Byla eB2-977-856/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Vinčiūnai“, nurodo, kad atsakovė pažeidinėja valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką. Pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, atsakovė nuo 2014-12-15 iki ieškinio pasirašymo dienos į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėjo 5655,43 Eur VSD įmokų ir 414,49 Eur priskaičiuotų delspinigių, viso 6069,92 Eur. Siekdamas išieškoti iš atsakovės nesumokėtas įmokas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius (toliau – ir VSDFV Šilalės skyrius) atsakovės atžvilgiu taikė priverstinio poveikio priemones, iki 2015 m. liepos mėnesio skola, nors ir pavėluotai, tačiau buvo išieškoma. Iš UAB „Vinčiūnai“ atleidus visus apdraustuosius asmenis, pasikeitė vadovai ir akcininkai. Nuo to laiko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius nėra gavęs pranešimo apie apdraustųjų asmenų socialinio draudimo pradžią, todėl daro išvadą, kad atsakovė veiklos nevykdo. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto registrų duomenimis, atsakovė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, nuo 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui neteikia. Pagal 2016-07-25 Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, skola valstybės biudžetui sudaro 17613,69 Eur. Mano, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Šiaulių apygardos teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi įpareigojo atsakovę per 5 dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui įrodymus, nurodytus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje, apie UAB „Vinčiūnai“ finansinę padėtį. Atsakovė teismui nepateikė dokumentų, įrodančių jos finansinę padėtį, taigi, teismo įpareigojimų nevykdė. Ieškinyje nurodytu adresu: Vilniaus g. 3C, Raseiniai, atsakovė nerasta, teismo siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, nurodžius, kad adresatas korespondencijos neatsiėmė.

6Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad atsakovė UAB „Vinčiūnai“ nevykdo draudėjo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje, t. y. nemoka privalomų VSD įmokų už apdraustuosius. Siekdamas išsiieškoti skolą, pareiškėjas atsakovės atžvilgiu taikė priverstinio poveikio priemones: rašė raginimus, bankams pateikė mokėjimo nurodymus, 2014-09-16 skolos išieškojimą perdavė antstoliui. Iki 2015 m. liepos mėnesio skola, nors ir pavėluotai, tačiau buvo išieškoma taikant priverstinio pobūdžio priemones. Pasikeitus atsakovės vadovui ir akcininkams, pareiškėjui nebuvo pateiktas pranešimas apie apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo pradžią, todėl darytina išvada, kad atsakovė nuo 2015 m. veiklos nevykdo. Atsakovės įsiskolinimas pareiškėjui sudaro 6069,92 Eur (5655,43 Eur VSD įmokų ir 414,49 Eur priskaičiuotų delspinigių). Iš internetinio Sodros puslapio matyti, kad atsakovės įsiskolinimas 2016 m. lapkričio 15 dienai sudarė 6069,92 Eur. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2016-11-10 raštu informavo, kad atsakovė UAB „Vinčiūnai“ valstybės biudžetui yra skolinga 17584,73 Eur, nuo 2015 m. kovo mėnesio Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos vykdė mokestinės nepriemokos priverstinį išieškojimą: buvo priimti aštuoni nurodymai kredito įstaigoms nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš mokesčio mokėtojo sąskaitos. Esant neefektyviam išieškojimui, skolos išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstoliams, tačiau lėšų negauta.

7Iš 2014 metų balanso matyti, kad 2014-12-31 atsakovės turtas sudarė 214 776 Lt (62 203,43 Eur) (trumpalaikis turtas), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 138 974 Lt (40 249,65 Eur) (per vienerius metus mokėtinos sumos). Taigi, atsakovės įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nuo 2015 m. atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui neteikė, VĮ Registrų centras duomenimis, atsakovė nekilnojamojo turto neturi.

8Iš internetinio Sodros puslapio matyti, kad įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, todėl darytina išvada, kad UAB „Vinčiūnai“ galimai veiklos nevykdo, pajamų negauna. Įmonei nevykdant veiklos, negaunant pajamų, atsiskaityti su kreditoriais nėra galimybių.

9Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10Įmonės administratoriumi skirtinas J. G. (kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 72c, adresas Beržų g. 5, Baisogala, Radviliškio raj. sav., sąrašo numeris B-FA013, įrašymo į sąrašą data – 2007-01-22), sutinkantis šią įmonę administruoti.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 6 str., 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

121. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ (juridinio asmens kodas 303069937, adresas Vilniaus g. 3C, Raseiniai ).

132. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ administratoriumi paskirti J. G. (kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 72c, adresas ( - )., sąrašo numeris B-FA013, įrašymo į sąrašą data – 2007-01-22).

143. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ (juridinio asmens kodas 303069937) turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

154. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

165. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

176. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

187. Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

198. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

209. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.)

2110. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ vadovą per 7 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.).

2211. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

2312. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

2413. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 22 str.).

25Apie uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ iškeltą bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

26Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Pareiškėjas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 5. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi įpareigojo... 6. Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad atsakovė UAB... 7. Iš 2014 metų balanso matyti, kad 2014-12-31 atsakovės turtas sudarė 214 776... 8. Iš internetinio Sodros puslapio matyti, kad įmonėje apdraustųjų asmenų... 9. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki,... 10. Įmonės administratoriumi skirtinas J. G. (kvalifikacinio... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 3 p., 5... 12. 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“... 13. 2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“... 14. 3. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ (juridinio... 15. 4. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl... 16. 5. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ vykdyti visas... 17. 6. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ terminą... 18. 7. Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ kreditorius... 19. 8. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 20. 9. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 21. 10. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ vadovą per 7... 22. 11. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Vinčiūnai“ vadovą... 23. 12. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 24. 13. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 25. Apie uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ iškeltą bankroto bylą... 26. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...