Byla 2-555-786/2012
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, nedalyvaujant ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovui, nedalyvaujant atsakovui UAB „HAER“, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui UAB „HAER“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau- Agentūra) prie žemės ūkio ministerijos (toliau- ŽŪM) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „HAER“ ir prašė priteisti iš atsakovo 88 300,00 Lt dydžio įsiskolinimą už neteisėtai gautas išmokas, vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo negrąžintos lėšų dalies nuo 2001 m. lapkričio 6 dienos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Kadangi atsakovas paramos gera valia negrąžino, ieškovas pateikė ieškinį ir prašo jį patenkinti. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko. Pateikė prašymą, kuriame prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla išnagrinėta jų atstovui nedalyvaujant.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedais 2012-05-10 buvo išsiųstas atsakovui nurodant, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Atsižvelgiant į tai, teismas 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi CPK 130 str. numatyta tvarka, tenkindamas ieškovo prašymą, nutarė procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Iš 2012-05-31 Lietuvos teismų informacinės sistemoje LITEKO paskelbto pranešimo teksto matyti, jog atsakovui buvo pranešta apie bylą, pranešime taip pat nurodyta, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto puslapyje dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Taip pat pranešama, jog byla bus nagrinėjama 2012-07-24 d. 13.15 val. teismo posėdyje. Tačiau atsakovas per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko.

4Atsižvelgiant į tai, jog atsakovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bet jis į teismo posėdį neatvyko ir iš jo nebuvo gautas pareiškimas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas

6Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovui UAB „HAER“ pagal 2008-05-22 pateiktą paramos paraišką (b.l.7-24) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles, 2009-05-07 paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ veiklos srities „Veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra“ (toliau-Sutartis) projektui „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“ įgyvendinti, pasirašytą tarp Agentūros ir atsakovo, ir Sutarties pagrindu 2009-05-29 pateiktą mokėjimo prašymą gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (b.l.25-44) bei 2010 m. sausio 28 d. pateiktą mokėjimo prašymą gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (b.l.45-54), Agentūra išmokėjo atsakovui mokėtinų išmokų sumą 88 300 Lt. Tačiau atsakovas pažeidė Sutarties 6.3 punktą, nepateikė mokėjimo prašymų nustatytais terminais, taip pat nustatė kitus pažeidimus, jog patikrinimo vietoje metu Agentūros darbuotojai nuvyko į laikinai pakeistą gamybinės bazės vietą, esančią Vairuotojų g. 4, Anykščiuose ir šioje teritorijoje jokia veikla nebuvo vykdoma (b.l.55-57). Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, dalis karvidės pagal 2008-05-14 nuomos sutartį atsakovas nuomojosi iš UAB „Endorus“, kuri yra bankrutavusi (b.l.58-64). Pagal VĮ Turto arešto aktų registrą, atsakovui priklausantis kilnojamasis turtas- malkų pjovimo ir skaldymo mašina, kuri įsigyta už paramos lėšas, areštuota bei be Agentūros rašytinio sutikimo įkeista AB Šiaulių bankui. Tokiu būdu atsakovas pažeidė Sutarties 18.1 punktą (b.l.68-71). Atsakovas per 10 dienų nuo rašto gavimo dienos Agentūrai paaiškinimo apie sutarties pažeidimus atsakovas nepateikė (b.l.66-67), todėl Agentūra, gavusi LR Žemės ūkio ministerijos pritarimą, priėmė sprendimą sutartį su atsakovu nutraukti (b.l.72-76). Kadangi atsakovas paramos gera valia negrąžino (b.l.77-81,85-93), ieškovas pateikė ieškinį ir prašo jį patenkinti, priteisti susidariusią skolą už neteisėtai gautas išmokas bei palūkanas (b.l.82).

7Pagal LR CK 6.2 str. prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę arba vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kaip nustatyta, atsakovas UAB „HAER“ pažeidė Agentūros ir atsakovo sudarytos paramos Sutarties 26.1, 26.6, 26.8 punktus ir tokiu būdu, ieškovas patyrė nuostolių bei įgijo reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu (CK 6.249 str. 1 d.). Esant paminėtoms aplinkybėms, ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM reikalavimas priteisti iš atsakovo 88 300 Lt dydžio skolą už neteisėtai gautas paramos išmokas yra pagrįstas ir ieškovas turi teisę reikalauti nurodytos sumos iš atsakovo. Remiantis išdėstytu, yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę atsakovo atžvilgiu ir minėta skola priteistina iš atsakovo (CK 6.245 str. 1 d., CK 6.251 str. 1 d.).

8Kadangi atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais prievolės neįvykdė, taip pat pagrįstas ieškovo reikalavimas, vadovaujantis Grąžintų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos, už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo negrąžintos lėšų dalies nuo 2011 m. lapkričio 6 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

9Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 2649 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str.,260 str., 270 str.,

Nutarė

11ieškinį patenkinti.

12Priteisti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš UAB „HAER“:

1388 300 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus litų) skolos už neteisėtai gautas išmokas, 5 procentų metines palūkanas, už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo negrąžintos lėšų dalies nuo 2011 m. lapkričio 6 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

14Priteistą skolą ir palūkanas pervesti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą (Nr. LT207300010084024685 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, langelyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant paraiškos numerį Nr. 3VK-KU-08-1-002589-PR001).

15Išieškoti iš atsakovo UAB „HAER“ 2649 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660, sąsk.Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

16Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai