Byla 2-1749-302/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino transporto centras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. papildomos nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-179-278/2015, kuria buvo išspręstas klausimas dėl papildomos nutarties dėl bylinėjimosi išlaidų priėmimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybės įmonės „Turto bankas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Visagino transporto centras“ skundus dėl dalies kreditorių komiteto 2015-05-21 nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi iš dalies buvo tenkinti VĮ “Turto bankas” ir UAB “Visagino transporto centras” skundai dėl dalies bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių komiteto 2015-05-21 nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Nors nutarties motyvuojamojoje dalyje ir buvo nurodyta, kad bankroto administratoriui iš pareiškėjų priteistina ½ jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, tačiau rezoliucinėje dalyje bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas liko neišspręstas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. papildoma nutartimi, vadovaudamasis tuo, kad pareiškėjų skundai buvo tenkinti iš dalies, priteisė iš pareiškėjos Valstybės įmonės „Turto bankas“ 353,93 Eur ir iš uždarosios akcinės „Visagino transporto centras“ 272,25 Eur bylinėjimosi išlaidų bankrutavusios Valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ naudai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Pareiškėja UAB „Visagino transporto centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. papildomos nutarties dalį, kuria nutarta iš UAB „Visagino transporto centras“ bankroto administratoriaus naudai priteisti 272,25 Eur bylinėjimosi išlaidų ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2015-05-21 kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju klausimu priimtus nutarimus, tuo tarpu UAB „Visagino transporto centras“ pateiktu skundu prašė panaikinti tik 2015-05-21 kreditorių komiteto šeštuoju dienotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Panevėžio apygardos teismas 2015 m liepos 2 d. nutartimi bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ 2015 m. gegužės 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus penktuoju ir šeštuoju klausimu panaikino ir perdavė svarstyti iš naujo. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutartimi VĮ Turto banko skundą tenkino iš dalies, t.y. patenkino vieną iš dviejų pareikštų reikalavimų, o UAB „Visagino transporto centras“ skundas buvo tenkintas visiškai. UAB „Visagino transporto centras“ skundą tenkinus visiškai be jokio teisinio pagrindo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi iš jos buvo priteista ½ bylinėjimosi išlaidos.

102. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo didelę reikšmę turi ir atsakomybė dėl proceso ir procesinį šalių elgesį. Pirmos instancijos teismui tenkinus skundą dėl nutarimo, priimto šeštuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, buvo pripažinta, jog buvo neteisėtas bankroto administratoriaus iniciatyva pateiktas ir priimtas ginčo nutarimas, todėl būtent bankroto administratorius turi prisiimti visas su tuo susijusias pasekmes, o ne pareiškėjas, kurio skundas buvo tenkintas visiškai.

11Bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, kadangi jis nepagrįstas, prašo pirmos instancijos teismo papildomą nutartį palikti nepakeistą.

12Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

131.Tai, jog apeliantės skundas dėl Nutarimo Nr. 6 panaikinimo buvo tenkintas, negali būti besąlygiškai vienintele aplinkybe sprendžiat klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų tarp ginčo šalių paskirstymo. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo būtina įvertinti ir tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertinti, dėl kurių priežasčių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Priešingai nei yra tvirtinama atskirajame skunde, Nutarimas Nr. 6 buvo priimtas ne bankroto administratoriaus iniciatyva, o išimtinai bankrutavusios įmonės kreditorių iniciatyva, kadangi būtent įmonės kreditoriai 2015-02-23 kreditorių susirinkimo metu išreiškė bankroto administratoriui prašymą pateikti kreditorių susirinkimui informaciją apie bankroto administratoriaus atliktus darbus. Kreditorių komiteto nariai, susipažinę su pateikta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, turėjo teisę pasirinkti, ar pritarti, ar nepritarti pateiktai ataskaitai. Esant nurodytoms aplinkybėms, nepagrįsta būtų tvirtinti, kad bankrutavusi įmonė turi prisiimti neigiamas pasekmes, susijusias su teisminiais ginčais dėl kreditorių inicijuotų ir daugumos kreditorių priimtų nutarimų panaikinimu. Atsakovas, būdamas bylos šalimi, turėjo pareigą pateikti atsiliepimą į pareiškėjo pateiktą skundą ir dėl to patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurių dalį pirmos instancijos teismas pagrįstai ir priteisė iš pareiškėjų.

142. Nors apeliantės skundas ir buvo tenkintas, tačiau didžioji dalis skundo argumentų buvo pagrįsta tikrovės neatitinkančiais teiginiais, į kuriuos bankroto administratorius buvo priverstas atsikirsti, kas taip pat sąlygojo papildomas bylinėjimosi išlaidas. Ši aplinkybė įrodo pareiškėjo nesąžiningumą, todėl pirmos instancijos teismas dalį bylinėjimosi išlaidų pagrįstai priteisė ir iš pareiškėjo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo papildomos nutarties dalies, kuria iš pareiškėjo atsakovui, atstovaujamam bankroto administratoriaus, buvo priteista dalis jo prašytų priteisti bylinėjimosi išlaidų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

19Pažymėtina, kad priimdamas bet kokį procesinį sprendimą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų, iš jų ir išlaidų advokato pagalbai apmokėti, paskirstymo klausimą. CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurą bylinėjimosi išlaidos, tarp jų ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti, priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Šios taisyklės esmė, kad laimėjusiai šaliai atlyginimas jos išlaidos, kurių ji turėjo siekdama apginti pažeistą teisę. Be to, nurodyta taisyklė turi prevencinį pobūdį, nes pralaimėjusiai šaliai žinant, kad ji turės sumokėti ne tik savo, bet ir laimėjusios šalies išlaidas, užkertamas kelias nepagrįstų ieškinių, priešinių ieškinių pareiškimui, kartu šalys skatinamos ieškoti kompromiso ar pasinaudoti alternatyviais ginčo sprendimo būdais (derybomis, tarpininkavimu ir kt.). Laimėjusi šalis faktiškai atgauna visas turėtas išlaidas ar kompensuoja patirtus nuostolius, susijusius su bylinėjimusi teisme, išskyrus atvejus, kai advokato išlaidos, būdamos ne visai protingos, gali būti nevisiškai atlygintos. Šios taisyklės esmė, kad ieškinį patenkinus visos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo, o ieškinį atmetus visos atsakovo turėtos išlaidos priteisiamos iš ieškovo.

20Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutarties rezoliucinėje dalyje ir yra nurodyta, jog pareiškėjų VĮ Turto banko ir UAB „Visagino transporto centras“ skundai tenkinami iš dalies, tačiau bylos medžiaga patvirtina, jog apeliantės UAB „Visagino transporto centras“ skundas dėl 2015-05-21 bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių komiteto šeštuoju dienotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo buvo tenkintas visiškai – minėtas nutarimas buvo panaikintas ir perduotas kreditorių komitetui svarstyti iš naujo. Minėta nutartimi rezoliucinėje dalyje neišsprendus bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. šiuo klausimu priėmė papildomą nutartį, kuria iš pareiškėjos, kurios skundą tenkino iš esmės visiškai, atsakovui, t.y. pralaimėjusiai šaliai remdamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, priteisė ½ jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su apeliante, jog pirmos instancijos teismas priteisdamas iš jos ½ atsakovo, atstovaujamo bankroto administratoriaus, patirtų bylinėjimosi išlaidų, netinkamai pritaikė CPK 93 straipsnio 1 dalį.

21Nors pirmos instancijos teismas ir nenurodė, kad būtų rėmęsis CPK 93 straipsnio 4 dalyje įvirtinta CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta bylinėjimosi išlaidų priteisimo taisyklės išimtimi, pagal kurią teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, tačiau, atsižvelgiant į atsiliepime į atskirąjį skundą keliamą klausimą dėl pareiškėjo netinkamo procesinio elgesio, pasisakytina ir šiuo aspektu. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja, pasinaudodama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnyje įtvirtinta teise, pateikė skundą dėl 2015-05-21 bankrutavusios Valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ kreditorių komiteto šeštuoju dienotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, kuris buvo tenkintas, nėra jokio pagrindo išvadai, jog apeliantė kokiu nors būdu piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

22Nurodytų argumentų kontekste darytina išvada, kad dėl netinkamai pritaikytos CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatų yra teisinis pagrindas pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti ir panaikinti

23Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. papildomos nutarties dalį, kuria bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ naudai buvo priteista 272,25 Eur bylinėjimosi išlaidų iš pareiškėjos UAB „Visagino transporto centras“ ir klausimą išspręsti iš esmės - bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos UAB „Visagino transporto centras“ atmesti.

24Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. papildomos nutarties dalį, kuria bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ naudai buvo priteista 272,25 Eur bylinėjimosi išlaidų iš pareiškėjos UAB „Visagino transporto centras“ ir klausimą išspręsti iš esmės - bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos UAB „Visagino transporto centras“ atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi iš dalies buvo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. papildoma nutartimi,... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Pareiškėja UAB „Visagino transporto centras“ atskiruoju skundu prašo... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1. VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti... 10. 2. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo didelę... 11. Bankrutavusios VĮ „Visagino statybininkai“ bankroto administratorius UAB... 12. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 13. 1.Tai, jog apeliantės skundas dėl Nutarimo Nr. 6 panaikinimo buvo tenkintas,... 14. 2. Nors apeliantės skundas ir buvo tenkintas, tačiau didžioji dalis skundo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą... 19. Pažymėtina, kad priimdamas bet kokį procesinį sprendimą teismas privalo... 20. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. nutarties rezoliucinėje... 21. Nors pirmos instancijos teismas ir nenurodė, kad būtų rėmęsis CPK 93... 22. Nurodytų argumentų kontekste darytina išvada, kad dėl netinkamai... 23. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. papildomos nutarties dalį,... 24. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337... 25. panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. papildomos...