Byla 2-1594-570/2011

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Ilonai Žilinskienei,

3dalyvaujant ieškovei D. S.,

4institucijos teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Vilijai Šukienei,

5atsakovui P. V. nedalyvaujant,

6žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovui P. V., institucijai teikiančiai išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir

Nustatė

7Ieškovė prašo pakeisti 2004 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo P. V. nepilnametei dukrai A. V., gim. ( - ) priteisto išlaikymo dydį, jį padidinant iki 600 Lt per mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki kol dukra sulauks pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant D. S., a.k( - ) uzufruktą į priteistas lėšas. Nurodė, jog 2004 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. N2-2892-07-03 iš atsakovo buvo priteistas materialinis išlaikymas dukrai A. V., gim. ( - ) po 125 Lt kas mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki dukros pilnametystės. Toks išlaikymo dydis šiai dienai neatitinka nepilnametės dukros poreikių, nes išlaikymo priteisimo metu dukrai buvo 1 metai, o šiai dienai jau yra beveik aštuonerių metų, ji lanko mokyklą, be to turi specialių poreikių - rimtų sveikatos sutrikimų (nuo 4 m. amžiaus serga šlapimo nelaikymu, kitomis ligomis, jai reikalingi vitaminai, papildai, įklotai ir sauskelnės, būtina speciali priežiūra), todėl teismo nustatytas išlaikymo dydis yra keistinas. Pagal ieškovės paskaičiavimus, pilnaverčiam dukros išlaikymui reikalinga per mėnesį 1276 Lt. Ji dirba padavėja UAB „Taifun Fu“ už minimalią algą nuo 600 iki 800 Lt per mėnesį, todėl jį visą ir skiria dukros išlaikymui. Be to, pagal išgales padeda jos tėvai, pas kuriuos dviejų kambarių bute ji su dukra gyvena. Tačiau pastaruoju metu neišgali nupirkti dukrai reikiamų papildų, todėl sveiktos būklė pablogėjo.

8Atsakovas su dukra nebendrauja, nesidomi jos gyvenimu, sveikatos būkle, išlaikymą teikė nereguliariai po 125 - 150 Lt per mėnesį, o už balandžio mėnesį dar išlaikymo negavusi.

9Tačiau jis yra sveikas ir darbingas, jos turimomis žiniomis dirbo užsienyje, šiuo metu dirba UAB „Datas“, gauna geras pajamas, daugiau nepilnamečių vaikų neturi, todėl gali teikti vaikui didesnį išlaikymą. Ji daugiau išlaikytinių taip pat neturi.

10Atsakovas, būdamas informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl ieškovės ir institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovo sutikimu byla nagrinėjama iš esmės be atsakovo dalyvavimo (CPK 246 str.2 d.) Savo pareiškime P. V. nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies (b.l.44). Sutinka, kad būtų pakeistas priteisto materialinio išlaikymo dydis, tačiau jis pajėgus teikti tik po 150-180 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Jis yra dirbantis, tačiau kartu su sutuoktine L. V. turi kreditą „Swedbank“ AB, AB SEB banke, įsiskolinimą už buto patarnavimus, žmona bedarbė, įsiregistravusi darbo biržoje.

11Institucija, teikianti išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius davė išvadą, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas (b.l.12) Atstovė V.Šukienė nurodė, kad patekinus ieškovės ieškinyje reiškiamus reikalavimus būtų užtikrinta nepilnametės A. V. į tinkamą materialinį išlaikymą. Jiems yra žinoma, kad ieškovės ir atsakovo dukra turi specialių poreikių, gyvena su motina pas senelius dviejų kambarių bute, jai sudarytos tinkamos sąlygos gyvenimui, tačiau dėl amžiaus, sveikatos būklės jai reikalingas žymiai didesnis materialinis išlaikymas.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Įstatymas numato, kad teismui priėmus sprendimą ar įsakymą dėl išlaikymo priteisimo, kai iš esmės pasikeičia tėvų turtinė padėtis ar vaiko poreikiai, teismas gali pagal vaiko, tėvo (motinos) ieškinį sumažinti arba padidinti išlaikymo dydį (CK 3.201 straipsnio 1 dalis).

14Aiškinant ir taikant šias nuostatas, teismas turi nustatyti konkretaus vaiko poreikius, abiejų vaiko tėvų turtinę padėtį.

15Ieškovės D. S., institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus išvada, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2004 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo P. V. nepilnametės dukros A. V., gim. ( - ) išlaikymui priteista po 125 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės (b.l.4).

16Ieškovė prašo pakeisti vaikui priteisto išlaikymo dydį, nes padidėjo dukros poreikiai, o tokio iš tėvo gaunamo išlaikymo akivaizdžiai nepakanka. Nurodo, kad A. išlaikymui per mėnesį iš viso reikia apie 1276 Lt ir pateikė teismui būtinų išlaidų skaičiuotę (b.l. 2-4). Ieškovė prašanti priteisti iš atsakovo 600 Lt dydžio išlaikymą, o kitą dalį t.y. apie 676 Lt skirianti ji. Tai praktiškai yra visas jos gaunamas atlyginimas (b.l. 11). Teismas, išanalizavęs A. poreikius, nustatė, kad mergaitė dėl sveikatos būklės turi specialių poreikių (b.l.9,10), lanko mokyklą, todėl visos ieškovės nurodytos išlaidos yra būtinos ir priskirtinos dukrai. D. S. paaiškino, kad dukrai reikalingus įklotus ir sauskelnes ji perka Lenkijoje, nes ten jos kainuoja pigiau, tačiau tenka pirkti ir Lietuvoje, kas per mėnesį kainuoja apie 200 Lt (b.l. 37, 38). Be to, ieškovė gyvena pas savo tėvus, t.y. neturi nuosavo būsto, todėl išlaidos 100 Lt per mėnesį buto komunaliniams patarnavimams yra sumažinta suma, kuri būtų žymiai didesnė, jeigu tektų gyventi nuomojamame ar už paskolą įsigytame būste. Be to, mergaitė dėl motinos labai ribotų finansinių galimybių negali lankyti jokių būrelių, užsiėmimų, papildomų pamokų, kas taip pat neįskaičiuota į teiktino išlaikymo dydį. Tokiu būdu, atsižvelgdama į dukros amžių, sveikatos būklę, pomėgius ieškovė įrodė būtinumą išleisti per mėnesį 1276 Lt dukros A. poreikiams patenkinti.

17Nepilnametės motina D. S. dirba padavėja UAB „Taifun Fu“ už minimalią algą nuo 600 iki 800 Lt per mėnesį (b.l. 11). Asmeninės nuosavybės teise jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi (b.l.12,13), todėl gauti papildomų pajamų pragyvenimui bei dukros išlaikymui jokių galimybių taip pat neturi.

18Sprendžiant dėl atsakovo turtinės padėties ir galimybių teikti vaikui materialinį išlaikymą nustatyta, kad P. V. dirba UAB „Datas“ vairuotoju ekspeditoriumi ir gauna 2317 Lt darbo užmokestį, iš kurių 206,77 Lt sumoka AB SEB bankui už turimą paskolą (b.l. 5). Be to, matyti, kad su bendraskole D. M. jis turi 42036,73 Lt vartojimo paskolą „Swedbank“ AB (b.l.51), kita pateikta paskolos sutartis yra sudaryta L. K. vardu (b.l.56,57), tačiau duomenų, kad būtent jis turi vykdyti kitų asmenų ir nežinia kokiems poreikiams tenkinti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, byloje nėra. Todėl akivaizdu, kad visos paskolos yra gautos ir panaudotos ne dukros poreikiams tenkinti, todėl su teikiamu išlaikymu jos negali būti siejamos.

19Pats atsakovas prisiimdamas prievoles bankams turėjo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes, tenka patiems tėvams.

20LR teismų praktikoje formuojama nuostata, kad sprendžiant nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė nagrinėjamos bylos kontekste yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. K. su T. K., bylos Nr. 3K-3-286/2004; kategorija 72.2; 84).

21Atsakovas D. S. teigimu, daugiau nepilnamečių vaikų neturi, turi paklausią tolimųjų reisų vairuotojo specialybę, yra sveikas, darbingas, todėl turi ieškoti visų įmanomų būdų ir galimybių kaip teikti tinkamą išlaikymą savo dukrai, o ne bandyti šią pareigą perkelti vienai ieškovei.

22Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų aplinkybių visetą, atsakovo žymiai geresnę turtinę padėtį, vadovaujantis proporcingumo ir protingumo kriterijais, siekiant užtikrinti protingą šalių interesų pusiausvyrą, teismas mano, kad atsakovas gali teikti išlaikymą dukrai po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, o kitą dalį turi skirti vaiko motina (CK 3.196 str. 1 d. 1 p.). Todėl ieškinys tenkintinas ir priteisto išlaikymo dydis keistinas nuo pareiškimo padavimo dienos, t.y. 2011-03-23 iki dukros A. V. pilnametystės.

23Šalims išaiškintina, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jei po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis (CK 3.201 str.). Šis teismo sprendimas neužkerta pakartotinai kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, pasikeitus šalių turtinei padėčiai.

24Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo P. V. valstybei priteistina 171 Lt žyminio mokesčio (3 proc. nuo sumos, kuria padidinamos išmokos, bet ne daugiau kaip už vienerius metus) bei 7, 20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 85 str. 1 d. 6 p., 88 str. 1 d.3, 6 p., 93, 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Pakeisti 2004 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-2892-07-03 priteistą išlaikymo dydį, priteisiant iš atsakovo P. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) nepilnametei dukrai A. V., gim. ( - ), gyv. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis po 600 Lt (šešis šimtus litų) kas mėnesį nuo pareiškimo padavimo dienos, t.y. 2011-03-23 iki vaiko pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28Išlaikymą uzufrukto teise skirti tvarkyti įstatyminę nepilnametės A. V., gim. ( - ) atstovę D. S. a.k. ( - ) išimtinai vaiko poreikiams tenkinti.

29Priteisti valstybei iš atsakovo P. V. 171 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, 7,20 Lt (septynis litus, 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Ilonai Žilinskienei,... 3. dalyvaujant ieškovei D. S.,... 4. institucijos teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 5. atsakovui P. V. nedalyvaujant,... 6. žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę... 7. Ieškovė prašo pakeisti 2004 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės rajono... 8. Atsakovas su dukra nebendrauja, nesidomi jos gyvenimu, sveikatos būkle,... 9. Tačiau jis yra sveikas ir darbingas, jos turimomis žiniomis dirbo užsienyje,... 10. Atsakovas, būdamas informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į... 11. Institucija, teikianti išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Įstatymas numato, kad teismui priėmus sprendimą ar įsakymą dėl išlaikymo... 14. Aiškinant ir taikant šias nuostatas, teismas turi nustatyti konkretaus vaiko... 15. Ieškovės D. S., institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės... 16. Ieškovė prašo pakeisti vaikui priteisto išlaikymo dydį, nes padidėjo... 17. Nepilnametės motina D. S. dirba padavėja UAB „Taifun Fu“ už minimalią... 18. Sprendžiant dėl atsakovo turtinės padėties ir galimybių teikti vaikui... 19. Pats atsakovas prisiimdamas prievoles bankams turėjo iš anksto įvertinti... 20. LR teismų praktikoje formuojama nuostata, kad sprendžiant nepilnamečių... 21. Atsakovas D. S. teigimu, daugiau nepilnamečių vaikų neturi, turi paklausią... 22. Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų aplinkybių visetą, atsakovo... 23. Šalims išaiškintina, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos)... 24. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo P. V. valstybei... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., teismas... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Pakeisti 2004 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo... 28. Išlaikymą uzufrukto teise skirti tvarkyti įstatyminę nepilnametės A. V.,... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo P. V. 171 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt... 30. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...