Byla 2-107-450/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant pareiškėjo bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės administratoriui UAB „Valnetas“ įgaliotam asmeniui Virginijui Sagatauskui,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Hronas“ bankroto byloje,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas bankrutuojanti Sauliaus Papečkio paslaugų įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašė teismo patvirtinti jo 31435 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Hronas“ atžvilgiu. Nurodė, kad pagal pareiškėjo apskaitos duomenis BUAB „Hronas“ įsiskolinimas pareiškėjui atsirado iki bankroto bylos UAB „Hronas“ iškėlimo. Įsiskolinimas atsidaro neapmokėjus PVM sąskaitų-faktūrų. Pareiškėjo atstovo teigimu, dėl rašymo apsirikimo klaidos PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 000968 nebuvo nurodyta šios sąskaitos išrašymo data, tačiau iš panaudotų PVM sąskaitų-faktūrų registracijos žurnalo matyti, kad ši sąskaita buvo įtraukta į registracijos žurnalą ir sąskaita faktūra išrašyta 2009-12-02. Taip pat įsiskolinimas atsirado ir neapmokėjus kitą PVM sąskaitą-faktūrą išrašytą 2009-12-02 Nr. PAP000969 678 Lt sumai. Iš neatitikčių atliktų darbų aktų už 2002 – 2009 m., kurie buvo sudaryti Distribucijos sutarties Nr. HR17-MA2 pagrindu, matyti užsakymo numeriai, užsakymo datos ir neatitikties ištaisymo kaina.

6Atsakovo BUAB „Hronas“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Forum regis“ atstovė į teismo posėdį neatvyko, teismas nelaikė jos neatvykimo priežastį svarbia, procesiniuose dokumentuose nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo reikalavimu. Nurodė, kad 2010-05-14 buvo gautas bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašymas dėl 31435 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Reikalavimas grindžiamas 2 neapmokėtomis PVM sąskaitomis-faktūromis. PVM sąskaitoje-faktūroje serija Nr. PAP 000968 nėra nurodyta jos išrašymo data. Tokiu būdu ji neturi privalomojo apskaitos rekvizito [LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. 3 p.], t.y. apskaitos dokumento datos, todėl negali būti laikoma apskaitos dokumentu LR Buhalterinės apskaitos įstatymo prasme, o ši sąskaita negali būti laikoma tinkama pagrįsti kreditorinį reikalavimą. PVM sąskaita-faktūra PAP000969 išrašyta 2009-12-02, t.y. po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Sąskaitoje nurodyta, kad ji išrašyta Distribucijos sutarties Nr. HR17-MA2 4.2. p. pagrindu, kuris numato distributoriaus teisę pagal šalių abipusį susitarimą pretenduoti į šalių sutarto dydžio atlyginimą už papildomai teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus gamintojo interesais. Jokio papildomo susitarimo ar UAB „Hrono“ prašymo atlikti papildomus darbus prie kreditorinio reikalavimo pareiškėjo administratorius nepateikė. Nors PVM sąskaitoje-faktūroje serija Nr. PAP 000969 nurodyta, kad ji išrašyta už remonto darbus, tačiau atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai nebuvo pateikti, todėl neaišku, kieno naudai ir kokie konkrečiai darbai buvo atlikti. Taip pat nėra aišku, kaip paskaičiuojamas mokestis už atliktus darbus. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes bei į tai, kad nei viena iš nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų nebuvo įtraukta į BUAB „Hronas“ apskaitą, atsakovas sprendė, kad šios sąskaitos išrašytos nepagrįstai.

7Pareiškimas tenkintinas.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p. numatyta, kad administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

9Nagrinėjamu atveju BUAB „Hronas“ administratorius UAB „Forum regis“, nesutikdamas su bankrutuojančios S.Papečkio paslaugų įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, pareikštu kreditoriniu reikalavimu 31435 Lt sumai, kreipėsi į teismą dėl šio reikalavimo nuginčijimo.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Hronas“ bankroto byla [civilinės bylos Nr. B2-2530-450/2011], ši nutartis įsiteisėjo 2009 m. gruodžio 4 d. Teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi buvo nustatytas 45 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo. 2010 m. gegužės 14 d. pareiškimu Nr. 41/10 bankrutuojanti Sauliaus Papečkio paslaugų įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, kreipėsi į BUAB „Hronas“ administratorių UAB „Forum regis“ dėl kreditorinio reikalavimo 31435 Lt sumai patvirtinimo. Kaip matyti iš pareiškėjo nurodytų aplinkybių ir teismui pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjo kreditorinis reikalavimas grindžiamas 2005 m. gegužės 25 d. Distribucijos sutartimi Nr. HR 17-MA2, pasirašyta tarp UAB „Hronas“ ir Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės, o konkrečiai šios Sutarties 4.2. p. ir šios Sutarties pagrindu išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis Nr. 000968 ir Nr. 000969.

11Distribucijos sutarties 4.2 p. numatė, kad distributorius turi teisę pagal abipusį susitarimą pretenduoti į šalių sutarto dydžio atlyginimą už distribucinę veiklą ar į kokį nors papildomą atlyginimą už papildomai teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus gamintojo [UAB „Hronas“] interesais tiek sutarties galiojimo metu, tiek sutarčiai baigus galioti, jeigu nėra numatyta kitaip. Vertinant Distribucijos sutarties 4.2 p., darytina išvada, jog šalys šia savo susitarimo dalimi įtvirtino rangos teisinius santykius (LR CK 6.644 str. 1d.). Tuo pagrindu distributorius, atlikęs garantinio remonto darbus, išrašė UAB „Hronas“ PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000968 30.757 Lt sumai ir PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000969 678 Lt sumai. To fakto, jog šalis siejo rangos teisniai santykiai ir kad distributorius atliko papildomus darbus, atsakovas neginčija, tačiau prieštaraudamas pareiškėjo reikalavimui, kylančiam iš PVM sąskaitos-faktūros Nr. 000969, kuri išrašyta 678 Lt sumai, nurodė kelias aplinkybes: ši sąskaita išrašyta po 2009-12-02, t.y. po nutarties iškelti UAB „Hronas“ bankroto bylą priėmimo, pareiškėjas nepateikė papildomų susitarimų ar UAB „Hronas“ prašymų atlikti papildomus darbus, nebuvo pateikti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai.

12Pirmuoju argumentu atsakovas nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, nes PVM sąskaita-faktūra Nr. 000969 išrašyta po teismo nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Hronas“. Pažymėtina, kad visų pirma kreditorius turi teisę pareikšti tuos kreditorinius reikalavimus, kurie atsirado iki bankroto bylos iškėlimo [LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 2 d. 5 p.]. Nagrinėjamu atveju atsakovas neginčija, kad pareiškėjo kreditoriniai reikalavimai atsidaro iki UAB „Hronas“ bankroto bylos iškėlimo. Kita vertus, PVM sąskaita-faktūra Nr. 000969 taip pat buvo išrašyta iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Hronas“ įsiteisėjimo dienos. Atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad tik įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti bankroto bylą įmonei sukelia atitinkamas teisines pasekmes, o iki šios nutarties įsiteisėjimo atsiradę kreditoriniai reikalavimai gali būti tenkinami LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, kuria iškelta bankroto byla UAB „Hronas“ [civilinės bylos Nr. B2-2530-450/2011], įsiteisėjo 2009 m. gruodžio 3 d., o atsakovo ginčijama PVM sąskaita-faktūra Nr.000969 buvo išrašyta 2009 m. gruodžio 2 d., todėl pareiškėjo reikalavimas šioje dalyje yra visiškai teisėtas ir pagrįstas.

13Vertinant kitas atsakovo nurodytas aplinkybes, pažymėtina, kad pačios PVM sąskaitos-faktūros laikytinos ir darbų perdavimo-priėmimo aktais, tuo tarpu rašytinių susitarimų kaip tokių nebuvimas nesudaro pagrindo konstatuoti, kad PVM sąskaita-faktūra Nr.000969 išrašyta nepagrįstai. Iš pareiškėjo pateiktų neatitikčių atliktų darbų aktų [nuo 2001 m. iki 2009 m.] galima matyti apie pareiškėjo gautus užsakymus, atliktus darbus ir tokių darbų kainas, todėl, priešingai nei nurodo atsakovas, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, kad užsakymai pareiškėjui dėl papildomų darbų buvo teikiami [LR CPK 178 – 179 str.]. Pažymėtina ir tai, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes apie šalis siejusius ilgalaikius, tęstinius verslo santykius, tuo tarpu pareiškėjo atstovas teismo posėdžiu metu paaiškino, kad pareiškėjo vadovas pasitikėjo savo verslo partneriu, o ilgą laiką sąskaitos nebuvo išrašomos dėl paties pareiškėjo turimų įsiskolinimų atsakovui.

14Atsakovo BUAB „Hronas“ administratorius UAB „Forum regis“, ginčydamas pareiškėjo kreditorinį pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000968, išrašytą 30.757 Lt sumai, nurodė vienintelę aplinkybę – šioje sąskaitoje nėra nurodyta jos išrašymo data, todėl šis dokumentas negali būti laikomas apskaitos dokumentu LR Buhalterinės apskaitos įstatymo prasme, o tuo pačiu ir tinkamu įrodymu, pagrįsti kreditorinį reikalavimą nurodytoje dalyje.

15Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 p. apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkines operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio Įstatymo 13 str. 7 d. nurodytas dokumentas. Kaip teisingai nurodo atsakovas, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. numatyti privalomi apskaitos dokumentų [įskaitant ir PVM sąskaitas – faktūras] rekvizitai, vienas iš kurių yra apskaitos dokumento išrašymo data, tačiau vien formalus toks dokumento trūkumas pats savaime nepaneigia šalių siejusių sutartinių santykių, pareiškėjo atliktų ir atsakovui perduotų darbų fakto. Visiškai sutiktina su pareiškėjo argumentu, kad PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 000969 apskaitos dokumento data galėjo būti nenurodyta dėl rašymo apsirikimo, nes iš pareiškėjo pateikto Panaudotų PVM sąskaitų-faktūrų registracijos žurnalo [eilės Nr. 968] matyti šios sąskaitos išrašymo data, t.y. PVM sąskaita-faktūra Nr. 000968 buvo išrašyta 2007 m. gruodžio 2 d., t.y. iki nutarties, kuria UAB „Hronas“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos.

16Atsakovo teigimu, aplinkybės, kad pareiškėjo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros nebuvo įtrauktos į BUAB „Hronas“ apskaitą, leidžia spręsti apie tai, kad tokios sąskaitos išrašytos nepagrįstai, tačiau teismas nesutinka su tokiais atsakovo motyvais. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. numatyta pareiga apskaitos registruose registruoti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, tuo tarpu už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsakingas ūkio subjekto vadovas [LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.]. Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad BUAB „Hronas“ vadovas [direktorius] turėjo pasirūpinti, kad pareiškėjo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. 000968 ir Nr. 000969 būtų įtrauktos į įmonės apskaitą, o jei to nebuvo padaryta, už tai privalo atsakyti tuometinis BUAB „Hronas“ vadovas, o ne pareiškėjas, kuris už tinkamą atsakovo apskaitos tvarkymą nėra ir negali būti atsakingas.

17Teismas taip pat pažymi, kad pagrindinė PVM sąskaitos faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė, tuo tarpu atsakovas, nesutikdamas su PVM sąskaitomis-faktūromis Nr. 000968 ir Nr. 000969, neginčijo fakto dėl pareiškėjo atliktų ūkinių operacijų [atliktų garantinių remonto darbų], t.y. nesirėmė aplinkybėmis, kad PVM sąskaitos-faktūros buvo išrašytos fiktyviai. Kadangi kitos atsakovo nurodomos aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos, todėl dėl jų teismas atskirai nepasisako.

18Atsižvelgiant į aukščiau teismo nustatytas aplinkybes bei aplinkybes, kad pareiškėjo teisėtai išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr.000968 ir Nr.000969 nebuvo apmokėtos atsakovo, todėl atsiranda teisinis pagrindas įtraukti pareiškėją bankrutuojančią Sauliaus Papečkio paslaugų įmonę su 31435 Lt kreditoriniu reikalavimu į BUAB „Hronas“ trečios eilės kreditorių sąrašą [LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.].

19`Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d., CPK 290-292 str.,

Nutarė

20bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkinti.

21Patvirtinti bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, 31435 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Hronas“ atžvilgiu, įtraukiant bankrutuojančią Sauliaus Papečkio paslaugų įmonę su 31435 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu į BUAB „Hronas“ trečios eilės kreditorių sąrašą.

22Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Pareiškėjas bankrutuojanti Sauliaus Papečkio paslaugų įmonė, atstovaujama... 6. Atsakovo BUAB „Hronas“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Forum... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p. numatyta, kad... 9. Nagrinėjamu atveju BUAB „Hronas“ administratorius UAB „Forum regis“,... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 23... 11. Distribucijos sutarties 4.2 p. numatė, kad distributorius turi teisę pagal... 12. Pirmuoju argumentu atsakovas nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra... 13. Vertinant kitas atsakovo nurodytas aplinkybes, pažymėtina, kad pačios PVM... 14. Atsakovo BUAB „Hronas“ administratorius UAB „Forum regis“, ginčydamas... 15. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 p. apskaitos dokumentas –... 16. Atsakovo teigimu, aplinkybės, kad pareiškėjo išrašytos PVM... 17. Teismas taip pat pažymi, kad pagrindinė PVM sąskaitos faktūros paskirtis... 18. Atsižvelgiant į aukščiau teismo nustatytas aplinkybes bei aplinkybes, kad... 19. `Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d., CPK... 20. bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės, atstovaujamos bankroto... 21. Patvirtinti bankrutuojančios Sauliaus Papečkio paslaugų įmonės,... 22. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...