Byla B2-2865-658/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „IM Baltic“ administratoriaus įgalioto asmens prašymo dėl Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo kreditorinio reikalavimo patikslinimo uždarosios akcinės bendrovės „IM Baltic“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „IM Baltic“ administratoriaus įgaliotam asmeniui Irenai Stankevičienei, kreditoriaus Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo atstovei advokatei Emilijai Gorskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „IM Baltic“ administratoriaus įgalioto asmens prašymo dėl Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo kreditorinio reikalavimo patikslinimo uždarosios akcinės bendrovės „IM Baltic“ bankroto byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi UAB „IM Baltic“ iškelta bankroto byla, 2013 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtintas Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo 208 108,94 Lt finansinis reikalavimas (b.l. 10).

3BUAB „IM Baltic“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą patvirtinti patikslintą Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo 203 342,42 Lt finansinį reikalavimą, susidedantį iš: 198 800,94 Lt skolos, 3864 Lt delspinigių, 541,48 Lt palūkanų ir 136 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Delspinigiai yra paskaičiuoti nuo 2012 metų gegužės mėnesio iki 2012 gruodžio 31 d., todėl delspinigiai mažintini 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėn. paskaičiuota 2748 Lt suma. Kadangi iki 2012-10-30 kreditoriui nebuvo grąžinta 18 000 Lt skolos dalis, kreditoriui priklauso 541,48 Lt palūkanų. Dėl to palūkanų suma mažintina 418,52 Lt suma. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo sutinka tik su 136 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. žyminio mokesčio suma. Teigia, jog bylinėjimosi išlaidos turėjo būti paskirstytos pasirašant taikos sutartį, o iš kreditoriaus pateiktų kvitų neįmanoma nustatyti už kokias teisines paslaugas ir kokioje byloje kreditorius atsiskaitė (b.l. 13-14). Teismo posėdžio metu administratoriaus įgaliotas asmuo savo reikalavimus dėl kreditorinio reikalavimo mažinimo palaikė. Papildomai nurodė, kad 300 Lt už advokato pagalbą buvo sumokėti jau po bankroto bylos iškėlimo, dėl šios dalies finansinio reikalavimo pagrįstumo paliko spręsti teismo nuožiūra.

4Atsiliepimu į administratoriaus įgalioto asmens prašymą kreditorius Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvas nurodo, kad iš dalies sutinka su bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymu. Nesutinka dėl bylinėjimosi išlaidų sumažinimo nuo 1736 Lt iki 136 Lt. 1736 Lt buvo sumokėti iki bankroto bylos iškėlimo, be to Kauno rajono apylinkės teismo 2012-02-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-900-800/2012 dėl taikos sutarties patvirtinimo 7-ajame punkte nurodyta, jog skolininkas apmoka visas skolos išieškojimo išlaidas. Todėl turi būti patvirtintas 204 942,42 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas. Teismo posėdžio metu kreditoriaus atstovė pareiškė, kad iš dalies sutinka su mažinimu, o dėl bylinėjimosi išlaidų palieka spręsti teismo nuožiūra.

5Bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas tenkintinas iš dalies

6Nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis tarp Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo, UAB ,,IM Baltic“ ir J. P. (b.l. 20-21). Taikos sutarties 4 punktu šalys susitarė, kad skolininkė - UAB „IM Baltic“ už negrąžintą pagal 2008-04-17 kredito sutartį skolos dalį moka LR CK 6.210 str. 2 d. nustatytas palūkanas nuo negrąžintos sumos kiekvienų metų pabaigoje. Vadovaujantis taikos sutarties 5 punktu – skolininkui neatsiskaičius taikos sutartyje nustatytu grafiku, jis moka delspinigius 0,2 procento už kiekvieną pradelstą dieną nuo pagal grafiką negrąžintos sumos.

7Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi UAB „IM Baltic“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 12 d. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju delspinigiai buvo paskaičiuoti ir už 2012 metų lapkričio ir gruodžio mėnesius (b.l. 22-23), t.y. ir už laikotarpį po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, kreditorius sutinka su minėtu kreditorinio reikalavimo mažinimu delspinigių dalyje, todėl kreditorinis reikalavimas mažintinas už lapkričio ir gruodžio mėnesius priskaičiuota delspinigių suma – 2748 Lt. Tarp šalių nėra ginčo, jog UAB „IM Baltic“ skola siekia 198 800,94 Lt. Vadovaujantis šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties 4 punktu bei ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu kreditorius turi teisę reikalauti 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos negrąžintos skolos sumos už laikotarpį iki 2012 m. lapkričio 12 d. Tačiau, kreditoriui sutinkant su administratoriaus įgalioto asmens prašoma patvirtinti palūkanų suma, teismas neturi pagrindo nemažinti kreditoriui priklausančių palūkanų sumos iki 541,48 Lt (ĮBĮ 26 str. 2 d.).

8Tarp administratoriaus įgalioto asmens ir kreditoriaus iš esmės yra kilęs ginčas dėl 1600 Lt kreditorinio reikalavimo dalies, kurią sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Posėdžio metu kreditoriaus atstovė teigė, kad šios išlaidos buvo patirtos nagrinėjant civilinę bylą, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis. Teismas, siekdamas visapusiškai išsiaiškinti visas aplinkybes iš Kauno apylinkės teismo išreikalavo apžiūrai pateikti ne tik civilinę bylą, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, tačiau ir hipotekos skyriuje esančias bylas, kuriose buvo sprendžiama dėl priverstinio skolos išieškojimo. Ištyrus šias bylas nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-9818-285/2011 yra pateiktas kvitas, patvirtinantis 136 Lt dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 6) paduodant pareiškimą dėl priverstinio skolos iš įkeisto turto išieškojimo bei kvitas, patvirtinantis 50 Lt sumokėjimą antstolei už dokumentų įteikimą (b.l. 83). Kvitų, patvirtinančių apmokėjimą už advokato suteiktas paslaugas, Kauno miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-9818-285/2011 ir Nr. 2-4007-285/2012 nėra. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi prašymas priteisti išlaidas už advokato pagalbą dalyvaujant nagrinėjant bylą, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai turi būti pateikiami iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Taigi, išlaidos, patirtos apmokant advokato suteiktas paslaugas, negali būti savarankišku materialiniu teisiniu reikalavimu, o prašymas dėl šių išlaidų priteisimo yra procesinis reikalavimas ir yra sprendžiamas toje byloje, kurioje buvo patirtos minėtos išlaidos. Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvui Kauno miesto apylinkės bylose nepateikus šiose bylose patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti patvirtinančių dokumentų nėra teisinio pagrindo patvirtinti šias išlaidas UAB ,,IM Baltic“ bankroto byloje kaip Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo kreditorinio reikalavimo dalį. Kauno rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-900-800/2011, kurioje Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis tarp Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo, UAB ,,IM Baltic“ ir J. P., yra pateiktas 2012-12-10 pinigų priėmimo kvitas Nr. 557648 300 Lt sumai (civilinės bylos Nr. 2-900-800/2011, b.l. 27). Teismo posėdžio metu kreditoriaus atstovė paaiškino, jog ši suma buvo sumokėta už prašymo išduoti vykdomąjį raštą parengimą. Kaip jau buvo minėta, nutartis, kuria UAB „IM Baltic“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 12 d. Finansinių reikalavimų, tame tarpe ir reikalavimų pavirtintų įsiteisėjusiais teismų sprendimais, tenkinimo eilė ir tvarka imperatyviai įtvirtinta ĮBĮ 35 straipsnyje ir ši tvarka negali būti keičiama nei šalių susitarimu nei teismo sprendimu. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą negali būti vykdomi jokie priverstinio išieškojimo veiksmai (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.,), o ĮBĮ nustatyta tvarka bankrutuojančios įmonės turtu disponuoja administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p.). Prašymas išduoti vykdomąjį rašą (civilinės bylos Nr. 2-900-800/2011, b.l. 15) buvo pateiktas bei 2012-12-21 teismo posėdis, kuriame buvo sprendžiamas vykdomojo rašto išdavimo klausimas, vyko jau po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, todėl vykdomojo rašto išdavimas nebuvo galimas ir atitinkamai nėra galimas 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti rengiant prašymą išduoti vykdomąjį raštą priteisimas. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo kreditorinio reikalavimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų yra pagrįsta tik dalyje dėl sumokėto 136 Lt žyminio mokesčio ir 50 Lt sumokėtų antstolei už dokumentų įteikimą.

9Esant nustatytoms aplinkybėms bei vadovaujantis išdėstytais motyvais UAB „IM Baltic“ administratoriaus įgalioto asmens prašymas patvirtinti patikslintą Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo 203 342,42 Lt finansinį reikalavimą tenkintinas iš dalies ir tvirtintinas patikslintas Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo 203 392,42 Lt finansinis reikalavimas, susidedantis iš: 198 800,94 Lt skolos, 3864 Lt delspinigių, 541,48 Lt palūkanų ir 186 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

11patvirtinti patikslintą Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo 203 392,42 Lt finansinį reikalavimą.

12Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai