Byla 2-796-359/2015
Dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „IRMARIM“ ieškinį atsakovei VĮ „Mūsų amatai“ Pravieniškių filialui dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2Ieškovė UAB „IRMARIM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VĮ „Mūsų amatai“, prašydama priteisti iš atsakovės 2252,86 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 65,00 Eur žyminio mokesčio ir 140,20 Eur bylinėjimosi išlaidų (b.l. 49-51).

3Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2015-06-02 gautas ir 2015-06-03 teisėjui perduotas ieškovės UAB „IRMARIM“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje ir 2015-06-01 šalių pasirašyta taikos sutartis bei prašoma spręsti jos tvirtinimo klausimą rašytinio proceso tvarka.

4Taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.

5Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą užbaigti taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. 1 d. nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

6Šalių pateikta 2015-06-01 taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių bei interesų, šalys susitarė dėl visų ieškinio reikalavimų, todėl ji patvirtintina (Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1-2 d., 140 str. 3 d.).

7Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p.) ir ieškovei UAB „IRMARIM“ gražintini 75 proc. sumokėto 65,00 Eur žyminio mokesčio (b.l. ) (Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1-2 d., 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 5 p. ir 296 str. 1 d. 4 p., teismas

Nutarė

9Patvirtinti ieškovės UAB „IRMARIM“ (j.a.k. 301170923, buveinės adresas: Europos Tarybos g., Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r.) atstovaujamos advokato padėjėjo Mariaus Grucės ir atsakovės Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (j.a.k. 303316138, buveinės adresas Rasų g. 8, Vilnius) atstovaujamos direktoriaus A. V., sudarytą taikos sutartį, pagal kurią:

101.1. VĮ „Mūsų amatai“ įsipareigoja sumokėti UAB „IRMARIM“ 1126,43 Eur delspinigių (1/2 nuo 2252,86 Eur), 16,25 Eur UAB „IRMARIM“ sumokėto ir negrąžintino žyminio mokesčio dalį (25 % nuo 65 Eur) ir 227,20 Eur išlaidų už teisines paslaugas, iš viso: 1369,88 Eur ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, priėmimo dienos.

111.2. Šalys pareiškia, pripažįsta ir patvirtina, kad VĮ „Mūsų amatai“ sumokėjus visas sumas Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Šalys neturės viena kitai jokių pretenzijų, nei jokių papildomų, pridėtinių, alternatyvių ar kitokių reikalavimų, susijusių su UAB „IRMARIM“ Ieškiniu.

121.3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 ir 293-295 straipsnių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.986 straipsnių turinys, t. y. Šalims yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo teisme ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

131.4. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., prašo teismo grąžinti UAB „IRMARIM“ 48.75 Eur, t. y. 75 % UAB „IRMARIM“ sumokėto žyminio mokesčio dalį.

141.5. VĮ „Mūsų amatai“ vėluojant apmokėti pagal Taikos sutartį, VĮ „Mūsų amatai“ įsipareigoja mokėti UAB „IRMARIM“ 6 proc. dydžio metines palūkanas iki visiško atsiskaitymo.

151.6. Šalys prašo teismo Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti.

161.7. Taikos sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visus ginčus dėl Taikos sutarties ar susijusius su ja galutinai sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

171.8. Taikos sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 kiekvienai Šaliai ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismui.

181.9. Šalys susitaria, kad bet kuri Šalis turi teisę pateikti Taikos sutartį tvirtinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą, prašydama tai padaryti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims, kurios pareiškia, kad sutinka tiek su visomis Taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme.

19Civilinę bylą Nr. 2-796-359/2015 pagal ieškovės UAB „IRMARIM“ ieškinį atsakovei VĮ „Mūsų amatai“ Pravieniškių filialui dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti.

20Gražinti UAB „IRMARIM“ 75 proc. sumokėto 65,00 Eur žyminio mokesčio (pagal kredito įstaigos AB Swedbank banko 2015-02-03 mokėjimo nurodymą Nr. 2637, ir 2015-03-31 mokėjimo nurodymą Nr. 2757).

21Priteisti iš Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (j.a.k. 303316138, buveinės adresas Rasų g. 8, Vilnius) 8,05 Eur (aštuonis eurus 05 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

22Išaiškinti civilinės bylos nutraukimo pasekmės, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis civilinėje... 2. Ieškovė UAB „IRMARIM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VĮ... 3. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2015-06-02 gautas ir 2015-06-03... 4. Taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.... 5. Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą užbaigti taikos sutartimi... 6. Šalių pateikta 2015-06-01 taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 7. Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, civilinė byla... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1-2 d., 87 str. 2 d., 140 str.... 9. Patvirtinti ieškovės UAB „IRMARIM“ (j.a.k. 301170923, buveinės adresas:... 10. 1.1. VĮ „Mūsų amatai“ įsipareigoja sumokėti UAB „IRMARIM“ 1126,43... 11. 1.2. Šalys pareiškia, pripažįsta ir patvirtina, kad VĮ „Mūsų amatai“... 12. 1.3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio... 13. 1.4. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2... 14. 1.5. VĮ „Mūsų amatai“ vėluojant apmokėti pagal Taikos sutartį, VĮ... 15. 1.6. Šalys prašo teismo Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka... 16. 1.7. Taikos sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visus ginčus... 17. 1.8. Taikos sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais... 18. 1.9. Šalys susitaria, kad bet kuri Šalis turi teisę pateikti Taikos sutartį... 19. Civilinę bylą Nr. 2-796-359/2015 pagal ieškovės UAB „IRMARIM“ ieškinį... 20. Gražinti UAB „IRMARIM“ 75 proc. sumokėto 65,00 Eur žyminio mokesčio... 21. Priteisti iš Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (j.a.k. 303316138,... 22. Išaiškinti civilinės bylos nutraukimo pasekmės, kad vėl kreiptis į... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti...