Byla 2-5051-328/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė rašytinio proceso tvarka pagal pareiškėjos J. G.-Ivanauskienės skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Aleksandrui Selezniovui, Danske Bank A/S Lietuvos filialui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja prašo atnaujinti terminą skundui paduoti bei prašo panaikinti areštą lėšoms, esančioms Ūkio banke (Šiaulių bankas). Nurodo, kad antstolis vykdydamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-05 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurioje skolininkas yra jos vyras E. I., areštavo jai priklausančias lėšas Ūkio banke (Šiaulių bankas) 1132,91 Lt, kurias jai pervedė Raseinių darbo birža.

3Antstolis 2013-03-25 patvarkymu Nr.S1-194566 skundo netenkino. Nurodė, kad visi antstolio veiksmai atitinka CPK teisės normas, o pareiškėjos skundas gali būti suprantamas jog pareiškėja iš esmės prašo antstolio priimti sprendimą - panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartį Nr. 2-12730-255/2012. Tokio sprendimo antstolis priimti negali. Tokį sprendimą gali priimti tik procesinį sprendimą priėmęs teismas arba aukštesnės instancijos teismas (CPK 149 str.).

4Skundą atsisakytina priimti.

5CPK 510 str. 2 d. numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 510 str. 2 d., 512 str.). Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jei antstolis patvarkymu atsisako skundą patenkinti, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Praleisto skundo padavimo atnaujinimo klausimą turi spręsti antstolis. Antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą gali būti skundžiamas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, laikantis CPK 512 str. nustatytų terminų (CPK 510 str.). Teismas nenagrinėja tiesiogiai teismui pateikto praleisto skundo padavimo atnaujinimo klausimo, kas sudaro pagrindą atsisakyti priimti skundą (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 510 str.), tik išsprendus prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, teismas gali spręsti skundo priėmimo klausimą. Todėl pareiškėjos skundas nepriimtinas, vykdomoji byla Nr. 0010/12/03076 grąžintina antstoliui Aleksandrui Selezniovui (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

6Pažymėtina, kad Iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo (LR CPK 738 str.).

7Atkreiptinas dėmesys, kad nei vykdomosios bylos medžiagoje, nei civilinėje byloje nėra pateikta įrodymų, kad į J. G.-I. Ū. banko (Šiaulių bankas) sąskaitą yra vedamos Raseinių darbo biržos pašalpos. 2012-10-03 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas teismui, todėl pareiškėja turėtų kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių naikinimo priimtoje byloje ar, jei pradėtas vykdymas, nustatyta tvarka spręsti skolininko turto dalies nustatymą (CPK 147 str. 5 d. 8 punktas, 667 str.).

8Vadovaudamasis LR CPK 137, 290-291, 510, 512 str., teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti pareiškėjos J. G.-Ivanauskienės skundą.

10Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai