Byla 2-2483-494/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovams A. B. (A. B.), T. S. (T. S.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 1674,00 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka priteisimo solidariai iš A. B. ir T. S.. Ieškinyje nurodė, kad atsakovai Vilniuje, Pramonės g. 79 esančioje UAB „Dujotra“ degalinėje užpuolė degalinės operatorių S. T. (S. T.), sumušė jį pargriovę ant šaligatvio, sudavė ne mažiau 10 smūgių rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, galvą, tuo padarydami S. T. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Vilniaus m. 4 apylinkės teismo 2011-06-30 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-19-486/2011 A. B. ir T. S. dėl 2009-07-02 įvykio buvo pripažinti kaltais padarę nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 180 str. 2 d. Vilniaus apygardos teismas 2011-10-12 nutartimi Vilniaus m. 4 apylinkės teismo nuosprendį paliko nepakeistą. S. T. dėl 2009-07-02 įvykio metu patirtų sužalojimų buvo laikinai nedarbingas nuo 2009-07-03 iki 2009-08-10, jam buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai D Nr. 5849242 bei D Nr. 5849925. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) Šalčininkų skyriaus 2010-06-22 sprendimu Nr. Ll-2507 ir 2010-06-22 sprendimu Nr. Ll-2508 S. T. nuo 2009-07-05, t.y. nuo trečios laikinojo nedarbingumo dienos, iki 2009-08-10 buvo paskirta 1320,89 Lt ligos pašalpos. Nuo 2012-01-01 VSDFV Vilniaus skyriui perėmus VSDFV Šalčininkų skyriaus teises ir pareigas, VSDFV Vilniaus skyrius 2012-03-05 sprendimu Nr. 6-15-360 S. T. 2009-07-02 įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe pripažino draudiminiu įvykiu. Vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (2003-11-11 redakcija Nr. IX-1819, Nelaimingų atsitikimų įstatymas) 14 str., ligos pašalpa mokama už visą nedarbingumo laikotarpį, patvirtintą nustatyta tvarka išduotu nedarbingumo pažymėjimu, nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba darbingumo lygio nustatymo dienos. Remiantis šia nuostata, VSDFV Vilniaus skyriaus 2012-03-15 sprendimu Nr. 6-26-445 bei 2012-03-15 sprendimu Nr. 6-26-446 S. T. papildomai paskirta 353,11 Lt ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Iš viso už nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-07-03 iki 2009-08-10 S. T. iš Fondo biudžeto lėšų buvo paskirta 1674,00 Lt ligos pašalpos. Kadangi 2009-07-02 įvykio, kurio metu nukentėjo S. T. ir kuriam už nedarbingumo laikotarpį buvo paskirta 1674,00 Lt ligos pašalpa iš Fondo biudžeto, priežastis yra T. S. ir A. B. neteisėta veika, prašo priteisti iš atsakovų solidariai 1674,00 Lt žalos atlyginimo. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2009-07-02 Nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 1 (b.l. 4-7), Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011-06-30 nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-19-486/2011 (b.l. 8-17), 2011-10-12 Vilniaus apygardos teismo nutartį (b.l. 18-21), S. T. nedarbingumo pažymėjimus D Nr. 5849242, D Nr. 5849925 (b.l. 22-23), sprendimus Dėl S. T. teisės į ligos pašalpą: 2010-06-22 Nr. L1-2507 (priskaičiuota pašalpos suma 821,48 Lt), 2010-06-22 Nr. L1-2508 (priskaičiuota pašalpos suma 222,02 Lt) (b.l. 24-25), 2012-03-05 VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimą Nr. 6-15-360 dėl S. T. nelaimingo atsitikimo darbe (b.l. 26), 2012-03-15 sprendimus Nr. 6-26-445, Nr. 6-26-446 dėl ligos pašalpos perskaičiavimo (b.l. 27-29), 2012-03-27 pažymą Nr. 4-10-1316 apie asmens gautas išmokas (b.l. 30), Informacijos ir ryšių departamento prie LR VRM 2012-06-22 pažymą Nr. (6-4) 9R-A-5528 (b.l. 28) (kopijos).

5Ieškinys tenkintinas.

6LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Asmuo, savo veiksmais pažeidęs šias elgesio taisykles, privalo visiškai atlyginti žalą, padarytą asmeniui, turtui (CK 6.263 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. nustato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad S. T. nelaimingas atsitikimas darbe įvyko dėl atsakovų A. B. ir T. S. kaltės, ieškovas išmokėjo 1674,00 Lt dydžio ligos pašalpą S. T., todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovų solidariai 1674 Lt žalos atlyginimo (LR CK 6.6 str. 3 d., 6.38 str., 6.246 str., 6.279 str., 6.290 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str., Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 6 p., 117 p.).

7Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 71,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 96 str. 1 d.).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Priteisti solidariai iš atsakovų A. B. (a.k. ( - ) ir T. S. (a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (į.k. 191683350) 1674 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt keturis litus) žalos atlyginimo.

11Priteisti iš atsakovų A. B. ir T. S. 71 Lt lygiomis dalimis, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 35,50 Lt (trisdešimt penkis litus 50 ct.) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

12Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

14Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai