Byla 2-826-399/2012
Dėl nepilnamečiui vaikui globos nustatymo, globėjo skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus (paprastojo) skyrimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant J.Petraitienei, dalyvaujant pareiškėjui vadovei N.Popierienei, suinteresuotam asmeniui V. J. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui V. J. dėl nepilnamečiui vaikui globos nustatymo, globėjo skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus (paprastojo) skyrimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė pareiškimą dėl nepilnamečiui vaikui globos nustatymo šeimoje, globėjo skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus (paprastojo) skyrimo

3Nepilnametis N. J., gimęs ( - )), likusi be tėvų globos, kadangi jo tėvas A. J. mirė ( - ) o motina L. J. mirė ( - ). Vaikui nustatyta laikina globa ir globėju paskirtas dėdė Vidmantas jakimavičius

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė.

5Suinteresuotas asmuo V. J. sutiko būti nepilnamečio sūnėno globėju bei turto administratorium, sutiko, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su juo, patvirtino, kad jo apsisprendimas tvirtas ir jam žinomos globėjo teisės bei pareigos.

6Nepilnametis N. J. teismo posėdžio metu buvo išklausytas ir paaiškino, kad nori gyventi su dėdė V. J. ir būti jo globojamas

7Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad suinteresuotas asmuo V. J. pagal savo amžių, sveikatos būklę, charakterio savybes nepilnametį globoti gali, yra nebaustas, neteistas, byloje yra duomenys, kad yra pasirengęs globoti vaiką ir su juo yra emocinis ryšys.

8Kitų asmenų pareiškusių norą globoti nepilnametį nėra.

9Vaiko globa šeimoje turi pirmenybę palyginus su kitomis globos formomis ir nustačius, kad tai geriausia atitinka nepilnamečio interesus pareiškimas tenkintinas (LR CK 3.259 str.).

10Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 494 str., 496 str., 502 str., 504 str. Teismas

Nutarė

11Tenkinti pareiškimą.

12N. J., gimusiam ( - ), nustatyti nuolatinę globą.

13N. J., gimusio ( - ), globėju ir paprastuoju turto administratoriumi skirti V. J., asmens kodas ( - ) gyvenantį ( - ).

14Nepilnamečio N. J. gyvenamąją vietą nustatyti su globėju V. J..

15Išaiškinti globėjui jo teises ir pareigas:

16vaiko globėjas/rūpintojas privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 6) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 7) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje ( CK 3.271 str.) . Globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai ( CK 3.272 str. ).

17Nutartis vykdoma skubiai, atskirojo skundo padavimas nesustabdo jos vykdymo (LR CPK 496 str.).

18Nutartis gali būti skundžiama per 7-ias dienas nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai