projektavimo sutarties. CK 6.700 straipsnyje nurodyta, jog projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Civilinėje teisėje projektavimas reiškia techninį statybos dokumentavimą; statybos rangovas privalo vykdyti statybas pagal statinio projektą. Statybos techninę dokumentaciją galima rengti projektavimo darbų rangos sutarties pagrindu. Jeigu tokia sutartis sudaryta, tai kilę klausimai sprendžiami pagal sutarties nuostatas. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad, sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, negalima ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis). Esant šalių sutartiniams santykiams, turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, tai taikomos įstatymo nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010).

7829.

79Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė darbų kainą, kadangi ji yra 8 470 Eur, tai yra 7 000 Eur plius PVM. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir pažymi, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių apelianto teigiamą, neva šalių sutartą, darbų kainą. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, aplinkybę, jog sutarta kaina buvo 7 0000 Eur įskaitant visus mokesčius patvirtina byloje esantis Paslaugų sutarties projektas. Duomenų, jog apeliantas su tokia kaina būtų nesutikęs ir būtų aiškiai atsakovui nurodęs, jog darbų kaina yra 8 470 Eur, byloje nėra. Ieškovui, kaip tokia veikla besiverčiančiam juridiniam asmeniui, yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, ir jeigu jis nusprendžia su užsakovu nesudaryti rašytinės sutarties, jis turėtų pasirūpinti, jog darbų kaina užsakovui būtų nurodoma aiškiai, ko šiuo atveju padaryta nebuvo. Aplinkybės, jog vėliau, siųsdamas sutarčių projektus ar išrašydamas sąskaitas faktūras, ieškovas atsakovui nurodydavo vis skirtingas kainas, neįrodo šalių sutarimo dėl kainos, kadangi paslaugų kaina turėjo būti sutarta jau sudarant žodinę sutartį 2018 m. vasario mėnesį, o ne birželį, kai tarp šalių jau buvo kilę ginčai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių įrodymų pagrįstai nustatė, jog šalių sutarta kaina buvo 7 000 Eur įskaitant visus mokesčius.

8030.

81Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigdamas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė 3 mėnesių termino skaičiavimo pradžią, kadangi terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018 m. kovo mėnesio 1 ar 2 dienos. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog termino pradžia yra laikytina vasario 14 d. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog terminas skaičiuojamas nuo 2018 m. vasario 14 d., kadangi šią dieną šalys susitarė dėl visų esminių sąlygų. Apeliacinės instancijos teismas su šia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada sutinka, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog informaciją apie reikiamus atlikti darbus atsakovas ieškovui nurodė jau 2018 m. sausio 31 d., tačiau galutinai sukonkretino ir aiškiai išdėstė 2018 m. vasario 13 d. el. laiške, patikslino 2018 m. vasario 14 d. el. laiške, kas reiškia, jog nuo šios dienos ieškovas galėjo pradėti atlikinėti sutartus darbus. Apeliantas teigia, jog terminas turėtų būti skaičiuojamas tik nuo 2018 m. kovo 1 ar 2 dienos, kadangi 2018 m. kovo 2 d. atsakovas tikslino darbų apimtis. Apeliacinės teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovas 2018 m. kovo 2 d. pateikė patikslintą darbų sąrašą nereiškia, jog reikalingų atlikti darbų sąrašas buvo sudarytas iš naujo. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog prie 2018 m. vasario 14 d. el. laiške nustatytų darbų prisidėjo papildomi darbai ir tai nesutrukdė apeliantui vykdyti darbus, kuriuos jis galėjo pradėti vykdyti nuo 2018 m. vasario 14 d. Apeliantas, gavęs atsakovo patikslintą darbų sąrašą ir matydamas, jog darbų apimtys ženkliai pasikeitė ir jis nespės darbų atlikti iki sutarto termino pabaigos, turėjo teisę apie tai informuoti kitą šalį, nustatyti naują, prailgintą terminą, tačiau to nepadarė, kas reiškia, jog su tokiais pakeitimais sutiko ir laikė, jog jie bus atlikti laiku, per šalių nustatytą 3 mėnesių terminą. Apeliantas teigdamas, jog teismas darbų pradžios terminą turėtų skaičiuoti nuo 2018 m. kovo 1 ar 2 d., siųsdamas atsakovui sutarties projektą, jame pats nurodo, jog darbų pradžia yra 2018 m. vasario 20 d., kas reiškia, jog pats apeliantas pripažįsta, jog darbus jis pradėjo vykdyti anksčiau nei kovo mėnesį. Taigi, nustačius, jog ieškovui informacija apie reikiamus atlikti darbus buvo perduota 2018 m. vasario 14 d., laikytina, jog trijų mėnesių terminas, per kurį ieškovas turėjo atlikti visus sutartus darbus buvo iki 2018 m. gegužės 14 d. Byloje nėra duomenų, jog iki šio termino pabaigos ieškovas būtų atlikęs visus darbus ir perdavęs juos užsakovui.

8231.

83Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, jog jis atliko visus sutartus darbus, o teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas atliko tik tvarkybos darbų projektą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tokią išvadą padarė pagrįstai ir ištyręs byloje esančius įrodymus. Nors apeliantas parengtą projektą pavadino tvarkybos darbų – remonto, restauravimo projektu, tačiau iš jo turinio matyti, jog jame nėra atlikti visi darbai, kuriuos užsakė užsakovas, 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. kovo 1 d. siųsdamas reikalingų atlikti darbų sąrašus. Taip pat, nors apeliantas galimai ir atliko dalį užsakovo užsakytų darbų, tačiau šie darbai nebuvo perduoti atsakovui. Pats ieškovas laikosi pozicijos, jog projekto originalo atsakovui neperdavė. Aplinkybę, jog apeliantas parengtu projektu atliko tiek tvarkybos, tiek remonto darbus, paneigia paties apelianto elgesys – 2018 m. birželio 14 d. el. laišku ieškovas atsakovui siuntė sutarčių projektus – vieną sutartį tvarkybos darbams – remonto, restauravimo projekto parengimui, kitą – paprastojo remonto projekto parengimui, kas reiškia, kad pats ieškovas manė, jog turi būti parengti du skirtingi projektai ir šiems darbams atlikti siūlė sudaryti dvejas skirtingas sutartis. Paprastojo remonto projekto sutarties projekte ieškovas nurodė, jog darbų pradžia yra 2018 m. birželio 14 d., kas patvirtina, jog ieškovas šio projekto iki šalių numatyti termino pabaigos (2018 m. gegužės 14 d. ) nebuvo atlikęs. Duomenų, kad toks projektas būtų atliktas ir perduotas atsakovui vėliau, byloje nėra.

8432.

85Apeliantas teigia, jog atsakovas privalo jam apmokėti už atliktus darbus. CK 6.704 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog užsakovas pagal projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos sutartį privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. CK 6.702 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, jog rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus ar tyrinėjimo darbų rezultatus perduoti užsakovui. CK 6.655 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Šiuo atveju byloje nustatyta, jog visų darbų ieškovas per šalių sutartą terminą neatliko, darbai nebuvo atlikti ir vėliau. Aplinkybė, kad apeliantas atliko dalį darbų (tvarkybos projektą), negali būti pagrindu atsakovui apmokėti už atliktus darbus, kadangi ieškovas šio projekto atsakovui neperdavė, o pareiga apmokėti už atliktus darbus kyla nuo jų perdavimo užsakovui. Taip pat byloje nėra duomenų, jog šalys būtų darbų įkainius numačiusios dalimis pagal atskirai rengiamus projektus, darbų kaina buvo numatyta viena už visų darbų atlikimą ir perdavimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovui neatlikus visų šalių sutartų darbų, atsakovui pareiga mokėti už dalinai atliktą darbą, kuris jam nebuvo perduotas, nekilo. Apeliantas teigia, jog šalys nesitarė dėl to, jog ieškovas gaus užmokestį už atliktus darbus, tik jei atsakovas spės pasinaudoti galimybe gauti paramą. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovas nuo pat susirašinėjimo su ieškovu pradžios jį informuodavo apie investicinį projektą, jo terminus, sąlygas, reikalavimus. Atsakovas el. laiškuose akcentuodavo paraiškos padavimo terminus, keldavo susirūpinimą ar ieškovas spės atlikti darbus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, šios aplinkybės rodo, jog šalys darbų atlikimo rezultatą ir jo priėmimą siejo su terminu pateikti paraišką dalyvauti investiciniame projekte, todėl šie apeliacinio skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

8633.

87Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos nepagrįstai pripažino 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą negaliojančiu, kadangi atsakovas nenurodė jokių esminių aplinkybių, dėl kurių galėjo suklysti, byloje nėra duomenų jog atsakovas serga psichikos liga, negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, yra nepatyręs ar naujokas versle. CK 190 straipsnis numato, jog iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. CK 1.91 straipsnis nurodo, jog dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą pripažino negaliojančiu remiantis šiais CK straipsniais, padaręs išvadą, jog atsakovas, pasitikėdamas ieškovu ir jo skatinamas skubėti, buvo suklaidintas ieškovo dėl pasirašomo dokumento. Apelianto argumentai, susiję su psichine liga, veiksmų nesupratimu, nėra susiję su šia byla, kadangi byloje nebuvo įrodinėjama, jog atsakovas yra ribotai veiksnus/neveiksnus ar sandorio sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, jog projektas atsakovui 2018 m. birželio 1 d. perduotas nebuvo, tai patvirtina vėlesni ieškovo el. laiškai atsakovui: 2018 m. birželio 8 d. ieškovas rašė, jog projektą perduos atsakovui patogiu laiku; 2018 m. birželio 11 d. klausė atsakovo, kada jis atvyks pasiimti projekto. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė byloje esančius duomenis, susijusius su projekto perdavimu, pagrįstai nustatė, jog 2018 m. birželio 1 d. projektas atsakovui perduotas nebuvo, jog perdavimo aktą atsakovas pasirašė per skubėjimą, nesusipažinęs su jo turiniu, todėl pagrįstai šį aktą pripažino negaliojančiu.

8834.

89Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jį įpareigojo perduoti atsakovui Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos rūmų bylutės originalą ir 1994 m. V. B. vertybių sąvadą. Pirmosios instancijos teismas tokį sprendimą priėmė remdamasis aplinkybėmis, jog ieškovas pripažino, jog šiuos dokumentus turėjo, juos nuskenavo, grąžinimo atsakovui neprisimena, liudytoja I. K. nurodė šiuos dokumentus mačiusi pas atsakovą. Apeliantas teigia, kad šių dokumentų neturi, juos grąžino atsakovui, o liudytoja yra suinteresuota bylos baigtimi. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog asmuo, apklausiamas kaip liudytojas, gali būti suinteresuotas duoti vienai šaliai palankius parodymus, nėra pagrindas atsisakyti apklausti asmenį kaip liudytoją, jo duotų parodymų nevertinti kaip įrodymų šaltinio – įrodinėjimo priemonės, o joje esančių faktinių duomenų kaip įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2008). Taigi, net ir suinteresuoti asmenys gali būti kviečiami ir apklausiami kaip liudytojai, tačiau jų parodymai turi būti įvertinami pagal visus įrodymams keliamus reikalavimus – ar jie išsamūs ir tikslūs, ar siejasi su byloje nustatinėjamomis aplinkybėmis, ar yra objektyvūs ir patikimi. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą priėmė remdamasis byloje esančių įrodymų visuma, ne tik liudytojos paaiškinimais. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog apeliaciniame skunde apeliantas teigia, jog dokumentus buvo gavęs iš atsakovo ir juos jam grąžino, tačiau pirmosios instancijos teismui teiktame atsiliepime į priešieškinį teigė, jog tokių dokumentų iš ieškovo nėra gavęs. Kadangi ieškovas keičia savo poziciją, dėl dokumentų gavimo/negavimo fakto, tai laikytina jo gynybine pozicija, kuria ieškovas bando išvengti prievolių vykdymo. Kaip paaiškino liudytoja, ieškovas teigė, jog dokumentus atsakovui grąžins tik jam apmokėjus už atliktus darbus. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog yra labiau tikėtina, kad dokumentų originalai iki šiol yra pas ieškovą, jis pripažino, jog dokumentus iš atsakovo gavęs, byloje nėra duomenų, kad dokumentai būtų atsakovui grąžinti, todėl šį priešieškinio reikalavimą pirmosios instancijos teismas tenkino pagrįstai.

9035.

91Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06- 01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

9236.

93Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais dėl ginčo esmės, todėl sprendžia, jog ieškovo apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimą nėra teisinio pagrindo.

94Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

9537.

96Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, yra pagrindas atsakovo VšĮ „Ramūno ateljė“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti, atsakovui iš ieškovo priteisiant 1 738,94 Eur.

97Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

98Ieškovo UAB „Archturis“ apeliacinį skundą atmesti.

99Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

100Priteisti iš ieškovo UAB „Archturis“ atsakovo VšĮ „Ramūno ateljė“ naudai 1 738,94 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 7. Nurodė, kad šalys sudarė susitarimą dėl Šumsko, Laukininkų dvaro sodybos... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriuo prašė... 9. Nurodė, kad atsakovas nusprendė atlikti Šumsko dvaro restauravimo darbus,... 10. 2018 m. birželio pradžioje ieškovas informavo atsakovą, kad tvarkybos... 11. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas prašė atsakovo priešieškinį... 12. Projekte nurodyta, jog darbų kaina yra 7 000 Eur plius PVM. Per visą... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 8.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 19 d. sprendimu:... 16. 8.1.... 17. ieškovo ieškinį atmetė;... 18. 8.2.... 19. bylą dalyje dėl atsakovo priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovą ne... 20. 8.3.... 21. kitoje dalyje priešieškinį tenkino:... 22. 8.3.1.... 23. pripažino negaliojančiu 2018 m. birželio 1 d. atliktų darbų aktą,... 24. 8.3.2.... 25. įpareigojo ieškovą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo... 26. 8.3.3.... 27. priteisė iš ieškovo atsakovui 4 075 Eur bylinėjimosi išlaidų;... 28. 8.3.4.... 29. grąžino atsakovui 9 Eur žyminio mokesčio;... 30. 8.3.5.... 31. priteisė iš ieškovo 3,58 Eur pašto išlaidų valstybei.... 32. 9.... 33. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas atsisakė... 34. 10.... 35. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog atsakovas užsakė, o ieškovas... 36. 11.... 37. Ieškovas, nors remiasi projektavimo užduotimi, kurioje nurodyta 2018 m.... 38. 12.... 39. Atsakovas prašė pripažinti negaliojančiu 2018 m. birželio 1 d. atliktų... 40. 13.... 41. Teismas vertino tai, kad atsakovas neteko galimybės pateikti paraiškos... 42. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 43. 14.... 44. Ieškovas UAB „Archturis“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 45. 15.... 46. Nurodė, kad teismas netinkamai kvalifikavo kilusį ginčą dėl ko netinkamai... 47. 16.... 48. Šalys buvo susitarę darbus atlikti per tris mėnesius nuo darbų pradžios.... 49. 17.... 50. Ieškovo įsipareigojimai baigėsi ties projekto suderinimu su institucijomis,... 51. 18.... 52. Atsakovo ir trečiųjų asmenų sudarytas susitarimas yra dėl visiškai kito... 53. 19.... 54. Dėl teismo sprendimo dalies įpareigoti ieškovą UAB „Archturis" ne vėliau... 55. 20.... 56. Atsakovas VšĮ „Ramūno ateljė“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 57. 21.... 58. Ieškovo parengto projekto turinys iš esmės patvirtina, kad jis buvo skirtas... 59. 22.... 60. Teismas pagrįstai pripažino, kad šalys susitarė dėl visų atsakovo... 61. 23.... 62. Ieškovui buvo savalaikiai pateikti visi reikalingi išeities duomenys... 63. 24.... 64. Teismas, tenkindamas priešieškinio reikalavimą dėl 2018 m. birželio 1 d.... 65. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 66. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 67. 25.... 68. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 69. Dėl naujų įrodymų ... 70. 26.... 71. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė naujus įrodymus – 2018 m.... 72. Dėl byloje nustatytų aplinkybių... 73. 27.... 74. Byloje nustatyta, kad šalys susitarė dėl projektavimo darbų, tačiau... 75. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 76. 28.... 77. Byloje yra kilęs ginčas dėl šalių sudarytos žodinės projektavimo... 78. 29.... 79. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė darbų... 80. 30.... 81. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigdamas, jog... 82. 31.... 83. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, jog jis... 84. 32.... 85. Apeliantas teigia, jog atsakovas privalo jam apmokėti už atliktus darbus. CK... 86. 33.... 87. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos nepagrįstai pripažino 2018 m.... 88. 34.... 89. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jį... 90. 35.... 91. Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos... 92. 36.... 93. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 94. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės... 95. 37.... 96. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, yra... 97. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 98. Ieškovo UAB „Archturis“ apeliacinį skundą atmesti.... 99. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimą palikti... 100. Priteisti iš ieškovo UAB „Archturis“ atsakovo VšĮ „Ramūno ateljė“...