Byla 2S-962-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas

2Egidijus Žironas, kolegijos teisėjai

3Neringa Švedienė ir Romualda Janovičienė,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria ieškinį atsisakyta priimti.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Metekas“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti su ieškovu laiką, delspinigių ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

7Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2007-09-05 nutartimi atsisakė priimti ieškovo R. V. ieškinį atsakovui LR CPK 412 str. 1 d. pagrindu, kadangi nustatė, jog ieškovas kreipėsi į teismą, nesilaikydamas ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos, numatytos LR DK 286 str. 1 p., 295 str. 1 d. 5 p., atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių darbo santykiai nėra nutrūkę.

8Ieškovas R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2007-09-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju darbo santykiai tarp šalių yra nutrūkę nuo 2007-06-13, ką patvirtina VSDF valdybos Vilniaus skyriaus pateikti duomenys apie asmenis, dirbusius UAB „Metekas“. Todėl kilęs darbo ginčas turi būti nagrinėjamas teisme. Tarp šalių 2007-05-21 sudaryta darbo sutartis raštiškai nebuvo nutraukta – ieškovui buvo žodžiu pranešta, kad jis yra atleidžiamas ir nuo 2007-06-13 nebedirba UAB „Metekas“. Kitų rašytinių įrodymų, t.y. prašymo atleisti iš darbo, įsakymo dėl atleidimo iš darbo ar kitų dokumentų ieškovas pateikti negali, nes jų neturi atsižvelgiant į tai, kad darbdavys jo tinkamai neįspėjo apie numatomą atleidimą iš darbo ir nušalino ieškovą nuo darbo be teisėto pagrindo. Įsidarbinant UAB „Metekas“ direktorius iškėlė sąlygą, pagal kurią ieškovo buvo reikalaujama pasirašyti prašymą dėl atleidimo iš darbo šalių susitarimu be nurodytos datos. Tokiu būdu buvo pažeistos ieškovo kaip darbuotojo teisės ir darbo sutarties nutraukimas buvo neteisėtai primestas darbuotojui.

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10Skundžiama Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2007-09-05 nutartimi teismas atsisakė priimti ieškovo R. V. ieškinį atsakovui UAB „Metekas“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, delspinigių priteisimo bei neturtinės žalos atlyginimo, nes nustatė, kad ieškovas kreipėsi į teismą nesilaikydamas ginčo išankstinės nagrinėjimo tvarkos (LR CPK 412 str. 1 d.).

11Individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja LR DK XIX skyriaus normos. LR DK 286 str. nustatyta, kad individualius darbo ginčus, jeigu šis Kodeksas arba kiti įstatymai nenustato kitokios nagrinėjimo tvarkos, nagrinėja: 1) darbo ginčų komisija; 2) teismas. LR DK 289 str. nustatyta, kad darbo ginčų komisija yra privalomas pirminis organas, nagrinėjantis darbo ginčus, jeigu šis Kodeksas ar kiti įstatymai nenustato kitos ginčo sprendimo tvarkos. Tai reiškia, kad jeigu LR DK arba kiti įstatymai nenustato kitos tam tikro individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos, tai tokio darbo ginčo nagrinėjimas priskiriamas darbo ginčų komisijos kompetencijai ir darbuotojas dėl tokio individualaus darbo ginčo išnagrinėjimo turi privalomai kreiptis į darbo ginčų komisiją. Darbo ginčus, kurie nagrinėjami tiesiogiai teismuose, nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, reglamentuoja LR DK 295 str. 2 d.. Kai darbuotojas, nesilaikydamas privalomos darbo ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme (darbo ginčų komisijoje) tvarkos, dėl darbo ginčo išnagrinėjimo kreipiasi tiesiogiai į teismą, t. y. nesilaikydamas individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos, nustatytos LR DK 285, 289, 295 straipsniuose, ieškinio priėmimo teisme klausimas išsprendžiamas vadovaujantis LR CPK 137 str. 2 d. 3 p., 412 str. 1 d..

12Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo R. V. ieškinio reikalavimus, pagrįstai dėl išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos privalomumo sprendė atsižvelgdamas į tai, ar darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę (LR DK 295 str. 2 d. 5 p.). Tinkamas aplinkybės dėl darbo santykių tarp šalių egzistavimo nustatymas yra neatsiejamai susijęs su ieškovo pareiga tinkamai suformuoti faktinį ieškinio pagrindą (nurodyti aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą atsakovui) ir pateikti išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti LR CPK 135 str. ir 111 str. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka LR CPK 135 str. reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami LR CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (LR CPK 138 str.). Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio pareiškimo trūkumų, pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas padavusiam asmeniui (LR CPK 115 str. 3 d.).

13Nagrinėjamu atveju sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą esminę reikšmę turi aplinkybės, ar darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę, nustatymas, kadangi priešingu atveju tarp šalių kilusiems ginčams spręsti būtų privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo R. V. ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes ir pateiktus įrodymus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama 2007-09-05 nutartimi išvadą, jog tarp šalių 2007-05-21 darbo sutarties pagrindu susiklostę darbo santykiai yra nenutrūkę, padarė neįvertinęs darbo santykių nutrūkimą patvirtinančių įrodymų - VSDFV Vilniaus skyriaus pranešimo, o taip pat ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių, jog ieškovas R. V. buvo atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva, nebūdamas iš anksto pasirašytinai įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą. Be to, pačiame ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės prieštarauja viena kitai – viena vertus, ieškovas nurodo, jog dirba betonuotoju pagal 2007-05-21 su atsakovu sudarytą darbo sutartį, kita vertus, nurodo, jog darbo santykiai tarp šalių tęsėsi nuo 2007-05-21 iki 2007-06-13. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju buvo pagrindas taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą, įpareigojant ieškovą tinkamai suformuoti ieškinio pagrindą bei pateikti ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes patvirtinančius įrodymus, siekiant tiksliai nustatyti darbo santykių tarp šalių nutrūkimo faktą. Dėl šių procesinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių galėjo būti padaryta nepagrįsta išvada apie darbo santykių tarp šalių egzistavimą ir neteisingai išspręstas ieškinio priėmimo klausimas, Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2007-09-05 nutartis naikinama ir šis klausimas perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 329 str. 1 d., 337 str. 3 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

15Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai