Byla 2-8345-841/2011
Dėl neteisėtų antstolio veiksmų

1Šiaulių mieto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Berneda“ ir D. Š. skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2pareiškėjai UAB „Berneda“ ir D. Š. pateikė Šiaulių miesto apylinkės teismui skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, kuriame prašo panaikinti antstolio 2011-10-14 turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0136/11/02187. Pareiškėjai skunde nurodė, kad antstolis areštavo daugiau turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, be to, turtas buvo įkainotas rinkos kainomis, o pareiškėjams nebuvo sudaryta galimybė išreikšti nuomonę dėl areštuojamo turto įkainavimo bei jo vertės. Jų manymu, turto arešto aktas neatitinka įstatymų reikalavimų, todėl yra nepagrįstas ir dėl to turi būti panaikintas.

3Suinteresuotas asmuo Antstolis Tomas Ubartas atsiliepime prašė skundą atmesti, nurodė, kad areštuoto turto rinkos kainos buvo nustatytos atsižvelgiant į esamą situaciją nekilnojamojo turto rinkoje, Nekilnojamojo turto registro nurodytas vertes bei į išieškomos skolos dydį. Išieškojimo nukreipimas į visą įkeistą turtą nustatytas įstatyme, tačiau savininkas gali nustatyti įkeistų daiktų pardavimo eilę. Taip pat pažymėjo, kad areštuoto turto vertė, ją paskaičiavus pagal įstatymuose įtvirtintas pirmose varžytinėse parduodamo turto pradinės kainos nustatymo taisyklės, atitinka turto arešto mastą. Išreikšti nuomonę dėl areštuojamo turto įkainojimo pareiškėjai galėjo raštu, tačiau per nustatyta terminą jokių prieštaravimų ar nuomonių nepateikė.

4Skundas atmestinas.

5Iš byloje bei vykdomojoje byloje Nr. 0136/11/02187 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-10-12 antstolis Tomas Ubartas priėmė vykdyti 2011-06-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3563-394 dėl išieškojimo iš skolininko ir įkeistų daiktų savininko UAB „Berneda“ ir įkeistų daiktų savininkės D. Š., nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus (vykdomoji byla Nr. 0136/11/02187, b.l. 3, 5-6). 2011-10-14 antstolis surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo skolininkams UAB „Berneda“ ir D. Š. priklausantį nekilnojamąjį turtą (b.l. 5-7). Areštuoto turto vertė – 2044900,00 Lt. Turto arešto akto surašymo dieną antstolio nustatytas turto arešto mastas – 1624722,17 Lt.

6Turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma, taikoma skolininkui, neįvykdžiusiam savo turtinių įsipareigojimų (CPK 700 straipsnis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 718 str., pirmosiose varžytinėse parduodamo turto kaina turi sudaryti 80 procentų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 str. nustatyta tvarka nustatytos turto kainos. Antstolio areštuoto turto vertė pirmose varžytinėse būtų iš esmės lygi turto arešto mastui, antstolio nustatytam turto arešto akto surašymo dieną (2044900,00 Lt x 80 proc.=1635920,00 Lt). Be to, antstolis teismui pateiktame atsiliepime teisingai pažymi, jog 2011-06-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi yra priteistos ir 8 proc. dydžio metinės palūkanos nuo visos sumos iki visiško skolos išieškojimo, todėl arešto mastas sulig kiekviena diena auga.

7Civilinio proceso kodeksas nustato, kad išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto vykdomas pagal bendras vykdymo proceso taisykles su LII skyriuje numatytomis išimtimis tiek, kiek to nereglamentuoja Civilinis kodeksas (745 str. 1 d.). Pagal LR CK 4.194, jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę nustato daiktų savininkas; pardavus jungtine hipoteka įkeistus daiktus viešose varžytynėse, skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu, o parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Todėl teismas sutinka su antstolio dėstomais motyvais, jog išieškojimas turi būti nukreiptas į visą įkeistą nekilnojamąjį turtą, bet jeigu įsiskolinimas padengiamas iš savininko nustatytos pirmesnės eilės turto, išieškojimas iš kito turto nutraukiamas, t.y. jei areštuoto turto vertė ir yra didesnė, nei turto arešto mastas, iš skolininkų nebus išieškota daugiau, nei reikia. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, pareiškėjų argumentas, jog turto arešto aktas turi būti panaikintas, nes turto areštuota daugiau, negu reikia reikalavimams patenkinti, atmestinas.

8LR CPK 681 str. 3 d. įtvirtinta, kad skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Apie jokius skolininkų pareikštus prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo (nei per įstatyme nustatytą terminą, nei pateiktus vėliau) byloje duomenų nėra.

9Dėl aukščiau išvardintų priežasčių pareiškėjų prašymas panaikinti antstolio Tomo Ubarto 2011-10-14 turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0136/11/02187 netenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513 str., teismas

Nutarė

11skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai