Byla e2-32597-861/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „Wavin Baltic“ ir UAB „Nektonas‘ ir Ko prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Šalys LR CPK XXXIX skyriaus tvarka kreipėsi į teismą, prašydamos patvirtinti 2015-06-15 sudarytą taikos sutartį, pateiktą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Pareiškėjai nurodo, kad pareiškėjai taikos sutartimi siekia užkirsti kelią ateityje kilti ginčui dėl UAB „Nektonas“ ir Ko įsiskolinimo UAB „Wavin Baltic“ pagal 2009-07-14 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 09LT008.1. Taikos sutartyje šalys nurodo, jog joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo pasekmės.

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 582 str. 1 d., prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

6Pareiškėjai sudarė taikos sutartį dėl įsiskolinimo apmokėjimo terminų ir tvarkos, siekdami užkirsti kelią teisminiam ginčui.

7CK 6.983 str. suteikia galimybę šalims taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str. 1 d.).

8Iš teismui pateiktų duomenų nėra pagrindo spręsti, kad pateikta 2015-06-15 taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, taip pat nenustatyta kitų sandorių negaliojimo pagrindų ar kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Taikos sutartimi siekiama išvengti ateityje tarp pareiškėjų galinčio kilti teisminio ginčo, taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme procesinės pasekmės pareiškėjams žinomos ir suprantamos (CK 6.985 str., CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str., 584 str.), todėl taikos sutartis tvirtintina.

9Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str. 2 d., CPK 584 str. 1 d. 4 p., 646 str. 3 d.).

10Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartimi tvirtinamos taikos sutarties tekstas iš dalies paredaguotas valstybinės lietuvių kalbos požiūriu, tačiau toks redagavimas, teismo vertinimu, nekeičia šalių pateiktos sutarties pirminio teksto turinio ir (arba) prasmės teisės požiūriu (CPK 11 str. 1 d., 115 str. 4 d.). Be to, į šios nutarties rezoliucinę dalį perkeliamos tik tos sutarties sąlygos, kuriomis išsprendžiamas šalių teisinis ginčas, o visas taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos (CPK 140 straipsnio 3 dalis).

11Vadovaudamasis CPK 290-292 str. ir 579-582 str., teismas

Nutarė

12Patvirtinti teismui pateiktą pareiškėjų UAB „Wavin Baltic“, į.k. 201734350, ir UAB „Nekonas“ ir Ko, į.k. 135234423, taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

13„1. UAB „Nektonas“ ir Ko pripažįsta 129 834,31 EUR skolą UAB ,,Wavin Baltic“ ir įsipareigoja sumokėti skolos sumą į UAB „Wavin Baltic“ sąskaitą LT647400035708223810, esančią Danske bank A/S, ne vėliau kaip šiais terminais:

141.1.

15iki 2015-07-30 ne mažiau kaip 20 000,00 EUR;

161.2.

17iki 2015-08-30 ne mažiau kaip 20 000,00 EUR;

181.3.

19iki 2015-09-30 ne mažiau kaip 30 000,00 EUR;

201.4.

21iki 2015-10-30 ne mažiau kaip 30 000,00 EUR;

221.5.

23iki 2015-12-30 ne mažiau kaip 29 834,31 EUR:

242. Šalys sutaria, kad, tuo atveju, jeigu UAB „Nektonas“ ir Ko praleis aukščiau nurodytą skolos dalies sumokėjimo terminą, arba nurodytu terminu sumokės ne visą sumokėti priklausančią skolos įmokos sumą, UAB „UAB „Nektonas“ ir Ko, pagal UAB „Wavin Baltic“ pareikalavimą. įsipareigoja mokėti 0,2 % dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną. Tuo atveju, jeigu mokėjimas yra atliekamas laiku, tačiau sumokama ne visa reikalinga mokėti suma, aukščiau nurodyti delspinigiai yra skaičiuojami nuo sumokėtos sumos ir turėtos sumokėti įmokos sumos skirtumo, nustatant, jog delspinigiai skaičiuojami nuo atitinkamos įmokos sumos mokėjimo termino pabaigos pagal aukščiau nurodytą mokėjimo grafiką.

253. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės numatytos šiuose Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniuose:

263.1. CK 6.985 straipsnio nuostatos, jog teismo patvirtina taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas;

273.2. CPK 582 straipsnio 6 dalies nuostatos, kad taikos sutartį teismas patvirtina priimdamas nutartį, kuri apeliacine tvarka neskundžiamą ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos;

283.3. CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

294. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu UAB „Nektonas“ ir Ko praleis 1.1-1.5 punktuose nurodytą skolos dalies sumokėjimo terminą, arba nurodytu terminu sumokės ne visą mokėti priklausančią sumą, UAB „Wavin Baltic“ įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto gavimo visai skolos sumai, minusavus sumas, kurios buvo sumokėtos pagal taikos sutartį.

305. Šalys susitaria, kad UAB „Nektonas“ ir Ko turi teisę aukščiau nurodytą skolą ar jos dalį grąžinti anksčiau, nei nurodyta išdėstytame skolos mokėjimo grafike.“

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio... 2. Šalys LR CPK XXXIX skyriaus tvarka kreipėsi į teismą, prašydamos... 3. Pareiškėjai nurodo, kad pareiškėjai taikos sutartimi siekia užkirsti... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Vadovaujantis CPK 582 str. 1 d., prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso... 6. Pareiškėjai sudarė taikos sutartį dėl įsiskolinimo apmokėjimo terminų... 7. CK 6.983 str. suteikia galimybę šalims taikos sutartimi tarpusavio... 8. Iš teismui pateiktų duomenų nėra pagrindo spręsti, kad pateikta 2015-06-15... 9. Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai... 10. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartimi tvirtinamos taikos sutarties... 11. Vadovaudamasis CPK 290-292 str. ir 579-582 str., teismas... 12. Patvirtinti teismui pateiktą pareiškėjų UAB „Wavin Baltic“, į.k.... 13. „1. UAB „Nektonas“ ir Ko pripažįsta 129 834,31 EUR skolą UAB ,,Wavin... 14. 1.1.... 15. iki 2015-07-30 ne mažiau kaip 20 000,00 EUR;... 16. 1.2.... 17. iki 2015-08-30 ne mažiau kaip 20 000,00 EUR;... 18. 1.3.... 19. iki 2015-09-30 ne mažiau kaip 30 000,00 EUR;... 20. 1.4.... 21. iki 2015-10-30 ne mažiau kaip 30 000,00 EUR;... 22. 1.5.... 23. iki 2015-12-30 ne mažiau kaip 29 834,31 EUR:... 24. 2. Šalys sutaria, kad, tuo atveju, jeigu UAB „Nektonas“ ir Ko praleis... 25. 3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 26. 3.1. CK 6.985 straipsnio nuostatos, jog teismo patvirtina taikos sutartis jos... 27. 3.2. CPK 582 straipsnio 6 dalies nuostatos, kad taikos sutartį teismas... 28. 3.3. CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad vėl kreiptis į teismą dėl... 29. 4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu UAB „Nektonas“ ir Ko praleis... 30. 5. Šalys susitaria, kad UAB „Nektonas“ ir Ko turi teisę aukščiau... 31. Nutartis neskundžiama....