Byla e2-37017-600/2018
Dėl nuomos mokesčio už valstybinės žemės nuomą priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl nuomos mokesčio už valstybinės žemės nuomą priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų ir atsikirtimų santrauka.

51.

6Ieškovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė ieškinį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 439 straipsnyje nustatyta tvarka, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ 7 597,10 Eur nesumokėto nuomos mokesčio už valstybinę žemę už 2016 ir 2017 metus, 410,25 Eur delspinigių ir 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72.

8Nurodo, kad atsakovė yra valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 2901-0028-0031, esančio adresu Gvazdikų g. 1, Šiauliai, nuomininkė. Sklypas išnuomotas 2002 m. kovo 29 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/02-0062 pagrindu (toliau – nuomos sutartis). Nuomos sutarties 10 punktas nustato, kad nuompinigių (užmokesčio už žemės nuomą) dydis už valstybinę žemę nustatomas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 1 punktas nustato, kad nuompinigių už žemės sklypo nuomą mokėjimo terminiai ir sąlygos yra nustatomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; 14 punktas nustato, kad nuomininkė įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų reikalavimų, už jų nevykdymą nuomininkė atsako pagal įstatymus.

93.

10Ieškovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ pagrindu nuo 2003 metų administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį. Minėtu nutarimu savivaldybėms suteikta teisės savivaldybės teritorijoje, kurioje naudojami žemės sklypai, nustatyti konkrečius žemės nuomos mokesčių tarifus ir apie juos informuoti valstybinės žemės sklypų naudotojus.

114.

122015 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-139 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ buvo nustatyti nuomos mokesčio tarifai; sprendimo 1.1 punktu valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d., nustatytas 2,5 procento žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse, tarifas. 2016 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ buvo nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai; šio sprendimo 1.1 punktu valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d., nustatytas 4,0 procentų žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse, tarifas.

135.

14Ieškovė tiek 2016 metais, tiek 2017 metais, teikė atsakovei pranešimus. Atsakovės mokėtino žemės nuomos mokesčio dydis už 2016 metus yra 2 921,96 Eur (116 878,59 Eur x 2,5 proc.); už 2017 metus – 4 675,14 Eur (116 878,59 Eur x 4 proc.). Nuomos mokestis už valstybinę žemę atsakovei buvo apskaičiuotas metams, žemės sklypo vertę, nurodytą nuomos sutartyje, padauginus iš mokesčio tarifo, taip, kaip nustato Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo mokėjimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-226 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 24 punktas. Atsakovei siųstose pranešimuose pagal atitinkamus metus buvo nurodomi visi mokesčio apskaičiavimo duomenys, pranešimai buvo siunčiami atsakovės registruotos buveinės adresu, tačiau atsakovė į raginimus sumokėti nereagavo, jokių pagrįstų aplinkybių, dėl kurių atsakovė vengia mokėti nuomos mokestį, atsakovė nenurodė.

156.

16Atsakovė pateiktame atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad žemės nuomos mokestis atsakovei buvo apskaičiuotas padidintu tarifu. Nurodo, kad 2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo“ 1 punktu nustatytas 0,81 procentų žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse, tarifas. Už 2016 – 2017 metų laikotarpį ieškovė skaičiavo žemės nuomos mokestį kelis kartus didesniais tarifais, nei 2018 metais taikomas tarifas.

177.

18Įprastai padidintas žemės nuomos tarifas taikomas, jeigu žemės sklypas arba jame esantys pastatai yra neprižiūrimi ir nenaudojami pagal paskirtį. Nagrinėjamu atveju taip nebuvo, nes atsakovės išsinuomotame žemės sklype yra nuomojamas pastatas – prekybos centras, kuriame nuomininkai yra įsikūrę nuo 2016 m. sausio 26 d. sklypas ir jame esantys pastatai yra ir buvo prižiūrimi, aplinka tvarkoma, o sklypas bei pastatas naudojamas pagal paskirtį.

19II.

20 Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas.

218.

22Byloje kilo ginčas dėl mokesčio už valstybinės žemės nuomą dydžio. Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai taikė jai padidintą nuomos mokesčio tarifą už 2016 – 2017 metų laikotarpį.

239.

24Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta, kad nuompinigių (užmokesčio už žemės nuomą) už valstybinę žemę dydis nustatomas Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (toliau – Nutarimas) 2 punktas nustato, kad žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 0,1 procento ir ne didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nustatyta tvarka. Savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba nustato konkretų žemės nuomos mokesčio tarifą ir apie tai informuoja valstybinės žemės sklypų naudotojus (Nutarimo 3 punktas). Savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, vykdomoji institucija apskaičiuoja fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio dydį ir apie tai juos informuoja iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos (Nutarimo 4 punktas). Taigi Nutarimu savivaldybėms suteikta diskrecija pačioms, neviršijant Nutarime nustatytų ribų, nustatyti, savivaldybių teritorijose esančių valstybinės žemės sklypų nuomos mokesčio tarifus.

2510.

262015 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-139 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.1 punktu buvo nustatytas 2,5 procento žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse nuomos mokesčio tarifas valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys yra sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d. 2016 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.1 punktu buvo nustatytas 4,0 procentų žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse nuomos mokesčio tarifas valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys yra sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d. Nurodytose Šiaulių miesto savivaldybės sprendimuose nustatyti žemės mokesčio koeficientai neviršija Nutarime nustatytų tarifų ribų (nuo 0,1 procento iki 4 procentų).

2711.

28Nuomos sutarties pagrindu atsakovei dvidešimt penkeriems metams yra išnuomotas 1,2033 ha ploto valstybinės žemės sklypas, esantis adresu Gvazdikų takas 1, Šiauliai (e. b. l. 30-31). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, ginčo žemės sklypo indeksuota vertė – 116 878,00 Eur (e. b. l. 25-28). Nuomos sutarties 9.2 punkte nurodoma indeksuota išnuomoto žemės sklypo vertė – 403 558,00 Lt (116 878,00 Eur).

2912.

30Iš ieškovės pateiktų mokestinių pranešimų matyti, kad už 2016 metus ieškovė paskaičiavo atsakovei 2 921,96 Eur nuomos mokestį už 2016 metus (e. b. l. 23). Mokestis apskaičiuotas taikant 2,5 procento žemės mokesčio tarifą, apmokestintos sklypo dalies vertė – 116 878,59 Eur. Už 2017 metus ieškovė, taikydama 4,0 žemės nuomos mokesčio tarifą, apskaičiavo atsakovei 4 675,14 Eur žemės mokestį, apmokestintos sklypo dalies vertė – 116 878,59 Eur (e. b. l. 22). Abiem atvejais nuomos mokestis apskaičiuotas vadovaujantis aktualiais laikotarpiais galiojusiais Šiaulių miesto savivaldybės sprendimais, nurodytais šio sprendimo 10 punkte.

3113.

32Atsakovė, nesutikdama su paskaičiuoto nuomos mokesčio dydžiu, nurodo, kad jai turėtų būti taikomas 2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo“ 1 punkte nustatytas žemės mokesčio tarifas, t. y. 0,81 procento. Su tokiais atsakovės argumentais negalima sutikti.

3314.

34Pirmiausia, atsakovės nurodytas nutarimas įsigaliojo 2018 m. birželio 9 d. (Redakcija 1 - 2018-06-07). Tai reiškia, kad ginčo laikotarpiu 0,81 procento žemės nuomos mokesčio tarifas neturėjo būti taikomas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.7 straipsnio 2 dalis).

3515.

36Be to, atsakovės cituojamo 2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-222 1 punkte nurodoma: 1. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: „1.2. 0,81 procento žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos po 2009 m. sausio 1 d., ir asmenims, kuriems valstybinės žemės nuomotojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perskaičiuoja iki 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytų valstybinės žemės nuomos sutarčių pagrindu išnuomotų žemės sklypų vertę;“. Taigi, šiuo Sprendimu buvo pakeistas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-278 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 1.2 papunktis, kuris nustato žemės nuomos mokesčio tarifus, taikytinus tais atvejais, kai valstybinės žemės nuomos sutartis yra sudaryta po 2009 metų sausio 1 d., taip pat tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra perskaičiuojama išnuomotų valstybinių žemės sklypų vertė. Atsakovė nuomojasi valstybinės žemės sklypą adresu Gvazdikų takas 1, Šiauliai, 2002 metų kovo 29 d. nuomos sutarties pagrindu, iš bylos duomenų matyti, kad šio valstybinio žemės sklypo vertė nebuvo perskaičiuojama ginčo laikotarpiu, todėl atsakovės nurodomas 0,81 procento mokesčio tarifas nėra aktualus apskaičiuojant nuomos mokestį už atsakovės išnuomotą valstybinės žemės sklypą.

3716.

38Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovė tinkamai, taikydama reikiamą tarifą, paskaičiavo atsakovės mokėtino nuomos mokesčio už išnuomotą valstybinę žemę, dydį. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CK 6.38, 6.189, 6.200 straipsniais, tarp šalių nesant ginčo, kad mokestis už išnuomotą valstybinę žemę už 2016 – 2017 metus nėra sumokėtas, ieškovei iš atsakovės priteistina 7 597,10 Eur nesumokėto nuomos mokesčio.

3917.

40Vadovaujantis Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų 2016 m. gegužės 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-266 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 35 punktu, ieškovei iš atsakovės priteisiama 410,25 Eur delspinigių (CK 6.258 straipsnis).

4118.

42Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 007,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. spalio 3 d. – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, tenkinamas CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų.

4419.

45Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį tenkinus iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 180,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 punktas).

4620.

47Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi jos neviršija minimalaus priteistino 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 235, 259-270 straipsniais,

Nutarė

49Ieškinį tenkinti.

50Priteisti iš atsakovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k. 300145575, ieškovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, j. a. k. 188771865, 7 597,10 Eur nesumokėto nuomos mokesčio, 410,25 Eur delspinigių ir 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos 8 007,35 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. spalio 3 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Priteisti iš atsakovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k. 300145575, į valstybės biudžetą 180,00 Eur žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

52Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų ir atsikirtimų santrauka. ... 5. 1.... 6. Ieškovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė ieškinį... 7. 2.... 8. Nurodo, kad atsakovė yra valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr.... 9. 3.... 10. Ieškovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo... 11. 4.... 12. 2015 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.... 13. 5.... 14. Ieškovė tiek 2016 metais, tiek 2017 metais, teikė atsakovei pranešimus.... 15. 6.... 16. Atsakovė pateiktame atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 17. 7.... 18. Įprastai padidintas žemės nuomos tarifas taikomas, jeigu žemės sklypas... 19. II.... 20. Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas.... 21. 8.... 22. Byloje kilo ginčas dėl mokesčio už valstybinės žemės nuomą dydžio.... 23. 9.... 24. Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta, kad... 25. 10.... 26. 2015 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.... 27. 11.... 28. Nuomos sutarties pagrindu atsakovei dvidešimt penkeriems metams yra... 29. 12.... 30. Iš ieškovės pateiktų mokestinių pranešimų matyti, kad už 2016 metus... 31. 13.... 32. Atsakovė, nesutikdama su paskaičiuoto nuomos mokesčio dydžiu, nurodo, kad... 33. 14.... 34. Pirmiausia, atsakovės nurodytas nutarimas įsigaliojo 2018 m. birželio 9 d.... 35. 15.... 36. Be to, atsakovės cituojamo 2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto... 37. 16.... 38. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovė tinkamai,... 39. 17.... 40. Vadovaujantis Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo... 41. 18.... 42. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 44. 19.... 45. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį... 46. 20.... 47. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 235,... 49. Ieškinį tenkinti.... 50. Priteisti iš atsakovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k.... 51. Priteisti iš atsakovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k.... 52. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...