Byla 2S-697-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Egidijus Žironas,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo valstybės įmonės Registrų centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties, kuria prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio netenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo valstybės įmonės Registrų centro ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SBT“, tretieji asmenys viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, VSDFV Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „Buneva“, dėl juridinio asmens likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas VĮ Registrų centras kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas likviduoti UAB „SBT“. Taip pat pateikė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo nurodydamas, jog šia byla siekiama apginti viešąjį interesą., šis įmonės tikslas įtvirtintas ir LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 3 d.

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi atmetė prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, įpareigojo sumokėti 128 Lt žyminį mokestį bei nustatė terminą kitiems nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Nustatė ieškovui procesinį terminą iki 2008-06-20 128 Lt dydžio žyminiam mokesčiui sumokėti, tai patvirtinantiems įrodymams pateikti bei kitiems trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad valstybės įmonėms CPK 83 str. 1 d. 5 p. ir 49 str. netaikomi, be to, CPK 83 str. 1 d. 11 p. nėra numatyta VĮ Registrų centro kaip nuo žyminio mokesčio atleistos valstybės įmonės, todėl įstatymas ieškovui numato ne visišką, bet dalinį atleidimą nuo žyminio mokesčio. Nutartyje teismas taip pat nurodė kitus ieškinio trūkumus, kuriuos įpareigojo ieškovą pašalinti.

8Ieškovas VĮ „Registrų centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio. Nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta. VĮ Registrų centras yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei. Be to, juridinių asmenų registro steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ieškovas būdamas patikėtiniu, turi tinkamai naudoti atstovaujamojo turtą vykdydamas nevykdančių veiklos juridinių asmenų likvidavimą registro tvarkytojo iniciatyva teismo keliu. Taip pat nurodo, jog teismui nebuvo pagrindo taikyti CPK 83 str. 3 d. reikalavimų, nes ieškovas siekia apginti viešąjį interesą šioje byloje.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, kuria netenkintas prašymas atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl yra pagrindas šioje dalyje nutartį panaikinti.

11Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte yra nurodyta, jog nuo žyminio mokesčio atleidžiami prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, kai ieškinys pareiškiamas arba pareiškimas paduodamas siekiant apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus, - toje bylos dalyje, kurioje siekiama apginti viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą.

12Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, jog ieškovas VĮ Registrų centras nepatenka į Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 p. išvardintų asmenų ratą, kurie gali būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas, nurodydamas, jog nuo žyminio mokesčio negali būti atleidžiami ūkio subjektai – įmonės, nes tiek valstybės ir savivaldybių įmonės, tiek akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės nėra išlaikomos iš valstybės biudžeto, neįvertino tos aplinkybės, jog Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 p. yra pateiktas nebaigtinis sąrašas asmenų, kurie gali būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo, be to, esminis momentas šioje procesinėje teisės normoje yra ieškinio arba pareiškimo pateikimo teismui tikslas – siekimas apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ieškinio pateikimo teismui tikslo, neatsižvelgė į tai, jog remiantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, kad valstybės įmonės tikslas – vykdyti veiklą, kuria siekiama tenkinti viešuosius interesus, šiuo atveju viešuoju interesu laikytina VĮ Registrų centro kaip Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ 7 punktu, tinkamas juridinių asmenų registro tvarkymas, mažinimas nevykdančių jokios veiklos juridinių asmenų skaičiaus, klaidingos informacijos apie juridinių asmenų veiklos apimtį ir pan. Konstatuotina, jog teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio

13Kolegija taip pat sutinka su apelianto argumentu, jog šiuo atveju Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 3 dalies nuostatos, numatančios atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, netaikytinos, nes, kaip jau buvo nurodyta aukščiau, ieškinys pareikštas siekiant ginti viešąjį valstybės interesą, todėl tokio prašymo ieškovui reikšti nereikėjo, nes pats įstatymas jį atleidžia nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

14Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama nutarties dalis naikintina (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 p.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

16Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties dalį dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį panaikinti.

Proceso dalyviai