Byla 2-21359-191/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Automatikos sistemų inžinerija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 13 917,36 Eur skolos už atliktus darbus pagal 2017 m. vasario 2 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. ASE/02.2017, 289,12 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 263,00 Eur žyminio mokesčio ir 2000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

5Nurodė, kad ieškovė su atsakove 2017 m. vasario 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. ASE/02.2017, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei SIL verifikacijos ataskaitos ir SRS Apvandeninto mazuto talpyklų statybos projekto įvertinimo, tikrinimo, taisymo paslaugą ir priduoti visą dokumentaciją AB „Klaipėdos nafta“, o atsakovė įsipareigojo už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje numatyta tvarka. Šalys pasirašė paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, atsakovei 13 917,36 Eur sumai buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra Nr. SWF17-0012. Atsakovė nustatytais terminais neatsiskaitė ir liko skolinga 13 917,36 Eur. Atsakovei buvo siųstos pretenzijos, atsakovė žadėjo sumokėti iki 2017 m. birželio 30 d., tačiau sutartinio įsipareigojimo nevykdė. Vadovaudamasi sutarties 1.8 ir 9.1 punktais ieškovė paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius už 104 dienas - 289,12 Eur. Atsakovė liko skolinga ieškovei 14 206,48 Eur. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovė, reikšdama ieškinį sumokėjo 213,00 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir 50,00 Eur žyminė mokestį už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei 2 000,00 Eur už advokato pagalbą.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė atsakovei 2017 m. vasario 2 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. ASE/02.2017 pagrindu suteikė paslaugas, kurių tinkamas ir savalaikis atlikimas buvo patvirtintas šalių pasirašytu paslaugų perdavimo - priėmimo aktu. Ieškovė atsakovei 2017 m. vasario 28 d. 13 917,36 Eur sumai išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Nr. SWF17-0012, kurioje yra atsakovės atstovo parašas, patvirtinantis, jog šią sąskaitą - faktūrą atsakovė gavo. Atsakovė neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 13 917,36 Eur. Atsakovei nevykdant piniginės prievolės ieškovė, remdamasi 2017 m. vasario 2 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. ASE/02.2017 1.8 ir 9.1 punktais ieškovė paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius už 104 dienas - 289,12 Eur. Atsakovei buvo siųsta 2017 m. balandžio 3 d. pretenzija, 2017 m. balandžio 27 d. raginimas dėl įsiskolinimo, šalims susirašinėjant elektroniniu paštu atsakovė žadėjo atsiskaityti iki 2017 m. birželio 30 d., t. y. skolą pripažino.

9Atsakovė nevykdo prievolinių įsipareigojimų, iš jos priteistina 13 917,36 Eur skolos ir 289,12 Eur delspinigių ieškovei, iš viso 14 206,48 Eur.

10Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (Civilinio kodekso (toliau -CK) 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str. , 6.205 str.).

11Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str.).

13Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 14 206,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017-07-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovės ieškovei priteistinas sumokėtas žyminis mokestis - 263,00 Eur (t. y. 213,00 Eur už ieškinio reikalavimus ir 50,00 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 5 d., 88 str., 93 str.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

17Iš civilinėje byloje esančios teisinių paslaugų sutarties matyti, jog ieškovė pavedė advokatui paruošti ieškinį ir atstovauti pirmos instancijos teisme, sutartas užmokestis 2000,00 Eur. Iš pateiktoje 2017 m. liepos 11 d. pažymoje esančios bylinėjimosi išlaidų detalizacijos matyti, kad sutartą 2000,00 Eur užmokestį sudaro: susipažinimas su kliento pateikta medžiaga, kliento konsultacijos, ieškinio parengimas, dubliko, tripliko paruošimas, pasirengimas teismo posėdžiams, atstovavimas teisme. Sumos už atskirus veiksmus nedetalizuotos. Iš pateiktos sąskaitų ataskaitos matyti, jog 2017 m. birželio 27 d. ieškovė advokatui pervedė 2000,00 Eur.

18Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o spręsdamas dėl išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014). Nustačius visų kriterijų (teisinių paslaugų kompleksiškumo, specialiųjų žinių reikalingumo, ankstesnio (pakartotinio) dalyvavimo toje byloje, teisinių paslaugų teikimo pastovumo ir pobūdžio, sprendžiamų teisinių klausimų naujumo ir kitų svarbių aplinkybių) buvimą, advokato teisinės pagalbos išlaidos galėtų siekti maksimalų nustatytą Rekomendacijose dydį, ar net jį viršyti (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 liepos 28 d. sprendimas byloje C-57/15).

19Rekomendacijų 7 punkte numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 8.2 punkte numatyta, kad maksimalaus rekomenduojamo dydžio už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį koeficientas - 2,5. 2017 m. I ketvirčio šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) - 817,60 Eur. Maksimalus dydis už ieškinio parengimą - 2044,00 Eur.

20Nustatyta, kad ieškovės atstovas (advokatas) byloje atliko šiuos procesinius veiksmus: susipažino su kliento pateikta medžiaga, konsultavo klientą ir parengė ieškinį, o bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka, pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdas netaikomas, taip pat šioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje nereikalingas pasirengimas teismo posėdžiams, atstovavimas teisme.

21Nors advokato teisinės pagalbos išlaidos neviršija Rekomendacijose nurodyto jų dydžio, teismas, įvertinęs tai, kad byla nėra sudėtinga įrodymų vertinimo prasme, nedidelės apimties, nereikalaujanti ypatingų specialių žinių, keliami teisiniai klausimai nėra nauji, todėl paruošti procesinį dokumentą nereikėjo ilgo pasiruošimo, daro išvadą, jog egzistuoja teisinis pagrindas sumažinti ieškovės turėtų išlaidų dydį. Taikant CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytas taisykles spręstina, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 1000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Laikytina, kad ši suma yra pagrįsta ir realiai atitinka ieškovės už jai suteiktas atstovavimo paslaugas patirtas išlaidas.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200, 6.205 str., 6.210 str., 6.256 str., 6.258 str., CPK 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti.

24Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 133276384, buveinės adresas Kaunas, Elektrėnų g. 7, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Automatikos sistemų inžinerija“, juridinio asmens kodas 303094851, buveinės adresas ( - ), naudai 13 917,36 Eur (trylika tūkstančių devynis šimtus septyniolika eurų 33 ct) skolos, 289,12 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 12 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 14 206,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017-07-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 263,00 Eur (du šimtus šešiasdešimt tris eurus 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio ir 1000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

25Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

26Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas;

27Informuoti atsakovę: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkė pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

28Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

29Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 13 917,36... 5. Nurodė, kad ieškovė su atsakove 2017 m. vasario 2 d. sudarė paslaugų... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė atsakovei... 9. Atsakovė nevykdo prievolinių įsipareigojimų, iš jos priteistina 13 917,36... 10. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (Civilinio... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 13. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos... 14. Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovės ieškovei priteistinas sumokėtas... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 17. Iš civilinėje byloje esančios teisinių paslaugų sutarties matyti, jog... 18. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos... 19. Rekomendacijų 7 punkte numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio... 20. Nustatyta, kad ieškovės atstovas (advokatas) byloje atliko šiuos procesinius... 21. Nors advokato teisinės pagalbos išlaidos neviršija Rekomendacijose nurodyto... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200,... 23. Ieškinį patenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio... 25. Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 26. Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo... 27. Informuoti atsakovę: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki... 28. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.... 29. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo...